MATRICA EŅĢEĻIEM

2. daļa


Šo rindu lasītāji, šo rindu klausītāji! Tie, kuri neattiecina savu “Es” uz Gaismas Darbiniekiem! Nesteidzieties saukt Krajonu un šo vēstījumu līdzautoru par “ļaunuma kalpiem” un “svēto pulgotājiem”. Lūdzu, uzziniet visu scenāriju, izlasiet šo vēstījumu līdz pēdējām rindām. KRAJONS ZINA: daudzi izmainīs savu redzes viedokli dažos jautājumos. Patiesības, kļuvušas jums ļoti pierastas, ne vienmēr ir tādas īstenībā...


Dabiski rodas jautājums: kā dēļ tika veikta būtību “pārsviešana” no astrālajām, pazemes, pasaulēm? Un, lūk, šeit izdaru nepieciešamu atkāpi tiem, kas jau ir sapratuši, ka VISI MĒS – VIENS VESELS. Kuri ir spējuši ne tikai piedot Tumsai, bet arī pateikties tai par visu... Kas to ir izdarījis, tas ir liels Sirdī... Kas vēl nav piedevis – ziniet: agri vai vēlu jūsu Sirds pateiks priekšā ceļu uz Piedošanu un Sapratni...


Pieredzējušiem metafiziķiem ir zināms: Tumšās puses pārstāvji – pilntiesīgi Lielā Eksperimenta dalībnieki... Ir tie, kas to paātrina... Un ir tie, kas to bremzē... Taču nav to, kas tikai dod mācības... Mēs visi gan dodam tās, gan saņemam... Pie tam bieži mainoties ar lomām Lielās Nokāpšanas matērijā un Lielās Uzkāpšanas pa Gaismas Spirāli Procesā... Matērijas zemākie slāņi, astrālā pasaule, kur mājo dēmoniskās būtības – tā nav elle. Tā ir lielāka blīvuma pasaule salīdzinājumā ar jūsu pasauli. No turienes atgriezties RADĪTĀJA BĒRNIEM ir vēl smagāk, kā jums, cilvēkiem. Jums, mani mīļotie, tiek sniegta palīdzība AUGŠĀMCELŠANĀS procesam. Un tāda pati palīdzība tiek sniegta mītošiem blīvākās pasaulēs. Dotajā gadījumā runāju par tiem, ko cilvēki sauc par dēmoniem. Pāreja no astrālajām, blīvajām pasaulēm uz augstākām pasaulēm – tā ir sava veida AUGŠĀMCELŠANĀS TĀS IEMĪTNIEKIEM. Tur, šajās astrālajās pasaulēs, ir cietēji pāriet uz augstāku pasauli... Citādi sakot, ir dēmoni, kuri gatavi... kļūt cilvēki! Tāpēc tādām būtībām arī tiek veikts speciāls darbs palīdzības sniegšanā AUGŠĀMCELŠANĀS LIETĀ!


Bet, lūk, tagad gaismas darbinieki var novērtēt to smalko robežu, kur melnais pāriet baltajā. Un otrādi...
Senās Ēģiptes tā saucamo “melno priesteru” kasta – tā ir... Augšāmceltie Skolotāji, kuri gatavoja placdarmu nākošajai DĒMONU AUGŠĀMCELŠANAI, to transformācijai cilvēkos, turpmākai garīgai attīstībai.
Uzmanību! Lūdzu neieskaitīt Augšāmcelto Skolotāju rindās visus mūsdienu Tumsai kalpojošos. Daudzi no tiem, kuriem ir slieksme uz Tumsas pielūgšanu – tie ir tieši tie, kuri ieguvuši iemiesošanās pieredzi blīvākās pasaulēs. Viņu izvēle uz ļaunuma pusi – tā ir atkārtota mācība, kuru viņi iziet. Viņi nekā nevar šķirties no savas pagātnes...
Taču, draugi, ir vēl nianses tam scenārijam, par kuru stāstu.


