Tumsas piedošana


Par dēmonisko būtību slimības iemesliem


Sveicināti, draugi! Es esmu Krajons no magnētiskā dienesta.


Pienācis laiks parunāt ar jums par tēmu, kura “magnētiski” pievelk daudzus cilvēkus. Pienācis laiks veltīt uzmanību tā saucamajām dēmoniskajām būtībām, mītošām astrālajās, zemfrekvences pazemes pasaulēs. Tamlīdzīgu būtību ir daudz, viņas ir dažādas.


Tagad runa būs par augsti attīstītiem (intelektuālajā plānā) dēmoniem. Nosauksim viņus par ANTIDEMIURGIEM. Šīs dēmoniskās būtības ir pazemes pasaules augstākā astrālā slāņa iedzīvotāji.


Antidemiurgu darbība ir vērsta uz apzinātu, rūpīgi saplānotu pretošanos Gaismas Spēkiem uz šīs planētas. Šāda veida dēmonisko būtību nospiedošs vairākums saņem visai ticamu informāciju par pretimstāvošo spēku cīņas gaitu. Tiesa, savas apziņas konstrukcijas īpatnību dēļ, viņas nevar skaidri izšķirt konkrētu informāciju no cilvēku pasaules, bet uztver tikai tās būtību, enerģētisko uzlādētību un ievirzi. Taču antidemiurgu kopējā masā ir dēmoniskā elite, spējīga ne tikai uztvert informācijas no cilvēku pasaules kopējo raksturu, bet arī uztvert konkrētiku. Viņi nepārvalda nevienu no cilvēku valodām, taču saņem paziņojumus telepātisku informatīvu pakešu veidā, kuras viņiem zemas enerģētiskas involtācijas (vardarbīgas ieviešanas apziņā) ceļā nodot tas, kuru saucam par šīs pasaules Kņazu.


Šī informācija tiek rūpīgi apstrādāta, pēc kā prasmīgi tiek plānoti pasākumi (tajā skaitā ar masu raksturu), vērsti pret Gaismas Spēkiem. Nenovērtēt antidemiurgu viltību un prasmīgās darbības nevajag. Taču šī vēstījuma tēma nav par to. Kaut arī Gaismas Darbiniekiem jau ir laiks zināt, kas un kā pretojas viņiem informatīvajā un citās cīņas formās. Tas – ir atsevišķas sarunas priekšmets, pie kura mēs noteikti atgriezīsimies.


Nedaudz vēstures. Pirms 18,5 tūkstoš gadiem uz planētas tika pieļauta spēcīgas dēmoniskas būtības iekļūšana – SPECIĀLI planētas enerģētisko frekvenču pazemināšanai. Pēc 5,5 tūkstošiem, un precīzi pirms 13 tūkstoš gadiem, sākās paātrināts, ļoti aktīvs Zemes enerģijas frekvences pazemināšanas, laika “savērpšanas” (tempa palielināšana), gravitācijas (smaguma spēka) palielināšanas process. Tas ir tas process, draugi, kuru apzīmēju ar vārdiem “AIZSEGA SABLĪVĒŠANA”.


Lūdzu nebīties tiem, kas, iepazinušies ar šo sūtījumu, pēkšņi skaidri apzināsies, ka Tumsa spēki – ir reālas būtības, mītošas cit-materiālajos Zemes slāņos. Pār tiem, kam dvēselē ir Gaisma, viņiem nav nekādas varas.
Par dēmonisko būtību eksistenci daudzi zināja arī agrāk. Vienkārši tagad ir pienācis laiks uzzināt par tām vairāk. Kā dēļ? Kad jūs izlasīsies šo sūtījumu, sapratīsiet. Jūsu sirds nosūtīs jums vajadzīgo signālu. Jūs izdarīsiet attiecīgus secinājumus. Un jau vairāk nekad nebaidīsieties no Tās Puses pārstāvjiem – tiem, ko saucam par Tumšo Brālību.
Un tā, speciāliem mērķiem astrālajā, iekšējā Planētas pasaulē Gaismas Ģimene pieļāva auksti attīstītas dēmoniskas būtības iesakņošanu. Tajā brīdī viņa bija pazīstama ar vārdu GANOGTURNS. Viņa vārds nav ne Sātans un ne Velns. Tādus vārdus deva viņam cilvēki. Šī auksti attīstītā dēmoniskā būtība, atnākot uz Planētu, nosprauda sev tikai vienu galveno mērķi. Izdzīvot. Palikt eksistēt tajā iemiesojumā, kurā tagad atrodas. Kopā ar Ganogturnu zemfrekvenču astrālajos planētas slāņos tika pieļauti leģioni būtību, kuras atradās dažādos savas evolucionārās attīstības līmeņos.


