Izdziedināšana caur piedošanu un mīlestību

Ješua caur NikuSveicināti, Pelēkais Vilks, Nika, sirsnīgi sveicu tevi, Ješua! Nika, es lūdzu tevi par kontaktu ar Ješua, tāpēc ka pieļāvu lielu kļūdu, un lūdzu dižā skolotāja palīdzību ne izvēles jautājumā, bet ar mērķi labāk saprast situāciju, kurā esmu nonācis. Ješua, atļauj man izteikt tev pozitīvu jūtu plūsmu no manas sirds kā par jūsu kopējo ar Mariju, tā arī par tavu personīgo mīlestības piemēru. Pateicos par to, ka atbalstīji mani caur Bībeli, kad es meklēju atbalstu un patiesību. Mans jautājums ir īss un tai pat laikā apjomīgs: Ješua, man ir neizsakāmi sāpīgi no sajūtas, ka mana attīstība šī iemiesojuma ietvaros ir noslēgusies, bet izvēle ierobežota ar ciešanām vai pašnāvību. Es nodarīju pāri sievasmātei, pazemoju viņu un vēl zemāk nolaidos pats, pazaudēju visus rīkus savas situācijas labošanai un, lai atgrieztos uz attīstības takas, pazaudēju kontaktu ar citiem cilvēkiem. 

Man ir sarežģītas jūtas, es pats esmu kļuvis vēl asāks un pretrunīgāks, impulsīvāks, un vispār, būt tādam un cerēt uz atbalstu un palīdzību, lai no kurienes tas arī nebūtu – ir neiedomājami. Notikusī konflikta situācija ir nolikusi mani strupceļā ar to, ka, pirmkārt, es nespēju to novērst, neatradu ceļus tam, izvēloties no “būt vai nebūt?”, otrkārt, tā izrādījās karmiskais mezgls, noslēdzot ķēdi no skandāliem pēc manas iniciatīvas, un, treškārt, es izrādījos pilnīgi izslēgts un bez tiesībām uz apžēlošanu. Dzīve ir pazaudējusi jēgu bez saprāta un izliekas man vienkāršs notikumu virpulis. Esmu pazaudējis visu, un tai pat laikā es eksistēju, taču man negribas to. Dārgais Ješua, kādas tad enerģijas esmu pievilcis sev? 

Kādas transformācijas notikušas ar apziņu? Kā to izmanīt? Ješua, es, godīgi sakot, esmu slikts tēvs. Es nevaru būt labāks, bez gala pārlāpstojot visu savā sirdī, bez miera dvēselē un lasot mīlestību laukā no naida sastrēgumiem pa kripatiņām. Esmu noguris no nevēlēšanās vai nespējas izmainīties un palīdzības neesamības no ārpuses man. Lūdzu tevi rādīt man ceļu. Ar visaugstāko mīlestību, R.


Es sveicu tevi, mans dārgais, un sūtu tev mīlestību un atbalstu tajā grūtajā situācijā, kurā tu sevi esi ievietojis. Mēs tagad ar tevi parunāsim par tām iespējām un par tiem iemesliem, un par to, kas pavada šo situāciju. Es ceru, tu izdzirdēsi manu sūtījumu, un izdzirdēsi to ne ar savu prātu, bet ar savu sirdi, un pieņemsi izpildei to, par ko mēs tagad runāsim. Esmu pārliecināts, ka, ja tu uztversi visu caur savu sirdi, tad aiz katra vārda, kurš tagad tiks nodots tev, tu ieraudzīsi ievērojami vairāk, kā ietver pats vārds. Ja tu ļausi sev pieņemt to, par ko mēs runāsim, pieņemt tieši ar sirdi, tad tev ir visas izredzes izmainīt savu uztveri un tādejādi izmainīt savu dzīvi un savu dzīves sapratni, savas savstarpējās attiecības ar cilvēkiem.


