Otrās atnākšanas noslēpums

nobeigumsPAŠAUGŠĀMCELŠANĀS – TAS IR PROCESS, KAD GARĪGA SAPRĀTĪGA BŪTNE, PATEICOTIES SAVAI GARĪGAJAI ATTĪSTĪBAI UN PAMATOJOTIES UZ SAVU ENERĢIJU, PĀRNES UZ AUGSTĀKĀM PASAULĒM SAVUS “GARU-APZIŅU” VAI ARĪ SAVUS “GARU-APZIŅU-ĶERMENI”, PĀREJOT UZ KVALITATĪVI JAUNU EVOLŪCIJAS PAKĀPI.
KOLEKTĪVĀ PAŠAUGŠĀMCELŠANĀS – tas ir tāds pats process, bet tikai veicams garīgu saprātīgu būtņu kopumam.


PLANĒTAS PAŠAUGŠĀMCELŠANĀS – TAS IR PROCESS, KAD PLANETĀRAIS LOGOSS UN SAPRĀTĪGĀS BŪTNES, MĪTOŠAS UZ PLANĒTAS, PAMATOJOTIES UZ KOPĒJU ENERĢIJU, PĀRNES UZ AUGSTĀKĀM PASAULĒM SAVUS “GARU-APZIŅU-ĶERMENI”, PĀREJOT UZ KVALITATĪVI JAUNU EVOLŪCIJAS PAKĀPI. PIE TAM NOTIEK JAUNAS, AUGSTĀKAS PASAULES DZIMŠANA UZ NO JAUNA RADĪTĀ PLANETĀRĀ “GLOBUSA”.
Sākotnēji, kad parādīsies Augšāmcelšanās iespēja cilvēciskajām būtnēm, būs vieglāk un mērķtiecīgāk veikt tieši KOLEKTĪVĀS AUGŠĀMCELŠANĀS. Taču vissagatavotākās Dvēseles sāks demonstrēt arī PERSONĪGĀS AUGŠĀMCELŠANĀS prakses.


“Krajon! Vai tas viss nozīmē, ka cilvēki TIKAI PAŠI gatavojas personīgās un planetārās Augšāmcelšanās procesiem?” Atbildu: “NĒ! TAS NAV TĀ!” Visums, Gaismas Ģimene palīdz jums! CILVĒCEI PAŠAI IR JĀVEIC PLANETĀRĀ AUGŠĀMCELŠANĀS. TAČU DARBU ŠĪS AUGŠĀMCELŠANĀS SAGATAVOŠANĀ VEIC VISA GAISMAS ĢIMENE! ZINIET, KA AIZ MUGURAS KATRAM NO JUMS TAGAD – DIŽENI SPĒKI. Mēs ne tikai ejam jums pretim no Aizsega tās puses. GAISMAS ĢIMENE IR JŪSU IEKŠĒJĀ BŪTĪBA. Un samērā ar to, kā jūs iegremdējaties savas Dvēseles dziļumos, sākat paplašināties sākumā līdz mūsu Galaktikas izmēriem, bet pēc tam – līdz mūsu Visuma neeksistējošajām robežām (KRAJONA SMAIDS). Un tā negluži ir metafora, mani dārgie. Caur kontaktu ar savu Mikropasauli jūs izejat Makrokosmosā. Atbildot Makropasaule traucas uz jūsu Mikrokosmosu.


Tagad daudziem Gaismas Darbiniekiem un tiem, kas pagaidām vienkārši interesējas par ezotērisko informāciju, gadās tas, ko var nosaukt par GARASTĀVOKĻA LĒCIENIEM. No sajūsmināta stāvokļa līdz galējai grūtsirdībai. No vienas puses – priecīgs kontakts ar dzimto Garīgo pasauli. No otras puses – satraucoši notikumi, nomācoša negatīva atmosfēra, kas plūst no televizoru un monitoru ekrāniem, no avīžu un žurnālu lappusēm. No vienas puses – stāsti par Lielā Eksperimenta lieliskajiem rezultātiem, no otras puses – ikdienas pelēkā realitāte, kurā nav redzamas pozitīvas pārmaiņas... Un rodas satraukums... Bet, JA NU VISS IET NE TĀ? Bet, ja nu mēs tomēr ejam ne uz turieni? Bet, ja nu mēs vairs nenoliksim “izlaiduma statusa eksāmenu”?