Nav iespējama tieša atgriešanās no trīsdimensiju pasaules uz jūsu, četrdimensiju. Citādi sakot, dēmoniska būtība nespēj iekļūt cilvēku pasaulē, lai ko neteiktu par to jūsu fantastisko darbu autori vai daži reliģijas darbinieki. Dēmoniem ir iespēja sūtīt savu tumšo enerģiju uz jūsu pasauli. Modināt cilvēkos ļaunumu un ciešanas, bet pēc tam – baroties ar enerģiju, kura rodas iemiesoto cilvēcisko būtņu dvēselēs, producējot personīgas un kolektīvas (masveida) negatīvās emocijas. Tāpēc Augšāmceltie Skolotāji, par kuriem stāstu, pieņēma savos ķermeņos dēmoniskās būtības, pēc kā TŪLĪT atstāja doto fizisko ķermeni un kopā ar savu apziņu un GARU PĀRNESA DĒMONU BŪTĪBAS (un garu) uz piekto dimensiju. Un tā, jūs sapratāt? Augšāmceltie Skolotāji atstāja fizisko ķermeni, kurā bija iemiesoti, bet paši augšāmcelās, paņemot sev līdzi dēmonisko būtību garīgo pamatu. Pie tam DĒMONU SAPRĀTS PALIKA ĶERMENĪ tiem pašiem cilvēkiem, kurus saucam par melnajiem priesteriem. Taču dotā dēmoniskā apziņa (saprāts) augšāmcelšanās procesā no zemākas pasaules uz augstāku pārdzīvoja transformāciju. Pēc tam, kad bija notikusi Augšāmcelto Skolotāju un dēmonu garu pāreja uz piekto dimensiju, ķermenī palikusī dēmoniskā apziņa pārstāja par tādu būt. Atmiņa par iepriekšējo dzīvi bloķējās. Apziņa it kā “nonullējās” un enerģētiski kļuva par cilvēka smadzeņu daļu. Izveidojās jauna apziņa, bet precīzāk – vienkārši “tīrs” cilvēka saprāts. Gara atstātais ķermenis pēc būtības kļuva līdzīgs robotam-androīdam, kļuva par savdabīgu “biomehānismu”. Pie tam – UZMANĪBU! - Augšāmceltie Skolotāji noregulēja atstājamā ķermeņa apziņu uz vilni, kuru varēja uztvert IKS – informatīvi-komunikatīvā RA-DIEVU sistēma, kura sekmīgi turpināja savu eksistenci.
“Krajon? Par ko runā? – dzirdu jautājumu. – Vai tiešām Augšāmceltie Skolotāji speciāli atdeva cilvēku ķermeņus mākslīgi radīta intelekta – globālā saprāta – varā? Tad nu gan dāvana! Un kādēļ tas viss?”


Atbildu. Jā! Viss tieši tā arī tika plānots. Ķermeņi kopā ar saprātu tika atdoti tās pašas – informatīvi-komunikatīvās sistēmas – mākslīgā intelekta, vēl Ra-Dievu radīta, varā. Globālais mākslīgais saprāts ņēma šo cilvēku apziņu savā kontrolē un... vadīja viņus. Tieši tā sākās JŪSU TEHNOGĒNĀ CIVILIZĀCIJA, kur cilvēku dabiskās spējas atkāpjas uz aizmuguri, bet tās pamazām aizstāj mašīnas un mehānismi, mākslīgi radītas tehnoloģijas. Tā sāka rasties tā sabiedrība, kurā jūs tagad dzīvojat!


Dārgie Gaismas Darbinieki! Draugi! Tikai nesteidzieties kādu vainot tieši tādā notikumu gaitā. Tas ir jūsu šīs realitātes iziešanas plāns dotajā telpas-laika nogrieznī. Tas ir noslēdzošais etaps Lielajam Eksperimentam, kuru lika priekšā Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules un izstrādāja Galaktiskā Gaismas Ģimene.


Šī plāna realizācija atļauj izpildīt uzreiz vairākus uzdevumus. Tagad pastāstīšu tikai par dažiem no tiem.
PIRMAIS. Par to jau teicu. Mazliet mazāk kā pirms pieciem tūkstošiem gadu sākās PLĀNVEIDĪGA GAISMAS DARBINIEKU ATGRIEŠANĀS NO JŪSU REALITĀTES BLĪVĀKIEM SLĀŅIEM UZ AUGSTĀKĀM PASAULĒM. ES RUNĀJU PAR TIEM DARBINIEKIEM, KURUS JŪS UZSKATĀT PAR DĒMONISKĀM BŪTĪBĀM. DĒMONU LOMU IZPILDĪJA UN IZPILDA GAISMAS ĢIMENES PĀRSTĀVJI, KURI BRĪVPRĀTĪGI DEVA TAM PIEKRIŠANU. Daudziem tas vairs nav noslēpums. Un jums vienkārši ir jāzina par to. Pēc tam, kad bijušās dēmoniskās būtības ar Augšāmcelto Skolotāju palīdzību pārgāja uz augstākām pasaulēm, viņas... izgāja speciālu reabilitāciju Garīgajā Pasaulē un iemiesojās kā cilvēki jūsu pasaulē, uz šīs planētas. Bet pēc tam sāka atstrādāt savu karmu – jau kā cilvēki. Daudziem no viņiem pašreizējā laikā šī karma ir gandrīz atstrādāta, un viņi ir sasnieguši virsotnes garīgajā augšanā.


