GENOMS KĀ VISUMA DĀRGUMS

nobeigums


Mani dārgie! 


Jūs jau zināt par Dvēseles bezgalību! Jūs zināt par daudzdimensionalitāti! Tāpēc pieņemiet mierīgi arī Realitātes daudzvariantu ideju (nejaukt ar tā saukto paralēlo pasauļu ideju, tas ir kas cits). Vienkārši pagaidām iedomājieties: ir Pamata Koridors (kaut kādā telpas-laika nogrieznī), un ir atzarojumi no tā (Šīs idejas demonstrācija īstenota vienā no režisora Roberta Zemekisa filmām “Atpakaļ uz nākotni”, kad noteikti notikumi noteica alternatīva Realitātes varianta radīšanu – S.K. piezīme).


“Alfa-vīrusa” darba rezultātā tajā potenciālajā realitātē pietiekami lielam skaitam cilvēku tika arī izņemti magnētiskās DNS fragmenti, daudzdimensionālā cilvēka Genoma daļas. To var pielīdzināt tikai veiktai starptelpas ķirurģiskai operācijai no Tumsas Darbinieku puses.


Kādas tam bija sekas?
Diezgan nopietni notikumi. Tika atlikta uz kādu laiku no noteiktā “telpas-laika” punkta planētas Zeme Augšāmcelšanās. Bet tas izjauca dažu notikumu sinhronizāciju Galaktikā, daudzām civilizācijām bija jāieved korekcijas savos plānos.


Tas ir bezprecedenta gadījums, kad Spēles dalībniekiem no Tumšās Puses izdevās pārkodēt daļu no Programmas daudzdimensionālā cilvēka Genoma aktivizācijā.
Bet tagad – jaunums jums. Mūsu realitātes “koridorā” Tumšajiem Brāļiem... atkal izdevās nokodēt fotonu enerģijas plūsmu, ieliekot tajā “alfa-vīrusu”!


Taču... vai atnāca šī plūsma ar kosmiskajiem vīrusiem uz Zemi šajā reizē – jūsu realitātes Koridorā? Nē! Gaismas Ģimene, pirmām kārtām Aštara Kosmiskie Spēki, padarīja nekaitīgu šo vīrusu, veicot atbilstošu dekodēšanas operāciju, sava veida “dezinfekciju ar gaismu” (KRAJONA SMAIDS).


Taču, lūk, kas ir interesanti! Pēc dekodēšanas fotonu enerģija bija ieguvusi jaunu īpašību. Teikt, ka Aštara Komandas Darbinieki, kuri pirmie konstatēja šo faktu, bija pārsteigti – nozīmē nepateikt neko! Drīzāk šo sajūtu var apzīmēt kā izbrīnu. Jaunā parādījusies fotonu plūsmas īpašība izpaužas cilvēka Genoma jaunu apgabalu, jaunu struktūru aktivizācijas iespējā. Šo Genoma fragmentu aktivizāciju bija paredzēts veikt daudz vēlāk. Taču tagad, “kosmiskās sakrustošanas” ar “alfa-vīrusu” un tā pārkodēšanas rezultātā bija notikusi patiesi fantastiska fotonu enerģijas transmutācija.


Tā ir kvalitatīva, ĻOTI POZITĪVA PĀRMAIŅA!


No šī brīža cilvēka Genomam piemitīs ne tikai imunitāte pret kosmisko vīrusu, kuru nosacīti apzīmēsim kā garīgi-ģenētisko “alfa-vīrusu”, bet arī jaunas spējas, saistītas ar starptelpas pārvietošanās papildus iespējām. Jūs sapratāt, par ko ir runa, mani dārgie? Jūs esat saņēmuši no Visuma Radītāja dāvanu! Un savu artavu šajā dāvanā ir ienesuši tie, kas pat neplānoja sagādāt tādu pārsteigumu cilvēcei (ILGSTOŠS KRAJONA SMAIDS).


Kad darba posms bija pabeigts, Aštara Grupa novērtēja palīdzību, atnākušu no Augstākajām Sfērām. Komandieris Kortons, Aštara Komunikācijas Dienesta pārstāvis izdarīja oficiālu paziņojumu Brīvo Pasauļu Federācijas Padomē:
“Mēs sapratām, ka “alfa-vīrusu” pārkodēšanas rezultāts – tā ir brīnišķīga dāvana  no Visuma Augstākajiem Dievišķajiem Spēkiem, kuri nekad nav atstājuši mūsu Eksperimentu bez aizbildniecības un rūpēm. Mēs vēlreiz pārliecinājāmies, ka visas būtnes, lai kurā pusē viņas tagad nespēlētu, iemieso, galu galā, Vienoto Radītāja Plānu.”


