Jūsu lielākie Skolotāji

Marlēne Svetlišofa


19.janvāris/ 2011

 

Dārgie, mīļotie!

 

Un tā nu tas ir, ka nāku tādēļ, lai uzsāktu sarunu sēriju caur mūsu mīļo Vēstītāju. Viņa ir no maniem „radurakstiem””, un tas esmu es, Gabriēls, kurš ir vadījis viņu katrā Dzīves solī. Šī Vēstītāja ir bijusi Dievišķā vēstnese jau daudzās citās dzīvēs uz planētas Zeme un kalpo kā Vēstītājs, līdzīgi tam, kāds ir mans darbs. Viņas apmācība sākās jau sen atpakaļ, kad viņa pavisam vientuļi gāja Gaismas ceļu, bet tikai tagad sāk uzplaukt un attīstīties viņas loma.

 

Pirmo sarunu mēs gribētu sākt ar tēmu par Mīlestības nozīmi, par beznosacījumu Mīlestību. Ko nozīmē vārds „beznosacījumu”? Dzīvē un praksē, bez nosacījumiem mīlot kādu personu vai cilvēku grupu, tiek prasīta šo cilvēku pazemīga pieņemšana katrā dzīves momentā, saskatot arī tās vietas jeb trūkumus, kur vēl ir „vajadzīgs darbs”, pamanot visu to, bet vienalga turpinot mīlēt šos cilvēkus, Ikviens esat piepildījuma, mācību un pieredzes gūšanas procesā, to arī esat te nākuši iemācīties.

 

Tik bieži cilvēki tiesājot un kritizējot uzlūko viens otru. Mēs gribētu lūgt tādās reizēs ieskatīties sevī, lai atrastu to, kas atrodas jūsos pašos un kam jūsu pašu apziņā ir jātiek paceltam uz augšu, lai varētu noteikt tās vietas un lietas sevī, ko tik viegli nespējat sevī pamanīt un mainīt, lietas, kurām jāpievērš uzmanība; visi cilvēki ap jums, īpaši jūsu pašu ģimenes, spēlē savu lomas daļu, lai palīdzētu iztīrīt šos traipus no jūsu uztveres, tie darbojas kā spoguļi, kas pavērsti pret jums pašiem, un šī procesa mērķis, viegli un ātri virzīties tālāk pa izvēlēto Ceļu.  

 

Ģimenes locekļi labprātīgi ir uzņēmušies šajos ne pārāk patīkamajos laikos šīs ne pārāk patīkamās lomas tikai tāpēc, lai jūs spētu Garīgi augt tā kā to izvēlējies jūsu Augstākais Es. Nav svarīgi, cik grūtas un sarežģītas varētu būt attiecības, saprotiet, ka tā Dvēsele, kas izpauž sevi caur fizisko ķermeni ir Būtne, kas jūs ļoti mīl un tā ir viena no tām Dvēselēm, kura piekrita izturēt spiedienu, vēršot jūsu uzmanību uz tiem jūsu būtības aspektiem, kas jums pašiem šķiet vai kurus uzskatāt par mazāk svarīgiem nekā jūsu Augstākais Es, un jūs attīstītos un mainītu šos aspektus uz tādiem, kas ir lielākā savienībā ar jūsu paša Dievišķību.

 

Tāpēc, godājiet un cieniet savus vistuvākos cilvēkus un pateicieties tiem par lomu, ko tie spēlē, vai nu tā ir jūsu māte, tēvs, brālis, māsa, vīrs, sieva vai vēl kāds cits tuvs ģimenes loceklis, jo ir lietas, ko esat izvēlējušies pieredzēt šajā savā fiziskajā ceļojumā, lai ātrāk virzītos uz lielāku un varenāku Gaismu un iemiesotu lielākus beznosacījuma Mīlestības apjomus. Kad jūs apjaušat, kas ir tas, kas jums ir jāiemācās no šīm brīnišķīgajām Būtnēm, tad arī sākat iemiesot vairāk beznosacījuma Mīlestības īpašību un mācaties ļaut aiziet visam tam, kas nerezonē un nesavienojas ar to Gaismas Būtību uz ko tiecaties, ko vēlaties atcerēties un par ko alkstat kļūt. Jo vairāk domstarpību un rīvēšanos šajā procesā, jo ātrāk un varenāk var apgūt mācību, jo tieši berzē notiek kustība. Katras sadursmes pamatā jābūt Mīlestībai un pateicībai, jo nav viegli spēlēt lomu, kas vajadzīga jūsu pilnveidošanai.

 

Ļoti bieži šīs mācības netiek pamanītas līdz jūsu starpā netiek radīta distance vai attālums, iespējams, tikai ar laiku jūs apjaušat saņemtās dāvanas. Atcerieties, lielākā jūsu daļa inkarnējas vienās un tajās pašās Dvēseļu ģimenēs, lai apziņas izaugsme notiku daudz vieglākā, samierinošākā un paciešamākā veidā. Jūsu ģimeņu locekļi ir jūsu lielākie skolotāji, kuri ļauj jums uzzināt par sevi. Jūsu prātam jābūt atvērtām un jādomā par saviem ģimenes locekļiem kā par Gaismas pārstāvjiem. Jūs TIEKAT bezgalīgi mīlēti un jūsu ceļojums cauri dzīvei tiek svētīts ar viņu klātbūtni.

 

Mēs lūdzam, lai jūs uz ikvienu cilvēku raudzītos Mīlestībā un Būtības vieglumā un gaismā, vienmēr meklējot cilvēkos labo un tad redzēsiet, ka varat pierakstīt veselu lapu ar labajām lietām, ko tie jums ir dzīvē devuši, kā piepildījuši jūsu dzīves ar vēl lielāku svētību, tie ir viņi, jūsu tuvie cilvēki, kuri ir palīdzējuši jums sasniegt sava paša Būtības unikalitāti šajā tagad momentā.

 

Šajās domās pakavējieties līdz mūsu nākamajai sarunai. Mana mīlestība ir vienmēr kopā ar jums, Mīļie, Dievišķie Bērni.

 

ES ESMU Erceņģelis Gabriēls

©2011 Marlene Swetlishoff   

www.therainbowscribe.com


Tulkoja Māra BrantePievienots: 2011/01/30