Un tā, mans dārgais, vispirms tas, par ko es gribētu tev teikt tagad, tas ir par to, lai tu pārstātu nosodīt sevi par to situāciju, kurā tu sevi esi ievietojis. Nav nekā, ko nevarētu piedot, bet piedošana – tas ir tas garīgais akts, kurš attīra jūs no tās slimīgās uztveres, kura ir eksistējusi jūsos tajos vai noteiktos dzīves brīžos. Tu veici rīcību, par kuru tu sevi nosodīji. Ar ko ir jāsāk šajā situācijā? Vispirms jāatceras, ka tieši Mīlestība ir tas spēks, kuram nekad nav bijis šķēršļu un šķēršļu nekad nebūs. Šai mīlestībai ir jāattiecas ne tikai uz visu pasauli un uz visiem cilvēkiem tev apkārt, šai mīlestībai pirmkārt ir jābūt tevis pieprasītai sevī pašā. Saproti, mans dārgais, ka mīlestība pret cilvēkiem, patiesa mīlestība un līdzcietība pret viņiem sākas ar sevi pašu.


Nepieciešams iemīlēt sevi vispirms, un es runāju ne par egoistisku mīlestību, bet es runāju par sevis kā dievišķas būtnes, kura ir pēc savas būtības tā pati Mīlestība, uztveršanu. Tam, lai iemīlētu sevi kā dievišķu būtni, nepieciešams pieprasīt šo Mīlestību, nepieciešams atcerēties par to, ka tava dievišķā daļa – tā arī ir tā pati dievišķā mīlestība, kurai nav šķēršļu un kura eksistē tevī vienmēr. Kad tu sāc nosodīt sevi un runāt par to, ka tev nav piedošanas jebkurā situācijā, kura notiek tavā dzīvē, tu noslēdz pie sevis šo Mīlestības plūsmu, un tu pats novieto sevi izolētā telpā, un pats būvē tās sienas, kuras neļauj atnākt Mīlestībai pie tevis. Noslēdz iespēju izmainīt situāciju tevī pašā un tādā veidā apzināti izmanīt situāciju, kura eksistē arī apkārt tev.


Un tā, mans dārgais, pirmais, ko tev vajag izdarīt – tas ir – piedot sev un novākt to sienu, kuru tu esi uzcēlis, uzskatot, ka tu neesi tagad Dieva Mīlestības cienīgs. Tas nav tā, mans dārgais, un es lūdzu tevi piedot sev par tām kļūdām, kuras tu esi pieļāvis. Visi pieļauj kļūdas, un uztvert tās vajag kā savas mācības, kā pakāpienus, kuri veicina tavu jauno apzināšanos, un pakāpienus pie tava jaunā dievišķā vieduma, kura tu, bez jebkādām šaubām, esi cienīgs kā jebkura dievišķa būtne. Un, ja tu uztversi to tieši tādā veidā, tu spēsi nostāties uz jauna pakāpiena, kļūt viedākam, mīlošākam, līdzcietīgākam savā uztverē. Tev jāatceras, ka tu esi dievišķs un Dievs ir klātesošs tevī un nekad nav atstājis tevi. Nosodot sevi, tu pēc būtības nosodi arī Dievu sevī un caur sevi.


Tie pakāpieni pie savas dievišķības vienmēr eksistē, taču tam, lai ietu pa tiem, vajag ļaut sev to, nevajag teikt sev par to, ka tu neesi cienīgs nostāties uz augstāka pakāpiena. Jūs visi esat tā cienīgi, jums vajag atļaut sev to. Taču tam, lai nostātos uz nākošā pakāpiena pie savas dievišķības, pie paša apzināšanām, jums nepieciešams izpaust patiesu vēlēšanos, patiesu vēlēšanos pēc tā. Jums nepieciešams daudz kam piešķirt citu jēgu un daudz ko apzināties, jums vajag izmanīt attieksmi un, pirmkārt, pret sevi.


Iegaumē, mans dārgais, ka mīlestība pret visu, kas ir apkārt jums, – tā ir atslēga, atveroša visas durvis. Viss, kas ir apkārt jums, ir ne mazāk dievišķs kā tu, un viss ap tevi ir šīs mīlestības cienīgs, taču, lai saprastu to, vajag atvērt šo dievišķās mīlestības straumi caur sevi, tas nozīmē iemīlēt arī sevi tajā skaitā un vispirms. Un tad tu kļūsi tāds avots, caur kuru Dievs spēs dāvāt mīlestību visiem apkārtējiem, tajā skaitā arī cilvēkiem ap tevi. Tu kļūsi tā atvērtā mirdzošā dievišķās Mīlestības straume, kura attieksies uz visiem, taču tev ir jāļauj sev tas. Jāļauj, piedodot sev visu, uztverot visas savas kļūdas kā iespēju, dievišķu iespēju izmainīt sevi, izmanīt savu uztveri. Kļūt viedākam ar paplašinātāku apziņu un ar savas dievišķības lielāku klātesamību un apzināšanos, apzinātu tās mīlestības plūsmas piesaisti, kura var plūst caur katru no jums.


