Akaši Aplis

KRYON caur Lī KeroluŠī tiešā smalkā saskarsme/čenelings notika 2011.gada 17.jūlijā Totovā, Ņūdžersijā

Lai palīdzētu lasītājam, šī smalkā saskarsme/čenelings tika pārstrādāts [no Lī Kerola un Kryon puses] labākai tā izpratnei. Bieži notiek tā, ka enerģijas, kas ir klātesot\sas tiešajā smalkajā saskarsmē/čenelingā un, kas nodrošina īpaša veida komunikāciju, nenokļūst drukātās lapās. Tad nu gūstiet baudījumu no šī papildus vēstījuma, kas sniegts Totovā, Ņūdžersijā 2011.gada 17.jūlijā.


Sveicu jūs, dārgie, Es Esmu Kryon no Magnētiskā dienesta. Palieciet kopā ar mani un izjūtiet tās enerģijas patiesumu, kuru jūs sajūtat. Jūsu šeit ir tik daudz. Cilvēciskās būtnes, kuras piedalās šajā iemiesojumā un, kuras šodien atrodas šajos krēslos, patiesībā nezina to, kas ir ap viņiem, nezin par viņu pašu Akaši izcelšanos, nezin par daudzdimensionālajām enerģijām, kas viņus ieskauj.

Ikviens no jums ir nokļuvis šajā vietā, lai uzzinātu vairāk par ģimeni. Paliec ar mani kādu mirkli un apturi visus pieņemtos zemes priekšstatus par tīru mīlestību, par mieru. Apturi uz mirkli dzīves mīklas, visu, kas nodarbina tavas smadzenes un, ko tu sauc par apzinātām sajūtām. Tu vienmēr esi darbā, Cilvēciskā būtne. Tā ir daļa no tavas izdzīvošanas. Tā ir mijiedarbība ar to, ko tu sauc par dzīvi. Tāpēc es lūdzu tevi apturēt to. Eksistē daudz plašāks skatījums un tā nospiedumu tieši priekš tevis, lūk, ko es tagad gribu tev parādīt.

Un tagad es atkal to sniegšu jums metaforas veidā. Tai pat laikā tā ir gan realitāte, gan vienlaicīgi arī izskaidrojums. Iztēlojieties vīrieti cietuma kamerā, nebūt ne tik ļoti senos laikos. Viņš raksta saviem draugiem par to, ko viņš ir atklājis un, kas viņu ir satriecis. Viņš ir nokļuvis cietumā savas ticības dēļ. Viņš iespējams saceļ pārāk lielu troksni ap mīlestību, kuru viņš ir atradis/atklājis. Tajos laikos tā bija nepieļaujama novirzīšanās no normas. Viņš nezin, vai iznāks no cietuma, un viņš nezin, vai viņš dzīvos.

Viņš aptur visas šīs domas un viņš raksta saviem draugiem uz viņam priekšā esošā pergamenta. Viņa vārdi ir brīnišķīgi. Viņš nekad nav domājis par sevi kā par rakstnieku, taču vārdi plūst no viņa sirds. Viņš raksta saviem draugiem: „Es esmu atradis mieru un esmu pildīts ar prieku. Esmu atklājis to, kas ir Dievs. Es esmu atradis patiesību”. Viņš uzmundrina pat tos, kuri nav cietumā, aicinot viņus ieskatīties sevī un atrast Dieva mīlestību. Viņš raksta saviem draugiem, saviem personīgajiem draugiem Korintā un Efezā un viņa vārds ir Pāvils.

Viņš raksta par cilvēku, kurš ir miris vairāk kā pirms 30 gadiem, kura mācība ir rādījusi viņam ceļu, taču viņš pat nav personīgi pazinis to. Tas, kurš raksta, ir bijis Sauls no Tarsas, tirgotājs. Ceļā uz Damasku viņam bija vīzija/redzējums, kurā viņš sastapās ar eņģeļa formā esoša cilvēka enerģiju. Viņš bija tik svētā enerģijā, ka tas lika viņam krist gar zemi, mesties ceļos. Viņš sajuta, ka tas ir dievišķs, un viņš zināja, ka viņam ir bijusi vīzija/redzējums. Viņa vārdu šodien var izlasīt Svētajos Rakstos, kā jūs tos dēvējat vai kā daži to sauc – par Dieva Vārdu. Tomēr, es jums saku, ka Dieva Vārds šajā gadījumā bija Pāvila vārds un viņa vēstules viņa draugiem.

