Par emocionālo traumu izdziedināšanu

Ješua caur NikuSveicināti visi! Jautājums Ješua: izstāsti, lūdzu, par emocionālo traumu izdziedināšanu. Vai spēj cilvēks izdziedināt sevi pats jeb ir nepieciešams piedalīties citam terapeita lomā?

Un vēl es gribēju painteresēties: Grupas (vēstījumi, kas tiek saņemti caur Stīvu Roteru) sūtījumos lasīju par kādu dvēseles daļu, kuru viņi sauc par Vārtu Glabātāju un dod mājienu, ka šai daļai kaut kādā veidā var piešķirt jaunu lomu – izstāsti, lūdzu, sīkāk par šo daļu un par to, kā ar to būt. Paldies Nikai un Ješua.


Es sveicu tevi ar prieku un goddevību. Jautājums ir ļoti svarīgs daudziem no jums, tā kā jūs iegūstat dzīves procesā emocionālas traumas un ļoti bieži nevarat diezgan ilgi izdziedināties no tām. Es domāju, kam mums ir vērts tagad parunāt par to, kādā veidā tiek iegūtas emocionālās traumas un kādā veidā var pārveidot šīs traumas jaunā viedumā un jaunā dzīves, tajā skaitā arī tevis pašas dzīves, sapratnē.


Kas tas ir – emocionāla trauma? Emocionāla trauma ir realitātes izkropļota uztvere. Jebkuras emocionālas traumas pamatā ir tas, ka jūs savā laikā ar sava prāta palīdzību pieņēmāt noteiktas pasaules uztveres koncepcijas. Jūs pieņēmāt šīs koncepcijas no savas realitātes un “iezīmējāt” tās savā uztverē, tādejādi jūsu prātā uzbūvējās konstrukcija, pēc kuras visam ir jānotiek tieši tādā veidā, kā ir sastādījis shēmu (loģisko ķēdīti) jūsu prāts. Visam pēc šīs konstrukcijas “no prāta” ir jāierakstās jūsu prāta priekšstatos, tajā koncepcijā, kuru jūs organizējāt savā galvā.


Ja jūsu apkārtnē vai pasaulē jums apkārt kaut kas neatbilst šai koncepcijai, tad jūs izjūtat dažādas emocionālas sajūtas no neapmierinātības līdz stipram sašutumam. Es domāju, ka no sapratnes par to, kādā veidā tiek gūta emocionāla trauma, var nonākt pie sapratnes par to, kādā veidā šī trauma var tik izārstēta. Kas kļūst acīmredzams, tajā skaitā arī jūsu prātam? Ka tai koncepcijai (konstrukcijai), kura bija uzbūvēta jūsu galvā tajā brīdī, ir jātiek būtiski izmainītai. Lielos vilcienos šo koncepciju nepieciešams sagraut, un tad izzudīs tas pamats, aiz kura ir aizķērusies tā emocionālā trauma, kuru jūs guvāt.


Jūsu tieksmei ir jātiek vērstai uz to, lai mainītu un pārveidotu savu apziņu. Savos sūtījumos mēs runājām par to, ka jūsu domas rada jūsu realitāti, jūsu domas piesaista jums tos notikumus, kuri notiek ar jums. Tajā skaitā šo jūsu dzīves notikumu organizēšanā piesaistītājas ir jūsu pašu dvēseles programmas, kuras jūs atnesāt šurp piedzimstot. Ja attieksieties pret visu, kas ar jums notiek, no šīs sapratnes augstuma, tad jūs pārtrauksiet uztvert visu, kas notiek ar jums, kā traģēdiju, jūs sāksiet uztvert to kā mācības. Uztvert mierīgi un ar to vieduma daļu, kuru jūs esat ieguvuši līdz šim brīdim.


Jūs sāksiet uztvert savu dzīvi pilnīgi citādāk, jo pēc savas būtības taču emocionālā trauma, kā mēs jau noteicām, – tā ir izkropļota un nepareiza to notikumu, kuri notiek ap jums, uztvere. Ja jūs piešķirsiet citu jēgu šiem notikumiem, skatoties uz tiem no to mācību, kuras jūs bijāt ieguvuši līdz tam brīdim vai gūstat tagad, redzes viedokļa, tad jums izdosies paskatīties uz situāciju pavisam no citas puses.