OTRAIS. Ar atstāto ķermeņu un “nonullētā” saprāta palīdzību tika radīta specifiska “materiālā bāze” Globālā Mākslīgā Saprāta darbībai. Par šo bāzi kalpoja tie paši ķermeņi bez Gara, kurus mēs tagad saucam par robotizētajām būtībām. MĀKSLĪGAIS SAPRĀTS sāka veikt plānu TEHNOGĒNAS CIVILIZĀCIJAS radīšanā. Vai izsauks jums negatīvu novērtējumu tas fakts, ka daži ļoti pazīstami zinātnieki ir robotizētās būtības? Es nerunāju tagad par Gara ģēnijiem – Leonardo Da Vinči, Ņūtonu vai Einšteinu. Runa ir par tiem zinātniekiem, kuri, konkrēti, izdarīja atklājumus, neaizdomājoties par to ētisko pusi, par iespēju pētījumu rezultātus izmantot cilvēku masveida iznīcināšanai. Parastajā dzīvē robotizētās būtības ir ļoti grūti atšķirt no īstenām cilvēciskajām būtnēm. Un par to nav jābrīnās sabiedrībā, kur pirmajā vietā ir nolikts saprāts, bet ne Gars.


TREŠAIS. Pārejam uz augstāku plāna līmeni, atbildot uz likumīgu jautājumu: “Bet priekš kā, faktiski, tika radīta tehnogēnā civilizācija?” Kādēļ visa šīs mašīnu civilizācijas pieredze? Jau daudz reižu esmu devis atbildi par nepieciešamību iegūt mācības matērijas blīvajos slāņos un tās transformācijas lietderību. Tagad došu papildinājumu... METAFORAS RADĪŠANAI nāksies lietot vārdu, kuru jūs pēdējā laikā tā nemīlat... POTE! Jūsu pieredze mašīnu civilizācijā – tā ir sava veida pote ar mērķi iegūt imunitāti pret tādu attīstības veidu nākotnē – TUR, KUR JUMS STĀV PRIEKŠĀ STRĀDĀT. Tagad runāju par jauno Visumu, par jaunām pasaulēm, kurp jums vēl tikai stāv priekšā iet... Gaismas Darbinieki! Lūdzu: uzdodiet šo jautājumu savai Sirdij un iegūstiet atbildi. Tas, kurš prot strādāt ar Svārstu, kurš runā ar Garu, pajautājiet: “Vai patiešām bija nepieciešama tāda pieredze?” un saņemiet Gara atbildi... Bez šīs “kosmiskās potes”, bez mašīnu civilizācijas un tās noliegšanas pieredzes iziešanas NEBIJA IESPĒJAMA KUSTĪBA UZ PRIEKŠU... MĒS DAUDZ REIŽU SĀKĀM ŠO ETAPU NO PAŠA SĀKUMA. Bez Globālā Saprāta vadības noliegšanas jūs nespētu atrisināt savus nākošos uzdevumus. TAGAD – SPĒSIET ATRISINĀT! Tāpēc ka jūs tagad GARĪGAJĀ PLĀNĀ jau esat pieņēmuši lēmumu par atteikšanos no tehnogēnā veida... No datorizēta globālisma... NO AUGSTĀKA SAPRĀTA VADĪBAS, kurš ir patiesībā tikai vienīgi Mākslīgi radīts intelekts. IKS-MATRICA...Nezināmā daļa vienādojumam, kuru risināt... Jā, jūs vadīja mākslīgi radīts intelekts mākslīgi radītā sistēmā. Un jūsu uzdevums bija saprast, atcerēties, kas jūs tādi. Un sākt pašiem vadīt šo pasauli. No šī brīža jūsu Gars sāk vadīt visu. Garam pats galvenais – MĪLESTĪBA, bet pēc tam tikai SAPRĀTS un tas, kas jūsu pasaulē saucas veselais saprāts.


Pārskrieniet ar acīm dažas rindas uz augšu... Kas klausās – vienkārši atcerieties, par ko tika runāts. Krajons teica: MĒS DAUDZ REIŽU SĀKĀM ŠO ETAPU NO PAŠA SĀKUMA... Kādu laiku ieturu pauzi... Manas Enerģijas plūsma, kura iet jūsu Sirdīs, tā tagad... Pateicības Enerģija... Pateicības no visas Gaismas Ģimenes – JUMS, IEMIESOTAJĀM CILVĒCISKAJĀM BŪTNĒM... JUMS, EŅĢEĻIEM NO LIELĀS CENTRĀLĀS SAULES... Daudzi no jums jau intuitīvi ir sapratuši: drīz pateikšu kaut ko tādu, par ko vēl nezināt... Jā, runāju par daudzkārtējām neveiksmēm... Par tā saucamajiem zaudējumiem (negatīvo pieredzi), kurus cietām mēs ar jums šajā telpas-laika punktā, kad stāvēja priekšā pieņemt svarīgu lēmumu un... atteikties no TEHNOGĒNĀS CIVILIZĀCIJAS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVĀM. Matērijas blīvums vienmēr ir biedējis jūs... Jums likās, ka nākotnē jūs nekad nespēsiet atteikties no datoriem, no robottehnikas, no augstajām tehnoloģijām... Un jūs teicāt: “Lai paliek! Tas ir nereāli dzīvot bez visa tā! Mēs vienkārši apvienosim garīguma un tehnisko zināšanu attīstību”... Daudzi tagad ir neizpratnē... “Par ko runā, Krajon? Kā es kontaktēšos bez mobilā telefona ar maniem slimajiem vecākiem, kuri dzīvo otrā pilsētas galā?” “Krajon! Man ir slimas kājas! Mans automobilis – tā ir mana brīvība!” “Ak Dievs! Krajon! Tev vispār ir priekšstats par nodokļu inspekciju, zini, kas tas ir – grāmatvedības bilances atskaite? Kā es to sastādīšu bez datora!” Mana atbilde ir tāda: “Jā! Man ir priekšstats par grāmatvedības pārskatiem!” (KRAJONA SMAIDS).


