Melhisedeks

Marlēne Svetlišofa


25.janvāris-1.februāris/2011

 

Vismīļotākie Gaismasdarbinieki!

 

Un tā nu mēs uzsākam sarunu sēriju caur mūsu mīļo Vēstītāju. Gribu vērst jūsu uzmanību pašreizējai situācijai uz planētas Zeme un runāt par cilvēces reakciju uz palielināto Kosmisko enerģiju plūsmu, kas intensificēti un neatslābstoši tiek lietas lejup cauri atmosfērai. Jūs esat ceļa rādītāji, tie, kuri uzņemas risku, tie, kuri atdevušies šim darbam, tie, kuri palikuši uzticīgi Dievišķajai mīlestībai un ticībai, saviem uzskatiem, jūs šobrīd visvairāk sajūtat šo enerģiju iedarbību, vienkārši tāpēc, ka ik dienu veicat savas disciplīnas, atverat sevi enerģiju plūsmai un lielākajai jūsu daļai ir spējas izšķirt, saskatīt un sajust šo enerģiju plūsmu cauri savam fiziskajam ķermenim.

 

Mēs lūdzam jūs ik dienas tīrīt savu enerģētisko lauku, lai enerģiju plūsma cauri jums plūstu brīvi un nekavēti. Ir daudzi paņēmieni; elpošanas tehnikas atjauno prānas vitālo plūsmu pa meridiāniem, enerģijas plūsmu atver piesaukumi un invokācijas, meditācijas un vizualizāciju tehnikas. Šīs Vēstītājas mājas lapā atrodama enerģētiskā lauka attīrīšanas tehnika “Total Energy Clearing Decree”; tā ir ļoti iedarbīga, bet prasa daudz laika. Mēs iesakām vienu dienu nedēļā veltīt šai praksei, tā ir nenovērtējami iedarbīga visos jūsu daudz dimensiju sistēmu līmeņos, tā uztur vitālu jūsu enerģētisko lauku un jūsu lauks tiek piepildīts ar dzīvinošo dzīvības plūsmu.

 

Nākamais solis, mīļie, ir apzināti sākt attīrīt savu fizisko ķermeni, mentālo ķermeni, emocionālo ķermeni, strādājot ar dekrētiem un piesaukumiem, kas atrodami šajā mājas lapā. Atrodiet tos, kas šajā laikā rezonē ar jums un sāciet ik dienas lasīt. Patlaban jums jāiemācās visā pilnībā kļūt par Dievišķām Būtnēm, kas patiesībā esat,- savos Augstākajos aspektos, jūs esat perfektas Būtnes, tomēr te uz Zemes, šis process ir sevī jāatklāj un jāizstrādā ar ikdienas neatlaidīgu darbu un nodomu- saņemt atpakaļ atcerēšanos par savu izcelsmi. Šobrīd pār Zemi pludinātās enerģijas palīdz jums šajā procesā, bet jums arī pašiem jādara savs darbs. Meistarība katram jāiegūst pašam, tā ir jānopelna, tā ir patiesi katram pašam jāizdzīvo.

 

Tieši tādēļ arī esat nākuši te uz Zemes! Pieredzēt un izbaudīt uz „savas ādas” dažādo elementu iedarbību, dabas spēku iedarbību, gravitātes spēku, dualitāti, visu to, kas jūs ielenc un apņem te- uz jūsu Zemes takas. Un tā jūs iegūstat Meistarību pār savu fizisko ķermeni- kā par Visaugstā Svēto Templi, par paisuma- bēguma ūdens plūsmām jūsu emocionālajā ķermenī, par jūsu domāšanas procesa spēku un apziņu un par vissvarīgāko- sava garīgā ķermeņa piepildīšanu ar mīlestības un līdzjūtības, harmonijas un miera un, vajadzības gadījumā, arī piedošanas īpašībām. Šo īpašību kombinācija virza jūs tālāk pa evolūcijas ceļu pretim viengabalainībai un pilnībai- perfektajam. Tas nenotiek vienas dienas laikā, šis process var aizņemt daudzas dzīves, bet dvēseles izvēlētā Ceļa gājums sagādā prieku.

 

Jūs, kā virziena rādītāji, kuri iet pa Augšāmcelšanās ceļu, jūs vienlaicīgi radāt ceļu, paplatināt to visas cilvēces apziņā. Jo patiesībā, kaut vai tikai viena Dievišķā Dzirksts, kas iet vienotības ceļu pretim Radītājam jau ar ievērojamu potenciālu ietekmē masu apziņas lauku un tas atstarojas apkārtējos, kuriem ir pieejams šis lauks- vai nu tie to apzināti zina vai nē. Tieši tā arī visas vēstures gaitā ir notikušās lielās Atmodas un tagad atmoda notiek ar jums. Jūs ikviens tagad iezīmējat spoži mirdzošu ceļu atpakaļ uz Avotu citiem- lai tie varētu nākotne jums sekot.

 

Tādēļ mēs lūdzam turpināt Lielo Darbu un apzināt tos varenos spēkus, kas atrodas ap jums, kas sūta jums vajadzīgo enerģiju un vadību, dod jums vajadzīgās atbildes tam ko meklējat, jaunos izgudrojumus un atradumus, kas tikai gaida ieviešanu dzīvē. Pastāv neierobežota potenciāla lauks jauniem un brīnišķīgiem atklājumiem, mēs esam te, lai jūs iedrošinātu uzticēties dzīves labestībai, brīnumiem un iespējām, tās varenajiem potenciāliem, mēs esam te, lai jūs ticētu tam, ka esat pelnījuši dzīvot augstāko sapņu un mērķu dzīvi. Mēs jūs uzmundrinām, mēs norādām virzienu, mēs jūs eskortējam, kad vajag-mēs pieceļam kājās, bet mēs jūs vienmēr, vienmēr mīlam. Nekad to neaizmirstiet, jūs tiekat bezgalīgi mīlēti, mēs esam kopā ar jums, vienmēr esam jūsu pusē. Katru vakaru pirms iemigšanas padomājiet par mums, parunājiet ar mums, lūdziet, lai tiktu nogādāti Mācību Tempļos laikā, kad jūsu ķermeņi atpūšas. Mēs jūs te gaidām, mīļie.

 

ES ESMU Melhisedeks

©2011 Marlene Swetlishoff    

www.therainbowscribe.com


Tulkoja Māra BrantePievienots: 2011/01/30