Par čenelingu un čeneleriem

Ješua caur Urāniju


 
Dārgie brāļi un māsas, priecājos apkampt jūs visus! Tagad priekš jums notiek svarīgs un grūts pašizzināšanas, pašizpausmes un jauna pašnovērtējuma periods. Tā ir tā robeža, kuru pārejot, jūs sajutīsieties savādāk, jaunā pasaulē, kura atbildīs jūsu atjaunotajai apziņai. Šī etapa sākuma saknes aizstiepjas līdz pagājušā gadsimta pašām beigām., kad daudziem no jums sāka pamosties spējas kontaktam ar būtnēm no citām pasaulēm un blīvumiem. Tagad šis etaps tuvojas savam apogejam, tā atvēršanas augstākajam punktam. Tagad parādās arvien vairāk un vairāk kanālu, čeneleru, mēdiju. Tā informācija, kuru viņi jums dod, bieži liekas jums pretrunā viena otrai, neatbilstoša jūsu priekšstatiem vai jēdzieniem. Jūs jūtaties kaut kādā informācijas haosā, veltīgi mēģinot salikt puzzles gabalus, kuri spītīgi nevēlas salikties kopējā attēlā. Nav vērts tam tērēt spēkus, dārgie brāļi un māsas, jo čenelings nav prātam aptverams un neļaujas saprašanai no jums pierastās loģikas viedokļa. Lūk, kādu attēlu es tagad redzu. Katra čenelera apziņa un sūtījumi ir sfēra ar tikai tai raksturīgu krāsu, izmēru, atmosfēru iekšā. Šī sfēra pievienojas būtībai, ar kuru kontaktējas, ar staru-kanālu. Jūsu uztverē šis stars būs līdzīgs taisnai līnijai.

 Čeneleriem, kuri ieiet kontaktā ar vairākām būtībām, sev apkārt ir vairākas sfēras, iekļautas viena otrā, un vairāki stari-kanāli, kuri aktivizējas kontakta brīdī. Mēdija apziņa dotajā gadījumā uzstājas kā prizma, kura lauž pienākošo informāciju. Kad jūs klausāties vai lasāt čenelingu, jūs ieejat šīs sfēras iekšienē. Tās sajūtas, kuras pie tam rodas, ir rādītājs tam, vai jums ir piemērota dotā informācijas laušana vai nav. Pievērsiet uzmanību, ne pati informācija, bet tās laušana. Ja šīs sfēras iekšienē jūs jūtaties komfortabli, tātad šis čenelers jums dotajā etapā – ir piemērota prizma. Tas pats attiecas arī uz tulkojumiem. Tulkotājs – papildus prizma sfērā, saņemoša informāciju no mēdija un translējoša to lasītājiem vai klausītājiem ar savu apziņu. Ir gadījumi, kad tulkotāja un mēdija apziņas praktiski saplūst darba brīdī, un tad jūs iegūstat tulkotāja prizmas gandrīz nelauztu sūtījumu, čenlera prizmas nodotu. Tā tagad gadās arvien biežāk, īpaši ar tiem tulkotājiem, kas ir atvērti tādai mijiedarbībai, kuri sen strādā ar vienu un to pašu mēdiju un kuru ego nebloķē mēdija un būtības apziņas enerģijas.


Bet tagad iztēlojieties: visas šīs sfēras karājas telpā tajā kārtībā, kāda tām dotajā brīdī ir dabiska. Dažas sfēras ar laiku pārvietojas, atrodot sev komfortablāku atrašanās vietu. Dažas paceļas augšup-lejup, dažas pārvietojas no centra uz perifēriju un otrādi. Šīs kustības nav nekā vērtējamas, tās vienkārši ir kustības esošās telpas ietvaros, pakļautas jums nezināmas fizikas likumiem. Tāpēc nemeklējiet šeit zemtekstu. Dažas sfēras sāk spīdēt intensīvāk, dažas vājāk – tas ir atkarīgs no mēdija patiesuma un pašatvērtības seansa brīdī. Jo vairāk viņš atdodas procesam un jo mazāk viņā ir iesaistīts viņa personības “Es”, jo spožāk viņš atnes līdz jums savas Augstākās Apziņas gaismu un būtības enerģiju, ar kuru kontaktējas.


