Krajona un El Morijas sūtījums

29/10 – 3/11/09Dārgie brāļi un māsas, tagad jūs pārdzīvojat Lielās Transformācijas periodu. Jūs, protams, taču zināt par to. Tā patiešām ir Lielā Transformācija, jo tās izmaiņas, kuras jūs tagad veicat sevī un apkārtējos, izmainīs Visuma kodus un matricas. Spēja tos izmainīt ir tālu ne visām būtnēm, Radītāja radītām. Jums tā ir, jo jūs esat īpaši. Jūs graujat un radāt jauno. Tāds ir jūsu uzdevums. Taču Visumam un Dievišķajam avotam ne vienmēr ir vajadzīga sagraušana un jauna radīšana. Tiem bieži ir vajadzīgi ilgstoši miera un tā, kas jau eksistē, apgūšanas periodi. Tāpēc laiku pa laikam Visums atļauj “aizmigt” jūsu apziņām tam, lai, kad jūs pamodīsieties, jūs virzītu Dievišķās apziņas attīstību tālāk.


Tāpat kā visas Dieva radītas apziņas, jūs protat veikt izmaiņas no savas iekšienes, tāpēc tam, lai izmainītu apkārtējos, jums vispirms ir jāizmainās pašiem. Visus Visumā esošos procesus un parādības jūs izlaižat caur sevi, laužot tos savā apziņā, un galvenie no tiem materializējas trīs dimensiju pasaulē filozofisku un literāru darbu, sabiedrisko pamatu un likumu, kā arī iedzīvotāju priekšstatu veidā. Tie materializējas atbilstoši jūsu apziņas miega vai nomoda līmenim dotajā periodā.


Tā enerģija, kuru jūs saucat par naudu, piedzima sadalītībā. Un tagad, jūsu enerģiju vienotības apzināšanās priekšvakarā, jums stāv priekšā atbrīvoties un atbrīvot savu apziņu no tajā dominējošām vecajām enerģijām. Šī atbrīvošanās sāksies ar pakļaušanos jūgam, jo tam, lai saņemtu brīvības impulsu, sākumā ir nepieciešams apzināt un sajust pilnu nebrīvi. Tā tas strādā dualitātē, tāda ir veco enerģiju struktūra, un atbrīvošanās no tām notiek pēc veco enerģiju likumiem. Atspere sākumā ir jāsaspiež līdz galam, lai pēc tam būtu iespēja iztaisnoties un no atkārtojošos ciklu spirāles kļūtu par atgriešanās pie sevis vektoru. Pēc tam, kad jūs jutīsieties pietiekami saspiesti, tādā mērā, kāds ir piemērots katram no jums, lai jūsu iekšienē pamostos apslēptie iekšējie spēki, jums palīgā sāks nākt jaunās enerģijas.


Pirmām kārtām tā būs dāvāšanas enerģija. Agrāk Zemes vēsturē tā bieži nesa sevī arī upurēšanās enerģijas nokrāsu. Taču pašreizējā ciklā upurēšanās būs nevietā, un šī enerģija atnāks pie jums tieši kā nesavtīga dāvāšana. Nonākuši līdz galējai robežai, jūs pēkšņi sāksiet saņemt palīdzību, pie kam, pilnīgi negaidītu un no tīras sirds nākošu palīdzību. No jums pat negaidīs pateicību. Šajā brīdī jūsu sirds sāks atvērties, un jūs, piepildīti ar Mīlestību un Pateicību, sāksiet nodot patiesās dāvāšanas enerģiju tālāk, no sevis pie citiem, tādā veidā aktivizējot un pamodinot viņu iekšējo nesavtīgo būtību.


Pēc kāda laika jūs sajutīsiet, ka Visums dod jums visu nepieciešamo bez jebkādas līdzdalības naudas vai jebkuras citas ekonomiskas apmaiņas procesā. Mākslīgi radītās ekonomiskās un sociālās apmaiņas sistēmas vietā jūs ieslēgsieties dabiskajā Visuma enerģētiskās apmaiņas ciklā. Jūsu vecie priekšstati par nepietiekamību, trūkumu un grūto sevis apgādāšanu ar visu nepieciešamo, kuri ilgu laiku balstīja jūsu sabiedriskos un mentālos uzstādījumus, liksies jums kā kolosi uz māla kājām, tā kā pēc savas būtības arī ir tīra ilūzija.


