19. Nākotnes cilvēces pasaule

1.daļa

 
Sveicināti, cienījami Gaismas Darbinieki!


Jūsu uzmanībai tiek piedāvāts kārtējais vēstījums no cikla “Krajons no Krievijas”: “KRAJONS. NĀKOTNES CILVĒCES PASAULE”. Bez tam, Augšāmceltais Skolotājs Sen Žermēns vada praktisku darbu pie dotās tēmas: meditāciju “ĒTERISKĀ ĶERMEŅA DZIMŠANA” – tiem, kam dotā informācija atrod garīgu atsaukšanos.
Meditāciju pavada ilustrācijas, kuras atvieglos tās veikšanu.


Ar Mīlestību, Sergejs Kanaševskis,

Cikla “Krajons no Krievijas” Garīgo vēstījumu līdzautorsSveicināti, mani dārgie. Es esmu Krajons no Magnētiskā dienesta.


Ir pienācis laiks sakārtot terminoloģiju, kas attiecas uz telpas-laika raksturojumiem. Parunāsim par jēdzieniem: “Dimensija”, “Ceturtā dimensija”, “Piektā dimensija”, “Telpas-laika kontinuums”. Protams, īpašu uzmanību veltīsim piektajai dimensijai, kur cilvēciskās būtnes turpinās savu lielo ceļojumu pa Visuma plašumiem.
Pašā vārdā “dimensija” ir paslēpta šī jēdziena definīcija.


DIMENSIJA – tas ir tas, kas sastāv NO MĒRIEM*.
Ir jāatceras, ka MĒRS dotajā gadījumā ir ne mērīšanas veids, ne kaut kā pakāpe, bet īpaša DAĻA, KURA VEIDO VESELU.


Jūsu pasaulē ir ČETRI MĒRI. Trīs no tiem ir telpiski: garums, platums un augstums. Ceturtais mērs – tas ir laiks. Daži autori, runājot par jūsu dimensijas pasauli, izslēdz no pilntiesīgo mēru skaita laiku. No šejienes pasauli, kurā jūs tagad dzīvojat, sauc par trīsdimensionālu (3D), bet jūsu dimensiju attiecīgi – par trešo. Krajons jau vērsa jūsu uzmanību uz to, ka laiku nevajag atraut no telpas. Jo pavisam ne nejauši šos jēdzienus zemes zinātnieki ir sākuši definēt kā “telpa-laiks”, pasvītrojot to nedalāmību. Plaši izplatīts ir arī cits termins, apvienojošs telpas mērus un laika mēru: “TELPAS-LAIKA KONTINUUMS”.


ČETRDIMENSIONALITĀTE kalpoja par pamatu tam, lai jūsu dimensiju nosauktu par CETURTO. Tāpēc, lietojot terminu “ceturtā dimensija”, ir jāatceras, ka runa ir par dimensionalitāti – par trīs telpām un vienu laiku. Bet, kad garīgo informāciju pieņemošie runā par TREŠO dimensiju, tad visbiežāk runā par trīs telpas mēriem (garumu, platumu un augstumu). Taču no tā jūsu pasaule no četrdimensionālas, protams, taču, nekļūst par trīsdimensionālu.


Dotā Vēstījumu cikla ietvaros (“Krajons no Krievijas” – K.S. piezīme) mēs lietojam terminu “ceturtā dimensija”, kad runājam par jūsu četru mēru – garuma, platuma, augstuma un laika –  pasauli (vai citām pasaulēm).
Uzreiz ir jāpievērš uzmanība tam, ka planēta Zeme, kā arī būtnes, kas uz tās mitinās, nav tikai ceturtās dimensijas daļa. Tas ir, jūs, cilvēki, nedzīvojat TIKAI CETURTAJĀ DIMENSIJĀ. Jūs esat DAUDZDIMENSIONĀLI! Kā bezgalīgās Dvēseles daļa esat arī citu dimensiju iedzīvotāji – ar citiem MĒRIEM. UN VISAS PASAULES IR NESARAUJAMI SAVSTARPĒJI SAISTĪTAS. Planētai Zeme tāpat ir ne tikai četrdimensiju pasaules matērija, bet tā arī eksistē kā daudzdimensionālas pasaules daļa.


