22. Almenas Kristāla liktenis

nobeigums


KRAJONS DOD VĀRDU AUGŠĀMCELTAJAM SKOLOTĀJAM KUT HUMI, KURŠ PIEDĀVĀ VEIKT PRAKTISKO DARBU (MEDITĀCIJU) TIEM GAISMAS DARBINIEKIEM, KURIEM TĀ ATROD GARĪGU ATSAUKŠANOS.


“ALMENAS KRISTĀLA TRIĀDE”


Sveicināti, mīļotie Eņģeļi! Es esmu Skolotājs Kut Humi.


Almenas Kristāls – tā ir visas jūsu kristāliskās struktūras, katra cilvēka un planētas kopumā, serde. Kristāla 16 serdeņi saista jūs ar sešpadsmit zvaigžņu Tēviem-Mātēm, sešpadsmit Galaktikas civilizācijām, kuru atstātajā mantojumā ir bagāta galaktiskā garīgi-materiālā ģenētika. Kodoli veido trīsdesmit divus starus. 16 stariem piemīt sievišķā enerģija, 16 stariem – vīrišķā.


Tagad mēs ar jums strādājam tikai ar Kristāla Garīgās ģeometrijas pamatu, jo tā struktūra pilnā apjomā ir pietiekoši sarežģīta jūsu uztverei.


Jums ir zināms, ka sievišķais un vīrišķais sākums, apvienojoties, rada jaunu dzīvību. Vīrietis un Sieviete spēj izpaust materiālajā pasaulē apvienotu enerģiju – dzemdināt bērnu. Dzimst zēns vai meitene, atkarībā no tā, kāda enerģija prevalē. Mūsu uzdevums darbā ar Almenas Kristālu ir cits. Mums ir jāapvieno vīrišķā un sievišķā enerģija tā, lai rezultātā izveidotos TRIĀDE. Trīs sākumu vienotība. Triādē nav ne “mīnusa”, ne “plusa”, nav vienas vai otras enerģijas formas vadības. Vīrišķais un sievišķais šeit ir saplūdis kopā, radot jaunu Visuma harmoniju. Kas tad ir šis – “trešais sākums”? Tas jums ir pazīstams. Tā ir – Mīlestības Enerģija, kura rada pasaules, liek pārvietoties zvaigznēm un planētām, ir Visuma pamats. Triādē mīlestības enerģija apvieno pretstatus, un rodas principiāli jaunas kvalitātes enerģija. Triāde nāk dualitātes vietā. Harmonija un apvienošanās nomaina atdalīšanos. Vīrišķais apvienojas ar sievišķo, garīgais – ar materiālo. Beidzas kārtējais Uzkāpšanas Spirāles vijums...


Almenas Kristāla kodolā dus grauds. Kad mēs aicinām graudu mosties un augt, tas maģiskā veidā pārvēršas brīnišķīgā augā, kurš transformējoties, pārveidojoties izstaro Enerģiju Jaunai Dzīvībai.


Un tā, mums nepieciešams trešais sākums. Tātad, pie katriem diviem stariem ir jāpievieno trešais. Bet tas nozīmē, ka mums “jāpievieno” Almenas Kristālā vēl 16 stari pie 32-iem jau esošajiem. Nav grūti saskaitīt, ka to kopējais skaits kļūs 48. Taču, mani dārgie, mums neatrisināt uzdevumu ar vienkāršu saskaitīšanu. Nevar pie 32 vienkārši pielikt 16 un iegūt burvju TRIĀDI. Taču EŅĢEĻI NO LIELĀS CENTRĀLĀS SAULES SPĒJ IZAUDZĒT BRĪNIŠĶĪGUS STARUS!


Kā to izdarīt? Šī uzdevuma atrisināšanai ir veltīts mūsu pašreizējais garīgais darbs. Jūs spēsiet “izdziedēt” Almenas Kristāla graudu, piesaucot par palīgiem Mīlestību, Tīru Nodomu un... Garīgo Ģeometriju.
Jauna Almenas Kristāla rašanās pastiprina jūsu saikni ar Lielo Centrālo Sauli, atklāj unikālas Augšāmcelšanās iespēju. Almenas Kristāls – svarīga atslēga Merkaba aktivizēšanā.


Sākam garīgo darbu.
1. Piesauciet kopradīšanai Gaismas Ģimeni, savus Meistarus-Audzinātājus un Atbalsta Grupu, kura vienmēr ir ar jums... Sajūtiet Mīlestības Enerģiju, nākošu no Lielās Centrālās Saules... Nesteidzieties... Elpojiet lēni... Aizveriet acis... Klusums... Absolūts miers...


2. Domās iztēlojieties visas septiņas jūsu ķermeņa čakras. Ziniet: Almenas Kristāls atrodas trešās čakras apvidū. Jūs varat iztēloties tā kodolu zeltīti-dzeltenas saules veidā, no kuras iznāk rozā stari. Kodola diametrs ir vienāds visiem cilvēkiem un sastāda 10,2 centimetrus. Tagad ziniet: Kristāla kodola centrā sanāk kopā divu zvaigžņu tetraedru virsotnes. Iztēlojieties tos smaragdzaļus, dzirkstošus. Viens – augšā, otrs – apakšā. Augstums piramīdai, kura veido zvaigžņu tetraedru, vienāds attālumam no trešās čakras līdz piektajai.