Jā, mani dārgie! Lūk, iemesls vēlreiz pārliecināties par to, ka Visuma Radītāja griba iesaistīs Plāna mērķu sasniegšanai visus Spēles dalībniekus. Tumšie Brāļi, tā alkstoši ietekmēt Lielā Eksperimenta gaitu savu savtīgo mērķu dēļ, sniedza nenovērtējamu palīdzību cilvēka Genoma kā šī Visuma attīstības nenovērtējamas pieredzes daļas radīšanā.


“Krajon! Tad, kas mēs esam tādi patiesībā? Kas tas tāds ir par dārgumu – daudzdimensionālais cilvēka Genoms?”


Es jau atbildēju uz šo jautājumu: tas ir jūsu garīgi-ģenētiskais mantojums. Tā ir milzīga zināšanu un mācību bagāža, kura atļauj radīt individuālām būtībām to, kas ir pa spēkam tikai milzīgiem kolektīviem.


Pēc būtības, daudzdimensionālais cilvēka Genoms – tā ir Gaismas Ģimenes kolektīvā spēka koncentrācija atsevišķos tās pārstāvjos. TAS IR INDIVIDUALIZĒTS RADĪTĀJA KOLEKTĪVAIS SPĒKS. Tas ir Radošais Spēks, kuram ir milzīgas iespējas ne tikai Augstākajās dimensijās, bet arī blīvākās pasaulēs. Bet tieši tādās pasaulēs brāļiem no Tumšās puses ir savas intereses. Tamlīdzīgās pasaulēs Lielās Spēles scenārijs ir visvairāk aktivizēts un notikumu piepildīts. Tieši šeit var iegūt pašas svarīgākās mācības un spējas, nepieciešamas tālākai Visuma evolūcijai. Lūk, kāpēc daudzdimensionālais cilvēka Genoms ir tik pievilcīgs Tumšajai Brālībai un vispār – visiem, kas pagaidām iet egocentrisma un centrbēdzes ceļu.


“Kā mēs esam saistīti ar Tumšajiem Brāļiem? Kāds kontrakts mums ir ar viņiem? “ – šie jautājumi tagad ir īpaši aktuāli.


Jā, mani dārgie... Kontrakts, līgums ar Tumšajiem Spēkiem – tas nav nekas jauns jums, vai tad ne tā? Jūs pat zināt, ka tamlīdzīgs līgums tiek vizēts ne ar tinti, ne ar lodīšu pildspalvu, bet asinīm (KRAJONA SMAIDS).
KONTRAKTS, NOSTIPRINĀTS AR ASINĪM... Kontrakts ar Tumšo Pusi... Vai jūs esat aizdomājušies kādreiz – par ko šeit patiesībā ir runa? Kur ir tāda veida informācijas sākotnējie avoti?


Asinis – tā ir radniecība. Kad runa ir par Kontrakta parakstīšanu ar Tumšo Pusi, runa ir par to, ka jūs atceraties par radniecību, par to, ka jūs esat no vienas Dzimtas. Tāda veida kontraktā parasti ir teikts, ka cilvēks iegūst kādus labumus materiālajā pasaulē, apmaiņā atdodot savu nemirstīgo dvēseli tam, kuru cilvēki sauc par Velnu.


Un tā, Krajons uzdod jums jautājumu: ja Dvēsele – ir Visvarenā Dieva radīta, vai var notikt tā, ka to spēj iegūt Tas, Kurš pats ir Dieva radīts un ir atdalījies no viņa? (IRONISKS KRAJONA SMAIDS). Un kādēļ vispār Tumšajai pusei cilvēciskās Dvēseles?


“Nu kā gan, Krajon... Tumšā puse vienkārši grib iegūt pēc iespējas vairāk piekritēju, izdarīt tā, lai tumšo būtu vairāk... Un tā viņa grib svinēt uzvaru pār cilvēku Dzimtu!” Tā teiks vairuma reliģiju pārstāvji. Bet mūsdienu metafizķi atzīmēs, ka tumšā puse ir uzstājusies kā bremze Eksperimenta veikšanā, ir bijusi sinhronitātes instruments. Gan vieniem, gan otriem savā ziņā ir taisnība... Jā. Bet tagad es gribu, lai jūs paskatāties uz mitoloģiju ar jaunu skatienu...


