Ješua: Čenelings apustulim MarijaiSveika, Marija, es atnācu pie tevis. Es mīlu tevi un apkampju, kā apkampu kaut kad sen. Es priecājos, ka tagad mēs varam runāt par mūsu Mīlestību tik brīvi kā nekad. Mēs esam brīvas radības, kā brīvi ir visi, radītāja uguns radīti. Un nekas, izņemot mūs pašus, nevar atturēt mūs no mūsu jūtu izpausmes. Es gribu tagad nodot tev savu mīlestību, lai tu atcerētos, kā es nodevu to tev kādreiz, tā arī tagad ir nemainīga. Un, jo lielāka tu kļūsti savā pašreizējā apziņā, Marija, jo vairāk mīlestības es varu nodot tev.


Es atrodos tajā stāvoklī, kurā mīlestība izlīst bezgalīgi, vajag tikai pievērst savu uzmanību kādam vai kaut kam. Kad es biju ar tevi uz Zemes, man bija, protams, ne tā. Manī arī nostrādāja senais aizsardzības mehānisms, saukts ego, kurš neļauj mums sajust vienoto mīlestības lauku. Tagad tas ir īpaši stipri izteikts jūsos, jo jūs izejat attīrīšanās un sava garīgā es atbrīvošanas etapu. No šejienes ir visas jūsu nesapratnes, visas jūsu ciešanas, jūsu apziņas ierobežojumi. Ar prātu jūs jau saprotat, ka pasaule ir vienota, un ir atlicis tikai sajust to ar visu ķermeni.
Tā nu ir sanācis, ka jūsu civilizācijā viss sākas no prāta. Visas zināšanas atnāk pie jums caur prātu, un tas tā ir jau diezgan sen. Tam tā arī ir jābūt, jo jūs kaut kad pašā sākumā izvēlējāties attīstīt un apgaismot sava prāta telpu. Jo jūsu dvēseles jau ir gudras, jūsu sajūtas sen jau ir dziļas, un jūsu ķermenis sen jau ir iemācīts vairāk klausīt sajūtas un jūsu garīgo stāvokli nekā saprātu. Jūs līdz pat šim laikam nevarat pavēlēt savam ķermenim caur prātu gandrīz neko. Toties jūsu emocijām jūsu bioloģija atsaucas kā uz viens-divi-trīs. Tāpēc viņa tā atsaucas mīlestībai un uzmanībai no aizsega tās puses.


Tu atceries, kā es mācīju, Marija? Es sēdināju jūs sev apkārt un vienkārši uzskaņoju jūs kā instrumentus. Katrs no jums skanēja citādāk, bet man bija jāsavāc orķestris. Lai neviens neskanētu disonansē, lai jūs radītu vienotu jūsu ķermeņu un jūsu dvēseļu mūziku. Ne uzreiz un ne visiem tas izdevās, jo traucēja jūsu uztrauktie, neatrodoši sev vietu mīlestībā, ego. Tie mūžam ir uztraukuma stāvoklī, jo meklē mīlestību, taču vecajās enerģijās tie nekādi nevarēja to atrast tajā plaknē, kurā eksistēja.


Es nācu un reizi pēc reizes rādīju tiem citu plakni, maigi apgalvojot viņiem: ieejiet tur, un jums vienmēr pietiks mīlestības barojošās enerģijas. Bija jūsu vidū tie, kas ātri izgāja uz jaunu līmeni, un tu starp pirmajiem, Marija, jo sievietei vienmēr ir vieglāk to izdarīt, kad blakus ir vīrietis. Tam taču mēs arī izdomājām sadalījumu divos dzimumos, lai viens, izejošs uz augstāku līmeni, varētu parādīt otram, kā tas tiek sajusts, lai otrs uztvertu rezonansi. Tāpēc, kad jūs atveraties mīlestībai, jūs saņemat tik daudz, ka to nekad nenodos nekāda vārdiska, un, jo vairāk, ciparu informācija. Jūs pārraidāt, translējat savu mīlestības uztveres līmeni, savu apziņas līmeni, kurš nav atkarīgs no jūsu izlasīto grāmatu daudzuma. Kāda vēl velte var būt nenovērtējamāka par šo? Kad cilvēka būtnes paceļ viena otrai apziņas līmeni, atklāj jaunus dievišķā uztveres horizontus, kas var būt svarīgāks un dabiskāks? Jūs varat radīt mīlestību pārī, jūs varat izplatīt to vairākām cilvēka būtnēm, kad sajutīsiet sevī pietiekami mīlestības, lai dotu rezonansi vairākiem. Jūs varat nodot to cilvēka būtnēm secīgi, pa vienai. Un šī rezonanse tiek jo stiprāk pārraidīta, jo tuvāk jūs atrodaties viens otram. Kad jūs atrodaties viens otrā, tā tiek pārraidīta īpašā veidā, no kodola uz kodolu. Un to jau nekad nevar aizmirst otra būtne, tās ķermenis, tās apziņa.


Taču tas viss darbojas tikai tad, kad jūsu ego laikus ir piepildīts ar mīlestību, kad tas jūtas harmonijā, kad tas “nevilks segu uz savu pusi”, atraujot jūsu Gara enerģijas. Tā dalās ar savu apziņu viens ar otru eņģeļi, un jums ir laiks to iemācīties šeit, uz Zemes. Jūs jau gandrīz esat tam gatavi, daudzi ir gatavi pilnībā, jums traucē tikai vecās sētas, centīgi izliktas pirms daudziem gadsimtiem un tūkstošgadēm. Daudzi no jums dvēselē tās klusi neieredz, bet baidās salauzt tās sevī. Varbūt lauzt nav obligāti, vienkārši iedomājieties, ka to nav. Jūsu apziņa var visu.


Iedomājieties, ka to nav, un tās patiešām pazudīs. Un mēs atgriezīsimies, Marija, visi pie tā pašas brīvības, kura vienmēr ir sajūtama mīlestībā, kad gan tu, gan es, gan viņš, gan viņa, gan visi mēs varam dāvināt sevi cits citam brīvi un neierobežoti, nododot pasaulei savu apziņu un saņemot vietā jaunās apziņas enerģijas. Gatavojieties tam, tas pienāks. Un, jo augstāka būs jūsu saplūšanas vibrācija, jo tuvāk jūs pacelsiet jūsu planētu, jūsu pašreizējo māju, Dievam, kurš ir mūsu iekšienē un visuma iekšienē. Ar Mīlestību un prieku raugoties uz jums, ar jums un priekš jums, jūsu Ješua.


21.10.09 čenelers Urānija


www.y-kostra.ru


Tulkoja Jānis OppePievienots: 2011/09/01