Mani mīļotie! Kuro reizi Gaismas Ģimene atkārto: JŪSU NĀKOŠĀ REALITĀTE – TĀ IR BRĪNIŠĶĪGA NĀKOTNE. Jūs esat šķērsojuši pašu svarīgāko punktu cilvēces attīstībā. Taču mēs brīdinām: notiek Gaismas un Tumsas kauja. Un neviens nav apsolījis, ka tā būs viegla. Un, ka uzvara būs ātra... Daudziem no jums atkal un atkal atgriežas vientulības un neticības uz labāku sajūta. Apjukuma sajūta... Ak, mīļie! Jūs ne vienkārši NEKAD NEESAT VIENTUĻI! Ar jums ne vienkārši kontaktējas Garīgā Pasaule. Jums pretim ceļ brīnišķīgu tiltu, savienojošu dažādas dimensijas! Ap jūsu planētu un tās iekšienē TIEK RADĪTA VESELA PASAULE, aicināta palīdzēt jūsu Augšāmcelšanai. Un tieši tāda pati PASAULE tiek radīta ap un iekšā katram no jums. JUMS NĀK PALĪDZĪBA!!! Izsakiet nodomu to pieņemt! Mācieties to pieņemt! Svarīgi ir ne vienkārši spert soļus pretim. Jums ir lemts IEMĀCĪTIES VADĪT PALĪDZĪBAS PROCESU. Negaidīt, ka Eņģeļi visu izdarīs jūsu vietā. Jūs spējat paši izdarīt visu nepieciešamo. TAČU ZINIET: VAJADZĪGAJĀ BRĪDĪ JUMS VIENMĒR ATNĀKS PALĪDZĪBA. PĀRLIECĪBA PAR TO, ŠĪ VISUMA LIKUMA ZINĀŠANA IR DAĻA NO DZĪVES ZINĀTNES ATJAUNOTAJĀ PASAULĒ. Noskaņošanās uz pozitīvu vilni un pārliecība par to, ka palīdzība noteikti atnāks vajadzīgajā brīdī, “automātiski” pārnes jūs realitātes paradigmā, kur jūs atrisināt problēmas, kuras vēl vakar likās neatrisināmas... Un, otrādi, neprasme un nevēlēšanās saskaņoties ar enerģijas pozitīvo vilni atmetīs jūs atkal pie veco mācību atkārtošanas, bailēm un nedrošības par nākotni. Bet izvēle, kā vienmēr, ir jūsu...


Es jau stāstīju jums par piektās dimensijas senajām lemūriešu pilsētām (Cikls “KRAJONS NO KRIEVIJAS”, Vēstījums Nr.12 “Kad atnāks Augšāmceltie skolotāji” – S.K. piezīme). Gribat zināt, ko tieši dara lemūrieši, kuri izpilda ļoti svarīgu Gaismas Ģimenes kopējā darba daļu?


1. Pirmām kārtām, palīdzība cilvēcei un planētai ietver sevī dzīvās un “nedzīvās” matērijas vibrāciju frekvences paaugstināšanas procesa organizāciju; visu procesu, saistītu ar cilvēces un planētas Transformāciju, optimizāciju; negatīvo faktoru, pavadošu pašreizējās pārmaiņas, mīkstināšanu. Šeit, piektās dimensijas lemūriešu Pilsētās atrodas štābs operatīvai reaģēšanai uz notiekošām stihiskām un sociālām kataklizmām... Augšāmceltie Skolotāji ātri veic nepieciešamos pasākumus. Uz vajadzīgajām vietām tiek nosūtīta specifiska enerģija, notiek tās pārdale, tiek veikti dziedinoši pasākumi cilvēcei un planētai.