Un tā, piedodot sev, tu apzināsies to, par ko tagad es runāju. Piedodot sev, tu atvērsi sev patiesu iespēju piedot visiem cilvēkiem, kuri piedalījās tavā pieredzē, piedot viņiem tās garīgās kļūdas, kuras viņi pieļāva savās daudzajās dzīvēs, jo taču tādas pašas kļūdas pieļāva visi jūsu karmiskā mezgla dalībnieki. Tagad jūs visi esat sapulcināti tam, lai pabeigtu šo pieredzi. Jums nepieciešams visiem palūgt vienam otra piedošanu un piedot vienam otru, un pat, ja kāds no jums atpaliek šajā procesā, jums vajag tiekties uz to, lai palīdzētu šim cilvēkam tajos procesos, kuri notiek katrā no jums. Caur sevi tu redzi, cik sāpīgi ir šie procesi, cik sarežģīti, kā jūs sliecaties vainot sevi tajā, kas notiek ar jums. Cik aizvērti jūs esat tai bezgalīgajai Mīlestības straumei, kura traucas pie jums. Tev nepieciešams palīdzēt visiem jūsu notikumu dalībniekiem apzināties. Taču tam, lai tu spētu sniegt viņiem iedarbīgu palīdzību, tev ir jāizmaina sava pasaules uztvere, jāizmaina sevi, jāielaiž sevī šī Mīlestības straume. Un tev ir jādāvā šī mīlestība visiem šī kolektīvā procesa šī karmiskā mezgla atraisīšanā dalībniekiem.


Tu sapratīsi, mans dārgais, ka tā mīlestība, kura plūdīs caur tevi tādā mērā, cik tu ļausi to katrā brīdī, šī mīlestība spēs dziedināt visu jūsu kopējo pieredzi. Šī izdziedināšana, protams, nebūs viegla, taču tie ir procesa etapi, procesa, kurš aizvedīs gan jūs, gan jūsu dvēseles pie pilnīgi jaunas uztveres un pilnīgi jaunas savstarpējas eksistences, pie pilnīgi jaunām savstarpējām attiecībām, būvētām pilnīgi uz citiem principiem, apzinātiem principiem, piepildītiem ar mīlestību, sapratni un līdzcietību.


Tādejādi es lūdzu tevi nekad nerunāt par to, ka tev nav tiesību uz apžēlošanu, tas nav tā. Ļauj sev būt apžēlotam. Dievs nekad netiesā nevienu no jums un nekad nav tiesājis. Dievs – tā ir Mīlestība, mīlestība bez kaut kādiem nosacījumiem, un viņš pieņem jebkuru jūsu pieredzi, un viņš vienmēr ir gatavs izdziedināt jebkuru jūsu negatīvu pieredzi. Jums nepieciešams tikai atļaut sev ielaist sevī šo Dieva Mīlestību, un visa situācija un jūs visi, un tu tajā skaitā tiksiet izdziedināti ar šo Mīlestību. Nav nekā stiprāka par šo enerģiju, un tas patiesi ir tā.


Tieši tādā veidā, pārvadot caur sevi milzīgas Mīlestības enerģijas plūsmas, es, atrodoties iemiesojumā, kuru jūs zināt kā Jēzu Kristu, dziedināju cilvēkus, dziedināju viņu dvēseles. Tieši ar šo dievišķo enerģiju es pievilku sev savus cienītājus un sekotājus, tos, kas ņēma no manis šo Zināšanu par to, kas viņi ir patiesībā. Tie, kas ļāva sev ievietot šo Zināšanu savas dievišķās būtnes iekšienē, varēja nest Mīlestību un radīt brīnumus, par kuriem ir rakstīts daudzos jūsu avotos. Visus brīnumus mēs radījām ar Dieva Mīlestību, ļaujot sev pārvadīt šo Mīlestību, just šo Mīlestību. Un, jo stiprāka bija šī pūsma, jo stiprāki bija tie efekti materiālajā pasaulē, par kuriem jums zināms no Bībeles. Tas viss ir iespējams arī ar jums, un jūs ne mazāk kā es esat dievišķas būtnes.


