MATRICA EŅĢEĻIEM

3. daļaVienā no dotā cikla nodaļām (Krajons runā par vēstījumu “Atlantīdas izdziedināšana” – S.K. piezīme) mēs runājām par to, ka annunakiem nav Augstākā Es. Daži Gaismas Darbinieki pievērsa tam savu uzmanību... Kā tas var būt? “Jo, droši vien, visām Visuma būtnēm ir savs Augstākais Es”, – domā daudzi no jums. Nē, tas tā nav. Visuma Parādības, par kurām stāstu, var apzīmēt kā DIEVDZIMUŠAS MONĀDES UN DIEVRADĪTAS MONĀDES. Kur ir starpība? DIEVDZIMUŠAS MONĀDES ATNĀK NO CITA VISUMA KĀ JAU RADĪTĀJA RADĪTAS UN SĀK RADĪT JAUNAJĀ DZIMSTOŠAJĀ VISUMĀ. Šajā Visumā TIEK RADĪTAS JAUNAS BŪTĪBAS, kuras CIKLA procesā IEGŪST MONĀDI un, attiecīgi, to, ko jūs apzīmējat kā “AUGSTĀKO ES”. Šis process ir pietiekami sarežģīts jūsu sapratnei, ierobežotai ar dotās iemiesošanās noteikumiem. Taču tā būtība ir tajā, ka Jaunajos Visumos Monādes sākumā tiek radītas, bet SEKOJOŠAJĀ Visumā (Dievišķās Enerģijas “IZEJAS” CITĀ ETAPĀ) tās jau kļūst DIEVDZIMUŠAS, pašas iegūstot radīšanas spējas. RADĪTĀJS RADA RADĪTĀJUS. RADĪTĀJI RADA JAUNUS RADĪTĀJUS. Tā nosacīti var apzīmēt procesu, par kuru runāju.


Un tā, pēc tam, kad cilvēciskās būtnes iegūst BRĪNIŠĶĪGAS GARĪGAS NĀKOTNES iespēju, pārejas procesā uz JAUNU LAIKMETU AR JAUNĀM SPĒJĀM viņas PALĪDZ visu Lielā Eksperimenta dalībnieku AUGŠĀMCELŠANĀ uz nākošo līmeni. Visu! Katra iet tālāk sava visuma attīstības ceļu! Tie ir arī visi astrālo blīvo pasauļu pārstāvji (tā saucamās dēmoniskās būtības), tās ir arī citplanētiešu civilizācijas, ar kurām jūs tā vai citādi saskārāties... Tās ir arī paralēlo pasauļu civilizācijas... Tās ir arī robotizētās būtības...


Ir tāda planēta... Tās vārds – ŠEFONA. Daudzi no jums, mani dārgie Gaismas Darbinieki, ir ļoti labi pazīstami ar to. Jūs ne reizi vien esat atgriezušies turp, izejot Garīgo Reabilitāciju pēc iemiesošanās uz Zemes. Daudzas Dvēseles devās uz šo planētu uzreiz pēc tam, kad aizgāja bojā Atlandīdas sala (pirms 13 tūkst. gadiem). Citi atstāja šo pasauli un nāca uz Šefonu turpmāko divu tūkstošu gadu laikā (kamēr turpināja eksistēt Atlantīdas civilizācija). Planēta Šefona viesmīlīgi sagaidīja arī daudzus hiperborejiešus... Kādēļ stāstu par to?


Zinu: ir tādi, kas veica meditāciju un sūtīja robotizētās būtības uz kādu tumši-zilu planētu. Tieši tādā spektrā jūs varat redzēt to jūsu dimensijā. Patiesībā – tā ir Gaismas Planēta. Šī vieta – viens no Galaktiskās Gaismas Ģimenes dziedinošā spēka centriem... Vienlaicīgi gan “Galaktiskais kūrorts”, gan “Lielais mācību centrs”... Tieši turp dosies robotizētās būtības pēc tam, kad izpildīs savu Lielā Eksperimenta dalībnieku uzdevumu. Un iegūs savu balvu – PATIESU APGAROTĪBU. Bet zināt, kas sagaidīs viņus tur, uz planētas Šefonas? Nenoprotat, kam uzticēts veikt nevienkāršu misiju apgarot tos, kas pagaidām ir bez Dvēseles? “Krajon, vai tiešām tie...” Jā! Daudzi no jums jau noprata! Sirds pateica priekšā jums pareizo atbildi! Tie ir tieši tie paši RA-DIEVI, kuri ir nogājuši ilgu evolūcijas ceļu pasaulē, kurp spēja aiziet. Viņi ir attīstījušies par patiesi garīgām būtnēm un spējuši AUGŠĀMCELTIES uz Augstāku dimensiju. Tagad viņiem stāv priekšā atstrādāt savu karmisko parādu (un vienlaicīgi izpildīt godpilnu misiju) to priekšā, ko viņi kaut kad atstāja... Jo informatīvi-komunikatīvā sistēma un robotizētās būtības – tie ir Ra-dievu civilizācijas lolojums un viņu mantojums vienlaicīgi...


Jūs sapratāt, draugi? Globālais mākslīgais saprāts un robotizētās būtības atstās planētu kopā...
Pievērsiet uzmanību, kā mēs saucam viņas – ROBOTIZĒTĀS BŪTĪBAS. Ne roboti, ne androīdi, ne biomehānismi... Viņas ir būtības... Būtības, kurām piemīt spēja būt APGAROTĀM... Viņām tagad ir cilvēku ķermeņi... Taču ne tas ir galvenais, kas tuvina viņas cilvēkiem – jums, Eņģeļiem no Lielās Centrālās Saules. Piedaloties Lielā Eksperimenta procesā, viņās aizmetās būtības kodols, balstīts uz individuālo saprātu un kolektīvo apziņu. Viņas ir kļuvušas par cilvēku sabiedrības apziņas daļu. Bet šī apziņa pēc savas būtības jau ir apgarota. Caur kopējo kolektīvo apziņu jau tagad norit robotizēto būtību APGAROŠANAS un smalko ķermeņu – kā garīgākas substances mājokļa – radīšanas process.