2. Neatslābstoši tiek veikta potenciālo realitāšu pētīšana. Tas savā ziņā ir situāciju prognozēšanas Centrs. Tiek veikts sarežģīts pašu varbūtīgāko nākošās attīstības potenciālo enerģiju “aprēķins”. Tiek analizētas perspektīvas tuvākajiem desmitiem un pat simtiem gadu. Strādā stratēģiskais Eksperimenta uz planētas Zeme “smadzeņu centrs”.


3. Tas ir tas, par ko vēl nav ziņots vairumam Gaismas Darbinieku... Savdabīgās laboratorijās tiek veikti pētījumi un korekcijas... pagātnes laika notikumos! Brīnišķīgai nākotnei ir jāatbilst brīnišķīgai pagātnei... “Krajon! Mēs pareizi sapratām? Pagātne... arī mainās? Vai tad tas ir iespējams?” Jā, tas ir iespējams! Lūdzu: domājiet un jūtiet kā Eņģeļi... Ja jūs izmainījāt nākotni, tad kāpēc pagātnei ir jāpaliek vecajai?! PAGĀTNE ARĪ MAINĀS!


“Bet, Krajon, tu taču pats daudz stāsti par pagātni un pat nosauc datumus... Kādēļ tas viss, ja pagātne mainās? Ko, pēc gada mums jāatceras jauni datumi? Un viss jāsaprot pa jaunam?! Tā?!”


Nomierinieties, mani dārgie! JŪSU VĒSTURE, par kuru stāstu, tagad ar jums ir uz ilgu laiku! Un to stāv priekšā pētīt... Tai skaitā, lai būtu arī priekšstats par datumiem... Patiesība ir tāda... Kad jūs izvēlējāties citu jūsu vēstures turpinājumu... ar BRĪNIŠĶĪGU ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVU UZ DAUDZĀM TŪKSTOŠGADĒM, tad uzreiz PĀRGĀJĀT UZ  “REALITĀTES KORIDORU” AR CITU FREKVENCI. BET ŠIM “KORIDORAM” IR CITA PAGĀTNE – atšķirīga no vecās!


“Bet... KRAJON! Tātad, tā nav mūsu, bet sveša pagātne?! Mēs atnācām no citas realitātes uz svešu?”


ATBILDU. NĒ! TĀ IR JŪSU PAGĀTNE! Mācieties uztvert visu kvantiski... Šis koridors – arī ir jūsu... Jūs esat gājuši pa to, un jūs radījāt to tieši tādam notikumu attīstības variantam. Tāpēc tagad jūs atrodaties JŪSU pagātnes realitātē. Varat droši runāt par to, ka tieši JŪS tajā iemiesojāties, un jūs bijāt Lielās Spēles dalībnieki. Un nedomājiet, ka šie varianti atšķiras tik ļoti radikāli. TIE AR DAUDZ KO IR LĪDZĪGI! Taču ir atšķirības, īpatnības, kuras svarīgas jūsu nākotnei.


Tāpēc visi datumi, kurus paziņo un turpina paziņot Gaismas Ģimene, ir reāli; tie būs vajadzīgi vēsturniekiem tam, lai radītu jaunus mācību līdzekļus vēsturē. Un tas notiks jūsu nākotnē. Vēsturiskie dati tiks pārnesti uz jūsu pasaules materiālajiem nesējiem, balstoties uz sadarbību ar Akašas Hronikām, bet ne smelti no seniem manuskriptiem, kuri ir “kopijas no kopijām”.


Taču pagātnē JŪS PAŠI JAU ESAT IENESUŠI LABOJUMUS! UN TURPINĀT IENEST! Augšāmceltie Skolotāji lemūriešu Pilsētās veic šī nevienkāršā darba korekciju.