Visi Raksti uz planētas, ikviens no tiem, ir Cilvēcisku būtņu sarakstīti, atrodoties prieka un gudrības, un tā, kas ir uzskatāms par dievišķo enerģiju, ietekmē. Jūs šos dokumentus nosaucāt par Dieva Vārdu.

Par ko tie jums stāsta? Tas ir patiess apliecinājums tam, ka cilvēki sevī nes kaut ko, kas ir uzskatāms par diženu un par paša (pašas) Radītāja īpatnību, kaut ko, kas ir brīnišķs un svēts.

Eksistē sistēmas virs sistēmām, gandrīz pilnībā slēptas, tā, ka tās jums šķiet līdzīgas kādai neredzamai puzlei. Tomēr tās ir brīnišķīgas un tās visas skar jūs. Šī šķietamā labā griba, kuru jūs atrodat it visur, kuru jūs uztverat, kuru jūs atklājat, - ir absolūti reāla. Pastāv mērķis un plāns. Tas, ko jūs saucat par Dievu un Garu, - tā ir ģimene, un tā labā griba, ko jūs atklājat, - tā ir Dieva mīlestība, Visuma Radītāja gatavība atnākt pie jums ar dāvanām, ar mīlestību un ar mērķi.

Radītājs to nedarītu, ja jūs nebūtu daļa no Radītā. Daļa no tā ir jūsos, katrā atsevišķajā dubultās spirāles daļiņā, un tā ir svēta.

Pāvilam bija smalkā saskarsme/čenelings un tāpēc tas, ko viņš izteica, šodien tiek lasīts ar gidbijību un tiek uzskatīts par autoritatīvu. Un tomēr, viss, ko viņš tika darījis, tas ir – rakstījis vēstules draugiem, kas tagad ir pazīstamas kā vēstules korintiešiem un efeziešiem. Pāvils nezināja par labās gribas sistēmām. Viss, ko viņš zināja, ir tas, ka viņš tika maigi mīlēts, un ar to viņam pietika.


Akaši Aplis

Man gribētos izstāstīt jums par sistēmu, tā ir sarežģīta, kompleksa un piepildīta ar labo gribu, mērķi, mīlestību. Es to saukšu par Akaši Apli – Akaši sistēmu.

Akaši: Dažkārt šis jēdziens tiek definēts kā ieraksti par visu pasaulē. Tie ir ieraksti ne tikai par jums, bet arī par Gaiju. Var teikt, ka Akaši – ir ieraksti par visu uz planētas, ieskaitot pašu planētu. Šajā sistēmā pastāv apgabals, mēs to dēvēsim par Akaši Apli [Akashic Circle – loks, aplis, riņķis, sfēra, cikls, grupa, aprindas, Akaši – tulk. piez.].

Radīšanas Ala – lūk, nosaukums, kuru es devu, attēlojot šīs sfēras glabātuves atribūtu. Par to ir bijis zināms daudzās formās un ir ticis runāts, izmantojot citus nosaukumus. Patiesībā tam nav nosaukuma, tāpēc, ka tā ir sistēma, bet nevis vieta, lai gan tā aizņem noteiktu vietu. Vietu, kas piepildīta ar skaistumu, semes garozas iekšienē, varētu teikt, pat vēl zemāk. Dimensijas izplatījumā, kuru Cilvēciska būtne nevar nedz ieraudzīt, nedz atrast, pastāv svēts apgabals, kas arī ir Akaši apgabals. Tas ir kristāliskas dabas, taču tas nevar tikt saskaitīts vai apzīmēts. Kvantu stāvoklī pastāv kristāliska struktūra katrai atsevišķai dvēselei uz planētas, kura jebkad ir bijusi vai būs šeit. Tas pastāv „tagad”, sniegta ārpus laika, taču kā laika potenciāli.

