Ješua: Čenelings 3.01.2010JAUTĀJUMS:
Jautājums man saistīts ar Silvijas Braunas grāmatu “Dzīve Otrā pusē”, pēc tās informācijas apmēram 10% cilvēku pieder Tumšajai Hierarhijai (gaišajai – tikai 30%, bet pārējie – pie svārstīgajiem). Pie kam šie tumšie pēc nāves izvēlas kreisās durvis, bet ne labās, un neieiet mirdzošajā koridorā-tunelī, kurš aizved viņus uz Gaišo Otru Pusi, kur viņi mierīgi var apspriest nodzīvoto dzīvi un izplānot jauno, bet tieši nākošās mātes, kuru viņiem izvēlas tumšie hierarhi, dzemdību kanālā. Kā raksta S.Brauna, šos cilvēkus nav iespējams pāraudzināt vai kaut kā iedarboties uz viņiem ar labiem darbiem, viņi var baroties tikai ar zemām sajūtām. Ja tas ir tā, tad kāpēc daudzos čenelingos raksta, ka visi cilvēki ir eņģeļi? Niki čenelingos tika runāts par tumšajām būtībām, kuras ir aizgājušas no Gaismas un barojas tikai ar zemām enerģijām. Vai tādejādi nav taisnība S.Braunai, runājot par viņu inkarnāciju cilvēkos, vēl jo vairāk tāpēc, ka pēc citiem avotiem uz Zemes iemiesojas arī būtības no Oriona un reptīļveidīgām civilizācijām? Kas būs ar šiem cilvēkiem pēc Pārejas? Vai ir taisnība Patrīcijai Kori (“Dvēseles kosmoss: Aicinājums uz cilvēces pamošanos”), runājot par Zemes Valdniekiem, kuri domā nogaidīt Zemes Pārveidošanos 2012. gadā, taču tiks atmesti uz pašiem tumšākajiem Pelēkās Zonas nostūriem, jo tāds ir viņu karmiskais liktenis?


Vēl gribētos uzzināt, vai taisnība TAO autoriem, ka priekš Pacelšanās ir nepieciešams vismaz nebūt kalsnam. Pēc sevis spriežu, ka, kaut gan praktiski daudzus gadus sēžu uz vienas un tās pašas, pa lielākai daļai veģetāras, barības, taču pēdējā laikā esmu pieņēmies svarā, kaut gan brālis ēd vēl vairāk par mani, taču ir tāds pats kārns. Gribētos dzirdēt Ješua viedokli par šo Jauno Kosmisko Hierarhiju un viņa viedokli par to, ka pēdējos 8 tūkstošos gados nav bijusi neviena pilna Pacelšanās un ka šim procesam ir nepieciešams izmainīt elektrisko dabu uz magnētisko un uzbūvēt gaismas kristālisko ķermeni.


Es tikko izlasīju čenu no Sen-Žermēna caur Astartu. Protams, S-Ž – ir stingrāks nekā Tobiass (viņš arī runāja par iespējamiem jauniem vīrusiem), taču šeit tiek runāts par tuvu briesmīgu jaunu epidēmiju (ne cūku gripas), kuru grib izraisīt Slepenā valdība un citplanētieši, kuri stāv aiz tās. Vai tiešām Gaismas spēki nevar to novērst (ja kanāls nemelo)? Un ko darīt parastiem cilvēkiem, ja tā sāksies?