Saprotiet, viss patiešām ir savstarpēji saistīts KVANTU VEIDĀ. JŪSU “PAGĀTNE-TAGADNE-NĀKOTNE” – TAS IR PLANETĀRAIS HRONOTOPS (Hronotops – telpas-laika koordinātu likumssakarīga sasaiste (tulkotāja piezīme). VIENA REALITĀTE, KURU GAISMAS ĢIMENE REDZ VISU UZREIZ REŽĪMĀ ŠEIT UN TAGAD. TAS IR DZĪVS ORGANISMS, TAJĀ VISUR NOTIEK PĀRMAIŅAS, nevis tikai vienā punktā... Cita lieta, ka JŪS DARBOJATIES NO VIENA PUNKTA, PASTĀVĪGI PĀRVIETOJOT SAVAS DARBĪBAS FOKUSU UZ PRIEKŠU (NĀKOTNĒ). Augšāmcelto Skolotāju uzdevums ir koriģēt jūsu kustību ar jau noietajiem punktiem. Tas dažreiz nav tik vienkārši, mani dārgie! Un prasa diženāko meistarību un pat SPRIEDZI DARBĀ!


Bez tam piektās dimensijas lemūrieši veicina augstfrekvenču enerģijas adaptāciju planētas enerģijām, to transformāciju. Viņi arī veic kontroli pār enerģijas savākšanu “Augšāmcelšanās kopējā krājkasītē”. Tas ir savdabīgs enerģijas rezervuārs un vienlaicīgi “ģenerators”, kurš sāks strādāt ar pilnu jaudu tad, kad sāksies Planetārās Augšāmcelšanās process un pāreja uz “atjaunoto globusu”. Notiek piektās dimensijas lemūriešu sadarbība ar Galaktisko Laika Dienestu “Zeme. Aton-1”. Runa ir par diviem GLOBĀLIEM uzdevumiem. Pirmais – tas ir darbs ar planetāro Laika Enerģiju. Zemes Laika Spirāles pārbūve, cita telpas-laika kontinuuma organizācija. Otrais, ne mazāk svarīgs uzdevums – katra atsevišķa cilvēka pagaidu telpas, laika “kapsulas” organizācija. Nav nejauši, ka Gaismas Ģimene jau nodeva informāciju par KATRA CILVĒKA INDIVIDUĀLĀS LAIKA SPIRĀLES izdziedināšanas nepieciešamību.


VISPĀR IR SVARĪGI PASVĪTROT, KA PĀRMAIŅAS LAIKA ENERĢIJAS REORGANIZĀCIJĀ IR SAISTĪTAS... AR CILVĒCISKO BŪTŅU GARĪGUMU.


Mēs runājam par LAIKA TEMPA PALĒNINĀŠANOS, kura sāksies pēc 2012. gada, un par to, ka tā neizsauks sabiedriskās attīstības palēnināšanos! Tāpēc, ka šīs “lietas” nav saistītas tieši proporcionāli! Galvenais – cilvēku Garīgums sāks augt! Un tas ir saistīts ar Laika organizāciju uz planētas!


LAIKA TEMPU NAV IESPĒJAMS PALĒNINĀT BEZ ZEMESLODES ASS SLĪPUMA LEŅĶA IZMAIŅAS. Es vēršu jūsu uzmanību uz to vēl un vēlreiz. Kāpēc? Vēl jūsu paaudzes dzīves laikā Zemeslodes ass slīpuma leņķis sāks mainīties. Un Gaismas Darbinieku uzdevums ir ne tikai dot informāciju, izskaidrot cilvēkiem, kāpēc tas notiek. Bet arī pašiem AKTĪVI PIEDALĪTIES ŠAJĀ PROCESĀ, dodot vajadzīgos uzstādījumus, veicot prakses un vadot meditācijas, kuras nodosim PA DAŽĀDIEM KANĀLIEM. Atgādinu, kad pēdējos simts tūkstoš gadu periodiski notika ZEMES ASS SLĪPUMA LEŅĶA SAMAZINĀŠANĀS PROCESS. (SLĪPUMA LEŅĶIS MAINĪJĀS TRĪS REIZES! Pirms 100 tūkst. gadu; pirms 11 tūkst. gadu; un pirms pieciem tūkst. gadu – S.K. piezīme) Tas veicināja:
- dualitātes augšanu, matērijas sablīvēšanos;
- Aizsega sablīvēšanos starp jūsu un Garīgo pasauli, cilvēcisko būtņu vibrāciju frekvences samazināšanos;
- cilvēku garīguma līmeņa samazināšanos;
- laika tempa paātrināšanos;
- Zemes Magnētiskā Lauka restrukturizāciju;
- gravitācijas pastiprināšanos;
- smalko saikņu ar Universālo Kosmisko Tīklu novājināšanos.


