19. Nākotnes cilvēces pasaule

nobeigums


Krajons iesaka veikt meditāciju “Ēteriskā ķermeņa dzimšana” un nodod vārdu Augšāmceltajam Skolotājam Sen Žermēnam.


MEDITĀCIJA
“ĒTERISKĀ ĶERMEŅA DZIMŠANA”


Sveicinu jūs, mani mīļotie! Es esmu Sen Žermēns.


Pirms sākt meditāciju, pateikšu dažus vārdus par to parādību, kuru cilvēki sauc par negatīvo enerģiju. Jums nebūs nekāds noslēpums, ka iemiesotās cilvēciskās būtnes, atdalītas no sava Dievišķā Es, izstrādāja un turpina izstrādāt negatīvo enerģiju. Šī enerģija krājas uz planētas ilgas tūkstošgades. Jums ir piemēroti zināt: negatīvo enerģiju planēta Zeme nekad nav nosūtījusi caur portālu ārējā kosmosā. Daļa šādas enerģijas tika pārstrādāta uzreiz. Atlikusī “saspiedās”, transformējās un tika nosūtīta glabāšanā. Tagad ir pienācis brīdis, kad to vajag pārveidot un izmantot kā radošu spēku. Bijusī negatīvā enerģija dotajā etapā tiek izmantota labajam – pie ārējo un iekšējo planētas struktūru pārkārtošanas. Zemestrīces, vulkāni, cunami – tas, konkrēti, ir bijušās negatīvās enerģijas darba rezultāts.


Kaut kas līdzīgs notiek arī ar cilvēku. Negatīvā enerģija, kuru viņš nav pārstrādājis, nav spējis iemiesot mīlestībā, pozitīvā, sākumā tiek “nodota ilgā glabāšanā”, tas ir, tiek novietota citdimensiju rezervuārā, kuru cilvēki ir nosaukuši par KAZUĀLO jeb KARMISKO ķermeni.


Tagad parādās iespēja ATBRĪVOTIES NO KAZUĀLĀ jeb KARMISKĀ ĶERMEŅA, neitralizējot visu negatīvo enerģiju, bet pēc tam transformējot to radošā, pozitīvā enerģijā.


Tāpēc ir piemēroti veikt meditāciju ar mērķi NEITRALIZĒT kazuālo ķermeni un radīt enerģiju sava nākotnes ĒTERISKĀ ĶERMEŅA radīšanai.


Ar ēteriskā ķermeņa eksistēšanu cilvēciskajām būtnēm tiek domāta kazuālā ķermeņa “atmiršana”, pareizāk – tā neitralizācija un transformācija. Šo procesu jūs varat sekmēt ar meditācijas palīdzību.


Bet tagad pārejam tieši pie darba.
1. Piesaucat kopradīšanai GAISMAS ĢIMENI, Karmas Valdniekus un savus Garīgos Audzinātājus. Noskaņojaties uz mīlestības viļņa... Izsakāt tīru nodomu par sava kazuālā (karmiskā) ķermeņa neitralizāciju un ēteriskā ķermeņa radīšanu.


2. Iztēlojaties kazuālo tēlu kā divus apļus, precīzāk – divas lodes. Viena balstās uz otras. Apakšējā lode ir divas reizes mazāka par augšējo. (Kam ir gūti iztēloties telpiskas figūras, var vizualizēt ciparu “astoņi”, kura apakšējā daļa ir divas reizes mazāka par augšējo).


Augšējo lod1 (apli) piepildāt ar zaļu gaismu, apakšējo – ar rožainu. Pēc tam domās apvelkat apakšējo lodi – ar dzelteni-zeltainu krāsu. Iznāk rožaina gaisma, ierāmēta dzeltenā. Augšējo lodi apvelkat pa kontūru spoži-gaišzilā krāsā. Iznāk zaļš gaišzilā ierāmējumā.


Tagad domās zīmējam divas Fibonači spirāles,
pa kreisi – Iņ-spirāli, pa labi – Jaņ-spirāli: tā, kā parādīts šajā zīmējumā.


3. Kad spirāles savienojas, iznāk figūra, līdzīga sirdij. Iekrāsojat tās kontūras sarkanā krāsā. Ievietojat jūsu kazuālo ķermeni divu ložu (“astoņnieka”) veidā “sirds” vidū, pagriežam lodes-“astotnieku” par deviņdesmit grādiem. Tagad pa kreisi no mums – mazā lode, pa labi – lielā.
Nākošais uzdevums – piesātināt kreiso (mazo) lodi ar zeltaini-dzeltenu gaismu, bet labo (lielo) – ar gaišzilu.


