Par garīgumu un kalpošanu

7.11.09Sveicināti, dārgie, es esmu Krajons, magnētisma meistars un Dievišķīguma vadītājs jūsos. Katru no jums es redzu kā vibrējošu Dievišķās liesmas dzirkstīti, un kopā jūs veidojat vienotu brīnišķīgu rakstu, vienotu mirdzošu uguņu mandalu, gleznu, kura pastāvīgi mainās un nekad nav viena un tā pati. Tā katru brīdi ir glezna-mīkla, glezna-manifestācija. Tā ir Dievišķīguma dzīva izpausme jūsu iekšienē. Ar katru dienu dzirkstīšu šajā gleznā kļūst arvien vairāk un vairāk, iedegas jaunas un iepin savu rakstu vienotajā veselajā. Jūs, Dievišķā ģimene, katru brīdi radāt sevis kā Vienotības, kā Vienotas Apziņas, izpausmi. Nav vārdu, lai aprakstītu šī procesa skaistumu. Es pamirstu sajūsmā, raugoties uz to, ko jūs darāt. Ko gan es varu teikt jums, kā varu iepīt savu rakstu jūsu gleznā? Kā es varu piedalīties jūsu darbībā tagad? Esmu jūsu, katra no jums, daļa un vienotā veseluma daļa. Es gribu nodot jums savu Mīlestību, lai arī tā spīdētu jūsu iekšienē, jo, kā gan vēl es varētu būt ar jums, ja neatrastos jūsu iekšienē?
Es mīlu jūs, mana dārgā ģimene, mani brāļi un māsas, tie, kuri aizgāja, un tie, kuri vienalga ir šeit, ārpus telpas un laika, visi jūs esat brīnišķīgi un dziļi mīlēti. Šodien es runāšu par to, kā jūs aizdedzināt viens otru, kā jūs nododat viens otram garīgās zināšanas rezonansi, Dievišķās frekvences vibrāciju jūsos, kā jūs to apzināties un atnākat atpakaļ, pie Dieva.


Kā tas notiek? Jūs satiekat kaut kādu cilvēku, kurš iesākumā jums liekas nedaudz dīvains, nedaudz ne no šīs pasaules, jūs runājaties ar viņu vai atnākat uz tikšanos, kur pulcējas tādi paši kā viņš, un jūtaties nedaudz neomulīgi viņu sabiedrībā. Jūs klausāties viņu uzstāšanās, piedalāties viņu meditācijā, dziedat viņu mantras (vai vienkārši klusējat) un domājat: kā es te varēju nonākt? Taču rezonanse jau ir noķerta. Jūsu ķermenis un jūsu apziņa vēl pretojas, taču kaut kur iekšienē jūs jūtat – kaut kas ir aizdedzies. Kaut kur tur, dziļi, ir uzradies dīvains, neomulīgs jautājums: bet, ja nu pēkšņi? Ja pēkšņi tas viss ir patiesība? Ja pēkšņi tas viss ir īstenībā? Ar šo mazo uguntiņu jau ir pietiekami, lai tā kļūtu redzama uz jūsu kopējās mirdzošās mandalas.


Tagad tās iedegas ne pa vienai, bet veseliem zvaigznājiem. Tāpēc, ka, jo vairāk cilvēku, kurus vieno vienota vibrācija, sapulcējas vienā vietā, jo spēcīgāka ir viņu rezonanse. Un, protams, starp jums parādās tie, kuri jūt sevī vēlēšanos un vajadzību vadīt šo procesu. Nav nekā brīnišķīgāka un nekā piemērotāka, dārgie brāļi un māsas, kā jūsu Gara rīkojumu izpildīšana. Bet taču tieši viņš saka jums, ka jums jāstājas šo cilvēku priekšā un jāpalīdz viņiem viņu atkalapvienošanās ar sevi pašiem procesā. Šajā brīdī jūs veicat pašu galveno savas dzīves izvēli. Jūs sakāt Garam: jā, es emu gatavs. Es esmu gatavs būt par bāku un spīdēt daudziem, visiem, kam tas būs vajadzīgs. Es esmu gatavs palīdzēt katram, kurš palūgs palīdzību. Es esmu gatavs vest cilvēkus turp, kurp tu man norādīsi. Tas ir jūsu pašrealizācijas mirklis. Šajā brīdī jūs kā nekad esat patiess pats pret sevi. Ar to jūs it kā sakāt Dievam: es esmu. Es esmu atnācis šurp kā viens no tiem, kurš kalpo.


