KRAJONS PAR GAISA KATASROFĀM


Gaismas Darbinieki!


Jūs, protams, esat pamanījuši, ka aviokatastrofas notiek arvien biežāk un biežāk. Kā domājat, kāpēc ir kļuvušas biežākas lidmašīnu un helikopteru avārijas?

Vai lieta ir tikai to tehniskajos bojājumos, nepareizā ekspluatācijā un tā saucamajā “cilvēciskajā faktorā”? Vai tie ir galvenie iemesli?

Visādā gadījumā, tā ir pieņemts uzskatīt.

Bet varbūt sabiedrības viedoklis ir maldīgs? Iespējams, eksistē pavisam cits GALVENAIS gaisa katastrofu iemesls?

PLANĒTAS GAISA TELPA SŪTA CILVĒKIEM DAUDZUS TRAUKSMES SIGNĀLUS:
“UZMANĪBU! TĀDA KUSTĪBA GAISĀ NAV PIEMĒROTA. TĀ IR BĪSTAMA CILVĒKU DZĪVĪBAI!”
Ir pienācis laiks, kad lidmašīnu dzinēju vibrācijas ir kļuvušas nesavietojamas ar dažu planētas fragmentu vibrācijām gaisa telpā, kurā notiek stipras pārmaiņas. RUNA IR PAR TELPAS-LAIKA STRUKTŪRAS PĀRMAIŅĀM. Dažās vietās telpa-laiks tādā mērā izlādējas, transformējas, ka aviokonstrukciju vājās vietas vienkārši nevar tikt galā ar enerģētiskajiem apstākļiem tajā vai citā gaisa transporta ceļa posmā. Rezultātā gaisa kuģu iekārtas bojājas, tiek sagrautas, kas ved pie avārijām un katastrofām. Runājam par gravitācijas enerģijas, magnētiskā lauka un citu enerģētisko lauku, kuri ietekmē lidmašīnu dzinēju un citu iekārtu vibrāciju frekvences, spēcīgu struktūras transformāciju.

Mūsdienu aviācija neatbilst planetārās dzīves tagadējiem apstākļiem. Dzinēji, kuri balstās uz degvielas sadedzināšanu, ir novecojuši. Un, lai kādi jauni lidaparāti ar tādiem dzinējiem netiktu radīti, tie nevar kļūt absolūti droši. Bet tikai ABSOLŪTAM DROŠUMAM ir jābūt raksturīgam gaisa pārvietošanās līdzekļiem, ar kuriem ceļo cilvēki.
Gaisa katastrofu kļūst vairāk un ne tāpēc, ka palielinās lidmašīnu un helikopteru skaits. Katastrofu skaits aug neproporcionāli aviotehnikas parka palielinājumam. Pētnieki, oficiālas personas meklē un atrod iemeslus, izskaidrojošus to. Taču netiek nosauks galvenais iemesls: MŪSDIENU AVIOTEHNIKAS NESAVIENOJAMĪBA AR TO ATTĪSTĪBAS LĪMENI, KURAM IR PIENĀKUŠI PATI PLANĒTA UN MŪSDIENU CILVĒCE.

Jūsu dimensijas vibrāciju līmeņa paaugstināšanās, magnētiskā lauka jauna struktūra, Zemes Planetārais Kristāliskais režģis, kurš mostas, ieiet disonansē ar pietiekami “rupjām” tehnoloģijām. Matērijas vibrāciju līmeņa paaugstināšanās visvairāk pamanāma tieši gaisa telpā tāpēc, ka tās vibrāciju frekvences ir daudz augstākas nekā uz planētas virsmas.

Šeit, gaisa telpā, notiek ļoti daudzu kosmisko starojumu, nākošu uz Zemi, transformācijas process. Tuvāk Zemes virsmai tie pazemina savu vibrāciju līmeni.

Agri vai vēlu cilvēce atteiksies no tehnogēnās civilizācijas ceļa. Ceļojumi telpā-laikā kļūs iespējami bez tehnikas izmantošanas. Bet pagaidām debesis saka cilvēkiem: “UZMANĪBU! AIZDOMĀJIETIES, KĀPĒC IR KĻUVUŠAS BIEŽĀKAS AVIOKATASTROFAS! MEKLĒJIET AVĀRIJU PATIESO, DZIĻO IEMESLU!”