Paskatīsimies uz to zem cita redzes leņķa!
Kontrakts ar Tumšo Pusi – tas ir tas, ko patiesībā jūs jau gandrīz esat izpildījuši! Tumšā Puse ir iespējama tikai dualitātē. Un tieši šeit, dualitātē, jūs šķīrāties no nemirstības. Te, materiālajā pasaulē, jūs ieguvāt tos vai citus labumus, kļūstot mirstīgi... Iepazinuši, kas ir nāve, apguvāt materiālo pasauli. Jūsu dvēseles daļa kļuva par daļu no blīvās matērijas, kuru dotajā gadījumā var uzskatīt kā sinonīmu vārdam “Tumsa”. Tāpēc, ka Tumsa – tā ir neizpausta Gaisma matērijas blīvajos slāņos. Tāpēc jūsu leģenda par līguma parakstīšanu ar Tumšo Pusi – tā patiesībā ir cilvēces, kura spērusi soli dualitātē, vēsture...


Taču tagad es vēršu jūsu uzmanību uz to, ka kontrakts tika parakstīts ar asinīm... Kāpēc tieši ar asinīm? Asinis SARADO? Jā! Šeit ir mājiens uz radniecību, ir norādījums uz TUMŠĀS UN GAIŠĀS PUSES ĢENĒTISKO RADNIECĪBU. PARAKSTS AR ASINĪM – TĀ IR ĢENĒTIKAS APVIENOŠANA.


Un šeit ir jāpasaka par dažādiem “zvaigžņu ceļiem”, par dažādiem “Visuma ceļiem”. Dažādi spēki dažādi atnāca uz dualitāti un uz blīvajām pasaulēm. Ne visi spēki kļuva par Lielā Eksperimenta dalībniekiem “vienā laikā” un kā viens vesels. Viss tas tika veikts no viena Avota, taču tecēja pa dažādām gultnēm, veidoja atsevišķas jūras un okeānus, kuri līdz zināmam laikam nekādi nesaskārās cits ar citu. It kā nesaskārās...


Uz Zemes iemiesotie Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules, kuri neko neatceras, patiesībā – ir vieni no tiem, kuri glabā pašas pilnīgākās atmiņas par visu Lielā Eksperimenta gaitu. Lūk, kāpēc jums ir kritis gods pabeigt to! Jūs – tā kodols, tā pamats. Saprotiet: jūs neesat ne sliktāki, ne labāki kā citas civilizācijas, kā citi Radītāja bērni. Taču jums ir īpaša loma šajā Eksperimentā. Katram sava funkcija, sava loma. Jūs – atmiņa... Atmiņa, kura dzemdina jaunu apziņu, apziņa sāk radīt jaunas pasaules... Dzimst jauna dzīvība...


UN TĀ, JŪS – ĢENĒTISKĀ ATMIŅA, VISUMA DAĻAS SAKONCENTRĒTA PIEREDZE UN VIENLAICĪGI POTENCIĀLA VARENĪBA REALIZĒT ZINĀŠANAS PRAKSĒ.


KONTRAKTS AR ASINĪM AR TUMŠO PUSI – TĀ IR CILVĒKA, TAI SKAITĀ ARĪ VISA TĀ, KAS IR TUMSA, IEKĻAUŠANA ĢENĒTIKĀ.


Nav nejaušība, ka ļoti pazīstams krievu klasiķis-metafiziķis savā darbā (Krajons runā par Danilu Andrejevu un viņa grāmatu “Pasaules roze” – S.K. piezīme), ir paziņojis, ka cilvēkos ir “velna sēkla”, nosaucot to par “eicehore”.
Es apstiprinu: jā, ir. Taču tas nekādā gadījumā nav cilvēces “lāsts”. Nē! Jūsu daudzdimensionālajā Genomā – VISUMA PIEREDZE, DAŽĀDAS SĒKLAS. TAS IR, SAARHIVĒTAS LIELA SKAITA ZINĀŠANAS UN PRASMES. Jūsu Arhīvā – Tumšās Puses zināšanas un prasmes. Tumsas Ģimenes pieredze – tā ir pieredze, kura piemīt Dievišķai Būtnei, kura šķīrusies no sava Dievišķuma un izgājusi evolūciju no NEDIEVIŠĶUMA līdz SAVA DIEVIŠĶĀ ES ATGRIEŠANAI.