ATBILDE:
Sveicināti, dārgie brāļi un māsas, es esmu atnācis pie jums un priecājos apskaut jūs ar savām enerģijām, iegriezt jūs jaungada Mīlestības un Prieka valsī! Es gribu jūs apsveikt ar to, ka jūs esat pārkāpuši jaunā gada robežu atjaunoti un attīrīti, un tajā liels nopelns ir aizgājušajam gadam. Daudzi no jums labi pastrādāja, pacēlās garīgi pa šo gadu, padarot vieglāku un gaišāku pacelšanās ceļu uz Jauno pasauli, kuru jūs pastāvīgi radāt. Un tāpēc nav nejaušība, ka šodien mēs runāsim par tiem, kurus jūs saucat par “tumšajiem”. Par tiem jūsu brāļiem un māsām, kuri notur to, ko pieņemts saukt par “vecajām enerģijām”, to, no kā jūs visi jau sen esat noguruši un kas jau vairs neatbilst jūsu kopējiem centieniem. Kas tās tādas ir, un kā jums pret tām jāattiecas? Vai viņu iekšienē ir gaisma, un kā to ieraudzīt? Gribu jums teikt, dārgie, ka jūs atrodaties uz tās apziņas sliekšņa, kad tad tādi vārdi kā “tumšais” un “gaišas” pārstās jums būt ar kaut kādu nozīmi. Jūsu apziņa paplašinās, izprotot arvien jaunas eksistences nokrāsas un šķautnes, jūsu vibrācijas aug, un jums atklājas jauna, pavisam cita sapratne, atšķirīga no tās, ar kuru jūs dzīvojāt daudzus tūkstošus gadu. Tagad uz jūsu planētu atnāk tik daudz gaismas, ka tumsa vai tās ēnas jau vairs nebūs saredzamas. Un jums stāv priekšā ieraudzīt gaismu to iekšienē, kurus jūs uzskatījāt par “tumšiem”, kurus attēlojāt ar pašiem pretīgākajiem tēliem, no kuriem jūs baidījāties un kurus bieži neieredzējāt. Jums stāv priekšā liela atklāsme. Nē, viņi nenometīs savus sejsegus, nenoņems maskas un kostīmus, kuros viņi ir tērpti tagad, viņi izspēlēs savu lomu līdz galam tādi, kādus jūs esat pieraduši viņus redzēt (ja, protams, neizdarīs citu izvēli). Izmaiņas notiks jūsu iekšienē, tieši jūs sāksiet redzēt gaismu, izsūkušos caur šo rekvizītu. Vai tad tur ir gaisma? Jūs jautāsiet. Ja blakus sev jūs redzat invalīdu, zaudējušu roku vai kāju, sakiet, vai tad jūs neuzskatāt viņu par cilvēku, tādu pašu kā jūs? Vai tad tas fakts, ka tagad viņš nevar staigāt un būt pilnvērtīgs cilvēks, izslēdz viņu no cilvēces rindām? Protams, nē, teiksiet jūs. Viņš ir tāds pats cilvēks kā es. Viņš prot just visu tāpat kā es, domāt tāpat kā es, iekšienē viņš ir pilnīgi tāds pats. Kaut kad viņš bija man līdzīgs, bet liktenis ierobežoja viņa iespējas un viņa brīvību. Es jūtu viņam līdzi un esmu līdzcietīgs pret viņu. Un, ja es parunāšu ar viņu kā cilvēks ar cilvēku, viņš atbildēs man, un es sajutīšu viņa dvēseles siltumu, un tas satuvinās mūs.


Jā, tas ir tieši tā, un tagad es pat pateikšu jums vairāk. Pašreizējā brīdī Lielās Mīlestības jaunajās enerģijās “tumšie”, pieraduši nodarīt sāpes un ciešanas, pieraduši veikt vardarbību un paust pārliecīgu lepnību, sāks mainīties. Viņu gaismas daba sāks izpausties viņu iekšienē, atbildot un rezonējot ar Dievišķās Mīlestības sūtījumu, kurš lejas uz Zemi un sadragā visus iespējamos šķēršļus. Jūs sāksiet redzēt, kā tā spīdēs caur tām plaisām, ar kurām pārklājas viņu tēls, viņu maska, viņu loma. Kādam no viņiem šis process noritēs tik stipri, ka aizvilks sev līdzi viņu pilnu atvēršanos un pārdzimšanu. Kādam no viņiem šī pārdzimšana būs tik nepierasta un mokoša, ka viņi atzīs par labāku aiziet, bet kāds no viņiem atklās sevī jaunu gaismu un ieraudzīs sev priekšā jaunus mērķus un kļūs par dedzīgu Gaismas cīnītāju, tādu, kuri reti ir sastopami starp sākotnēji “gaišiem”. Tagad jūs patiesi dzīvojat dižu pārmaiņu un transformāciju laikā, un tas nav laiks, kad ir jēga būvēt jebkādas prognozes vai skaitīt tos, kuri atrodas tajā vai citā pusē. Katram, dzīvojošam tagad uz Zemes, ir izredzes izdarīt izvēli, taču tā nav izvēle starp “tumšajiem” un “gaišajiem”, tā ir izvēle starp to, lai atzītu sevī savu Dievišķo gaismas dabu, atzītu to citos tāpat kā sevī, vai atteiktos no tās, un atkal iegremdētos ciešanu, drāmas, stingru un nepielūdzamu cēloņa un seku noteikumu dzelmē. Tagad nav iespējams noteikt nekādus ierobežojumus dvēselēm, iemiesotām uz planētas Zeme, nekā nav iespējams atturēt viņas no sevis apzināšanās, ja tikai viņas pauž nodomu apzināt sevi. Agrākos laikos pie vecajām enerģijām noteikt tādus ierobežojumus izvēles brīvībai bija iespējams, jo Dievišķās gaismas uz šīs planētas bija nepietiekami tam, lai dvēseles varētu apzināties savu sākotnējo gaismu no savas iekšienes.
Tagad šeit iemiesojas daudzas dvēseles, nekad agrāk uz Zemes nedzīvojušas, atnākušas no tālienes speciāli priekš tā, lai izjustu uz sevis iekšējās gaismas atklāšanos. Planētas apziņa galvenokārt pieņem viņas. Ir tās dvēseles, kuru eksistence šeit šajā laikā ir Zemei nevietā un kurām viņa atsaka iemiesošanos, taču viņu skaits ir ārkārtīgi mazs tam, lai veltītu tam uzmanību. Visi tie, kas atnāca šurp, kas saņēma ķermeņus tādā vai citādā veidā, kuri ieguva tiesības staigāt pa šo planētu un izjust uz sevis pār viņu līstošās jaunās enerģijas, visi viņi atrodas šeit tikai tā iemesla dēļ, ka tas ir saskaņā ar Dievišķo nodomu un dod viņiem lielas izredzes izmainīties.


