22. Almenas Kristāla liktenis

1.daļa


No cikla “Krajons no Krievijas”Sveicināti, mani dārgie. Es esmu Krajons no Magnētiskā Dienesta.


Stāstot par Planetārā Kristāliskā Režģa struktūru, es apsolīju dot informāciju par TELPAS-LAIKA KONTINUUMA ĪPAŠU FRAGMENTU. O! Tas ir apbrīnojams, visai neparasts stāsts! Zinu: to ļoti daudzi uztvers kā kārtējo fantastisko izdomu. Bet ne īsteni Gaismas Darbinieki, kuri saprot: MŪSU REALITĀTE IR TIK DAUDZVEIDĪGA UN APBRĪNOJAMA, KA NEKĀDA FANTASTIKA, DZIMUSI CILVĒKA IZTĒLĒ, NESPĒS AR TO SACENSTIES. REALITĀTE IR FANTASTISKĀKA PAR JEBKURU CILVĒKA FANTĀZIJU.


Notikumu būtība ir sekojošajā. Telpas-laika kontinuuma (saīsināti – TLK) fragmenta daļa tika nokopēta un ievietota speciālos apstākļos. Ko tas nozīmē – “TLK fragmenta daļa”? TIKA NOKOPĒTA DZĪVĪBA UZ PLANĒTAS VISĀS TĀS IZPAUSMĒS NOTEIKTĀ PLANETĀRĀS VĒSTURES POSMĀ... (ILGSTOŠS KRAJONA SMAIDS).


Smaidu, tāpēc ka tagad sajūtu spēcīgu ierobežojošo implantu darbu cilvēku apziņā... Taču arī ne tikai tāpēc... Daudzi Gaismas Ģimenes pārstāvji, visuma pieredzes mācīti, bija pārsteigti par notikušo... Mans smaids ir veltīts visiem mums, kuri atrodas abās Aizsega pusēs...


Taču fakts paliek fakts. Telpas-laika kontinuuma fragmenta daļa tika nokopēta un ievietota “speciālā vietā”. Veselu pasauli izolēja un paslēpa Visuma “apslēptā stūrītī”. Tur dzīvoja cilvēki, dzīvnieki, augi. Notika notikumi. Ļoti svarīgi notikumi – no cilvēces vēstures redzes viedokļa. Un viss plūda citādāk, kā vecajā TLK fragmentā.


Ja ņemam jūsu laika līniju, tad var nosaukt datumu: 3546. gadā līdz jūsu ēras sākumam (pirms 5557 gadiem) fragments tika nokopēts. Pēc tam notika nomaiņa. 3003. gadā līdz jūsu ēras sākumam (pirms 5014 gadiem) vienu Telpas-laika kontinuuma fragmentu nomainīja ar citu! Planetārās vēstures 543 gadi kļuva pavisam citādi – ne tādi, kādi bija sākotnēji šajā Realitātes Koridorā!


Tāda veida UNIKĀLS NOTIKUMS notika TIKAI VIENU REIZI visa Lielā Eksperimenta laikā uz planētas Zeme – PIECU MILJONU GADU LAIKĀ! Tāpēc ka TLK fragmentu kopēšana un nomaiņa – tas ir tas, kas IR PRETRUNĀ AR EKSPERIMENTA GALVENO NOTEIKUMU! Gaismas Ģimene vienbalsīgi pieņēma lēmumu NEVEIKT TĀDA VEIDA KOREKCIJAS EKSPERIMENTA GAITĀ! Citādi Eksperimenta tīrība būtu izjaukta. Jūs, dārgie Gaismas Darbinieki, saprotat, ka runa iet ne vienkārši par Eksperimentu – līdzīgu tam, kuru jūsu zinātnieki veic savās pētījumu laboratorijās. Runājam par grandiozu evolucionāru mūsu Galaktikas Gaismas Ģimenes pakāpšanos. Milzīgi Galaktiskie Spēki tika nosūtīti Lielā Eksperimenta veikšanai, kuru, pēc būtības, var nosaukt par Galaktiskās un pat Visuma evolūcijas atzarojuma attīstību, izaudzēšanu. Iedomājieties sevi kā selekcionāru-biologu. Ja jūs esat iesējuši zemē sēklu – ir jāizaug augam. Jums ir ļoti svarīgi zināt, kāds tas izaugs. Jo pēc tam jūs sāksiet to audzēt citos jūsu milzīgās saimniecības laukos, izplatīt citās teritorijās, citās valstīs. Bet, ja augam uzpotē citu, tad iznāks pavisam jauns, kāds hibrīds. Bet tas taču nebija jūsu mērķis! Jums ir svarīgi zināt, kas iznāks tieši no jūsu unikālajām sēklām, kuras jūs radījāt ar lielu Mīlestību eoniem ilgi...