Bez tam, jūs tiecaties tagad arvien vairāk atvērt un paplašināt savu apziņu, atvērt tās kvantu daļu. Jūsu apziņas kvantu daļa atļaus jums aiziet no vecās pasaules uztveres, jo jūs maināt uztveres plašumu un dziļumu, jūs apzināties sevi jau ne tikai ar ķermeņa, bet arī ar savas daudzdimensionalitātes palīdzību. Apziņai pēc savas būtības ir kvantu daba. Tas, ka jūsu izzināšanas procesos jūs piesaistāt savu prātu, piesaistāt savas smadzenes, – tas ir veids, kā izzināt matērijas pasauli, tas ir normāls stāvoklis. Taču jums ir jāatceras, un jau saprotat, ka jūs esat nesalīdzināmi vairāk kā šis ķermenis un jūsu uztveres koncepcijām, apziņai paplašinoties uz kvantu sfēru, tam, ka atgriežaties pie patiesa un dabiska apziņas stāvokļa, kvantu dabas stāvokļa, ir jāpalīdz jums pilnīgi citādāk uztvert sevi.


Tikko kā jūs sāksiet citādāk uztvert sevi, tikko kā jūs sāksiet paplašināt savu apziņu un uztvert visu kā vienu lielu, skaistu un dievišķu procesu, kuru esat pievilkuši paši sev, jūs veiksiet to vērtību, to konstrukciju no prāta, kuras jūs būvējat, pārvērtēšanu. Un pienāks laiks, kad jūs paplašināsiet savu apziņu uz kvantu sfēru tādā mērā, ka jūs piešķirsiet citu jēgu savai paša eksistencei uz šīs planētas un jūs piešķirsiet citu jēgu priekšstatam par sevi pašu, jūs piešķirsiet citu jēgu jūsu lomai dzīvē uz šīs planētas.


Tikko kā jūs to izdarīsiet, tās mentālās konstrukcijas, kuras būvēja jūsu prāts, bruks kopā, un tādejādi izzudīs tie iemesli, kuri izsauca emocionālo traumu. Tā strādā galvenais mehānisms izārstēšanai no jebkura emocionālās traumas veida. Tikai ar atmiņas paplašināšanu, virkni apzināšanos, par kurām es runāju arī citās mūsu sarunās, virkni apzināšanos, par kurām mēs runājam ar jums tagad, jūs nonāksiet pie tā, ka sabruks tās prāta koncepcijas, kuras jūs bijāt uzbūvējuši kā priekšstatu par sevi pašu un par to dzīvi, kuru jūs dzīvojat materiālajā pasaulē. Tā jums izzudīs tās emocionālās traumas un tās sekas, kuras parādījās, jo izzudīs tas, uz ko šīs traumas turējās.
Vai nepieciešams, lai piedalītos kāds cits cilvēks terapeita lomā? Izvēle šajā gadījumā vienmēr ir jūsu. 

Bez jebkādām šaubām, no tā, ko es teicu augstāk, jūs varat veikt pašizdziedināšanos, un jums tas ir pieejams, jūs spējat izārstēt sevi paši. Bez tam, ja jūsu izvēle būs tāda, ka jūs gribēsiet piesaistīt jūsu ārstēšanai viedāku cilvēku, kurš spēs jums paskaidrot dažus momentus, kuri rada jums grūtības, nav nekā nosodoša tajā, ka jūs izdarījāt tādu izvēli un piesaistījāt citu cilvēku palīgā jums. Tā ir jūsu izvēle, un tā ir jūsu brīvprātīga izvēle. Jo arī mūsu sarunas ar jums taču ir tā palīdzība, kura ir jūsu pieprasīta tam, lai paātrinātu jūsu apzināšanās procesus, un tam, lai izārstētos arī no emocionālajām traumām un visām citām traumām, kuras jūs esat guvuši dzīves procesā. Tieši tāpēc mēs ari veicam visas sarunas ar jums tajā skaitā.