Eksistē Plāns. Ierašanās un došanās prom Plāns. Tas jau pastāv, un tā ir struktūra, kas gaida dvēseles, lai tās piepildītu, un tos, kuri atnāk no citām vietām un kuri pirmo reizi ienāks eksistencē uz šīs planētas. Jūs nespējat to vizualizēt. Jā, jūs varētu to izvietot trijās dimensijās, taču tas nebūs precīzi. Tam arī nav jābūt precīzam. Viss, kas jums ir jāzina, ir tas, ka tas pastāv. Varat to nosaukt par Akaši uzskaiti.

Viena dvēsele katram kristāliskajam obkjektam un tomēr to ir neskaitāmi daudz. Jūs varētu teikt: „Pagaidi mirkli. Tur ir jābūt miljardiem šo kristālu. Kāpēc tie nevar tikt saskaitīti?” Un atkal es runāju par to, ka, ja būtu zupa, tad kā gan jūs varētu tajā saskaitīt sāli – mēs jums jautājam? Kā ar skaitu apzīmēt tās garšu? Tāds ir kvantu stāvoklis, kas mulsina Cilvēcisku būtni, tāpēc, ka jūs gribat individualizēt, atdalīt, apzīmēt, noteikt skaitliski un saskaitīt – un jūs nevarat to izdarīt ar mīlestību. Un tomēr – es jums saku, ka ir kristāliņš ikvienam no jums.

Viena dvēsele var mainīt daudzas dzīves līnijas. Senā dvēsele, klausies: Uz šīs planētas tev ir viens noteikts, enerģētiks, kristālisks, kvantisks avots, kurš savieno tevi ar Gaiju. Tas ir dziļš un tas pārstāv dzīves apli.


Cēloņi

Kāpēc, kā jūs domājat, tas tika radīts kā ala? Kāpēc tam būtu jāatrodas zem Gaijas? Kāpēc tam būtu jāatrodas Gaijas iekšienē, ja tam nebūtu nekāda cēloņa? Saprotiet, šī sistēma ietver zemi. Tai tas ir jādara. Vai nav interesanti, ka senie cilvēki zināja visu par to. Pirmais, ko dara senais cilvēks, vissenākais no jūsu senčiem, tas ir – viņš saprot zemi.

Paraugieties uz iedzimto tautām, kuras dzīvojušas šajā apgabalā. Pirmais, ko viņi darīja, bija dāvanu pasniegšana/ziedošana zemei. Un līdz pat šai dienai visur uz planētas iedzimto tautas saprot sistēmu. Zeme ir dzīva, viņa ir māte. Tāpat kā māte, Zeme nodrošina barību. Un pirmais, kas tiek darīts, viņa tiek godāta un viņai tiek ziedots.

Ja Zeme ir māte, tad kā ar dzīvi uz Zemes? Nākamais, ko jūs darītu, ja jūs būtu iedzimto tauta, jūs svinētu šo dzīvi. Iespējams, tā atrodas mežā vilka, lāča, bebra vai oposuma formā. Viņi visi ir daļa no dzīvības spēka, - jūsu un Gaijas – un viņi ir sistēma, kas attīsta garīgumu, un par kuru jūs neziniet. Aplis ir jūsu esības cēlonis.

Iedzimto tautas to zināja. Vai jūs domājat, ka iedzimto tautas valkāja kažokādas un dzīvnieku ādas siltuma dēļ? Gan jā, gan nē. Lielākoties tas tika darīts kā goda izrādīšana. Viņi nēsāja tos uz savas galvas, izrādot cieņu mežam, kokiem un dzīvniekiem. Tā bija planētas, zemes un sistēmas svinēšana. Visas dzīvju laika līnijas, kādas jums jebkad ir bijušas, ir fiksētas brīnišķīgā daudzdimensionālā enerģijā vienā kristāliskajā objektā. Tā ir daļa no jums, kas ir uzskaites objekts alā.