Jau ir ne mazums cilvēku, kuri saprot: IR NEPIECIEŠAMA PRINCIPIĀLI JAUNA PIEEJA LIDAPARĀTU RADĪŠANĀ. IR LAIKS ĶERTIES PIE PRINCIPIĀLI JAUNA TIPA GAISA PĀRVIETOŠANĀS LĪDZEKĻU RADĪŠANAS, KURU DARBĪBA BALSTĀS UZ MAGNĒTISKO UN ELEKTROMAGNĒTISKO LAUKU, TO MIJIEDARBĪBAS, IZMANTOŠANU. TAD GRAVITĀCIJA VAR KĻŪT PAR SABIEDROTO, BET NE PRETINIEKU.

Lai samazinātu smaguma spēku, nav obligāts degošas degvielas rupjais spēks. Pietiek prast operēt ar magnētiskajiem un elektromagnētiskajiem laukiem. Bez tam, ir jāņem vērā, ka smaguma spēks var tik mākslīgi samazināts. Tas radīs iespēju pārvietoties pa tām gaisa trasēm, kuras ir PLANĒTAS RADĪTAS. Jā-jā! Ir sava veida mākslīgas “upes”, pa kurām pilnīgi komfortabli var ceļot cilvēks jaunos gaisa laineros. Jau tiek radītas ierīces, kuras jūsu netālā nākotnē spēs nofiksēt šīs magnētiskās “upes” – īpašas gaisa maģistrāles.

Pētniekiem, kuri rada jaunus lidaparātu tipus, nav lieki zināt, ka ar magnētiskie un elektromagnētiskie lauki var iegūt principiāli jaunas īpašības, kad tie mijiedarbojas ar kristāliskajām struktūrām. Tajā skaitā – arī ar jaunajām radītajām struktūrām, kuras dzemdina nanotehnoloģija. Pie tam kristalogrāfijai (zinātnei par vielas kristālisko stāvokli) sākumā ir jāfiksē un jāizpēta neparastās īpašības kristāliem, kuri rada “smalkos” laukus. Šos kristāliskos laukus ir nepieciešams “iegremdēt” speciālos neitrīno laukos, formētos ar jaunākās paaudzes tehnoloģiju, kura tiek izmantota superātrumu radīšanai mikrodaļiņu paātrinātājos. Rezultātā noteiktā viļņu diapazonā modulējas unikāla mikrodaļiņu frekvence, kura atļauj ievērojami paaugstināt kristālisko lauku vibrāciju līmeni un, kā sekas, radīt unikālu enerģiju, spējīgu pārvietot telpā lielus dzīvās un nedzīvās matērijas apjomus.

Gaismas Darbinieki! Jums ir piemēroti saformēt un izteikt kolektīvu garīgu nodomu, vērstu uz principiāli jauna tipa lidaparātu radīšanu. Tas atļaus padarīt pārvietošanās Zemes gaisa telpā maksimāli drošu.

Un vēl... Pateicieties visiem, kas ir atstājuši šo pasauli aviokatastrofu rezultātā. Nosūtiet viņiem Mīlestības Enerģiju... Te, kas aizgāja no jūsu pasaules, jau ir ar mums... Viņi ir aplenkti ar Mīlestību un maigām Garīgās pasaules rūpēm. Jūs jau zināt: viņu lēmums TĀ aiziet bija pieņemts vēl līdz iemiesojuma jūsu pasaulē...

Traģēdijas debesīs notiek, tajā skaitā arī priekš tā, lai pienāktu laiks, kad aviokatastrofas kļūs praktiski neiespējamas. Tam cilvēkiem ir jānoreaģē uz signāliem, kuri tiek adresēti viņiem īpaši intensīvi jau 24 gadu garumā:
“UZMANĪGI! JŪSU PLANĒTAS GAISA TELPA KĻŪST CITĀDA! LIDOT PA VECAM TAJĀ VAIRS NEVAR”.
MEKLĒJIET JAUNUS CEĻUS GAISA CEĻOJUMIEM.
BET PALĪDZĪBA ŠAJOS MEKLĒJUMOS JUMS JAU IET.


JŪSU KRAJONS


Informāciju pieņēma Sergejs Kanaševskis, Krievija, Sibīrijas Federālais apgabals, Novokuzņecka.

8.09.2011


http://my.mail.ru/community/kryon2012/5CF31DAA690FCD6A.html

http://waytosoul.ru/


Tulkoja Jānis OppePievienots: 2011/09/20