Mēs ar lielu mīlestību un līdzcietību vienmēr pastiepjam jums šo palīdzības roku. Starp tiem, kas ir jums apkārt, ir pilnīgi reāli cilvēki, kuri pilnīgi spēj sniegt šo palīdzību. Jūsu sirds pateiks jums priekšā, kur atrast tādu cilvēku jūsu reālajā dzīvē, jūsu apkārtnē, vai, jūs atradīsiet tādu cilvēku informācijas tīklā. Ja jūs atradīsiet viņus tajos daudzajos informācijas portālos, kuri tagad organizējas jums palīgā, tad tas arī būs tas faktors, kurš pastiprinās terapeitisko efektu.


Visi jūsu negatīvo stāvokļu un jūsu traumu iemesli atrodas jūsu uztveres sfērā, un, ja jūs ar cita cilvēka palīdzību vai patstāvīgu darbu tieksieties uz to, lai mainītu savu uztveri, – jūs to izdarīsiet! Ceļu veiks tikai ejošais. Ja jūsu tieksme ir patiesa un jūs esat uzstādījuši mērķus izārstēties no emocionālās traumas, tad jūs noteikti sasniegsiet to. Ticiet sev, mani dārgie, tāpēc ka viss tas jums ir pieejams. Jūs visi esat dievišķas būtnes, un jums piemīt visiem tā Dieva daļiņa, kura ir jūsos, jums visiem piemīt Dvēsele, jums piemīt Gars, jums piemīt kvantu apziņa, – un tie ir tie rīki, ar kuru palīdzību jūs varat izārstēt visas traumas.


Bez tam, jūs varat paplašināt savu apziņu tādā mērā, lai negūtu jaunas traumas, un pāriet pilnīgi jaunā stāvoklī, jaunā pasaules uztverē. Pāriet no dzīves, pilnas baiļu, rūpju, baiļošanās no nākotnes un to baiļu, kuras pārpildīja jūs pagātnē, pie priecīgas dzīves, pie dzīves kā bērnam, kurš pilnībā uzticas Dievam un uzticas savai dievišķajai daļai, pat neaizdomājoties par to. Mani dārgie, jūs nekad neesat zaudējuši visu šo, jums vienkārši nepieciešams pieprasīt to visu un izdarīt tā, lai izmainītos un kļūtu patiesi laimīgi. Izmanīties, lai izjustu to neticama spēka un skaistuma Mīlestību no Dieva pret jums. Tā ir bijusi klāt jums vienmēr un nav atstājusi jūs, es nenogurstu atkārtot jums par to. Jums tikai ir jāatļauj sev pieņem to!


Ar savas apziņas paplašināšanu, savas pasaules uztveres un pasaules sapratnes paplašināšanu arvien vairāk atvērt sevi šai bezgalīgajai Mīlestības plūsmai, kura plūst uz jums. Mīlestība spēj izārstēt visu! Nav spēka, kurš varētu apturēt šo plūsmu, šī plūsma aizslauka visu, traucējošu jums attīstībā, ko tā satiek savā ceļā. Jūsu uzdevums ir tāds, lai atļautu sev pieņemt šo plūsmu, atvērtos pretim tai priecīgi un ar uzticēšanos, un tad notiks tie paši brīnumi, par kuriem jūs klusībā vienmēr esat sapņojuši un uz kuriem cerat tagad. Jūs paši esat tas brīnums, jūs paši esat tie, kas spēj pilnībā izmainīt savu dzīvi. Es vēlu jums arvien vairāk apzināties to, un, vēl vairāk, ne tikai apzināties, tam ir jākļūst jūsu dzīves neatņemami daļai.