Simtus, tūkstošus jautājumu dzirdu no jums, mani dārgie...
Tagad mans pārinieks lūdz pastāstīt stāstu par vecu vinila plati, kuru pirms diviem gadiem viņam izstāstīja Meistari-Audzinātāji... Jā, tas ir īss stāsts... Taču ļoti svarīgs jums, cilvēciskajām būtnēm... Iedomājieties, ka jūs klausāties jūsu pašu mīļāko melodiju, kura ierakstīta ne mūsdienu tehniskajos nesējos, bet vecā vinila platē, uz primitīva atskaņotāja ar adatu – to atceras vecāki cilvēki. Un, lūk, plate ir izrādījusies vienā vietā bojāta. Adata, aizejot līdz šai vietai, pēkšņi atgriežas atpakaļ, un melodija sākas no sākuma. Tālāk par šo vietu adata aiziet nevar! Melodija vienmēr apraujas vienā un tai pašā vietā. Un tā daudz reižu... Ļoti daudz...


Tā pati bojātā vieta – tas ir atskaites punkts, kur cilvēce pieņēma lēmumu – TĀLĀK TURPINĀT TEHNOGĒNĀS CIVILIZĀCIJAS ATTĪSTĪBU, atsakoties no DABISKAJĀM GARĪGAJĀM SPĒJĀM... taču aiz šīs izvēles nekas nestāvēja un nestāv – JUMS, EŅĢEĻIEM NO LIELĀS CENTRĀLĀS SAULES. Jums stāvēja priekšā iziet šo mācību. Tikai vienīgi atteikties no sabiedrības tehnogēnās attīstības. Tikai vienīgi! (DAUDZNOZĪMĪGS KRAJONA SMAIDS). Taču atkal un atkal tas nenotika...


Iztēlojieties mūs, Gaismas Ģimeni, apļa centrā... Riņķis – tā ir jūsu vēsture. Gaismas stars, secīgi aktivizējot telpas-laika punktus, iet pa visu riņķi... Un pēkšņi – tas pazūd! Tālāk ceļa nav!


Jūs sapratāt, par ko es, mani dārgie?! Jūs tālu ne ar pirmo reizi pārvarējāt šo svarīgo 1987. gada robežu, kad pēc planētas testēšanas Gaismas Ģimene konstatēja: ir potenciāls atgriešanās punkta pāriešanai! Un tā bija ne vienkārši izvēle par labu Gaismai. Tā bija vēl arī izvēle pa labu Garam, bet ne globālajam mākslīgajam saprātam.
Daudz zaudējumu – tas ir viens ievērojams panākums... To bija ne mazums... Negatīvās pieredzes mācību... Vienkārši noticiet... Tie ir citi Realitātes koridori, pa kuriem gāja Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules... Un tagad patiešām ir iemesls svinēt ļoti svarīgu notikumu – to, ka “adata” neatgriezīsies uz pašu sākumu... Un vecā, jau apnikusī, melodija neatkārtosies...


“KRAJON? Bet kāda melodija atskanēs tur, kur vēl nav gājusi tā atskaņotāja adata?”


Bet! Jūs aizmirstat par kvantu raksturu! Melodija neatskanēs! JŪS paši sacerat to un uznesat to uz jauna nesēja. Un PAŠI IZPILDĀT! Bez tam – vinila plate ir pārstājusi būt par tādu! Tagad tās ir Visuma Akašas hronikas, kur cilvēciskās būtnes ir sākušas jaunu lielisku kosmisku simfoniju.


Un, lūk, atkal – jūsu šaubas... “Es nevaru noticēt, Krajon... Tādas tehnoloģijas... Datori, telefoni, lidmašīnas... Tie ir vienkārši brīnišķīgi! Kā bez tiem!? Ja mēs atteiksimies – pasaule sabruks!”