Kā darbojas sistēma

Tagad klausieties. Šis objekts pastāv līdzās visiem citiem – līdzās miljardiem to, ja jūs tos individualizējat. Pastāv interaktīvu enerģiju kombinācija starp kristāliskajiem objektiem. Tas nozīmē, ka pat, ja jūs gribēsiet sakārtot tos pēc kārtas un nosaukt tos par „dvēselēm”, un iezīmēt tos, nosaucot par „kristāla gabaliņiem” – tie tādi nav. Tie visi ir kopā, vienā sistēmā un tie transformē cits citu. Mēs nekad iepriekš neesam to apsprieduši, jo tas ir sarežģīti.

Tā kā jūs izejat dzīves līnijas kopā ar citiem, dažkārt jūsu enerģijas krustojas un mēs to dēvējam par saplūšanu, un tās kļūst par kaut ko citu. Vieninieks kļūst par divnieku. Divnieks kļūst par četrinieku. Septiņiem, kuri darbojas kopā karmiskajā apmaiņā, īpaši vecajā enerģijā, patiesībā maina šīs sitēmas kristāliskās daļas, daļas, kuras pat nešķiet esam saistītas. Tā ir viena no vissarežģītākajām puzlēm, kādas jūs jebkad esiet redzējuši. Cilvēciskās puzles. Tas izskaidro sinhronitāti. Tas izskaidro intuīciju un tas notiek kopīgi ar Gaiju.

Gaija zina, kas atrodas šeit, un Gaija reaģē uz jūsu apziņu, kura ir klātesoša uz planētas, personīga, iemiesota jūsu dvēseles izpausme šajā dzīvē. Tas ir kāds, kam ir jūsu seja, kurš ir klātesošs uz viņas [Zemes] tieši tagad. Tas ir tas, kura aktīvā apziņa var mainīt to, kas notiek ar planētu Zeme. Tas ir tas, ko redz Gaija. Tas ir tas, ko jūs maināt. Mēs teicām jums, ka jūs maināt planētas Kristālisko režģi un jāsaka, jūs patiešām modificējat un translējat šo enerģiju uz Radīšanas Alu ar visu, ko jūs darāt. Tāpēc, ka tā – ir sistēma, sarežģīta kompleksa sistēma.


DNS

Jūsu DNS jūs nesat jūsu personīgo Akaši ierakstu. Ko jūs esiet darījuši uz šīs planētas? Cik reizes jūs šeit esiet bijuši? Kādas ir enerģijas, kuras jūs jau esiet izjutuši/izmēģinājuši? Senajām dvēselēm ir kaut kas, kas reti ir kādai no Cilvēciskajām būtnēm, un kā nav nevienam, kurš ir ieradies uz planētas pirmo reizi. Jums ir ieraksts. Katra atsevišķā ikvienas atsevišķās dzīves enerģija paliek/saglabājas DNS. Un tomēr tās netiek sniegtas pašas par sevi, kā secība, kuru iespējams nolasīt ar Akaši nolasītāja palīdzību. Tie, kas nolasa to, ko jūs saucat par iepriekšējām dzīvēm, nolasa enerģijas, bet nevis iepriekšējās dzīves, jo tas viss atrodas virspusē, sajaukts, gatavs tik ieraudzīts un izlasīts.

Pati dziļākā no visām iepriekšējām dzīvēm, kādas jebkad jums ir bijušas, atrodas virspusē, jo visas iepriekšējās dzīves tur ir kopā. Neeksistē nekāda hierarhija. Cilvēki grib redzēt tās, kā notikumu virkni, organizētus pa datumiem. Cilvēki redz tās kā vienu otrai sekojošas. Cilvēciskā būtne vērsīsies pie iepriekšējo dzīvju nolasītāja un teiks: „Droši vien iespēja izvilkt iepriekšējo dzīvi ir jo dārgāka, jo senāka ir šī vēlamā dzīve?” Tas ir smieklīgi! Tā ir lineārā domāšana. Daudzi no jums tieši tagad atmodina vienu no visdziļākajām dzīvēm, kāda jums jebkad ir bijusi – pašu pirmo, Lemūrijas dzīvi.