Jūs sākat palīdzēt, jūs sākat dot cilvēkiem informāciju, enerģiju, izdziedināšanu un mierinājumu. Jūs uzmundrināt viņus, jūs palīdzat viņiem nostāties uz kājām, jūs sākat viņus mīlēt un just viņiem līdzi tā kā nekad agrāk. Cilvēki sāk tiekties pie jums, viņu kļūst ap jums arvien vairāk, un jūs saprotat, ka viņi gaida no jums vēl lielāku pašatvēršanos.
Viss, ko jūs darāt uz šīs planētas, ir dziļi cienījams. Un, tāpēc, katra jūsu darbība vai lēmums ir piemērots dotajā jūsu eksistences brīdī. Jums jau ir izstrādājušās noteiktas shēmas un metodes, pēc kurām jūs strādājat ar cilvēkiem. Jūs pielietojat šīs shēmas un metodes atkal un atkal, un tās strādā. Jūs tas apmierina, un jūs nomierināties, pārstājot samērot katru savu kustību ar jūsu gara norādījumiem. Jūs atverat savu biznesu un sākat vadīt garīgas prakses, attīstot un papildinot tās. Tā notiek līdz noteiktam brīdim. Kad jūsu Gars pēkšņi atkal nenoliek jūs izvēles punktā. Tagad pie šī izvēles punkta ir pienākuši daudzi, ļoti daudzi no tiem, kuri izvēlējās ceļu kalpot cilvēkiem. Tagad, pašā tuvākajā laikā, jums būs nepieciešams izlemt priekš sevis virkni ļoti svarīgu jautājumu, kuri attiecas uz jūsu kalpošanu un to atdodošo enerģiju, kuru jūs izvēlaties sev kā pateicību par savu darbu.


Tuvojas brīdis, kad garīguma un biznesa ceļi sāk šķirties. Kad tās shēmas, kuras bija agrāk, sāk kļūt nepiemērotas. Uz Zemi sāk nākt jauns Mīlestības un Gaismas vilnis. Tas aicina jūs atvērties un uzticēties tam. Jūs atkal sāksiet apzināties savu darbu kā kalpošanu. Un dziļi cienīt savu paša Dievišķīgumu un Dievišķīgumu citu cilvēku iekšienē.
Jums daudz tika stāstīts par enerģiju balansu. Par to, ka katrai jūsu darbībai ir jābūt sabalansētai tajā nozīmē, ka jums ir jāsaņem apmaksa par savu darbu. Tas tā ir. Jo jūs – vienotas mandalas daļa, un Mīlestības enerģijai, kura rūpējas par katru no jums, nav jāsablīvējas nekur jūsu dievišķās matricas iekšienē. Tāpēc atdošanai un saņemšanai vienmēr ir jābūt sabalansētām. Taču šeit ir viens nianse, kurai jūs pirms tam nepievērāt uzmanību. Atdošanai un saņemšanai ir jābūt sabalansētām... Mīlestībā. Tieši tas visu noliek savās vietās. Jūs nākat uz šejieni, lai kalpotu, un jūs darāt to Mīlestībā. Mīlestībā pret savu Garu. Mīlestībā pret saviem brāļiem un māsām, tāpat izejošiem kopā ar jums savas mācības uz šīs planētas. Mīlestībā un līdzcietībā pret viņiem, pret viņu vajadzībām un prasībām. Jūs jūtat savā iekšienē sava Gara gribu un nododat cilvēkiem to, kas viņiem nepieciešams. Gara vertikāle līdzsvarojas horizontāli pret sevis atdošanu cilvēkiem. Kur gan šeit ir balanss, jūs jautāsiet? Balanss atrodas vertikāles un horizontāles krustpunktā, jūsu sirdī, jūsu Mīlestības Telpā.