Un tomēr galvenais noteikums bija pārkāpts. Bet tikai ne no pašu Lielā Eksperimenta rīkotāju puses. Ne no Galaktiskās Gaismas Ģimenes puses. Daudz diženāki spēki pēkšņi “iejaucās” Eksperimenta gaitā. Un tieši viņi kopēja TLK fragmentu un radīja tos apstākļus, kuros šī “lieta sevī” attīstījās.


Gaismas Darbinieki! Jau zināt, ka pirms 11 tūkstoš gadiem četri telpas-laika kontinuumi tiks sapludināti vienā (Cikls “Krajons no Krievijas”, vēstījums “8. Pēc vispasaules plūdiem” –  S.K. piezīme). Pēc to atvienošanas, kura notika pirms 5027 gadiem, Eksperiments izgāja finiša taisnē. Drīz, pēc 14 gadiem, jūsu pasaulē sāka izpausties mūsdienu cilvēce, kurai lemts sasniegt matērijas “dibenu” un sākt pacelšanos pa Gaismas Spirāli, planetārās Augšāmcelšanās procesu. Šajā “finiša taisnē”, mūsdienu cilvēka vēstures sākuma priekšvakarā vairs nebija iespējams “riskēt” ar tās garīgi-ģenētiskās evolūcijas PIECU MILJONU GADU garumā rezultātu. Tieši tāpēc dotajā etapā sākotnēji arī tika paredzēts aizliegums nākšanai uz šo planētu, uz šo pasauli, citu planētu un pasauļu pārstāvjiem, īpaši – jauniem Tumsas Ģimenes pārstāvjiem. Mūsdienu cilvēcei tika radīti speciāli apstākļi.
Nav noslēpums, mani dārgie: agrāk uz Zemes, uz jūsu pasauli, bija diezgan plaši atvērtas durvis citplanētu civilizāciju pārstāvjiem, kuri lielākā vai mazākā mērā bija Eksperimenta dalībnieki un kuriem bija karmiski sakari ar planētu un cilvēci.


Jaunajā TLK fragmentā Zemei bija daļēji atņemta mākslīgā aizsardzība pret citplanētu un citu dimensiju Tumsas Ģimenes pārstāvju fizisku iebrukumu. Tas ir, 543 gadu laikā tamlīdzīgiem spēkiem bija REĀLA IESPĒJA nokļūt cilvēku pasaulē, ko sākotnēji neplānoja Galaktiskā Gaismas Ģimene – Lielā Eksperimenta autori. Taču aizsardzības pret iebrukumu atņemšana nokopētajā TLK fragmentā – svarīgs, taču ne vienīgais faktors, kurš ietekmēja notikumu attīstību – tajā pašā, īpašajā telpas-laika kontinuuma fragmentā. Uz planētas parādījās jauni spēki. Konkrēti – kāda noslēpumaina civilizācija.


Par šo cilvēku kultūru jums, mani dārgie, praktiski nekas nav zināms. Tikai nedaudzi zina par to un pat ir atcerējušies savas iemiesošanās kā tās apbrīnojamās civilizācijas pārstāvji. Jā, daži tagad iemiesoti Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules ir dzīvojuši to neparasto būtņu ķermeņos, piedaloties dramatiskā lugā, ar kuru iepazīstinu manus lasītājus un klausītājus.


Šīs civilizācijas rašanās datumu jau zināt. Tā parādījās telpas-laika punktā, kad viens TLK fragments tika nomainīts ar citu – JAUNU. 3546. gadā pirms jūsu ēras (pirms 5557 gadiem) sākās vēstures posms, kurš ietekmēja mūsdienu cilvēces attīstību, noteica tās īpatnības un pašreizējo cilvēku sabiedrības stāvokli. Jaunās kultūras parādīšanās vieta – kontinenta, kuru jūs tagad saucat par Ziemeļameriku, dienvidrietumi, mūsdienu Jūtas štata teritorija, ASV.


