Latvija:

18.11.2010


Tu esi kā maziņš punktiņš Zemes globusā,

Kas staro Visuma plašumos,

Kā Tu mūs cieni, ja mēs šeit esam nomodā !

Tu esi daļa no mūsu mīļās Zemes,

Tu esi gudru vīru un sievu patvērums.

Tu ziego  un mirdzi ka pērle, kas laistās jūras krastā.

Tavi dēli un meitas - tie esam mēs.

Piedod , mums par to, ka esam darījuši Tev pāri.

Lai vieglāk Tev paliek - mums vairāk jāmīl Tevi,

Lai visi zemes stūri un malas piepildās ar gaismu, prieku, mīlestību-

meži un lauki, kalni un lejas, jūra un upes, ezeri un pļavas !

Lai viss smaržo un  zied, lai zeļ un plaukst, lai putni dzied !


Lai viss līksmo !Pievienots: 2010/12/05