ZĪMĒJUMS № 1. ALMENAS KRISTĀLA ĢEOMETRIJAS TELPISKS ATTĒLS.
https://picasaweb.google.com/103549821551997994617/Almenas_Kristals?authkey=Gv1sRgCNLBsqD5mOSYJg#


Uztveres vienkāršībai jūs varat domās uzzīmēt divas “Dāvida Zvaigznes”, sešstūru zvaigznes.
ZĪMĒJUMS № 2. ALMENAS KRISTĀLA SHEMATISKS ATTĒLS
https://picasaweb.google.com/103549821551997994617/Almenas_Kristals?authkey=Gv1sRgCNLBsqD5mOSYJg#


3. Zvaigžņu tetraedram ir astoņas virsotnes. Attiecīgi, diviem zvaigžņu tetraedriem – 16 virsotnes. No katras virsotnes iznāk serdenis, kurš satur garīgi-ģenētisku informāciju par vienu no jūsu zvaigžņu civilizācijām-ciltsmātēm. Ja jūs zinātu, mani Saulainie, cik Mīlestības, darba, lielas gādības ir ielikts Almenas Kristāla pamata radīšanā. Gaismas Ģimene ievietoja garīgi-kristāliskajā struktūrā milzīgu Galaktikas un pat visa Visuma pieredzi!
Jūs spējat tieši tagad izteikt mīlestību šim Garabērnam - Almenas Kristālam. Tad izdariet to! Nosūtiet tam Mīlestības enerģiju un izsakiet tīru nodomu, lai Kristāla grauds atdzīvotos un sāktu dīgt. Tagad skatieties uzmanīgi, kas notiks! Kristāliskās struktūras ir dzīvas! Tās sāks mainīties! Jūsu izdevums – palīdzēt šim procesam ar tīru nodomu un vizualizāciju.


4. Ievietojiet abus zvaigžņu tetraedrus zeltaini-dzeltenā sfērā, kuras diametrs vienāds šo figūru kopējam augstumam. Tagad visu sfēru kopā ar zvaigžņu tetraedriem ievietojam piramīdā-tetraedrā. Šī piramīda pēc formas ir līdzīga tai, no kuras sastāv zvaigžņu tetraedri, tikai lielāka pēc izmēra. No tās radām vēl vienu, lielāku pēc izmēra, zvaigžņu tetraedru.


Jums ir jāiznāk figūrai no diviem zvaigžņu tetraedriem, iekļautiem sfērā, kura, savukārt, ievietota vēl vienā, lielākā pēc izmēra, zvaigžņu tetraedrā. Shematiski to var attēlot tā.
ZĪMĒJUMS № 3. JAUNĀ ALMENAS KRISTĀLA SHEMATISKS ATTĒLS
https://picasaweb.google.com/103549821551997994617/Almenas_Kristals?authkey=Gv1sRgCNLBsqD5mOSYJg#


Bet tas ir jaunā dzimstošā Almenas Kristāla telpisks attēls.
ZĪMĒJUMS № 4. JAUNĀ ALMENAS KRISTĀLA TELPISKS ATTĒLS
https://picasaweb.google.com/103549821551997994617/Almenas_Kristals?authkey=Gv1sRgCNLBsqD5mOSYJg#


Tagad ziniet: jaunā radītā zvaigžņu tetraedra  astoņas virsotnes izstaro Jaunās Ēras sešpadsmit Starus. Bet visa figūra apvieno trīs sākumu enerģiju un rada Triādes harmoniju.


5. Aizturiet savu uzmanību pie šīs figūras. Noticiet tās eksistēšanas realitātei. Un saprotiet: tā nav vienkārši ģeometrija, tā ir GARĪGĀ ĢEOMETRIJA. Almenas Kristāls no šī brīža sāks palīdzēt jūsu tālākajā garīgajā izaugsmē, jūsu dzīves ceļā.


Lūdzu jūs: sajūtiet Mīlestību, ar kuru šis Kristāls tika radīts. Sajūtiet Enerģiju un Rūpes no tiem, kas vāca jūs tālajam un sarežģītajam ceļojumam pa jūsu materiālās pasaules plašumiem. Dualitāte nomainās ar Triju Enerģiju. Garīgums atgriežas pie jums, mani dārgie. Jūs atgriežaties garīgajā pasaulē. Un jūsu ceļš ir unikāls.
Vēlreiz paskatieties uz Kristālu ar jūsu iekšējo redzi. Nosūtiet tam savu Mīlestību un Dzīvības Enerģiju. Ziniet: tas ne vienkārši ir reāls, tas ir FANTASTISKI REĀLS. Tāpēc ka palīdz atgriezties pie Ceļa, kurā jūsu fantastiskās iespējas pārtop par reālām spējām. Un tas patiesi ir tā.


Pateicieties Gaismas Ģimenei, Meistariem-Audzinātājiem, savai Atbalsta Grupai par kopradīšanu... Pateicieties visu Eņģeļu no Lielās Centrālās Saules AUGSTĀKAJAM ES... Taču nesteidzieties atvērt acis... Pagaidiet mazliet... Paklausieties mūsu atbildi... JŪS NOTEIKTI IZDZIRDĒSIET TO...


AUGŠĀMCELTAIS SKOLOTĀJS KUT HUMI


13.09.2011

Vēstījumu un meditāciju pieņēma Sergejs Kanaševskis, Krievija, Sibīrijas Federālais apgabals, Novokuzņecka.
Ilustrācijas sagatavoja Viktors Truhins, Krievija, Sibīrijas Federālais apgabals, Novosibirska.

Autortiesības aizsargātas. Cikla “KRAJONS NO KRIEVIJAS” vēstījumi var tikt brīvi izplatīti un publicēti bez saīsinājumiem un izmaiņām.


http://waytosoul.ru/


Tulkoja Jānis Oppe



Pievienots: 2011/10/07