Lemūrija pastāvēja tūkstošiem gadu, kā vecākā, visnoturīgākā civilizācija uz planētas. Tam nav vēsturiska apstiprinājuma, tas uz visiem laikiem ir aprakts kalna pakājē Klusajā okeānā vietā, kuru jūs tagad dēvējat par Havaju salām. Tā tas tika ieplānots. Cilvēcei nevajadzēja atklāt tās lietas, kas ir uzskatāmas par radītā vēstures daļu. Tas jūs ietekmētu. Tas jums sniegtu pārlieku daudz informācijas.

Āķīgais uzdevums ir šāds: Vai jūs spēsiet atrast to, kas ir aprakts jūsos? Šī jaunā enerģija var tikt izskatīta, kā sīpola miza, kas tiek nomizota ne tikai no planētas, bet arī no jums. Kārta tiek noņemta un tyagad jūs varat sākt saskatīt to, kas ir uzskatāms par Akaši jūsos. Tas izskaidro, kāpēc daudzi no jums sāk sajust daudzas jaunas lietas, atrodoties šajās pārmaiņās.

Vai var būt, ka jūs patiešām varējāt darīt dažas no šīm lietām? Atbilde ir – Jā. Kā daudzi no jums tagad uzzin par Šamaņa eksistenci jūsos iekšā? Kā daudz no jums sāk apzināties, personīgi sevī pašā, senās dvēseles esamību? Daži no jums sāk reāli saņemt talantus, kas bija aprakti. Daži no jums kļūst par to, kas tiek dēvēts par rakstnieku, stāstnieku. Visas prasmes, kas ir radošas – mūzika, kompozīcija, māksla, krāsas, dizains – ir daļa no jums. Jūs ziniet, ka tas tur atrodas.


Pola/dzimuma pārslēgšana

Senās dvēseles, ļaujiet man kaut ko jums pateikt. Ja jūs esiet pietiekami seni, bet tas attiecas uz daudziem no jums, - jūs bijāt viss. Vai jūs mani dzirdat? Ikviens no jums. Jūs bijāt abu polu/dzimumu pārstāvji. Ikviens no jums bijāt tas, ko es saukšu par jēdzienu „starp vīrieti un sievieti”, bet tas nozīmē, ka visiem bija pola/dzimuma pārslēgšana. Vai jūs ziniet, kas notiek, kad jums pienāk laiks pārslēgt polu/dzimumu? Mēs esam to apsprieduši iepriekš. Jums ir bijuši desmitiem viena un tā paša pola/dzimuma iemiesojumi. Jūs pie tā bijāt pieraduši. Jūs tajā jutāties ērti. Bija neiespējami iedomāties, ka jūs varētu būt vēl kas cits, taču, lūk, pienāca laiks mainīt dzimumu. Jums bija nepieciešami aptuveni trīs iemiesojumi, lai pierastu pie tā un šo triju iemiesojumu laikā, jums būs tas, ko es dēvēju par dzimumu sajukumu (что я называю “гендерной путаницей”).

Tam nebūt nav jābūt mulsinošam. Tas ir pilnīgi normāli, taču sabiedrība bieži saskata tajā nenormālību. Es esmu šeit un es jums saku, ka jūs visi esiet gājuši tam cauri. Jūs visi. Tas ir tas, ko senā dvēsele darīja. Tā ir daļa no sistēmas.

Ļaujiet man pastāstīt jums par apli, kuru devusi Radīšanas Ala un kurš ir uzskatāms par Akaši ierakstu visām lietām, visām dzīvēm, visām dvēselēm. Kad jūs kontaktējat ar Gaiju caur Kristālisko Režģi, jūs iznāka pašā zemes virspusē ar savi Akaši ierakstu savā DNS. Jūs izmantojat informāciju, kas ir jūsos, un aplis noslēdzas. Kad jūs iedarbojaties uz Kristālisko Režģi ar savu apziņu un savu rīcību, tas pēc tam maina arī pašu Radīšanas Alu.