Tagad atļaujiet man uzdot jums, mani dārgie, vienu nelielu jautājumu. Tas īpaši attiecas uz tiem, kas plāno (un pareizi dara!) savu personisko Augšāmcelšanos. Kad jūs sāksiet augšāmcelties, precīzāk – pāriet uz piekto dimensiju, jūs... ņemsiet sev līdzi mobilo telefonu? Sakiet godīgi: kāds no tiem, kas reāli ir nolēmis pāriet uz piekto dimensiju, ir nodomājis ņemt sev līdzi mobilo telefonu?” (KRAJONA SMIEKLI). Atbildot uz šo jautājumu, jūs sapratīsiet problēmas, par kuru runājam, būtību.


KAD JŪS SAPROTAT, KAS JŪS ESAT UN KĀPĒC JŪS TE ESAT, UZREIZ MAINĀS JŪSU NĀKOTNE. JA EŅĢEĻIEM, PAR KURIEM JŪS ATKAL KĻŪSTAT, NAV VAJADZĪGI DATORI, AUTOMOBIĻI UN TELEFONI – TĀTAD, JŪSU NĀKOTNĒ IR BRĪDIS, KAD JŪS SAKĀT TIEM: “PALDIES! JŪS ESAT – AUGSTĀKĀ KLASE! JŪS PALĪDZĒJĀT MUMS IZDZĪVOT SAREŽĢĪTAJĀ ČETRDIMENSIJU PASAULĒ! TAČU PRIEKŠ KAM JŪS TAGAD MUMS!?”


Vai jūs tagad izmantosiet rāciju, mācoties Morzes ābeci, ja ir mobilais telefons? Bet, vai jūs izmantosiet mobilo telefonu, ja ir jūsu DABISKĀ GARĪGĀ SPĒJA –   TELEPĀTIJA? (Paziņoju uzreiz: visi tarifi ir absolūti bezmaksas! - KRAJONA KOSMISKAIS HUMORS). Bet, vai jūs lidosiet ar masīviem zvaigžņu kuģiem, ja zināt, ka spēsiet projicēt savu apziņu, garu un nepieciešamo ķermeni (vajadzīgā blīvuma) jebkurā telpas-laika punktā? Daudzi jau zina par šo cilvēka spēju, nosaucot to par “astrālās projekcijas” spēju. Ceļojumus bez ķermeņa (pareizāk – ar citu, nefizisku, ķermeni) jau praktizē simtiem tūkstošu cilvēku uz planētas! Pajautājiet viņiem, un viņi pateiks, ka neviens raķešu nesējs nespēs veikt tādu aizraujošu ceļojumu, kurā dodas viņi! UN TĀ – IR CILVĒCISKĀS BŪTNES DABISKA SPĒJA!


Unikālā mācība ir iegūta! Neatgriezeniskā līnija ir pārieta! Visi Jūsu Augstākie Es iededza zaļo gaismu tālākai cilvēku civilizācijas attīstībai. Es neaicinu jūs atteikties no datora, citiem tehnoloģiskiem sasniegumiem pēc kārtējās grāmatvedības atskaites vai uzreiz pēc 2012. gada. Tam ir jānotiek DABISKĀ CEĻĀ. Tagad runāju par to, kas jums stingri jāzina: TEHNOGĒNĀ CIVILIZĀCIJA – TĀ IR MĀCĪBA, KURU JŪS ESAT IZGĀJUŠI! UN SAPRATUŠI: DABISKĀS GARĪGĀS SPĒJAS – LŪK, JŪSU NĀKOTNE! Tieši ar to daudzējādā ziņā ir saistīts tas, ka nepiepildījās pareģojumi, kuri pareģoja cilvēku civilizācijas pārtraukšanu, bojāeju.. NEPIEPILDĪJĀS UN VAIRS NEPIEPILDĪSIES!
Bet tagad atgriežamies pie globālā mākslīgā saprāta. No gadsimta uz gadsimtu auga robotizēto būtņu skaits. Bet tas nozīmē, ka, pirmkārt, auga no zemākajām, astrālajām pasaulēm pārvietoto būtību  skaits. Pamazām šis process piedzīvoja pārmaiņas. Vairs nebija nepieciešami speciāli tā saucamie “rituāli”. Bija pieaugusi Augšāmcelto Skolotāju, kuri izpildīja savu uzdevumu, meistarība. Kaut arī procesa būtība nebija stipri pārmainījusies. Būtības no blīvajām pasaulēm sākuma pārvietojās cilvēku ķermeņos, bet pēc tam Augšāmceltie Skolotāji pārregulēja vibrācijas frekvenci un sasniedza augstākas dimensijas...