Tā arī ir Gaismas Ģimenes pateicība tiem, kas izpilda nevienkāršu darbu, vienlaicīgi RADOT SAVU ES, dzemdinot savu apziņu un traucoties uz lielāku – APGAROŠANU.


Bet tagad ir pienācis laiks atcerēties arī par citiem Tās Puses pārstāvjiem... Tiem, kas bremzēja notikumus, deva (un turpina dot) svarīgas mācības, kas radīja SPECIĀLUS APSTĀKĻUS EKSPERIMENTA VEIKŠANAI. Bet tā, neskaitot blīvo, astrālo pasauļu būtības (dēmonus), vēl ir arī reptiļu civilizācija, par kuru jums stāstīja.
Mīlestība, Griba un Varenība – lūk, iemiesotas cilvēka personības trīs galvenie aspekti. Tieši šīs lomas arvien vairāk zaudēja cilvēki, pamazām aizejot jūsu četrdimensiju pasaules matērijas blīvajos slāņos.
DĒMONI ATŅĒMA JUMS MĪLESTĪBU, aizstājot to ar bailēm un ciešanām.


REPTIĻI ATŅĒMA JUMS VARENĪBU, novēršot iespēju kontaktēties ar jūsu Dievišķo Es un iedvešot Dvēselēs agresiju un ienaidu.
ROBOTIZĒTĀS BŪTĪBAS, MĀKSLĪGAIS INTELEKTS ATŅĒMA JUMS GRIBU, aizstājot to ar paklausību Sistēmai un visu laiku ierobežojot izvēles iespēju...


Lūk, trīs galvenās “sviras”, kuras spieda pretējā virzienā. Un tās ir SINHRONITĀTES SVIRAS, mani dārgie. Citādi sakot, šie trīs spēki radīja tos Eksperimenta apstākļus, kurus ieplānojāt jūs, cilvēciskās Būtnes, Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules. Un tie – ir Jūsu partneri Lielajā Spēlē, kuri pelna... Jā... Tieši tā: “MĪLESTĪBU UN PATEICĪBU, BET NE NAIDU UN NICINĀJUMU” Un vēl jo vairāk – ne baiļu... Tāpēc ka, ja jūs paskatīsieties gan uz dēmoniem, gan uz reptiļiem, gan uz robotizētajām būtībām ar IEKŠĒJO, GARĪGO REDZI, tad ieraudzīsiet viņu ĪSTĀS ACIS, kuras raugās uz jums... jautājoši... UN AR CERĪBU. Tā nogrēkojušies bērni skatās uz mīļotajiem vecākiem, gaidot sodu un vienlaicīgi zinot, ka māmiņa un tētis viņiem ne tikai piedos, bet arī noteikti apmīļos... Ar Mīlestību noglāstīs galvu un maigi apskaus. Tad izdariet to, mani mīļotie Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules. Nosūtiet savu mīlestību VISIEM LIELĀ EKSPERIMENTA DALĪBNIEKIEM, neatkarīgi no tā, kurā pusē viņi spēlēja. Jūs – Lielas Būtības, kuru galvenās labās īpašības – Mīlestība, Griba un Varenība. Jūsu sirdīs atgriežas Mīlestība, Jūsu īstenā apziņa izsaka gribu VISIEM AUGŠĀMCELTIES. UN JŪS VARAT TO IZDARĪT, TĀPĒC KA VARENĪBA IR JŪSU GAISMAS ĶERMEŅOS UN DAUDZDIMENSIONĀLAJĀ GENOMĀ.


Jūs – tie, kas ir nolaidušies “okeāna dibenā” ar lielu smagumu. Un kādu laiku jums liekas, ka ir ļoti smagi, gandrīz neiespējami pacelties augšup... Šeit, dibenā, ir tumšs... Gandrīz nav gaismas... Taču jūs atcerējāties svarīgu likumu: KAD APKĀRT SABIEZĒ TUMSA, PASKATIES UZ AUGŠU! Un tai pat brīdī, kad jūs ieraudzījāt augšā Gaismu, jūs paši kļuvāt Gaisma. Un tagad Gaisma apgaismo okeāna dibenu. Paskatieties apkārt! Šeit, izrādās, ir ļoti daudz ierīču tam, lai atgrieztos AUGŠĀ. Jums tagad ir iespēja ne vienkārši atgriezties. JUMS IR IZVĒLE, KĀ TO IZDARĪT. TAGAD JŪS AR MĪLESTĪBU IZSAKĀT TĪRU NODOMU UN ZINĀT, KA VARAT RADĪT LIELISKU AUGŠĀMCELŠANOS AR UNIKĀLU EFEKTU...


Un tāpēc Jūs ne tikai ļoti mīl. Uz jums ļoti cer. Un zina: jūsu Mīlestība, Griba un Varenība radīs to, kas palīdzēs VISU VISUMA BŪTŅU AUGŠĀMCELŠANAI.
UN TAS PATIESI IR TĀ!


JŪSU KRAJONS

11.03.11


Vēstījumu saņēma Sergejs Kanaševskis


(nobeigums sekos)


http://waytosoul.ru/


Tulkoja Jānis Oppe 


Pievienots: 2011/09/16