Un, lūk, tāpēc cilvēka daudzdimensionālajā Genomā ir ne tikai Tumšās Puses pieredze... Ir pieredze IZEJAI no Tumsas pie Gaismas ar iegūtām jaunām spējām. Pagaidām pati cilvēce tikai iegūst šo pieredzi. Tagad “eicehore”, “tumšā sēkla” cilvēku ģenētikā ne vienkārši ir potenciāli bīstama, tai vēl piemīt sagraušanas un atgriešanās pie haosa spēks. Un tieši tas spēcīgi pievelk tos, kas pagaidām tiecas uz haosu. Haosu dotajā gadījumā saprotam kā kārtības trūkumu sistēmā, tās sadrumstalotību, atdalītību no Vienotā Avota... galu galā vedoša pie Vienotības.
Un tagad – jaunums, kurš patiesībā nav jaunums tiem, kuru sirdīs dzīvo Mīlestība un Gaisma. CILVĒKA DAUDZDIMENSIONĀLAIS GENOMS – TAS IR DĀRGUMS UN MANTOJUMS VISĀM VISUMA BŪTNĒM. Katra no šī Visuma būtnēm pieskarsies pie zināšanu un prasmju dārgumu krātuves, Gaismas Ģimenes un Tumsas Ģimenes sakrātas. Bet tikai tad, kad būs gatava tam. Tikai tajā telpas-laika punktā, kad tas būs piemēroti... Faktiski, tā pat kā arī pats cilvēks...


Gaismas Ģimene nevar mīlēt vienus un nemīlēt otrus... Palīdzēt Gaišajiem un sodīt Tumšos vai sagrēkojušos Trešās puses pārstāvjus. Jums jau ir zināms, kas viss ir vienots...


Un, lūk, kāpēc ar lielu interesi mēs turpinām vēstīt stāstu par to pašu Ponokteona civilizāciju, kura centās nozagt daudzdimensionālā cilvēka Genoma fragmentus, cieta neveiksmi un tika izlikta aiz Eksperimenta zonas robežām...
Runājam par civilizāciju no planētas Laūrija.


“Cieta neveiksmi”... O! Kādi ļoti CILVĒCISKI vārdi. Ne cilvēku, bet tieši cilvēciski. Cilvēki tā nemīl ciest neveiksmi... Bet taču negatīva pieredze vienmēr apvēršas panākumā. Kad negatīva enerģija sasniedz kritisku atzīmi, tā transformējas pozitīvā. Tas, ko var nosaukt par “neveiksmi”, apvērsās ļoti svarīgā momentā planētas Laūrija civilizācijas, kura pārstāvēja uz Zemes Ponokteona intereses, tālākai attīstībai.


Ejot savu evolūcijas ceļu, LAŪRIEŠI pārmitinājās no planētas uz planētu. Atmiņas par šo pagātni līdz zināmam laikam bija piesegtas viņu kolektīvajā un individuālajā atmiņā. Uz vienas no vecajām planētām, kur laūrieši dzīvoja agrāk, notika liela mēroga sociāla katastrofa. Egocentrisms ņēma virsroku, un... augstāk attīstītas būtnes pameta likteņa varā mazāk attīstītas. Notika masveida fiziska nāve. Fiziska, bet ne garīga. Laūrieši aizgāja, nezinot par to, ka ir atstājuši kopā ar pamestajām būtnēm DAĻU SAVA DAUDZDIMENSIONĀLĀ GENOMA, bez kura viņi tagad nevar evolucionēt tālāk.
Un tagad Ponokteona pārstāvji, starpzvaigžņu tumša ordeņa skubināti, ieradās uz Zemes. Mērķis – aizstāt savu trūkstošo Genoma fragmentu ar cilvēka Genomu. Viņi devās dārguma meklējumos uz Galaktikas tālu daļu, uz citu dimensiju. Un nezināja: tas, ko viņi meklē, atrodas netālu no viņu mājām.
O! Tas ir ļoti interesants stāsts, un es varētu to pastāstīt sīkāk. Jo vairāk tāpēc, ka daļa no iemiesoto cilvēku karmas ir cieši saistīta ar Ponokteona civilizāciju grupu. Taču aprobežošos tikai ar nelielu epizodi... Par to, kā iemiesoti Gaismas Darbinieki, kuri palīdzēja Aštara Kosmiskajiem Spēkiem, ar garīgo redzi skatījās laūriešu “acīs”... Un pēkšņi... Gaidāmo noslēpumaino, svešo citplanētiešu vietā iemiesotās cilvēciskās būtnes pavisam negaidīti pieskārās pie dzimtām sirdīm! Acumirklīga garīgās dziļās atmiņas pamošanās! Vienu neizpratne, kuri pieraduši, ka cilvēki viņus neredz, neatrod, un otru neizpratne, kuru sirdīs pēkšņi iedegās maigas jūtas par kopīgu pagātni...
Tā ir nedaudz amizanta aina... Taču ļoti-ļoti aizkustinoša, draugi... Noslēpumainie, aukstie sestās dimensijas pētnieki un “naivās” iemiesotās ceturtās dimensijas cilvēciskās būtnes, kurām nekas nav “jāredz-jādzird”... Kāda mēma aina kosmiskai lugai! Tādi it kā viens otram sveši “pētnieki-nolaupītāji” un “izmēģinājuma objekti”. Un pēkšņi – kopēja atmiņa un mīlestība! Izrādās, viņi ir pazīstami!!! Viņi ir ļoti labi pazīstami. “Ak Dievs! Kā jūs varējāt kļūt par to, kas jūs esat?” – čukstēja cilvēciskā būtne. – Man ir kauns par jums... Kauns...” Par atbildi kalpoja klusēšana un izbrīns.