Šī klasterveidīgā figūra telpā, sastāvoša no dažādkrāsu sfērām, ir jūsu jaunās kolektīvās apziņas, kurai vēl stāv priekšā formēties un attīstīties, sākuma stadija. Tā tagad izjūt iedarbību no visām pusēm, no visām pasaulēm, kuras tik vēlējās stāties ar to kontaktā. Uzskatiet to kā materiālu, no kura jūsu Augstākie Es radīs kaut ko pēc sava paša līdzības. Ja jūs jūtaties nekomfortabli kaut kādā sfērā, ar pateicību atstājiet to, sūtot svētību būtībām, to radījušām, par to pieredzi, kuru jūs tās iekšienē saņēmāt. Gadās tā, ka, atrodoties kaut kādas sfēras iekšienē, jūs sajūtat atsevišķas neatbilstības savai enerģijai vai apziņai. Tādā gadījumā tas izskatās, kā kad starp jūsu apziņas staru-kanālu un mēdija sfēru rodas aizžogojums, kurš daļēji vai pilnīgi noslēdz jums enerģijas plūsmu. Cēloņi tam, ka tas uzrodas, var būt divi: vai nu jūsu iekšienē ir nostrādājis paša baiļu atpazīšanas mehānisms, un jūs esat uzdūrušies uz savu paša neatzīšanu, noteiktu baiļu izsauktu, vai arī jūs esat sadūrušies ar pārlieku disonējošu čenelera apziņas prizmas šķautni, kuru var būt ir izsaukusi viņa sasietība sakarā ar kaut kādām bailēm vai vēlēšanos pārvadīt sava ego impulsu vairāk nekā Mīlestības informāciju. Tādas situācijas ir satopamas pastāvīgi visās sfērās, un tā ir normāla parādība, jo tādā veidā notiek attīrīšanās process un jaunās apziņas evolūcija. Jūs varat vispār iziet aiz visu sfēru robežām un ieiet tajās tikai nepieciešamības vai vēlēšanās gadījumā, taču šis etaps parasti iestājas tad, kad jūsu apziņa jau ir piesātināta ar sākotnējo jauno informāciju un enerģijām, kad tā ir spējīga uzturēt savas pašas sfēras eksistenci.


Ja ir čenelers, kurš izsauc jums pārāk daudz nepiekrišanas, pārāk daudz jūsu iekšienē rodas “aizžogojumu”, tad tas nozīmē to, ka jūsu apziņa nav gatava pieņemt viņa informācijas laušanu, nav gatava atzīt tās tiesības uz eksistenci. Neskatoties uz to, ko jūs bieži domājat par mums, mēs nevadām jūsu pacelšanās procesu. Mēs tikai novērojam ar Mīlestību un nevērtējam, jo tagad jūsu priekšā ir atvērta jebkuru iespēju perspektīva, un patiesībā iespējams ir viss. Neviens nestāv jūsu spēles laukuma stūros, kontrolējot, kā jums vajag spēlēt, lai neizietu ārpus noteiktajām robežām. Šo robežu tagad jau gandrīz nav, tās, kas vēl palikušas – tas ir paliekas no tā, kas pagaidām vēl nav paspējis izkust, bet jau atrodas kušanas stāvoklī. Kas tas ir – tīras radošas apziņas process? Tā ir pilna gribas un darbību brīvība. Jebkurš spriedums no mūsu puses, jebkurš novērtējums ir apziņas sfērā darbība, ierobežojoša jūsu brīvību. Mēs nenosodām ne tāpēc, ka kāds mums to ir aizliedzis darīt, un mēs esam aizvēruši muti un klusējam, kad savā galvā mums ir viedoklis jūs interesējošajā jautājumā. Tā jūs darījāt trīs dimensijās. Daudzdimensionalitātē viss ir savādāk. Izvirzīt to vai citu spriedumu nav iespējams vienkārši tāpēc, ka mēs redzam vienu un to pašu objektu uzreiz no daudzām pusēm tai laikā, kad jūs redzat to tikai no vienas vai divām. Mēs uzreiz redzam šī objekta, šīs parādības potenciālu, mums tie ir redzami kā uz delnas, un vienīgais, kas patiešām ir svarīgi mūsu uztverei – tas ir tās iekšējās gaismas spēks, kura atrodas objekta iekšienē, tieši šī viņa mirdzēšanas intensitāte liecina par to, vai šai parādībai piemitīs lielāka rezonanse, un tai būs ilgstošas attīstības perspektīvas, vai arī tā būs neilga, un tai nebūs lielas iedarbības uz jūsu kolektīvo apziņu.