Dārgie draugi! Lūdzu saprast: meditācijas brīdī jūsu kazuālo ķermeni jūs reāli ievietojat (smalkajā plānā) jūsu sirds čakrā un iekrāsojat to jaunās krāsās!


4. Pārejam pie darba galvenās daļas... Lūdzu, noskaņojieties uz... MAIGUMA viļņa. Nokoncentrējieties uz sirds čakru un saprotiet, ka tagad notiek kaut kas ļoti svarīgs jūsu dzīvē. Jūs šķiraties no tā, kas ļoti ilgi bija Jūsu “Es” daļa. Šeit, jūsu karmiskajā ķermenī, no iemiesošanās uz iemiesošanos koncentrējās negatīvās enerģijas, jūsu negatīvā pieredze, sakrāta dzīves laikā uz planētas Zeme, piedaloties noslēdzošā Lielā Eksperimenta etapā.
Kazuālais ķermenis astotnieka veidā – tās ir grūtības, kuras cilvēciskās būtnes saņēma šajā pasaulē, uzstādot Cēloņa un Seku likumu, Karmas likumu... Tagad, pārvēršot astotnieku bezgalības zīmē, mēs šķiramies no grūtībām, pārvēršot tās enerģijā kustībai, jūsu jauno bezgalīgo iespēju enerģijā.


Un šī enerģija – tagad ir jūsu sirdī. Paskatieties, kā bijušais kauzālais ķermenis pārvēršas... “mūžīgajā dzinējā”! Zeltaini-dzeltenā un gaišzilā krāsa it kā kļūst dzīvas, dzirkstī! Pa Bezgalības kontūru sāk kustēties spoža violeta dzirksts, līdzīga mazai zvaigznei... Tā kustas arvien ātrāk un ātrāk... Jūs iedarbināt enerģētisku procesu, kuru nav iespējams apturēt! Tas ir jūsu iekšējais atjaunotās enerģijas avots! Tagad skatieties uzmanīgi! Abām lodēm ir jākļūst vienādām pēc izmēra! Un, lūk, jau bijušais kazuālais ķermenis ir harmoniska Bezgalības Zīme, dzirkstoša brīnišķīgā violetā  krāsā. No tās nāk maģisks mirdzums...


5. Tagad sajūtiet godbijību... Tur, kur Iņ un Jaņ spirāles saiet vienā punktā, no vīrišķo un sievišķo enerģiju saplūšanas centra dzimst lielisks trīslapu Lotoss. Tā lapiņas – zila, dzeltena un sarkana... Tajā brīdī, kad ieraudzīsiet Lotosu – ziniet: jūsu Ēteriskais ķermenis ir sācis dzimt tajā piecdimensiju pasaulē, kurp jūs varat traukties Augšāmcelšanās rezultātā...

 
Klusu, draugi... Klusu-klusu... Lūdzu jūs... Klausieties tagad klusumu... Šajā klusumā dzimst brīnišķīga melodija... Jūs varat sadzirdēt burvju flautas balsi vai vesela orķestra simfoniju. Bet ziniet, lai kādu melodiju jūs neizdzirdētu – tā ir jūsu daudzdimensionālās Sirds mūzika, Sirds, kura ar Lielu Mīlestību vedīs jūs pa mūsu bezgalīgā Visuma citu pasauļu plašumiem...


6. Pateicieties par kopradīšanu Gaismas Ģimenei, Karmas Valdniekiem, jūsu Garīgajiem Audzinātājiem... Un, lūdzu, klausieties Gaismas Ģimenes atbildi... Tā atnāks caur jūsu Sirdi... Tie var būt vārdi jūsu apziņā vai vienkārši Mīlestības... Mīlestības un satikšanās ar jums gaidīšanas enerģija.


Ar Mīlestību, Augšāmceltais Skolotājs Sen Žermēns


Vēstījumu pieņēma Sergejs Kanaševskis, Krievija, Sibīrijas Federālais apgabals, Novokuzņecka.


*Autortiesības aizsargātas. Cikla “KRAJONS NO KRIEVIJAS” vēstījumi var tikt brīvi izplatīti un publicēti bez saīsinājumiem un izmaiņām.


http://waytosoul.ru/


Tulkoja Jānis Oppe 


Pievienots: 2011/08/31