Otrkārt, robotizētajām būtnēm sāka dzimt “robotizēti” bērni. Kā tas var būt? Šeit spēlēja lomu divi galvenie faktori:
- šo būtņu ģenētiskā uzņēmība;
- Gaismas Ģimenes kontrolēts Gara NEIEMIESOŠANĀS tādos ķermeņos process.
Treškārt, visu laiku pieauga IKS – informatīvi-komunikatīvās sistēmas – loma. Pamazām tika radīta struktūra, kura ir pazīstama jums kā pasaules vadības Komanda (tā saucamā planētas ēnu valdība).
Jā, mani draugi! Tā saucamā “pasaules vadības Komanda” patiešām eksistē. Par to ir ziņots no dažādiem avotiem. Tas nav vienkārši veidojums no 13 ģimenēm, kā nereti pieņemts uzskatīt. Tā ir pietiekami sarežģīta, sazarota struktūra pasaules sabiedrības, pasaules ekonomiskās un finansu sistēmas, pasaules sabiedriskās domas (tajā skaitā – galveno masu informācijas līdzekļu kontroles) vadībai.


Tagad planētas ēnu valdība ir sākusi pieteikt savu eksistenci... (Par piemēru var kalpot informācija, marķēta kā “Insaiders [Skat. http://www.soznanie.info/st_insaid.html (tulk. piez.)]”. Starp citu, pēc informācijas, kura ir mūsu rīcībā, informācijas par “Insaideru” izplatīšanā ir piedalījušās ne tikai robotizētās būtības, bet arī tie, kas ir “pieslēgti” blīvajiem astrālajiem plāniem. Tas ir, vienas personas vārdā runāja dažādi cilvēki, pārstāvoši dažādus Tās Puses avotus. – S.K. piezīme). Kāpēc? Tāpēc, ka saprot: vadīt kā agrāk cilvēkus nespēs. Viņi zaudē kontroli pār situāciju. Un viņi... rīkojas, lai paildzinātu savu kundzību... Savu sabiedrības vadību...


Taču, ja cilvēks sāk skatīties uz eksistējošo sistēmu no malas, aplūkojot jūsu pasauli no Gara pozīcijām, tad viņam rodas loģiski jautājumi, atbildot uz kuriem, saprot: PASAULES SISTĒMA NE VIENKĀRŠI NAV PILNĪGA. TAI IR MĀKSLĪGS RAKSTURS. TĀ SĀKOTNĒJI IR VĒRSTA UZ VIENU KUNDZĪBU PĀR CITIEM... Jūsu mūsdienu sabiedriskās iekārtas priekšstati pat tiek pārnesti uz garīgo pasauli... Pie jums, piemēram, ir tāds jēdziens kā garīgā hierarhija. O, mani dārgie! O!!! TAS NAV PAT PIEMINĒŠANAS VĒRTS GARĪGAJĀ PASAULĒ. HIERARHIJAS NAV GAISMAS ĢIMENĒ! Ir unikālas būtnes, ir līdzīgas būtnes, ir būtības ar īpašām misijām, ir sarežģīta daudzdimensionāla pasauļu uzbūve... Ir radošas diskusijas... Dažādi redzes viedokļi... Taču Gaismas Ģimene – tas ir liels harmonisks organisms, kurš organiski dzīvo un darbojas, BALSTOTIES UZ MĪLESTĪBU PRET VISU ESOŠO. Tāpēc Garīgajā pasaulē vienkārši nav iespējama nekāda hierarhija. Nav zemāku posmu PADOTĪBAS augstākiem kārtības... Kā nav arī pašu “zemāko” un “augstāko”... VISI MĒS – VIENS VESELS!


Citādi ir jūsu pasaulē. Kundzība vienam pār citiem – tas ir Mīlestības polārais punkts. Vai ne tā? Tā ir egocentrisma augstākā izteiksme. Un tieši tādu Dievu radīja savai vadīšanai cilvēki, nosaucot viņu par Dieva kungu – atvasinājumu no vārda “kungs” [Krieviski tas skan tā “И именно такого Бога создали ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СОБОЙ ЛЮДИ, НАЗВАВ ЕГО ГОСПОДОМ – производным от слова «ГОСПОДИН»” (tulk. piez.)]. Kunga uzkāpšana tronī – tas ir šķiršanās no sava Dievišķā “Es” rezultāts.


Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules, šķiroties no sava Dievišķā Es, zināja, uz ko gāja... Zināja, ka Radītāja vietu ieņems... Kungs... Mīlestības vietu ieņems egocentrisms. Un pieļāva to. Precīzāk – ieplānoja.
Un tā, Garīgajā pasaulē nav hierarhijas! Toties tā ir pat ļoti attīstīta pasaules vadības Komandā... Ēnu valdība – tās nav 13 ģimenes... To ir 785 tūkstoš būtību – to, kuri tā vai citādi vada pasauli. Viņām ir stingra hierarhija. Viņas veido... 13 klanus! Šis vārds pareizāk atspoguļo viņu būtību. Klanu pārstāvji formē Augstāko Slepeno Padomi, kura sastāv no 16 personām. Bez tam, ir sazarots vadības tīkls pa visu pasauli... Vai viņi ir pazīstami cilvēki, slaveni biznesmeņi vai politiķi? Nē! Neviens no viņiem nav slavens, pazīstams. Viņi patiešām pārstāv slepenu biedrību. Taču caur fiktīvām personām viņiem pieder milzīgs kapitāls, viņi vada pasaules finansu un ekonomisko sistēmu. Bez augstākās vadības eksistē vidējā posma vadītāji un zemāki slāņi...