Tagad pievērsīsimies jēdzienam “Piektā dimensija”, kurš interesē daudzus Gaismas Darbiniekus – gan pieredzējušus, gan tikko sākošus...


Piektā dimensija – tas ir bezgalīgs piecdimensiju pasauļu daudzums. PIECU MĒRU DIMENSIJA. Piecdimensiju “telpa-laiks” nav homogēns, viendabīgs pēc savas dabas, atšķirībā no jūsu četrdimensiju, kurš tāds ir pārsvarā.
Eksistē piecdimensiju pasauļu varianti, tāpat kā arī četrdimensiju varianti.


Par ko ir runa? Piemēram, var iedomāties, ka eksistē PASAULES, kur ir ne viens, bet DIVI LAIKA MĒRI. Jums, dualitātes ierobežotiem, to nav viegli iztēloties. Tāpēc pagaidām vienkārši ziniet par to. Bet vēl par to, ka pašai piektajai dimensijai arī ir savas izpausmes varianti.


Pagaidām runāsim par PIEKTO DIMENSIJU, uz kuri potenciāli VAR VEIKT PĀREJU cilvēciskās būtnes PAŠAUGŠĀMCELŠANĀS rezultātā. Tā ir jūsu varbūtējā realitāte.


“Krajon!” Var pieņemt, ka PIEKTĀ DIMENSIJA, kurp mēs atnāksim, tās ir četras telpas un viens laiks? Vai tā tas ir?” Krajona atbilde: nē! Tas ne gluži ir tā... Iedomājieties, piemēram, ka jūs atnākat uz pasauli, kur ir ne trīs telpas mēri, bet trīs ar pusi... Un pusotrs laika mērs... Tas ir iespējams? (KRAJONA SMAIDS). Jā, ir IESPĒJAMS. Vienkārši ir jāatceras, ka cilvēciskās būtnes mīl visu salikt pa plauktiņiem un pārskaitīt: viens, divi, trīs, četri, pieci... Taču dabā viss ir savīts, savstarpēji saistīts, un reizēm ir ļoti nevienkārši atdalīt vienu no otra.


DAUDZIEM NO JUMS JAUNUMS IR TAS, KA PIEKTĀS DIMENSIJAS PASAULE, uz KURU, VISTICAMĀK, PĀRIES CILVĒKI... vēl tikai tiek radīta! TĀS NAV KĀ TĀDAS! Un, lūk, šeit ir ļoti svarīgs moments! Pati piektā dimensija (tas ir, daudzas piecdimensiju pasaules) eksistē! Un tajā patiešām dzīvo jums radniecīgas būtnes... Un tur ir jūsu citdimensiju daļas. Taču es jau teicu un vēlreiz atkārtoju: Eņģeļu no Lielās Centrālās Saules, visas Gaismas Ģimenes jaunrades procesā mums stāv priekšā ne vienkārši Atgriezties Mājās, uz Garīgo Dzimteni, bet arī RADĪT JAUNAS PASAULES, it īpaši – VIENU NO PIEKTĀS DIMENSIJAS PASAULĒM.


Pagaidām pastāstīšu par dažiem piektās dimensijas radāmās pasaules – JŪSU POTENCIĀLĀS NĀKOTNES PASAULES – raksturojumiem.