Attiecīgi ZEMES ASS SLĪPUMA LEŅĶA PALIELINĀŠANĀS SAISTĪTA AR PRETĒJU PROCESU SĀKUMU:
DUALITĀTES SAMAZINĀŠANOS;
CILVĒKU GARĪGUMA PAAUGSTINĀŠANOS;
AIZSEGA PACELŠANU STARP JŪSU PASAULI UN PIEKTĀS DIMENSIJAS PASAULI, PLANĒTAS UN CILVĒCISKO BŪTŅU VIBRĀCIJU FREKVENCES PAAUGSTINĀŠANOS;
LAIKA TEMPA PALĒNINĀŠANOS;
KVALITATĪVI JAUNA ZEMES MAGNĒTISKĀ LAUKA RADĪŠANU;
GRAVITĀCIJAS PAVĀJINĀŠANOS;
JAUNU SAIKŅU AR UNIVERSĀLO KOSMISKO TĪKLU RADĪŠANU.
ZEMES ASS SLĪPUMA LEŅĶA PALIELINĀŠANAS PROCESU MĒS VEIKSIM PAŠĀ MAIGĀKAJĀ VARIANTĀ – BEZ GLOBĀLĀM KATAKLIZMĀM. UN JŪSU LĪDZNOSKAŅOŠANĀS AR ŠO PROCESU IR ĀRKĀRTĪGI SVARĪGA! JŪSU PALĪDZĪBA – NEATŅEMAMA PLĀNA DAĻA.
MĪLESTĪBA, MIERĪGUMS UN APZINĀTA KOPRADĪŠANA AR GAISMAS ĢIMENI – LŪK, TAS, KAS PALĪDZĒS MUMS IZPILDĪT SAREŽĢĪTO UZDEVUMU ZEMES ASS SLĪPUMA LEŅĶA PALIELINĀŠANĀ. BEZ TĀ MĒS NESPĒSIM VEIKT PLANETĀRO AUGŠĀMCELŠANOS.


Gaismas Darbinieki! Es jau ziņoju jums par kādu “elipšu” struktūru, kura tiek radīta apkārt Zemei. Tās nav vienkārši elipses, bet elipsoīdi tori. Pēc izmēra tie ir 1,5 reizes lielāki kā Zemeslode. Un smalkajā plānā ieskauj Zemi. Pavisam tādu elipšu – 13! Divpadsmit vienādu un viena, atšķirīga no tām – sava veida “saules ģenerators”. Viens no galvenajiem šīs daudzdimensionālās struktūras uzdevumiem – transformēt kosmisko enerģiju, kura nāk uz Zemi, un sagatavot to savdabīgai “konservācijai”. Šī enerģija tiek vākta un rezervēta Planetārajai PASAUGŠĀMCELŠANAI.