Pārējās robotizētās būtības (pavisam to ir mazliet mazāk par 6-iem miljoniem) – ir paklausīgs ierocis uzdevumu izpildei, kurus uzstāda globālais mākslīgais saprāts.
Par pasaules vadības Komandu dažreiz runā kā par cilvēkiem ar tā saucamajām zilajām asinīm... It kā viņi ir radušies no... citplanētiešu rasēm... Vai tas ir tā? Kaut kādā nozīmē – jā! Jo viņiem taču ir cilvēka ķermeņi! Bet cilvēku gēnos ir citplanētiešu rasu gēni. Visām cilvēciskajam būtnēm. Tāpēc ka savus gēnus cilvēka radīšanai deva 16 zvaigžņu civilizāciju pārstāvji. Un par to es jau runāju agrāk. Gaismas Darbiniekiem tas tagad nav noslēpums.
Robotizēto būtņu, pasaules vadības Komandas pārstāvju asinis – sarkanas, tāpat kā cilvēkiem... Un fiziskā ķermeņa uzbūves īpatnību nav... Tie paši orgāni... Taču viņiem nav nemirstīgās dvēseles – lai cik tas banāli neskan. Viņiem nav Dievradītās Monādes. Bet vēl šīm būtībām nav DAUDZDIMENSIONĀLĀS, MAGNĒTISKĀS DNS – atšķirībā no cilvēkiem – Eņģeļiem no Lielās Centrālās Saules.


Viņi tāpat dzimst un mirst kā cilvēki. Vienu vietā atnāk citi. Pēdējo 257 gadu laikā tiek veikta ģenētiska, dzimtas varas mantojamība. Vadības tiesības tiek nodotas mantojumā.
Tiesa, robotizētajām būtībām – absolūti visām! – piemīt TELEPĀTIJAS spējas. Taču šī telepātija ir īpaša. Tā balstās uz smalkenerģētisko sakaru principiem, kaut kur analoģisku tiem, kurus jūs saucat par “ŠŪNU TELEFONSAKARIEM” vai “SATELĪTA INTERNETU”. VISAS robotizētās būtības ir pieslēgtas pie jums jau zināmās informatīvi-komunikatīvās sistēmas – globālā mākslīgā intelekta. Šī sistēma caur robotizētajām būtībām vada jūsu sabiedrību. Starp citu, šīs sistēmas pamatā ir ielikti cilvēka DNS darba principi. Tagad cilvēki mēģina radīt mākslīgo intelektu... Radīt to, kas jau sen ir radīts, ir jūsu daudzdimensionālajā genomā. Ra-Dievi ielika globālā mākslīgā intelekta darbības pamatā to, ko atrada savos DNS Magnētiskajos slāņos. Šo pašu magnētiskās DNS darba principu sāka apgūt arī annunaki (relatīvi nesen). Un tieši tāpēc (analoģijas darbā pēc magnētiskās DNS principa dēļ) globālais mākslīgais saprāts tik viegli var vadīt cilvēkus, kuriem nav Gara. Vai tos cilvēkus, kuri ir aizmirsuši, ka viņi ir – Gars...


Jūs esat ļoti apbēdināti, mani dārgie? Izrādās, cilvēku sabiedrību vada ROBOTIZĒTA INFORMĀCIJAS SISTĒMA... Tas, kas starp cilvēkiem kļuva pazīstams kā “MATRICA”! Taču tā ir mākslīgi radīta MATRICA! Tas, kurš šaubās... Paskatieties apkārt! Datori, robottehnika septiņjūdžu soļiem ienāk jūsu dzīvē... Vēl dažas desmitgades, un jūs nespēsiet bez tiem eksistēt... Ak, datori – tas taču ir tik ērti! Jā... Ērti... Taču tie noliedz jūsu īstenās prasmes un spējas... Īstenas telepātijas spējas, spējas komunikatīvi kontaktēties starp cilvēciskajām būtnēm un Garīgo pasauli... Spējas ceļot uz jebkuriem Visuma stūrīšiem... Spējas pārvietoties uz citām dimensijām un... atgriezties atpakaļ! (DAUDZNOZĪMĪGS KRAJONA SMAIDS).


Nē, ne Pelēkie citplanētieši izstāstīja izgudrotājiem par datoriem – kā domā dažas cilvēciskās būtnes. Ne “zaļie cilvēciņi” no Dzeta Tīkla! Ne VIERU (tā citādi saucas Pelēko civilizācija)! Pasaules datorizāciju sāka veikt globālais mākslīgais saprāts – caur saviem pārstāvjiem materiālajā pasaulē – robotizētajām būtībām...