1. Īpašs TELPAS UN LAIKA MĒRU kvalitatīvi-kvantitatīvs apvienojums (savstarpējā saikne).
Ieviesīsim jaunus mērus, kuri nav vai nu tikai telpa, vai nu tikai laiks... O! Mani dārgie! Jūtu, kā jūsu ierobežojošie implanti ir sākuši izdot skaņas, kuras liecina par to, ka ir pienācis laiks... pieprasīt to nomaiņu. Pat vai pavisam aizvākt! Ierobežojošajiem implantiem tā negribas aiziet no dienesta... Viņi ir gatavi vēl pastrādāt... Taču jūs, mani dārgie, VAIRS NEGRIBAT AR VIŅIEM STRĀDĀT... LŪK, KUR TĀ LIETA! JŪS IZTEICĀT NODOMU PAR TO NEITRALIZĀCIJU, un, tātad – par APZIŅAS PAPLAŠINĀŠANU. Tad nezaudējiet dūšu un paplašinieties (KRAJONA SMAIDS).


Un tā, JAUNIE MĒRI vienlaicīgi ir gan telpas mēri, gan laika mēri. Pie pārejas (bet jūsu gadījumā – pie jaunas pasaules kopradīšanas) uz PIEKTO DIMENSIJU mainās visu jums pierasto mēru parametri.


Garums transformējas par “garumu/laiku”, platums transformējas par “platumu/ laiku”, augstums transformējas par “augstumu/laiku”. Bet tas, ko saucām par LAIKA MĒRU, arī transformējas un iegūst jaunus raksturojumus.
Kā izpaužas ciešāka telpas mēru un laika mēra saikne? To ir grūti izskaidrot būtnēm, kuras mīt četrdimensiju pasaulēs... Taču ir piemēroti paziņot sekojošo. Jūsu pasaulē jūs mierīgi ceļojat, pārvietojaties telpā; piektās dimensijas pasaulē jums parādās iespēja (pagaidām vēl ļoti ierobežota) pārvietoties laikā.


Īpašs piektās dimensijas mērs – tas ir ĒTERS: trīs jums zināmie telpas mēri plus vēl viens nepierasts mērs. Ēteru var nosaukt par četru telpu pasauli... Garums, platums, augstums un... Nu, mani dārgie, kā apzīmēsim ceturto TELPAS MĒRU? Cilvēciskajām būtnēm jau ir vārds šīs parādības apzīmēšanai... Un to lieto ne tikai fantasti, bet arī zinātnieki... Tas ir termins “HIPERTELPA”. Mērs, kurš apvieno sevī garumu, platumu un augstumu dotās dimensijas īpašas SINGULARITĀTES punktā (pārejas punktā uz kvalitatīvi citu līmeni)
Iedomāsimies koordinātu asis, par kurām jūs mācījāties skolā. X ass, Y ass, Z ass. Uzzīmējiet uzskatāmībai šo vienkāršo zīmējumu. Koordinātu sākuma punktu apzīmēsim kā singularitātes – pārejas hipertelpā – punktu. Tagad ieslēdziet iztēli. Šis punkts ir – PORTĀLS. Jūs ieejat tajā, un parādās iespēja iziet JEBKURĀ KOORDINĀTU PUNKTĀ. Tas ir, jebkurā telpas punktā. Lūk, kāpēc piektās dimensijas (un ne tikai) kosmiskie transporta līdzekļi var, aizejot hipertelpas koridorā blakus pašai planētai, iziet no tā praktiski momentāni blakus citai planētai. Tāpat arī piektās dimensijas Zemes iemītniekiem ir iespēja, atrodoties uz ekvatora, praktiski momentāni pārvietoties uz planētas magnētisko polu, kur izvietota pati patīkamākā vieta jautrai atpūtai. (DAUDZNOZĪMĪGS KRAJONA SMAIDS... Viņš “ieskatās” nākotnē un saka, ka daudzi no mums tur, piektajā dimensijā, mīl būt tieši uz Zemes magnētiskajiem poliem... Tur mēs izjūtam īpašu garīga komforta stāvokli. – S.K. piezīme).