Viss atrodas aplī, dārgais. Un tas ir brīnišķīgi. Tas ir interaktīvi. Man nav nekas vairāk jāskaidro, izņemot to, ka – jo augstāk jūs vibrējat un, jo vairāk jūs izmantojat to, ko jūs zināt, jo vairāk tas maina planētu. Radīšanas Alas iekšienē notiek miljardiem dvēseļu kvantu enerģijas saplūšana, miljoniem to, kuri vairs pat nav šeit. Tas ietekmē arī viņus. Es pateikšu jums – kāpēc. Tāpēc, ka jūs maināt nākotni, strādājot/darbojoties pagātnē. Jūs maināt to sastāvu, kuri nāks, un to, ko viņi darīs, un kāda būs viņu apziņa.

Tas, ko jūs darāt šodien, iesēj miera sēklas uz Zemes, tā, ka tiem, kuri dzimst, būs tas, kas ir jums. Pat vēl dziļāk, nekā to zināt jūs. Vai saprotat, par ko es runāju? Varbūt ir pienācis laiks vienkārši uz mirkli apstāties un pateikt: „Paldies tev, Dievs, par to, kas zinu to, ko zinu”.

Es vēlos, lai aizejot no šejienes, jūs kaut ko uzzinātu: Jūs daudzkārt pārspējāt jebkuras iedomājamās robežas un jums ir jātur sava galva augstu pacelta. Jūs patiesi nezināt, ko esiet paveikuši. Daži to dēvē par upuri, bet mēs to saucam par lietderīgumu. Šajā zālē ir tie, kas ieradās uz planētas ar noteiktu mērķi, tikai uz trim mēnešiem. Pēc tam viņi mirst un šķietami salauž mātes sirdi. Varētu teikt: „Nu kāpēc man vispār darīt tādas lietas, kā šī?” Un es jums pateikšu: tāpēc, lai jūsu māte spētu atrast Dievu, lūk, kāpēc. Tāpēc, ka citādi viņa to nespētu izdarīt. Viņai bija jānokļūst vislielākās tumsas vietā, lai pārbaudītu sevi un iznāktu no turienes kā Gaismas Darbinieks. Tas ir ierakstīts Akaši! Tā ir enerģija, kas atrodas Kristāliskajā Režģī! Vai jūs domājat, ka Dievs par to nezin? Tā ir daļa no sistēmas.

O, es zinu, kas atrodas šeit. Iespējams, tu biji otrajā pusē tam, māt. Tagad tu zini. Varbūt tieši tāpēc tu atrodies šajā krēslā. Vai jūs domājat, ka mēs nezinām, kuri ir šeit? Tas ir grandiozi! Jūs to d;evējat par upuri, taču tas tā nav. Jūs šeit atrodieties trīs mēnešus, pēc tam dodieties mājās, pēc tam – nākat atkal, bieži vien – pietās pašas mātes. Tajā ir sistēma! Tas ir brīnišķīgi.

Dvēseļu ierakstu ir daudz mazāk nekā jūs iedomājaties. Tas ir tāpēc, ka jūs atgriežaties. Cik cilvēku atrodas uz Zemes? Cik cilvēku ir bijis uz Zemes? Kas veido šo starpību? Daudz vairāk, nekā ir Radīšanas Alā, tāpēc, ka jūs atgriežaties. Patiesi, Zemes iedzīvotāju skaits palielinās eksponenciāli. Tas nozīmē, ka visu laiku ir jāparādās jauniem cilvēkiem un viņi parādās. Taču Gaija zina, kas atnāk. Dieva Daļiņas šajā Visumā zina, kas atnāk. Un senās dvēseles noteiktālīmenī zina, kas atnāk. Par to es gribēju runāt ar jums noslēgumā un, lūk, kur ir skaistums.

Tagad piestājat uz mirkli. Es gribētu pārcelt jūs uz kādu vietu. Tā ir brīnišķīga planēta. Uz tās gandrīz nemaz nav domstarpību. Jā, pastāv viedokļu atšķirības, taču domstarpību nav tik daudz. Šajā vietā ir tikai daži kontinenti, kurus ieskauj ūdens. Lūk, jau 100 gadus tur nav bijis kara. Daži uz šīs planētas ne vienmēr par visu var vienoties, taču viņi vairs nenonāvē cits citu. Vai jūs spējat iztēloties šādu vietu? Jā, zināma nelīdzsvarotība pastāv, tāpēc, ka pastāv brīvā izvēle. Taču viņi rūpējas cits par citu.

