Gaismas Ģimene caur Dainu

01.12.2010


Labdien.


Kas notiek ar cilvēka fizisko ķermeni un kaulu sistēmu?


Pamatā mainās visa fiziskā ķermeņa molekulu un šūnu struktūra. Viss kļūst vieglāks – vārda tiešajā nozīmē.

Pārveidojoties visam šūnu līmenī, veidojas arī pavisam cits apziņas un domāšanas veids.

Cilvēks sāk apjaust savu kopību – vienotību ar visu un visiem.

Izzūd barjeras, veidojas jaunas attiecības – bez : vergtura – verga, kunga – kalpa, ....

Veidojas cilvēku kopas, kam tagadnes sapratnē ar ģimeni un ģimeniskumu nav saistības.

Šie cilvēki satiekas, veido jaunu attiecību izpratni – garīgi pilnveidojas, viens no otra pieredzes.

Viegli un vienkārši rodas jauns komunikācijas veids – tiek nolasīta informācija – ko tūlīt var transformēt –katram savā zināmā veidā.

Daudz kas, aizliegtais ir kļuvis pašsaprotams – palīdzība -

 - pieslēgums -

 - realizācija -

 - materializācija –( ne taustāma) – izjūtu, domu, līmenī.

Daudzi cilvēki, neapzinoties, kļūst par mēdijiem – kanāliem- kosmiskās un zemes enerģijas apmaiņā.

Notiek strauja attīrīšanās procesa realizācija, kas var izpausties kā iesnas, caureja, nespēks – patiesībā tie visi ir palīg –mehānismi - izaugsmei un savu vibrāciju paaugstināšanas iespējas.

Sāpes dažādās ķermeņa daļās – ko var transformēt Pirmssākuma Mīlestībā.

Pašas labākās zāles – izjust patiesu Pateicību un Mīlestību uz „Es Esmu” – visos tā izpausmes veidos, - zeme, - būtnes – visums- .

Apziņa, ka mēs katrs esam darbojošās sistēmas šūniņa – un varam būt efektīva apjaušot šo kopību.

Dzimtas koks – vienots - režģis . Pats cilvēks visos savos ķermeņos un līmeņos – vienota sistēma – bezgalībā.

Šobrīd katrs ir tieši tāds, kādu sevi apzinās.

- Ļaujiet transformēties blokiem un ierobežojumiem – ļaujiet sev paplašināties visos iespējamos veidos – apzinātos un vēl apzināmos.

Esiet savienojumā ar Zemi un Visumu, un savu Augstāko esību –būtību.

Uztaustiet savu vispiemērotāko iederēšanās veidu, maksimālam vispārējam labumam.


   - Esiet - !


Ar Mīlestību Gaismas Ģimene


Pievienots: 2010/12/05