Attiecībā par grupas sūtījumiem un to dvēseles daļu, kuru sauc par vārtu glabātāju. Tā ir tā jūsu dvēseles daļa, tā ir tā jūsu apziņas daļa, kurām ir kvantu daba. Tas ir tas, par ko pēdējā laikā runājam mēs ar jums. Pēc lietas būtības vārti ir līmeņi, kurus jūs izejat, paplašinot savu apziņu un pārvedot to arvien vairāk kvantu stāvoklī. Tas arī ir tas, kas vienmēr ir bijis pieejams jums. Un faktiski vārtu glabātāji esat jūs paši, jūs paši esat to procesu, kuri atver jums šos vārtus, pārvaldnieki, un tas ir tas, kas tagad ir pieejams visiem jums bez izņēmuma. Tas ir tas, kas ir klātesošs tagad uz planētas, un tas, kas rada jums apstākļus tām kolosālajām izmaiņām, kuras notiek tagad uz planētas.
Mani dārgie, jūs dzīvojat unikālā laikā, mēs pastāvīgi pasvītrojam jums to. Jūs paši piesaucāt šos procesus, un viss, kas tagad ir atnācis jau uz planētu, atnācis līdz pat materiālajiem līmeņiem, – tas ir tas, ko piesauca planēta un piesauca tās dvēseles, kuras nolēma palīdzēt gan planētai, gan visiem jums pāriet uz citu dimensiju. Jūs ieguvāt iespēju atvērt šos vārtus, un tieši pēc jūsu pieprasījuma un ar jūsu tiešu piedalīšanos tie atveras. 

Tā ir tā jūsu dievišķā daļa, kura tiecas paplašināties, tiecas uz Mājām, un kura atver jums pilnīgi neticamas iespējas. Tā ir tā jaunā loma, kura ir atklājusies visiem jums. Faktiski šajos sūtījumos grupa aicina jūs izmantot šīs iespējas.


Jūs esat šo vārtu glabātāji. Jūs, pieņemot pilnīgi skaidru noteiktu lēmumu par to, ko mēs saucam par maigo augšupcelšanos, jeb par to, ko mēs mūsu sarunās saucam par jūsu DNS kvantu daļu, spējat ar vienu savu lēmumu sākt savas pārveidošanās un pacelt savu apziņu. Tiem, kas ir pieņēmuši šos lēmumus, šie vārti atveras, un jūsu uzdevums ir tāds, lai patiesi uzturētu sevī šo nodomu un virzītos arvien augstāk un augstāk, paplašinātu savu apziņu. Tas ir tas jaunais, kas ir pieejams uz jūsu planētas un pieejams katram no jums. Katram, kurš pieņems tādu lēmumu.


Es ļoti mīlu jūs, dārgie, un mēs visi ar lielu mīlestību gaidām brīdi, kad katrs no jums pieņems šo apzināto lēmumu. Tāpēc ka tieši apzinātība dod jums iespēju paplašināties, un tieši apzinātība dod iespēju pievilkt uz planētu arvien vairāk un vairāk jaunu enerģiju un atvieglot jums šo apziņas paplašināšanas procesu, maigās augšupcelšanās jeb jūsu DNS kvantu daļas pieprasīšanas procesu. Es atgādināšu jums, ka jūsu apziņai ir kvantu daba pēc būtības, un tas ir tas, kas ir bijis ar jums vienmēr un kas ir bijis klāt jums vienmēr, taču bija aizvērts jūsu uztverei pēc jūsu pašu lēmumiem. Tagad nav šķēršļu, ir tikai nepieciešamība uzticēties 

Dievam, uzticēties savai dievišķajai daļai, patiesi pieņemt šo lēmumu. Tad jūs saņemsiet visu nepieciešamo enerģiju, visas nepieciešamās izmaiņas, kuras tiks veiktas līdz ar jūsu apziņas paplašināšanos un pacelšanos, jūsu kvantu daļa aktivizēs jūsu kvantu apziņu tieši šajā ķermenī, piesauks jūsu atkal pieprasītās DNS kvantu daļās. Panākumus jums šajā ceļā un ticību sev. Piepildiet savas sirdis ar Mīlestību, tieši no sirds sākas procesi, par kuriem es runāju. Tieši tur guļ atslēga pie jūsu dievišķības. Pieprasiet šo dievišķību. Atļaujiet sev pieņemt Dieva Mīlestību un uz šīs Mīlestības spārniem uzlidot pie savas dievišķās daļas un pie Patiesības.


ES ESMU JEŠUA

Pieņemts 21.08.2009 Nika

http://preobrazenie.ucoz.ru


Tulkoja Jānis Oppe
Pievienots: 2011/12/29