Kas sagaida “tumšos” pēc Pārejas? Tas ir tieši tas pats jautājums, kuru mēs, kas novērojam šo procesu, bet tieši nepiedalāmies tajā, uzdodam sev gandrīz katru mirkli. Un neviens no mums nezina uz to pat aptuvenu atbildi. Šajā punktā, kuru jūs saucat par Pāreju, ir sanācis kopā tik daudz varbūtību, laiku un telpu, centienu un cerību, ka tas atver zemiešiem patiešām bezgalīgu iespēju lauku. Un šajā laukā katrs no jums atradīs to, kas vajadzīgs viņam, jo tā vai citādi sekos savai gaismas dabai. Tas nozīmē, ka pat, ja jūs pretosieties pārmaiņām, tās vienalga notiks, bet tikai ar lielākiem satricinājumiem priekš jums. Taču tie, kuri apzinās sevi “melnus”, kuri turpina spēlēt “pasaules valdnieku” pusē, izrādīsies divkārt smagākā stāvoklī, jo viņus spiedīs uzvesties saskaņā ar vecajiem spēles noteikumiem tai laikā, kad viņi arvien uzstājīgāk jutīs, ka šie noteikumi disonē ar viņu mostošos iekšējo gaismu.
Vai eksistē tā saucamās “zonas” tiem, kas nav spējuši iziet izmaiņas un ir izrādījušies atmesti uz turieni nepietiekami augstu vibrāciju dēļ? Teikšu jums atklāti: Nē. Mēs neradām nekādas zonas, katru tādu konstrukciju radām ne mēs, bet to apziņa, kuri tādā veidā grib palikt apslēpti Dievišķajai gaismai. Daudz reižu viņiem tas izdevās, taču ne tagad. Transformāciju pārdzīvos visi, jautājums tikai tāds, cik ilgi tas notiks laikā un cik stipri tā skars katru konkrētu dvēseli.


Vai jūsu miesas būvei ir nozīme Pacelšanās procesam? Vai labāk jums būt kalsniem vai pilnīgiem, lai pilnībā izietu caur Pacelšanās vārtiem? Labs jautājums. Es patiešām esmu pateicīgs tev par to, ka tu pajautāji man par to. Jūsu ķermeņa Pacelšanās var notikt kā momentāni, tā arī būt izstiepta laikā. Pirmais variants parasti notiek visvecākajām dvēselēm, kuras jau sen ir gatavas šai transformācijai, bet neiziet to kādu īpašu iemeslu dēļ, piemēram, viņas gaida noteiktu brīdi, lai izietu to kopā ar lielu mācekļu vai domubiedru grupu, bet varbūt vienkārši tādēļ, ka grib pasniegt savu Pacelšanos kā dāvanu planētai vajadzīgajā laika brīdī, kad tā būs palīdzība visiem zemiešiem (momentāna augstu vibrāciju enerģiju izmete) Pacelšanās iziešanā. Otrais variants attiecas uz jaunākām dvēselēm, kuras vai nu nekad agrāk nav izgājušas Pacelšanos, vai arī kaut kad izgājušas to nepilnīgi. Viņu dvēselēm tas ir lielāks satricinājums nekā pieredzējušākām dvēselēm, un tāpēc Pacelšanās viņām būs izstiepta laikā, lai viņas varētu pakāpeniski adaptēties visām notiekošajām izmaiņām. Tiem, kuri ies pēc pirmā varianta, miesas būve un svars lomu nespēlēs. Ejošiem pēc otrā varianta viņu ķermenis patstāvīgi pieskaņosies notiekošajiem procesiem, te pieņemoties svarā, te zaudējot to, atkarībā no tā, kas dotajā brīdī tam būs piemērotāk un vieglāk, jo tam taču būs nepieciešams pārstrādāt daudz vecās enerģijas, kura atrodas šūnās, tas regulēs pats sevi un pakāpeniski sasniegs nepieciešamo balansu. Tāpēc uzsākt jeb ko speciāli, ar nodomu vājēt vai pieņemties svarā, nav vērts, labāk pilnībā nodot savu ķermeni sava Gara rīcībā un mierīgi uztvert visu, kas ar to notiks. Ar ko patiešām ir nepieciešams pastrādāt šajā periodā, tas ir, ar bailēm un emocionālajiem blokiem, jo tas ir tieši tas, kas traucē jūsu Garam jūsu ķermeņa vadīšanā.