Kopā ar to elipsoīdo toru struktūra kļūst par Zemes magnētiskā lauka daļu Jaunajai Pasaulei. Vienlaicīgi ar to pa Zemeslodes asi tiek radīts jauns Garīgais Serdenis, austs no smalkākajiem gaismas elementiem, kur mikrostruktūrā – Laika spini, kuru darbība bāzējas uz citdimensiju īpašībām, bet Enerģijas ģenerācijas avots ir unikāli KVANTONI. (KVANTONS – tās ir visur izplatīta sastāvdaļa Visumā, sākotnēji apvienojoša elektrību un magnētismu, gravitāciju, telpu un laiku vienotā substancē “kvantēta telpa-laiks” – S.K. piezīme). Pamata atšķirība no vecajām struktūrām ir tajā, ka laika “mikro-spirāles” vijas uz pretējo pusi. Par to jau tika ziņots. Tāda magnētiska “atvīšana” atļaus ne vienkārši palēnināt laika tempu, bet arī samazināt dualitāti, vairāk pacelt aizsegu. Ja lieto salīdzinājumu – var pateikt vienkārši: tāda “ierīce” paredzēta cilvēces garīguma līmeņa pacelšanai.


Vada šo darbu Krajona grupa. Mēs turpinām radīt jauno Zemes magnētisko lauku. Un... zināt, kāda ir mana pati lielākā vilšanās dotajā darba etapā? Es bēdājos, kad jūs, iemiesotās cilvēciskās būtnes, neredzat šo lielisko plaša mēroga pasakaino ainu... Tas bija un paliek... mūsu Plāns, mani mīļotie! Zeme un cilvēce ir pienākuši pie tā telpas-laika punkta, kad realizējam svarīgu mūsu grandiozās ieceres daļu... Iemiesojam mūsu Lielā Plāna daļu... Es skumstu... Dažreiz skumtu tādēļ, ka jūs nevarat dalīt VISĀ PILNĪBĀ ŠO PRIEKU AR VISIEM MUMS...


Zināt, dažreiz, kad mēs kontaktējamies ar jums tajā stāvoklī, kuru jūs saucat par miegu, es vedu jūs sev līdzi, jūs skatāties uz planētu Zeme GARA ACĪM... UN REDZAT VISU AINU!... Jūsu Sirdis priecājas! Jūs pārpilda sajūsma... Bet pēc tam pamostaties un par visu aizmirstat! Ko es dzirdu!? (KRAJONA SMAIDS). Kādam paliek atmiņas par redzēto?.. Ak, kā es priecājos par to!


Ļoti daudzus Gaismas Darbiniekus interesē jautājums: ja cilvēki augšāmcelsies, tad, kas notiks ar dzīvniekiem? “Krajon! Kāds ir to “mūsu mazāko brāļu”, kuri dalīja ar mums dzīves blīvajā pasaulē smagumus un priekus, liktenis?”


Augšāmcelšanās – tā, konkrēti, ir jūsu ķermeņu vibrāciju frekvences paaugstināšanās... Var teikt, ka dažas dzīvnieku sugas arī paaugstinās savu vibrāciju frekvenci un ies pa Augšāmcelšanās ceļu. Taču šis ceļš atšķiras no cilvēcisko būtņu ceļa. “Dzīvnieku valstībai” ir savs evolūcijas zars. Cilvēces Augšāmcelšanās palīdzēs “mazajiem brāļiem” ievērojami pavirzīties pa Garīgo ceļu un pāriet uz augstākām pasaulēm, viņiem paredzētām. Runa ir par augstākām pasaulēm uz planētas Zeme. Īpaši tas attiecas uz dzīvniekiem, kuri dzīvoja līdzās cilvēkam, kontaktējās ar cilvēkiem, palīdzēja viņiem... Pirmām kārtām – uz tiem, ko jūs saucat par “mājdzīvniekiem”...