Viņi vairs nenonāvē cits citu. Tā nav izeja un tas tiek uzskatīts par barbarismu. Tas nav pieņemams sabiedrībai, kā jums nav pieņemams nogriezt roku savam dēlam, ja viņš kaut ko ir nozadzis. Tas ir barbarisms un tā nav izeja izglītotai sabiedrībai.

Es gribētu jūs iepazīstināt ar šo vietu. To sauc par planētu Zeme. Viņa pārstāv to rezultātus, kuri atrodas alā. Būs nepieciešamas tik daudz paaudžu, cik būs nepieciešamas, tāpēc, ka tā sēklas tiek iesētas šodien. Tas notiks lēnām. Tagad jūs esiet to uzsākuši. Vai jūs nespējat to saprast? Jūs netaisāties vairs pieļaut vēl vienu pasaules karu. Jūs vienkārši netaisāties to pieļaut. Jūs nespējat. Sistēmā ir pārāk daudz labās gribas, tik daudz, ka jūs sākat kļūt par tās daļu.

Jā, pagaidām tas vēl pārāk nelīdzinās iepriekš teiktajam. Paskatieties ziņas! Jūs atrodieties pārejā no vecās enerģētikas uz Cilvēka apziņas atdzimšanu. Varbūt tu, senā dvēsele, esi atnākusi, lai piepildītu to, par ko tavi senči tikai sapņoja? Jā, bet cik paaudzes tam bija nepieciešamas? Tam nav nozīmes. Tas palēnām kustās vajadzīgajā virzienā.

Vai būs kari? Protams. Noslēdzošajā procesā vecās enerģijas ņems virsroku un noteiktas vietas atgriezīsies atpakaļ tumsībā. Tas ir tas, ko tumsa dara. Taču gaisma uzvarēs. Tas notiek lēnām, ir jāpaiet paaudzēt, lai atnāktu jaunie bērni. Piegušajiem ir grūti pārdzīvot apziņas pārdzimšanu vidējā vecumā.

Un, kas gan būs šie bērni, senā dvēsele? Tu! Vai redzi apli? Tas, ko tu tagad dari – tu iesēj sēklu, tā, ka – kad tu atgriezīsies, tu spēsi aprasināt to ar Dieva mīlestības skaistumu un veicināt tās augšanu. Jūs – esiet sevis pašu senči un jūs būsiet nākotnē. Es jums to neteiktu, ja tas tā nebūtu, ja tas nebūtu iekļauts plānā, ja tas tā nebūtu ticis paredzēts pirms daudziem gadiem.

Dārgie, nebūtu Kryon, kas tagad runā ar jums, ja nebūtu tas, ko jūs esiet paveikuši. Manis šeit nebūtu, ja jums draudētu pašiznīcināšanās. Manis šeit nebūtu, ja zeme gatavotos jūs pazudināt.Vai jūs mani dzirdat?

Jums ir brīvā izvēle, jūs variet darīt visu, ko vēlaties – ikviens no jums. Taču jūs jau esiet pārkāpuši līniju, aiz kuras potenciāli velk uz labās gribas pusi, aiz kuras Cilvēka daba sāk mainīties, aiz kuras sāk izpausties tas, ko jūs vēlaties – un tas ir tikai laika jautājums.

Pieņemiet to, ko esiet iemācījušies šajā dienā šajās klasēs un mijiedarbojieties citādi, nekā jūs to esiet darījuši iepriekš. Ziniet, kas jūs esiet. Es pateikšu kaut ko, ko es iepriekš nekad neesmu teicis. Saprotiet to šodien sniegtajā kontekstā.

Tikai divi vārdi. Esiet lepni.

Un tā tas ir


Kryon

http://www.kryon.com/k_channel11_New%20Jersey2.html


No krievu valodas tulkoja Sandra Šņoriņa

http://www.draugiem.lv/group/16019359/gaismasberni/?f_tid=3523619Pievienots: 2011/10/19