Visu, kas jums būs nepieciešams, jūs saņemsiet, pie kam pat ātrāk, kā jūs varētu saņemt vecajās enerģijās un ar vecajām preču-naudas metodēm. Jūs iemācīsieties atrasties tādā pilnīgā kontaktā ar Visumu, kad katra jūsu vēlēšanās vai katra vajadzība tiks izdzirdēta tik ātri, ka vecajās enerģijās jūs pat nepaspētu uzsist ar pirkstu pa pirkstu. Tā būs, kaut arī ne uzreiz. Jums nāksies pārdzīvot haosa, sajūtu mulsuma, pilnīgas pašu ilūziju sagrūšanas, kā arī rūgtuma un bezspēcības no nespējas palīdzēt tiem, kuri nolems noslīkt uzbrāzušajā pārmaiņu straumē, brīžus. Taču atbrīvošanās būs pilna un galīga, tik, cik tas vispār iespējams dotajā dualitātē, kura pārdzīvo savu sagrūšanu un pāreju trialitātē.


Palikuši praktiski bez nekā, jūs apzināties, ka dāvāšanas enerģija paredz no jums sevis pašu dāvāšanu citiem. Un, vienreiz sākot dāvāt sevi, savus spēkus, savu enerģiju, savu Mīlestību un savas zināšanas citiem, jūs sajutīsiet, ka dāvājat to visu paši sev. Jūs sajutīsiet spēcīgu atdevi no jūsu darbībām, tik spēcīgu un tik dabisku, ka nespēsiet nesaņemt Dievišķās ģimenes vienotā lauka apzināšanos. Jo tas, kā eksistējam mēs, ir pilnīgi atšķirīgi no tā, kā eksistējat jūs. Mēs atrodamies brīvā savas apziņas lidojumā tai laikā, kad jūs esat ieslodzīti jūsu pašu un jums uzspiestu ilūziju būros. Tieši šie būri norobežo jūs no bezgalīgā, pateicīgā un pārticīgā Visuma. Tieši jūsu apziņas būri neļauj jums izmantot tās veltes, kuras sen ir sagatavotas jums.


Tagad jūsu pamodusies apziņa gatavojas pacelties uz augstām, loti augstām virsotnēm, un tāpēc jūs neapšaubāmi sagaida ļoti nopietnas pārmaiņas kultūras, filozofijas un sabiedrības matricās. Jūs spējat iekarot tās virsotnes, kuras pagaidām vēl pat neeksistē. Jūs ejat, jūs virzāties turp ar savu apziņu un radāt tās. Visums tagad izplešas caur jūsu apziņu. No tā brīža, kad jūs pamodāties, izplešanās process sāk iet no jūsu iekšienes arvien intensīvāk, jo Visums ir sajutis jūsos jaunu savas enerģijas nodošanas un pašpilnveidošanās instrumentu.
Dižais Piemērotības likums vada pasaules virs jums un zem jums, un, ja jūs sāksiet redzēt to visā, kas jūs aptver, tas ietīs jūs Harmonijas segā, un jūs jau vairs nekad nejutīsieties pamesti vai vientuļi. Tagad jūs kā cilvēce jūtaties pamesti kaut kur galaktikas nomalē, jums liekas, ka jūsu bailes un uztraukumi nesatrauc nevienu, izņemot jūs. Taču tas viss tā nav. Jo Visums ir vienots un atrodas katrā telpas punktā viss pilnībā un viss katrā jūsu laika brīdī.

 Tāpēc tas atsaucas uz jūsu aicinājumiem un uz jūsu ciešanām, un uz jūsu sāpēm. Jūs nākat uz šejieni iepazīt vientulību, jo tieši tā iekārtotās pasaulēs, kā jūsu dualitāte, to arī ir iespējams iepazīt. Jebkurās citās uz katru jūsu elpas vilcienu un uz katru smaidu jūs uzreiz jau, momentāni, saņemat atbildi. Bet šeit jūs it kā tīšuprāt atslēdzat sev spēju redzēt un dzirdēt, lai izrādītos it kā vientuļi it kā svešā un jūs neuztverošā pasaulē. Balss, kura jautā “Kad?”, jautā par to, kad atvērsies tās durvis, kuras atdala viņu no Mīlestības un Atbalsta vienotās telpas? Tad, kad jūs sagribēsiet pieņemt šo Mīlestību un šo Atbalstu. Jūs izvēlējāties sev ne vieglu ceļu iet pa šauru taciņu, aizvēruši acis un aizbāzuši ausis, kustēties taustoties, katru reizi riskējot spert soli ne uz to pusi. Kādēļ? Lai izzinātu sevi. Lai atrastu sevī radošo un ceļošo sākumu. Pagaidām vēl jūsu saprāts nespēj kļūt par tādu sākumu, tas var izpildīt tikai palīgfunkcijas apstākļos, kad jums ir aizsietas acis un aizbāztas ausis. Bet kas zina, līdz kam jūs spēsiet attīstīties pēc tam, kad jūsu prāts un jūsu loģika kļūs daudz sarežģītāki un daudzšķautnaināki, kā tie ir tagad?