Bet, lūk, vairums tā saucamo savvaļas dzīvnieku izies tālāku evolūciju uz citām planētām, virzot sava grupas Gara attīstību līdz iespējai saprātīgi individualizēties un iegūt dažādu civilizāciju saprātīgu būtņu pieredzi dažādās pasaulēs... Taču, pateicoties dalībai Lielajā Eksperimentā, viņi ģenerē jaunas iespējas un papildus enerģiju Augšāmcelšanās Procesam... Tāpēc Gaismas Ģimene vēlreiz atkārto jums: DAŽU DZĪVNIEKU SUGU AIZIEŠANAS PROCESS NO PLANĒTAS IR PIEMĒROTS. VIŅU GRUPAS GARS JAU IR SĀCIS GATAVOŠANOS JAUNAM EVOLUCIONĀRĀS ATTĪSTĪBAS ETAPAM CITĀ PASAULĒ... PATEICIETIES AIZEJOŠAJIEM DZĪVNIEKIEM PAR TO, KA VIŅI ILGU LAIKU BIJA AR JUMS KOPĀ UZ ŠĪS BRĪNIŠĶĪGĀS PLANĒTAS... NOSŪTIET VIŅIEM SAVU MĪLESTĪBU... UN ZINIET: ŠĶIRŠANĀS NEVAR ILGT VIENMĒR (ĻOTI LABESTĪGS KRAJONA SMAIDS)...


Delfīnu un Vaļu liktenis stāv nomaļus. Kā jūs jau zināt – tās ir saprātīgas būtnes, seni planētas Zeme Uzraugi, jūsu pirmie Sabiedrotie un Palīgi. Pēc planetārās Augšāmcelšanās vairums no viņiem atgriezīsies savās dzimtajās Sīriusa zvaigžņu sistēmu civilizācijās, tāpat pārejot uz kvalitatīvi jaunu Uzkāpšanas Spirāles vijumu. Bet daži paliks šeit, uz Zemes – īpašu misiju izpildīšanai.


Un tā, mani dārgie, PLANĒTAS UN CILVĒCES PAŠAUGŠĀMCELŠANĀS – tas ir tas, ko jums lemts paveikt... Un tagad gribu jums pajautāt... Uzdot jums ļoti svarīgu jautājumu... KO JŪS DOMĀJAT PAR PROCESU, KURŠ IR IEGUVIS NOSAUKUMU “OTRĀ ATNĀKŠANA”? ES JAUTĀJU, KO DOMĀJAT PAR TO JŪS – EŅĢEĻI NO LIELĀS CENTRĀLĀS SAULES? VĒL ARVIEN TURPINĀT GAIDĪT, KA LIELAIS SKOLOTĀJS NOLAIDĪSIES NO DEBESĪM UN IEMĀCĪS JUMS AUGŠĀMCELŠANOS? GAIDĀT, KAD KĀDS MESIJA NOKĀPS NO AUGSTĀKAS PASAULES UN GLĀBS ŠO PASAULI? LĪDZ ŠIM BRĪDIM CERAT, KA KĀDS TO IZDARĪS JŪSU VIETĀ???


BET VĒL AIZDOMĀJIETIES PAR IZTEIKUMA “OTRĀ ATNĀKŠANA” SLĒPTO NOZĪMI... VARBŪT ŠODIEN JŪS SPĒSIET CITĀDI PARAUDZĪTIES UZ ŠO PROCESU, JŪSU SENO PAREĢU PAREĢOTU... LABI PAZĪSTAMI JĒDZIENI VAR IZRĀDĪTIES PAVISAM NE TĀDI, KĀDI JUMS LIKĀS AGRĀK... VAI NE TĀ? (LABESTĪGS VIEDS KRAJONA SMAIDS).


“KRAJON! TĀ, TĀTAD NEKĀDA OTRĀ ATNĀKŠANA NENOTIKS? NEKAS TĀDS NEGADĪSIES?” – DZIRDU ŠO JAUTĀJUMU, KURĀ JŪTU APBĒDINĀJUMU UN VILŠANOS. JA JŪS TO UZDODAT, ES IESAKU JUMS IEPAZĪTIES AR ŠO VĒSTĪJUMU NO PAŠA SĀKUMA...


BET GRIBAT ZINĀT KRAJONA ATBILDI? TIKAI NEBRĪNIETIES! UN PALIECIET ŠĪS ATBILDES CIENĪGI... TŪLĪT PAVĒRSIM NOSLĒPUMA AIZSEGU...