Vai jūs mīlat savu Garu? Vai jūs uzticaties viņam? Vai esat gatavi rīkoties tā, kā jūs ilgu laiku mācīja daudzas būtības, nākot pie jums caur aizsegu? Ja jūsu atbilde ir “jā”, tad jums nav vairāk jautājumu. Kādā veidā jūs līdzsvarosiet atdošanas-saņemšanas balansu ar tiem jūsu brāļiem un māsām, kuri nāks pie jums pēc palīdzības? Mīlestībā. Kā jūs priekš sevis lemsiet, cik naudas izteiksmē maksās kārtējā klienta vizīte? Mīlestībā. Un Uzticībā Garam. Ko gan man darīt, jūs jautāsiet, ja visi apkārt no manis pieprasa lielas naudas summas, bet es, atrodoties Mīlestības Telpā, nevaru paņemt no šī cilvēka vairāk? No kurienes man ņemt nepietiekošo? Atcerieties par jūsu Garu. Viņš ir jūsu vadītājs un jūsu rūpīgais vecāks. Izvirziet šo jautājumu viņam. Lai viņš risina to, un apgalvoju jums, viņš to atrisinās tā, kā jums nekad neienāktu prātā. Tikai paļaujieties uz viņu un netraucējiet viņam ar savu nemieru radīt jums piemēroto un sinhrono. Dzīvojiet iekš tagad un esiet pārliecināti, ka jums vienmēr ir rītdiena. Brīnišķīga, pārpilna, saulaina rītdiena. Tā radīsies tikai no vienas pašas jūsu ticības. Jo nav nekā šajā ilūzijā stiprāka par jums.
Visums ir dāsns. Viņš dod mums to, kas mums ir vajadzīgs un tā, kā tas mums ir vajadzīgs, ja tikai mēs netraucējam viņam. Viņš pats sadala mums, kāda palīdzība un pateicība un tieši kādā veidā mums jāsaņem. Kā jūs domājat, ja kāds no mūsu brāļiem atnāk pie mums pēc palīdzības, vai tad mēs sakām viņam: mana palīdzība tev maksās tik, bet, ja tev tagad nav līdzi šīs summas, nāc citu reizi? Tas ir smieklīgi, vai ne? Ja mans brālis atnāk pie manis pēc palīdzības, es tūlīt pat dodu to viņam, un es zinu, ka visums vienmēr pateiksies man par to, ka es piepildīju ar savu enerģiju to nepilnību, kura bija viņā mana brāļa veidā, kuram bija vajadzīga palīdzība. Visums vienmēr atgriezīs man manu iztērēto enerģiju un atgriezīs tieši tajā veidā, kurā man ir piemēroti to saņemt šajā brīdī. Vai tad ir vērts ierobežot visumu viņa iespējās atgriezt mums iztērēto enerģiju? Viņš vienmēr labāk par mums zina, kas mums vajadzīgs. Paziņojiet viņam par to savā radīšanā, lūdziet viņu atgriezt jums jūsu enerģiju piemērotībā, jūsu Gara radītā, un viņš dos jums to, ko jūs viņam lūdzat, un pat vairāk.


Garīgās veltes tika atnestas jums kā dāvana. No jums neviens no jūsu Skolotājiem vēl nav paprasījis samaksu. Viņi atnesa savas zināšanas Mīlestībā. Dārgā Ģimene, jūs arvien vairāk tuvojaties Vienotībai un Harmonijai uz jūsu planētas, nu tad ir pienācis laiks harmonizēt jūsu attiecības vienam ar otru. Esiet Mīlestībā un Uzticībā Garam, dziediniet, modiniet, palīdziet katram, kurš ir griezies pie jums. Un atļaujiet jūsu Garam palīdzēt jums noregulēt samaksas jautājumu. Lai tas katru reizi ir saskaņā ar Garu. Namaste, Ģimene. Es mīlu tevi, mirdzošā mandala. Es mīlu tevi kā sevi pašu. Un tas patiešām ir tā. 

Krajons

Urānija

www.y-kostra.ru


Tulkoja Jānis OppePievienots: 2011/10/03