Un tā, ĒTERS – tas ir, konkrēti, VISU ČETRU PIEKTĀS DIMENSIJAS TELPU kopums un SPĒJA GANDRĪZ MOMENTĀNI PĀRVIETOTIES UZ JEBKURU TRĪSDIMENSIJU KOORDINĀTU PUNKTU. Par tādu PIEKTĀS DIMENSIJAS raksturojumu daudzi no jums zina, par to jau ir ziņots no daudziem avotiem.


Ja telpa iegūst piecdimensionalitātē jaunus raksturojumus, tad papildus īpatnības iegūst arī LAIKS. Kā tas izpaužas? Nē, ne spējā ceļot uz nākotni! Piektā dimensija pagaidām neatļauj veikt lēcienus varbūtīgajās nākotnes realitātēs. Toties “iet” uz pagātni – lūk, reāla iespēja! Piecdimensiju telpā, par kuru tagad runājam, pēc saprātīgu būtņu gribas atklājas, piemēram, daļa no Akašas Hronikām. Bet pagātne ir šo Hroniku sastāvdaļa. No tās piecdimensiju pasaules jūs nevarat ieiet TĀLĀ pagātnē vai izmainīt to, kontaktēties ar pagātnes notikumu varoņiem... Taču pilnīgi pieejama ir NOTIKUMU NOVĒROŠANA. Bet pagātnes notikumu zināšana noteikti ietekmē piecdimensiju pasaules tagadni un, kā sekas, nākotni! Uzzinot patieso cilvēces, planētas vēsturi, uzzinot patieso savu iemiesošanos vēsturi, citas sava citdimensiju “Es” daļas, cilvēciskā būtne izdara secinājumus un pieņem attiecīgus lēmumus.


Bez tam, laiks piektajā dimensijā ir izkliedētāka enerģija (salīdzinājumā ar četrdimensiju pasauli) un, – tagad uzmanību! – tam piemīt variantums un daļēja inversija (laika elementu izvietojums pretējā kārtībā!). Variantums un inversija var izpausties tikai dažos ĪPAŠOS piektās dimensijas telpas-laika kontinuuma punktos. Citādi sakot, piektās dimensijas būtņu dzīvē dažreiz parādās iespēja ATGRIEZTIES ATPAKAĻ laikā (taču ne uz tālu pagātni!) un pāriet uz citu telpas-laika koridoru. Jums, mani dārgie, tas atbilst kļūdas apziņai un izsaucienam: “Ak! Ja es būtu zinājis, tad visu izdarītu citādi! Un nekad nepieļautu šo kļūdu!” Tad, lūk, piektās dimensijas cilvēkiem tāda iespēja ir! Viņi var (tikai dažiem dzīves posmiem) iet pa savas realitātes koridoru, pēc tam pieņemt lēmumu un atgriezties izejas punktā, kur nākotne ir atkarīga no lēmuma pieņemšanas. Citādi sakot – ir iespēja izlabot kļūdu, pieļautu viņu pagātnē. Pievērsiet uzmanību, ka runa iet par atsevišķu cilvēku dzīves vēsturi, bet ne par cilvēku sabiedrības vēsturi kopumā. Kaut gan, kā jūs saprotat, kaut kādā etapā atsevišķu pārmaiņu daudzums dzemdina jaunu kvalitāti un iespaido kopējo attīstības gaitu.


Un tā, mani Saulainie, gan telpa, gan laiks iegūst piektajā dimensijā jaunus raksturojumus. Par dažiem no tiem es jums pastāstīju. Par citiem – vēl noteikti paziņošu...
Nosacīti piektās dimensijas MĒRUS var apzīmēt tā:
- “Garums-laiks”;
- “Platums-laiks”;
- “Augstums-laiks”;
- Ēters (trīs telpas mēru vienots lauks plus hipertelpa);
- Variantais un inversais laiks.