OTRĀ ATNĀKŠANA JAU IR SĀKUSIES! VAI TAD JŪS VĒL NEESAT SAPRATUŠI TO? LIELĀ SKOLOTĀJA ATGRIEŠANĀS, MESIJAS ATGRIEŠANĀS, DIEVA-RADĪTĀJA ATGRIEŠANĀS UZ ZEMI IET CAUR JŪSU SIRDĪM! CAUR KATRU CILVĒKU, KURA SIRDĪ TAGAD DZĪVO PATIESA MĪLESTĪBA... “DIEVA VALSTĪBA JŪSU IEKŠIENĒ”... VISS VISUMS JŪSU IEKŠIENĒ... VISA DAUDZDIMENSIONĀLĀ CILVĒKA GENOMA PASAULE IR JŪSU BEZGALĪGĀS DVĒSELES IEKŠIENĒ... VAI TAD JŪS NEZINĀT TO? TAČU, PAR KO TAD BRĪNĪTIES? CILVĒKI-EŅĢEĻI!!! VAI TAD NE JŪS ATGRIEŽAT UZ ZEMI MĪLESTĪBU? JŪS! VAI TAD NE JŪS ATGRIEŽAT UZ ZEMI LIELOS SKOLOTĀJUS? JŪS! BET JŪS ZINĀT, KAS JŪS ESAT PATIESĪBĀ? ZINĀT! JŪSU EŅĢELISKAIS SĀKUMS ATGRIEŽAS. JŪS – TIE, KAS GATAVO CEĻU NOPAKAĻ EJOŠAJIEM. JŪS VISI – JĀŅI KRISTĪTĀJI. JŪS – CILTSTĒVI... CAUR JŪSU DVĒSELĒM ATNĀK UZ PLANĒTU GARS (SVĒTAIS GARS). UN, TĀTAD, IR TIE, KAS IET NOPAKAĻ AIZ JUMS... JAUNIE BĒRNI... BRĪNIŠĶĪGAS VARENAS DVĒSELES... MIERA NESĒJI... AUGŠĀMCELŠANĀS MEISTARI... JAUNIE SENIE SKOLOTĀJI... IET JŪSU PATIESĀ GARĪGĀ DZIMTA VISĀ SAVĀ LIELISKUMĀ... UN MĪLESTĪBAS ENERĢIJA NO ŠĪS ATNĀKŠANAS APGAISMO VISU VISUMU...


...Mēs zinām, kuru acis lasa šīs rindas... Bet jūs – sajūtiet: tagad ļoti mīļa enerģija maigi pieskaras jums, it kā apskaujot plecus. Jums čukst mīlestības vārdus un pateicības... Jūs esat gatavi izdzirdēt un pieņemt daudz no tā, ko nodod jums Gaismas Ģimene. Eņģeļi satiekas ar Eņģeļiem! Un tāpēc daudziem ir asaras acīs... Ak, mani mīļotie, lai tās būtu tikai prieka asaras! Aizvāciet sāpes un rūgtumu no šķiršanās ar tiem, kas pagaidām nav ar jums... Tā ir šķiršanās uz laiku. Un, ticiet, PRIEKA ENERĢIJA NO NĀKOŠĀS ENERĢIJAS IR SIMTKĀRT STIPRĀKA UN DIŽENĀKA! Tas ir tā... Tas patiesi ir tā...


Jūsu KRAJONS


9.04.11


Vēstījumu pieņēma Sergejs Kanaševskis, Krievija, Sibīrijas Federālais apgabals, Novokuzņecka.


*Autortiesības aizsargātas. Cikla “KRAJONS NO KRIEVIJAS” vēstījumi var tikt brīvi izplatīti un publicēti bez saīsinājumiem un izmaiņām.


http://waytosoul.ru/


Tulkoja Jānis OppePievienots: 2011/09/03