Pavisam astrālajai pasaulei, kurā iemitinātas tumšās pasaules būtības, ir tagad deviņi slāņi. Plus izolēta telpa, organizēta speciālā telpas-laika kontinuumā, kur, faktiski, arī mīt Ganogturns. Vēsturiskās Lugas attīstības procesā, pēdējos 18,5 tūkstoš gados, tumšo būtību leģioni nepalielinājās savā skaitā, tā kā viņām nav dotas tiesības vairoties (tagad runa neiet par astrālajiem fantomiem – cilvēku apziņas produktu, tas – tāpat ir atsevišķas sarunas priekšmets). Visu šo laiku viņas varēja eksistēt tikai tāpēc, ka viņām bija iespēja iegūt zemfrekvences enerģiju savai dzīvības procesu norisei. Jūs jau nopratāt, par kādu enerģiju ir runa. Tā ir uz Planētas iemiesoto cilvēku negatīvā enerģija. Baiļu, ienaida, sāpju, savtīguma, skaudības – visu nosaukto jūtu enerģija.


Un tā, 18,5 tūkstošu gadu laikā cilvēki deva, bet dēmoniskās būtības saņēma zemfrekvences negatīvo enerģiju. Kā dēļ to visu pieļāva Gaismas Ģimene – Lielā Eksperimenta Autori? Domāju, Gaismas Darbinieki ir sapratuši iemeslu.


Bija nepieciešams sasniegt noteiktu Aizsega blīvumu. Un dot cilvēkiem izvēles tiesības starp Gaismu un Tumsu. Tāpēc ka Ganogturns un viņa leģioni radīja Tumsu uz Planētas. Bet citādi, draugi, no kurienes gan tai bija rasties šeit? Nedomājiet, mani saulainie, ka Tumsa ir izplatīta Visumā kā pelējums uz pūstoša koka. Tā patiesībā – ir liels retums. Un tikai dažām planētām ir zemfrekvenču astrāla pasaule, kuru mēs tagad metaforiski saucam par Tumsu.
Kāpēc ir pienācis laiks veltīt uzmanību mūsu tumšajiem brāļiem? Kāpēc es nerunāju par viņiem sīki līdz zināmam laikam? Nenojaušat?


Iestājas jaunā Ēra. Lai kādi biedējoši notikumi nenotiktu apkārt, lai ko nerunātu masu informācijas līdzekļi, lai kādi biedējoši jaunumi jūs nevajātu – ziniet, iestājas JAUNĀ ĒRA. MĪLESTĪBAS ĒRA, izkliedējoša bailes. Mīlestības, izkliedējošas negatīvo enerģiju. Un ne vienkārši izkliedējošas.


Nav aiz kalniem tas laiks, kad Mīlestība uz planētas sasniegs to kritisko punktu, kad transformēs visu negatīvu, piespiedīs sākumā to vibrēt ar augstāku frekvenci, bet pēc tam pārveidos.


“Ko var iztaisīt no negatīva?” – pajautāsiet jūs. Nu visu, mani dārgie! Visu! Tā taču ir tāda pati enerģija! Vai tad jums nav nācies sastapties ar to, kad ienaids pēkšņi pārdzima mīlestībā? Kad nesens ienaids nomainījās ar ciešiem, patiesiem draudzības apkampieniem? Kad iemīlējušies, gatavi šķirties uz mūžiem, pēkšņi savienojās tīrā, patiesā skūpstā un, laimīgi, aizmirsa par visu pasaulē? Protams... Jūs redzējāt ne reizi vien arī pretējas parādības. Tas tā ir. Taču tagad mūsu priekšā stāv jauns uzdevums... Atļaujiet Mīlestībai plūst. TAČU TAI VAIRS NEKAD NAV JĀTEK ATPAKAĻ. Uz planētas ir jāsakrājas Mīlestībai tādā daudzumā, un tai jākļūst tik augstvērtīgai, tādā līmenī, ka TO VAIRS NEVAR UZVARĒT, aptumšot ar negatīvu...


Iztēlojieties sevi jaunu, iemīlējušos. Bet, ja jūs esat iemīlējušies tagad, saglabājiet šo sajūtu aiz mūžības atslēgas. Un tā, jūs visi esat iemīlējušies. Iemīlējušies ar pirmo, romantisko mīlestību. Pavasaris... Maigas, tikko izplaukušas lapiņas kokos... Glāstoša saule... Brīnišķīgs rīts... Mīļotā cilvēka seja blakus... Cilvēku, kuri priecājas par jūsu mīlestību, smaidi... Priekšā – pati patīkamākā, laimīgākā diena dzīvē. Diena, kuru jūs pavadīsiet ar mīļoto cilvēku. Un nekas neaptumšos jūsu prieku. Iztēlojieties šo sajūtu... Šo mīlestību... Saglabājiet to... Pārvērtiet to mūžībā. Tajā, kas nevar pazust nekad. Un tā katru dienu, katru dienu... Kāds teiks: “Tas nav iespējams, Krajon.” Nav iespējams!? Vēl kā iespējams, draugi!!! Vēl kā, mani saulainie!!!