Šajā laikā jums ir atvērtas unikālas iespējas, un šīs iespējas jums nepieciešams izmantot. Jums ir atvērtas visas durvis pašrealizācijai, savas dievišķības izpausmes materiālajā pasaulē maksimālā daudzuma piesaistīšanai, un tev ir jāzina par to, tāpat kā jāzina par to visiem. Un tieši tāpēc tiek veikti tie daudzie izskaidrojumi un sarunas ar jūsu sirdīm. Tieši tāpēc tam tiek veikts tas lielais darbs, kuru veic daudzie kanāli ar jums. Tagad palielinās skaits sakaru kanāliem, kuri iet caur cilvēkiem tāpat, kā caur Niku. Viņi atļāva sev to, ielaida sevī šo Mīlestību, un šī Mīlestība ir ar viņiem, un tieši ar šīs enerģijas palīdzību, tieši ar šīs dievišķās Mīlestības palīdzību mēs tagad runājam ar jums.


Mans dārgais, es dāvāju tev savu Mīlestību no savas sirds uz tavu sirdi. Mēs ar tevi abi esam dievišķas būtnes, un mēs spējam tikai ar vienu mīlestību, tikai ar vienu šī lielā spēka sajūtu neticami ietekmēt viens otru. Es dāvāju tev savu mīlestību, un tev nepieciešams tikai viens – noticēt tam, ka tu vari to pieņemt, atvērt savu sirdi šai mīlestībai. Un tad šī nebeidzamā mīlestības plūsma iešļāksies tavā sirdī, un tādejādi sāksies tavas apziņas transformācija. Tu būsi arvien viedāks un arvien apzinātāks. Un tādejādi tu ārstēsi sevi, ārstēsi visu situāciju, kura ir tev organizējusies, ārstēsi tos cilvēkus, kuri ir ievilkti šajā situācijā. Nenosodi sevi, atļauj sev būt piedotam, tā kā neviens nekad tevi nav nosodījis.


Atļauj sev būt mīlētam, tā kā Mīlestība tevī ir bijusi klāt vienmēr. Tādejādi tev ar šīs enerģijas palīdzību izdosies nodzēst sevī tos negatīvās enerģijas sastrēgumus, to emocionālo antipātiju, kuru tu esi sakrājis ar savu nepareizo uztveri un nevēlēšanos pieņemt dievišķo Mīlestību. Mīlestībai nebūs grūti izvākt to visu no tavas būtnes, taču tev tas ir jāatļauj. Šī mīlestība ir beznosacījuma, un šī mīlestība nevar tikt ar varu ienesta tevī. Tev ir jāatļauj tai ienākt tevī, jāatļauj tas apzināti un jāpieņem tā no dievišķās Sirds, no manas sirds, no Nikas un no visu cilvēku, kuri arī pēc būtības ir dievišķas būtnes, sirds. Atļauj sev pieņemt mūsu mīlestību, atļauj tai caur tevi izplatīties tālāk pār tiem cilvēkiem, kuri vēl arvien atrodas tādos pašos vairogos, kāds ir tev, un kuri neatļauj šai Mīlestībai aizklauvēties līdz viņu sirdīm.


Es vēlu tev panākumus šajā ceļā, mans dārgais, un es gribu vēlreiz atkārtot tev – mana Mīlestība un Dieva Mīlestība, un citu cilvēku mīlestība vienmēr ir blakus tev. Atļauj šai Mīlestībai ieiet tavā sirdī, atļauj šai Mīlestībai izmainīt tevi, izmanīt tavu uztveri, un tu ieraudzīsi, kā mainīsies tu, kā mainīsies pasaule tev apkārt. Es zinu, ka tas būs tā, mans dārgais, un es vēlu tev veiksmi šajā ceļā.


ES ESMU JEŠUA


Pieņemts 21.08.2009 Nika

http://preobrazenie.ucoz.ru


Tulkoja Jānis Oppe
Pievienots: 2011/12/27