Noslēpumainās civilizācijas nosaukums – ROUMI. Par to es esmu nodomājis paziņot sīkāk, pirms atgriezīšos pie stāsta par to, Kas un kā dēļ “sajauca visas kārtis”, kuras tik rūpīgi izlika Galaktiskā Gaismas Ģimene.
Pirms pieciem ar pusi tūkstošiem gadu roumi parādījās uz planētas, izejot caur dimensiju portālu. Šīs saprātīgās, garīgās būtnes nav cilvēki – jūsu, šaurajā šī vārda izpratnē. Viņiem nav ģenētiskas radniecības ar lemūriešiem, atlantiem vai citām Zemes aborigēnu rasēm. Roumi nenes 16 citplanētu civilizāciju garīgi-materiālus gēnus, kuri ir mūsdienu cilvēces pārstāvjiem. Roumi – tie ir atnācēji, kuri parādījās vajadzīgajā laikā, vajadzīgajā vietā pēc Augstāko Spēku gribas... Un tas patiesi ir tā...


Ne visai gari – salīdzinājumā ar lemūriešu un atlantu pēctečiem: viņu garums vidēji bija nedaudz virs diviem metriem. Viņiem bija čaugani, nemuskuļoti ķermeņi. Ar garākām, kā parastiem cilvēkiem, rokām. Neparasta ādas krāsa – violeta. Pārsvarā tumši mati, kuru resnums ievērojami atšķīrās no jūsējiem (katrs rouma mats bija līdzīgs smalkai bizītei, tāpēc radās iespaids, ka viņi sapin matus daudzās bizītēs – S.K. piezīme) O! Roumu ārējais izskats izsauktu mūsdienu cilvēka izbrīnu. Viņu lielās pusovālās acis nav iespējams sajaukt ar jūsu planētas pamatiedzīvotāju acīm. Acu apveidi saasinājās pie deniņiem, ceļoties augšup un nedaudz liecoties uz iekšu. Dažreiz roumu acis izstaroja neparastu spīdumu – kaut ko, līdzīgu dzirkstošam zaļam mirdzumam. Planētas viesu vidējā ķermeņa temperatūra bija 32,7 grādi, daudz zemāk par parastu cilvēcisko būtņu normu.


Neskatoties uz vājo fizisko ķermeni, roumiem bija liels varenība. Viņu spēks bija prasmē izmantot psihisko enerģiju. Priekšmetu materializācija bija neatņemams roumu atribūts. Atnācēji īsā laikā uzcēla apdzīvojamu pētniecības centru kalnos, kuri šodien saucas par Klinšu kalniem (ASV, Jūtas štats). Bet pēc tam izmitinājās Ziemeļamerikas dienvidu daļā, ierīkojot zinātniskus centrus-apmetnes. Viens no svarīgiem roumu zinātniski-pētnieciskajiem centriem (“zinātniskā pilsētiņa”) atradās mūsdienu Meksikas teritorijā, blakus piramīdām, seno lemūriešu celtām.


Kā domājat, kā dēļ noslēpumainie atnācēji bija ievesti Eksperimenta Zonā? Ko viņi pētīja? Kādu misiju viņiem stāvēja priekšā izpildīt?.. Paveru noslēpuma priekškaru... ROUMI ATNĀCA KĀ PLANETĀRO KRISTĀLISKO REŽĢU MEISTARI. Salīdzinoši īsā laikā viņiem stāvēja priekšā izpētīt Zemes planetārā kristāliskā režģa (saīsināti – PKR) izpausmes ceturtās dimensijas fiziskajā plānā. Taču tas nebija viņu galvenais uzdevums. Pats svarīgākais – atnācējiem no Piena Ceļa otras malas bija jārada iekš PKR īpaša struktūra. Var nosaukt to par dzīvu enerģētisku graudu, no kuras izaugs neparasts “KRISTĀLISKS AUGS” PKR AKTIVIZĀCIJAS brīdī. Šī kristāliskā struktūra atrodas trešajā planetārajā čakrā – planetārajā enerģētiskajā centrā, analoģiskā cilvēka ķermeņa “saules pinumam”. Tieši te, punktā, kurš atrodas 2227 kilometru attālumā dienvidos no ekvatora, ir Zemes enerģētiskais centrs, kurš saista planētu caur īpašu enerģētisku Kanālu ar Galaktikas Lielo Centrālo Sauli. Tieši te deg ar brīnišķīgu burvju uguni sakrālā dzīvības spēka 16-lapu liesma.