“Tu atkal runā par Mīlestību, Krajon. Bet kādā sakarā tad šeit ir dēmoni? Jo šodien mēs runājam par tumšo brālību...” – šo jautājumu es jau dzirdu. Visa lieta ir tajā, ka dēmoni nespēs eksistēt tur, kur sasniegts tāds Mīlestības līmenis, par kādu runāju.


Mīlestības enerģija ne vienkārši iet pa Planētu, tā aug. Vēl ne ģeometriskā progresijā Taču aug tādos tempos, ka... MŪSU PLANĒTAS DĒMONI IR SASLIMUŠI. Jā, mani mīļie, VIŅI IR ĻOTI UN ĻOTI SLIMI. Nevar eksistēt telpā, kur pozitīvā enerģija gūst virsroku pār negatīvo. Taču aug ne tikai mīlestības apjoms. MAINĀS TĀS KVALITĀTE.
Patreizējā laikā uz planētu nāk augstas frekvences enerģija. Drīz tā sasniegs tādu līmeni, kurš nav savietojams ar dēmoniskajām dzīvības formām. Jā, jā!!! Nav tālu laiks, kad Tumsa pārstās eksistēt uz Planētas. Zeme, lēdija Gaija atbrīvosies no zemajām, astrālajām dzīvības formām.


Un, lūk, tagad man ir jautājums Gaismas darbiniekiem. Kas mums ir jāizdara ar dēmoniem? Jo vairumam cilvēku viņi taču izsauc ne tikai bailes, bet arī naidu. Uz planētas ir miljoni un miljoni cilvēku, kuri vaino tieši tumšos spēkus visās nelaimēs, ar kurām ir sadūrusies cilvēce pēdējās tūkstošgadēs. Miljoniem cilvēku ir gatavi vienkārši iznīcināt Tumsas spēkus, izkliedēt tos telpā, pārvērst par neko, uz mūžiem novietot tos Kosmiskajā Kapsētā (tāda neeksistē patiesībā). Jā, tas tā ir... Taču tie ir tie cilvēki, kuru sirdīs vēl nav attīstījusies Mīlestība. Bet jūs, Gaismas darbinieki? Jūs, Lemūrieši? Jūs, Atlanti? Jūs, Hiperborejieši? Kāds ir jūsu viedoklis dēmonu sakarā? Varbūt mums nosūtīt viņus uz citu planētu, kā robotizētās būtības? Tā?!


Nē, mani draugi... Ir cits risinājums... Pavisam cits risinājums... Un tas jau ir jūsu Sirdīs. Uzziniet vienkāršu patiesību. Dēmoni – tie ir Radītāja bērni, kuri SEN, SEN (pēc jūsu cilvēciskajiem priekšstatiem) DEVA PIEKRIŠANU SPĒLĒT TUMŠO LOMU.


Kāpēc mēs saucam viņus par Tumšo Brālību? Jo starp viņiem pašiem nav brālīgu attiecību. Viņu sazināšanās izslēdz brālības principu, liekot centrā egocentrismu. Mēs saucam viņus par tumšo brālību tāpēc, ka viņi ir – MŪSU BRĀĻI, kuri piekrita izpildīt ļoti un ļoti nevieglu darbu. Viņi, vēl vairāk kā cilvēki, iegrima matērijā, aizgāja un blīvākām pasaulēm, no kurienes nevar atrast ceļu atpakaļ uz Mājām, uz Garīgo Pasauli, PATSTĀVĪGI.


Jūs, cilvēki, arvien vairāk iegrimstot blīvajā matērijā, vienalga zinājāt par Dievu, kaut arī pat dažos iemiesojumos neticējāt viņam. Dēmoniskās būtības PAT NEZINA PAR DIEVA EKSISTENCI. Un tagad jūt, ka notiek kaut neiedomājams. Vibrāciju paaugstināšanos viņas uztver kā SAVAS EKSISTENCES BEIGAS, KĀ NĀVI. Saprotat? To enerģiju, to mīlestību, kuru mēs sagaidām ar lielu prieku, viņi sagaida kā nāves priekšvēstnesi. Un no visiem spēkiem sāk cīnīties par savu eksistenci.


Antidemiurgu elite saprot, ka ir spēki, kuri pretojas viņiem. Bet zināt, kā viņi uztver Gaismas Spēkus? Uzmanību! Tas nav joks. Gaismas Spēkus viņi saprot kā attīstītākus dēmonus, kuri ir iemācījušies pārvaldīt augstākas enerģijas formas! Tāpēc ka viņiem nav Mīlestības, nav Gaismas Ģimenes, nav Visa Visuma Radītāja, kurš VIENĀDI MĪL VISUS SAVUS BĒRNUS. Tajā skaitā – tos, kas izpilda ļoti, ļoti, ļoti smagu (bet cilvēku izpratnē vēl arī necienīgu, netīru) darbu.