Tagad ir tas periods, kad jūsu jaunā kolektīvā apziņa formējas un attīrās no bailēm un iesprūdumiem. Daudzi no jums atrod savu izteiksmi mēdiju sūtījumos. Atrodot viņu sūtījumos to, kas skar jūs, jūs satiekaties ar saviem pašu aizspriedumiem, neiecietību, un jums ir iespēja atzīt tos sevī un atlaist. Jā, patiešām, bailes un aizspriedumi bieži pievelk mēdijam būtības, kurām ir savas savtīgas intereses, kuras uzskata, ka ir labi iekārtojušās, un barojas ar to enerģiju, kuri lasa tāda mēdija sūtījumus. Taču pret viņām arī vajag attiekties ar Mīlestību, jo viņas taču pievilka jums gaisma no jūsu Dievišķā Es, kura viņām trūkst sevī, un, pateicoties jums, viņas arī attīra sevi jūsu pacelšanās procesā. Bīties no viņām nav vērts, viņas nav spējīgas nodarīt nopietnus zaudējumus jūsu gaismai, ja nu tikai var nedaudz dezorientēt jūsu saprātu. Bet ticiet, saprāts – nav galvenais Pacelšanās instruments. Tas ir pārāk ierobežots un piegružots jūsu apziņas atribūts, kurš tādā veidā iziet savu attīrīšanos. Galvenais – jūsu iekšējā gaisma. Koncentrējoties uz to meditācijas sūtījuma lasīšanas procesā, jūs atverat sevi, savu paša spēku, uz kuru jūs vēlāk balstīsieties. Tādejādi, jebkurš čenelings – tā ir jūsu personīgā šo būtību, kuras eksistē kā ārpus jums, tā arī jūsu iekšienē, jo viss ir vienots, uztveršanas pieredze. Ja jums ir nepatīkami sajust to, ka jūs izmanto sūtījuma lasīšanas brīdī, vienkārši atejiet no šī mēdija un viņa sūtījumiem, atrodiet to, ar kuru jums būs komfortablāk. Neeksistē tagad tāda, kurš nestu absolūtu un nemaldīgu patiesību, ir vienīgi interpretācijas, un tas ir jaunās apziņas būvēšanas procesa laušana. Kad jūs pievēršat uzmanību kaut kam sūtījumā, jūs dodas sev orientierus vai virzienus attīstībai. Iespējams, ka jūs nekas neskar, un jūs vienkārši, izlasot sūtījumu, jūtaties harmonijā ar pasauli. Par to arī var nopriecāties. Jo vairāk ir tā, ko jūs ar Mīlestību pieņemat pasaulē, jo vairāk ir tā, ko jūs ar Mīlestību pieņemat sevī. Pieņemt – nenozīmē visam piekrist, pieņemt nozīmē dot tam tiesības eksistēt tā, kā tas eksistē, un nospēlēt savu lomu tā, kā tā viņam jānospēlē. Viss ir Dievišķā nodoma iecerēts un visam ir savs uzdevums. Jūsu Augstākie Es ar Mīlestību rotaļājas ar jūsu apziņām tāpat, kā jūs bērnībā pārcilājāt savas mīļotās rotaļlietas. Ar Mīlestību – tas ir atslēgas vārds, jo jūsu loģikai piemīt vēlēšanās katrā procesā atrast kāda personīgo izdevīgumu. Taču tāda loģika piemīt tikai apziņai, atdalītai no pārējās pasaules, uzskatošai visu pārējo pasauli kā ne sevi. Vienotības apziņā ir iespējamas tikai uzticība un Mīlestība. Jā, eksistē būtības, kuras meklē savu ātru izdevīgumu, taču viņas nesaprot, ka ar viņām rotaļājas tieši tāpat kā ar visiem pārējiem un ar tādu pašu Mīlestību. Dievišķā Mīlestība ir jūsu iekšienē, un tā aizsargā no visa jums nepiemērotā, un jūs drīz ieraudzīsiet, kā pāraugsiet savas baiļu, egoisma, varaskāres, neiecietības “bērnu slimības”, un tad jūsu kolektīvā apziņa sajutīsies daudz brīvāka. Jo patiesībā nav nekā, kas traucētu jūs, ir tikai tas, kas palīdz, tikai saprast un ieraudzīt šo palīdzību uzreiz jūs pagaidām ne vienmēr varat. Tā telpa, kurā tagad eksistē šis klasteris no jūsu augošo apziņu sfērām, tā ir patiesas tīras Dievišķās Mīlestības telpa, un radīšana tajā – tas ir liels prieks un liela privilēģija. Atbrīvojieties tās iekšienē no tā, kam ir jāaiziet, un sāciet sajust jūsu apziņas lidojumu! Ar Mīlestību un maigumu, ar jums un priekš jums, jūsu brālis Ješua.


Urānija 

26/01/10

www.y-kostra.ru


Tulkoja Jānis Oppe
Pievienots: 2011/11/17