Kas pēc savas būtības ir Pacelšanās, un vai tā jebkad uz Zemes ir bijusi pilna? Pacelšanās ir ar daudzām atšķirīgām gradācijām, un katrs to izejošais iziet to tādā mērā, kādu uzskatīs viņam par piemērotu viņa Gars. Tagad jums ir iespēja uzbūvēt oglekļa ķermeņa vietā kristālisku, un tas ir tāpēc, ka jūsu Gari pieņēma tādu kopēju lēmumu, un tas atklāja tādu iespēju visai planētai. Taču kristāliskais ķermenis arī var tik pacelts un transformēts augstākas dabas ķermenī. Pašreizējā brīža unikalitāte ir tieši tur, ka jūs izejat caur masveida pacelšanos, kurā vairumam no jums ir iespēja uzbūvēt sev jaunu kristālisku ķermeni. Pilnīgi iespējams, ka uz Zemes būs “varoņi”, kuri spēs pārbūvēt savu ķermeni ne tikai kristāliskā, bet arī augstākā. Ja tas notiks, tas planētai būs liels sasniegums. Taču nav vērts tiekties uzlēkt augstāk par savu galvu tikai aiz vēlēšanās kaut ko pierādīt sev vai citiem. Apgalvoju jums, ka arī kristāliskais ķermenis – tas ir brīnišķīgs ķermenis, tas jums patiks, ar to būs daudz mazāk rūpju. Viss, kas notiks ar jums, notiks jūsu Gara piemērotībā, un tas ir pats galvenais. Jā, jūsu planēta sen jau nav izgājusi caur masveida pacelšanos, cilvēku civilizācijas vēsturē tāda parādība notiek pirmoreiz.


Kas attiecas uz jaunām iespējamām epidēmijām, tad es varu jums teikt, ka vecās enerģijas noturošie patiešām mēģinās pretdarboties jūsu garīgajai atvēršanai, izmantojot viņu rīcībā esošos iebiedēšanas instrumentus. Taču tas, cik brīnišķīgi jūs tikāt galā ar lugu zem nosaukuma “cūku gripas epidēmija”, runā par to, ka jums ir liels gaismas (un humora) potenciāls, lai stātos pretī līdzīgām darbībām. Paraugieties, vai piepildījās viss tas, ar ko jūs biedēja? Cik ilgi turpinājās šī histērija, šī “staigāšana maskās” un bailes nokļūt blakus cilvēkam, slimam ar nezināmu slimību? Tikai vien no dažām nedēļām līdz dažiem mēnešiem katrā no valstīm. Un tie, kas nomira šīs epidēmijas rezultātā, aizgāja tikai tāpēc, ka izdarīja tādu izvēli, vecās baiļu un nemiera enerģijas uzveica viņos iekšējo gaismu, un viņi aizgāja tādēļ, lai piedzimtu jaunos ķermeņos, kuri nenes sevī jau vairs tik daudz vecā. Tad kā jums vajag rīkoties nākotnē, ja jūs sadursieties ar līdzīgām iedarbībām? Mans padoms jums: vairāk smaidiet un smejieties, un dariet to no visas sirds, uzticoties sava Gara aizsardzībai, un tad jūs atradīsieties īstās bruņās, kurām nav bīstami nekādi vīrusi.


Mīlestībā un Pateicībā pret jums, ar jums un priekš jums, jūsu brālis Ješua.


Urānija 

3.01.2010

www.y-kostra.ru


Tulkoja Jānis Oppe
Pievienots: 2011/11/02