Pētnieki pakāpās atpakaļ, atkāpās... Aizgāja, sajūtot, kā citādāk strādā viņu aukstās sirdis...
Kontakta ar iemiesotajām cilvēciskajām būtnēm laikā laūriešiem paziņoja par to pašu planētu, kur viņi spēs atrast pazaudēto – viņu daudzdimensionālā genoma fragmentus. Paziņoja par REĀLU PROBLĒMAS ATRISINĀJUMA IESPĒJU VIŅU CIVILIZĀCIJAS ATTĪSTĪBAI. Bet pēc tam viesi no sestās dimensijas devās mājup. Ļoti apmierināti un kļuvuši citādi. Viņiem priekšā – atgriešanās pie tā, kas nodots un atstāts. Bet tas ir ceļš – uz Harmoniju un Vienotību. Tas ir laimes iegūšanas un kustības pa Gaismas Spirāli neviegla ceļa sākums.
Gaismas Darbinieki! Dārgie Eņģeļi!


Gaismas Ģimene izsaka patiesu pateicību visiem notikumu, par kuriem stāstu, dalībniekiem. Tajā skaitā arī tām grupām, kuras kontaktējās ar Pētniekiem un bija pakļautas “mikročipu” iesakņošanas mēģinājumam. Jūs, mani dārgie, izpildījāt savu senā kontrakta daļu, sniedzot nenovērtējamu palīdzību vienai no Ponokteona civilizācijām. Un, lūdzu, nejūtiet, ka esat cietušie... Vēl līdz iemiesošanai jūs devāt piekrišanu šīs darba daļas izpildīšanai.
Pateicieties visiem par gūto mācību un dodieties tālāk pa savas garīgās attīstības ceļu...
Mani dārgie! Sapratāt, par ko ir šīs stāsts? Jūs – esat ļoti svarīgas būtnes, kuras izpilda ļoti-ļoti daudz funkciju. JŪS PATIEŠĀM ESAT ĻOTI DĀRGI VISUMAM. JŪS – DĀRGUMS.


Taču dārgums – tā ir arī Visuma katra daļiņa. Dzimtu daļiņu var atrast otrā Visuma malā, citā dimensijā. Bet var – uz jūsu apdzīvotā punkta blakus ielas. Tāpēc ka ne laika, ne telpas, ne dimensiju nav patiesībā. Ir tikai Vienotība Radītāja Dvēselē. Viņš radīja visu, lai mēs izzinātu gan laiku, gan telpu, gan atdalīšanu, gan atkalapvienošanos... Bet izzinājuši, saprastu, ka var iztikt bez tiem, iemācoties atrast pašu tuvāko ceļu starp visiem Visuma punktiem. Šis ceļš – Mīlestība un apzināšanās, ka mēs – Vienotība. Mūsu dārgumus mēs vienmēr DĀVINĀM. Kad tam pienāk laiks. Un tā ir liela laime – būt iespējai dāvināt. Jūs – tie, kuri gatavo savas Veltes Visumam. Jūs – Gaisma, iznākoša no Tumsas. Jūs – mūsu Ģimene. Un tāpēc mēs jūs mīlam... Un tas ir tā... Tas patiesi ir tā.


Jūsu Krajons

11.06.11


Vēstījumu saņēma Sergejs Kanaševskis, Krievija, Sibīrijas Federālais apgabals, Novokuzņecka.
*Autortiesības aizsargātas. Cikla “KRAJONS NO KRIEVIJAS” vēstījumi var tikt brīvi izplatīti un publicēti bez saīsinājumiem un izmaiņām.


Vladimirs: vēstījumu bija piešķīris Sergejs Kanaševskis publicēšanai asociācijā “Meditācija pēc Krajona”, tāpēc nekādas adreses uz lapām es šeit nedodu.


http://waytosoul.ru/


Tulkoja Jānis OppePievienots: 2011/08/28