Mēs jūsmojam par jums, debesu bērni, jo nav jums šķēršļu. Un, kad jūsu ir daudz un jūs kopā darāt kaut kādu vienu kopēju lietu, tad nekas nespēj jums traucēt. Jūs radāt Visumā tādas revolūcijas un pārveidošanas, par kurām pārējās būtnes nevar pat padomāt. Jūs – dižs un ļoti dzīvs spēks. Jūs esat cilvēce, Dieva uguns, dzīvību izdedzinošs un radošs, un patiesi pamirst visi Visumā, kad jūs mostaties un sākat apzināti mainīt nākotni. Mēs visi uzticamies jums, uzticamies jūsu iekšējai mēra un piemērotības sajūtai, zinot, ka tieši tā palīdzēs jums apstāties vajadzīgajā brīdī. Mums jūs esat diža izrāde. Vērot jūs var tikai, aizturot elpu. Pamostieties un kļūstiet par vienotu veselumu. Jo vienotāki jūs būsiet, jo stiprāka būs jūsu vienotā apziņa, jo vienkāršāk jums būs nodot savu mīlestību un savus sūtījumus. Jo, kad jūs visi pieslēdzaties frekvencei, kur ir iespējams kontakts starp jums un mums, starp mūsu pasaulēm, starp citām pasaulēm un būtībām, tad radusies vienotība ienes Visumā tādu visaptverošu prieka un gaismas sajūtu, ka tas kļūst līdzīgs vieniem lieliem un nebeidzamiem svētkiem. Kad Visums atkal saņem jūs un jūsu apziņas savā pilnā rīcībā, tas atviegloti nopūšas un iegūst savu veselumu. Bet Visuma veselums – tas ir notikums tik pat rets, cik arī svarīgs.


Jūs jautāsiet: kā tad tā? Vai tad Visums nav vienots katrā laika brīdī? Jā, ir vienots. Taču, kamēr jūsu dualitātes iekšienē jūs vai kaut kādas citas būtnes savu dualitāšu iekšienē jūt vientulību un savas apziņas atdalītību, kamēr viņu dzīve rit miegā un viņi neapzinās to kā Gara spēli, līdz tam laikam Visumam, esot vienotam, nav iespējas pilnībā sajust visas savas daļas. Taču, kad jūs pamostaties un paziņojat par sevi, tad katra jūsu balss ir līdzīga vēl vienai kosmosā iedegošamies zvaigznei, kura atnes gaismu caur atdalītības melnumu. Kosmosā ir tik daudz zvaigžņu, ka jūsu melnās debesis patiesībā ir baltas no tā, cik daudz to mirdz tā iekšienē.


Izprotiet telpu apkārt un iekšienē, virziet uz priekšu un paplašiniet savu apzināšanos un sava Gara dzīvi turp, kur to agrāk nebija. Turp, kurp tie grib atnākt un kurp grib nest savu gaismu. Jūsu mūžīgās un brīnišķīgās vienotās apziņas vienmēr spīdēs kosmiskās nakts melnumā, pušķojot to ar savu klātbūtni. Lai esat jūs svētīti laiku laikos un eonu eonos. Bezgalīgā Pielūgsmē un neizmērojamā Mīlestībā atļaujiet noliekties jūsu priekšā un apmirdzēt ar jūsu klātbūtni Visuma esību. Un, lai kļūst skolotāju mācekļi par skolotājiem. Krajons un El Morija.


Urānija


www.y-kostra.ru


Tulkoja Jānis Oppe
Pievienots: 2011/09/26