Kad viņas nonāca pie varas? Kad sāka vadīt pasauli? Patiesībā – nemaz ne tik sen. Faktiski, tas notika tad, kad jūs, mani dārgie Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules, ATĻĀVĀT VIŅĀM TO darīt (KRAJONA SMAIDS). Un tieši – pirms 4437 gadiem sākās informatīvi-komunikatīvās sistēmas aktivizācija tehnogēnās civilizācijas radīšanā. Senā Ēģipte... Senā Grieķija... Senā Roma... Viduslaiku sabiedrība... Zinātnes izrāviens XVIII gadsimtā... XX gadsimta zinātniski-tehniskā revolūcija... Mūsdienu sabiedrība, kura datorizējas un robotizējas neticamos tempos... Tā attīstījās un pagaidām attīstās jūsu TEHNOGĒNĀ CIVILIZĀCIJA.


“Bet kad tad mēs spēsim no tās atteikties pilnībā, Krajon? Kā tas notiks?” Tas notiks tad, kad jūs nonāksiet pie tā. Daudz svarīgāks ir tas, ka jūs, jūsu Augstākie Es, pieņēma LĒMUMU PĀRTRAUKT TEHNOGĒNĀS SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBU... JŪSU NODOMS AUGŠĀMCELTIES PĀRVEDA CILVĒCI KVANTU CEĻĀ UZ TO REALITĀTI, KUR CILVĒKU NĀKOTNE JAU NAV SAISTĪTA AR TEHNOGĒNĀS CIVILIZĀCIJAS ATTĪSTĪBU.


Lūk, jums patiesība: ja daļa GARU ir pamodusies un atklājusi TEHNOGĒNO X-MATRICU, atlikusī cilvēce nespēs vairs atrasties miega stāvoklī. Un, lūdzu, nedomājiet, ka pamošanās process ritēs ilgi – no paaudzes uz paaudzi... Nemaz nē! Es vēlreiz saku jums: nāk jaunie bērni! Tas, kurš nav pamodies šajā dzīvē, var atnākt uz šo pasauli UZREIZ PAMODINĀTS! Tas ir viens pašiem patīkamākajiem jaunumiem, kuru jums paziņoju. Bet tas nozīmē, ka... sagatavošanās uz personīgo Augšāmcelšanos jautājumi ir palikuši un paliek dienas kārtībā. Neviens un nekas nevar tos traucēt! Jūs mani saprotat? (KRAJONA SMAIDS).


Jā, tagad pasaules vadības Komanda ir sākusi arvien aktīvāk paziņot par savu eksistenci. Intervijas ar tās pārstāvjiem ir sākušas parādīties masu informācijas līdzekļos un pievērsušas to cilvēcisko būtņu īpašu uzmanību, kuru Gars vēl nav pamodies pilnībā. Cilvēku interese par ēnu valdību – tā ir vadāmo mūžīgā interese par pārvaldniekiem. Vadāmie domā, ka pārvaldnieki sēž varas virsotnē, nosakot viņu likteņus! LŪK, ĪSTENA LIKTEŅA IRONIJA!! (KRAJONA SMAIDS). Patiesībā pasaules vadības Komandas liktenis, visu robotizēto būtību liktenis ir atkarīgs no cilvēciskajām būtnēm! Paradokss ir tajā, ka CILVĒKU IZVĒLE PAR LABU TEHNOGĒNAS SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBAI FAKTISKI NOZĪMĒ KRAHU GLOBĀLAJAM MĀKSLĪGAJAM SAPRĀTAM un tā “bērniem” – robotizētajām būtībām. Kāpēc? Tāpēc ka tā ir gadījies jau ne reizi vien... Pēc tam, kad cilvēki bija izvēlējušies tehnogēno attīstības ceļu, NĀKOTNES VARIANTS PAZUDA PAVISAM! Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules... pameta to Realitātes Koridoru... Un, faktiski, priekš mākslīgā intelekta vairāk nekas nenotika!


Pagaidām nenotika!


Tāpēc ka tagad nākotne ir parādījusies ne tikai cilvēkiem, bet arī visām robotizētajām būtībām! Jā-jā, mani dārgie, nebrīnieties! Gaismas Ģimenes plānu diženums ir tāds, ka NEVIENS UN NEKAS netiek atstāts aiz Lielā Visuma Augšāmcelšanās Procesa borta. Un pat tas, kurš parādās bez Dvēseles, iemanto iespēju to iegūt... Fantastika? Nē, mani dārgie! TAS IR MŪSU DARBS! TAS IR GAISMAS ĢIMENES DARBS...


Vēstījumu saņēma Sergejs Kanaševskis


(turpinājums sekos)


http://waytosoul.ru/


Tulkoja Jānis Oppe 


Pievienots: 2011/09/16