Visi mēs esam – Radītāja daļiņas. Pat jūs – Eņģeļi-Dievi no Lielās Centrālās Saules nevarat pagaidām pieņemt savu Dievišķību. Tad ko gan teikt par dēmoniem? Jā, ko par viņiem teikt... Jo viņi taču ir izdarījuši tik daudz šausmīga cilvēkiem... Cilvēciskajā sapratnē tas tā ir... Dievišķajā sapratnē – izpildījuši ļoti smagu darbu.
Tad ko tagad darīt ar dēmoniem? Draugi! Gaismas Darbinieki! Dēmoniskās būtības (runa pagaidām ir tikai par antidemiurgiem) tagad slimo ar “kosmisko gripu”, kuru uzskata par nāves agoniju. Un viņām, dotajā slimības etapā vajag TABLETES. O! Tās, protams, nav parastas tabletes ķīmisko tablešu veidā. Aptieku tīkls vēl nav aizstiepies līdz pazemes astrālajai pasaulei (kosmiskais humors)! Jūs jau sapratāt, ka ir UNIKĀLAS ZĀLES PRET VISĀM KOSMISKAJĀM SLIMĪBĀM.


Atļaujiet tagad mīlestībai ne vienkārši plūst. Atļaujiet tai ne vienkārši ietīt visu Zemeslodi. Sūtiet savu dziedinošo mīlestību to sirdīs, kas cieš tur, zemfrekvenču astrālajās pasaulēs. Saprotiet, ka viņi patiešām ir mūsu brāļi. Un viņiem tagad ir ļoti smagi. Jā, viņiem ir jāpārslimo šī kosmiskā gripa. Bet kas ir gripa? Visbiežāk – tā nav vienkārši slimība. Tas ir mutācijas process. Garīgās evolūcijas process. Jā, dēmoniskajām būtībām ir dvēsele. Jūs esat pārsteigti? Tā ir! Tāda dvēsele ir ļoti transformēta... Taču viņa ir! Mīlestība, nosūtīta dēmonisko būtību sirdīs, pamodinās viņu... GARĪGUMU. Dažas no viņām pavisam citādāk paskatīsies uz pasauli. Un pat sajutīs savas transformētās dvēseles dziļumā Visa Visuma Lielā Radītāja klātbūtni. Bet tas ir tā vērts, ļoti vērts! Garīgs dēmons, piesaucošs palīgā Dievu... Tas skan nedaudz jocīgi. Taču es tagad esmu ļoti nopietns, draugi. Ļoti nopietns...
Un tā, nesarežģīta, viegla meditācija. Vienkārši iztēlojieties, ka jums ir slims radinieks, kurš ir nodarījis jums ne mazums ļauna. Viņš guļ gultā, nevar piecelties un pat pakustināt roku. Viņam ir ļoti nepieciešams tas, lai jūs PIEDOTU VIŅAM VISU, VISU, VISU. Tad piedodiet viņam! Pieejiet pie viņa uz iečukstiet ausī: “TU NOTEIKTI KĻŪSI VESELS! PIEDODU UN MĪLU...”


Zinu, ļoti daudz cilvēku pagaidām nespēs nosūtīt savu mīlestību dēmoniskajām būtībām, nespēs piedot... Ne mazums ir tādu, kas teiks: “Man nav nekādas daļas gar dēmoniem, lai viņi cieš. Vai man maz problēmu?!”... Citi vienkārši netic citu dzīvības formu realitātei... Taču ir tie Gaismas Darbinieki, kuriem no situācijas sapratnes sāks tecēt asaras no acīm... Mani saulainie! Atļaujiet šīm asarām plūst... Tāpat kā mīlestībai... Bet tikai neilgi. Atklāšu jums noslēpumu... Kādu reizi Tumsas kareivji noteikti nostāsies uz ceļiem un nolaidīs galvas Gaismas Ģimenes – Lielā Eksperimenta Autoru priekšā. Un Tie tuvosies viņiem, lai paceltu Viņus no ceļiem un ieslēgtu Mīlestības apkampienos. Pašos, pašos patiesākajos, kādi tik var būt šajā Visumā... Tumsas piedošana tuvina Ausmu uz Planētas... Un tas patiesi ir tā.


Ar Mīlestību un Gaismu, JŪSU Krajons


23.07.2010 
Vēstījums nodots caur Sergeju Kanaševski, Krievija, Novokuzņecka

http://waytosoul.ru/


Tulkoja Jānis OppePievienots: 2011/10/10