2. Otra PIEKTĀS DIMENSIJAS īpatnība saistīta ar laika-telpas viļņveida raksturojumiem. Piemēram, katrai dimensijai ir savs viļņa garuma un frekvences diapazons, kurā vibrē laika-telpas matērija.
Konkrēti četrdimensiju pasaules vibrācijas notiek ar īpaša enerģētiska viļņa garumu un noteiktā vibrāciju frekvences diapazonā.. Kad tāds vilnis pāriet un citu vibrāciju diapazonu un maina savu garumu, telpa-laiks, organizēts matērijā, vai nu izkliedējas, vai arī sablīvējas, pārejot jaunā kvalitātē. Taču vibrāciju DIAPAZONA robežās (un pat ar vienādu viļņa garumu) ir bezgalīgs daudzums variantu, balstītu uz citām transcedentām bāzes viļņa īpatnībām (piemēram, tā platumu, amplitūdu un t.t.). Tas atļauj eksistēt neierobežotam daudzumam tā saucamo paralēlo pasauļu, kuras ieiet DOTĀS DIMENSIJAS pasauļu kopā. Piemēram, jūsu ČETRDIMENSIONALITĀTĒ EKSISTĒ BEZGALĪGS DAUDZUMS PASAUĻU, kurām ir savs unikāls bāzes enerģētiskais vilnis. Pārejot uz augstāku (mūsu gadījumā, no ceturtās – uz piekto) dimensiju VIĻŅA GARUMS kļūst mazāks, bet VIBRĀCIJU FREKVENCE palielinās. Tādas pārejas, tas ir, kvantu lēciena, rezultātā viļņu garums un frekvence pārdzīvo kvalitatīvas izmaiņas. Tieši KVALITATĪVAS, bet ne tikai kvantitatīvas. Viļņu raksturojumi maina savu pamatu, kļūstot kvantveidīgi. Viļņu vibrāciju garums un frekvence transformējas un iegūst jaunus raksturojumus.


Piecdimensiju pasaules, uz kuru, visticamāk, pāries atjaunotā cilvēce, īpatnības ir atkarīgas no tā, cik lielā mērā cilvēki un planēta PAAUGSTINĀS SAVAS GARĪGĀS VIBRĀCIJAS. Tas galu galā arī noteiks bāzes enerģētiskā viļņa raksturojumus, kuri savukārt noformēs telpas-laika matērijas vibrācijas. Tas ir, var pārvietoties uz piektās dimensijas apakšējo “reģistru”, bet var – uz augšējo! Jaunās radāmās pasaules kvalitāte tādejādi ir atkarīga  no cilvēcisko būtņu Garīgās kopradīšanas.


Šeit mēs pārtrauksim PIEKTĀS DIMENSIJAS raksturojumu uzskaitījumu, lai dotu priekšstatu par jēdzienu “TELPAS-LAIKA KONTINUUMS” (saīsināti – TLK), kuru lietojam šajā vēstījumu ciklā.


Kas ir “kontinuums”? Cilvēkiem ir zināms, ka tā ir kopa, kas ir līdzvērtīga reālo skaitļu kopai. Piemēram, taisnes nogriežņa visu punktu kopums. Tāpēc, ja mēs runājam par jūsu telpas-laika kontinuumu, tad tas ir – visa dzīvā un nedzīvā (pēc jūsu, cilvēku izpratnes) kopa, no kā veidojas ČETRU MĒRU, kuri vibrē ar vienādiem BĀZES ENERĢĒTISKĀ VIĻŅA GARUMU UN FREKVENCI, telpa-laiks. Pie tam ir jāņem vērā, ka ir citi TLK raksturojumi, par kuriem pagaidām nerunājam, lai padarītu tēmu pieejamu plašākam lasītāju un klausītāju lokam.


Jūsu KRAJONS

Vēstījumu saņēma Sergejs Kanaševskis

* Krieviski “????????? – ??? ??, ??? ??????? ?? ???” (tulkotāja piezīme)

(turpinājums sekos)


http://waytosoul.ru/


Tulkoja Jānis Oppe 


Pievienots: 2011/08/31