Gaismas Darbinieki! Pienācis laiks izstāstīt jums par apbrīnojamo planetāro kristālu, kurš ir organiska trešās planetārās čakras sastāvdaļa. Tas ir – ALMENAS KRISTĀLS. Tā kodolā atrodas tas pats “grauds”, kuru atnesa un radīja roumi. Almenas Kristāla galvenā vērtība – 16 serdeņi, kuri veido 32 starus. KATRS ALMENAS KRISTĀLA SERDENIS IETVER GARĪGI-ĢENĒTISKU INFORMĀCIJU PAR VIENU NO JŪSU ZVAIGŽŅU CIVILIZĀCIJĀM-CILTSMĀTĒM. Es ne reizi vien esmu ziņojis, ka garīgi-materiālos gēnus mūsdienu cilvēkam piešķīra 16 jūsu Galaktikas civilizācijas no dažādām zvaigžņu sistēmām. Almenas Kristāls – tā ir viņu kolektīvā jaunrade. Tas tika radīts un ienests Zemes PKR tad, kad šeit parādījās pirmie lemūrieši – pirms 98 tūkstoš gadiem. Un tajā brīdī, kad Zemes/Gaijas kristāliskajā laukā ar burvju gaismu iemirdzējās Almenas Kristāls, tieši tad individuāli Almenas Kristāli radās katra lemūrieša ķermenī. Mani dārgie! Ziniet! Katram iemiesotam cilvēkam tagad ir tāds Kristāls! Jūsu kristāliskajās struktūrās Almenas Kristāls ieņem īpašu vietu, SAVIENOJOT JŪS AR JŪSU CILTSVECĀKIEM. Kristāla 16 serdeņi satur garīgi-ģenētisku informāciju par 16 zvaigžņu civilizācijām. Šeit ir sakoncentrēta viņu pieredze, zināšanas. Te ir “arhivēts” viņu dzīvības spēks un lielā enerģija, kuru jūs varat izmantot. Un ne kaut kad nākotnē, bet jau ļoti drīz. Šajā iemiesojumā.


Katrs Almenas Kristāla serdenis ir polarizēts. Tas veido divus starus, uzlādētus ar vīrišķo un sievišķo enerģiju. Uz planētu atnākušie ROUMI ielika Almenas Kristāla kodolā graudu, no kura MŪSDIENU CILVĒKI SPĒS IZAUDZĒT VĒL 16 starus. Katram serdenim, strukturāli transformējoties, būs vairs ne divi stari, bet trīs. Trešais stars harmoniski apvienos sevī vīrišķo un sievišķo enerģijas, un Almenas Kristāls kļūs par TRIĀDI. Triju enerģija, triādes enerģija – tā ir mūsdienu enerģija, kura nāk vecās divu enerģijas vietā, DUALITĀTES vietā.


Lai veiktu sagatavošanos “grauda” radīšanai Almenas Kristāla kodolā, roumiem bija nepieciešami gan laiks, gan speciāli apstākļi. Bez tam, īpašs galaktiskais desants izpildīja vēl veselu virkni svarīgu uzdevumu, nepieciešamu mūsdienu cilvēces dzimšanai un dzīvei. Savu darbību roumi veica ne parastos apstākļos. Miermīlīgajai augstu attīstītajai civilizācijai nācās eksistēt blakus ļoti agresīviem kaimiņiem, kuri bija atnākuši uz planētu pusotri tūkstoti gadu agrāk par roumiem.


Vēstījumu saņēma Sergejs Kanaševskis

http://waytosoul.ru/


(turpinājums sekos)

Tulkoja Jānis Oppe 


Pievienots: 2011/10/07