GENOMS KĀ VISUMA DĀRGUMS

1.daļaSveicināti, mani dārgie. Es esmu Krajons no Magnētiskā Dienesta.


Šajā vēstījumā runa ies par daudzdimensionālā cilvēka Genoma vērtīgumu, kura sastāvdaļa ir magnētiskā DNS. Tā ir iznācis, ka iemiesotie cilvēki, nestādoties sev priekšā, kļuva par ļoti svarīgu dārgumu īpašniekiem. (KRAJONA SMAIDS). Gaismas Darbinieki! Jūs pat nestādāties priekšā, cik daudz būtņu Visumā tiecas iegūt to, kas ir jums...
Daudzdimensionālais cilvēka Genoms – Lielā Eksperimenta, kurš notika ne tikai uz planētas Zeme, svarīgākais rezultāts. Tas ir – jūsu mantojums. Kā es jau esmu teicis, jūs – esat brīvās izvēles devītā planēta. Jūsu daudzdimensionālajā Genomā ir ietverta astoņu tādu planētu augšāmcelšanās un vienas nepacelšanās pieredze. Bez tam, jums – Eņģeļiem no Lielās Centrālās Saules – ir 9-u augstāko dimensiju dzīves pieredzes pilnība. Bet tagad jūsu pieredzei ir pievienojusies pieredze par vēl vienu dimensiju – ceturto, kurā tagad dzīvojat.


Interese par Lielā Eksperimenta rezultātiem pieaug. Planētai Zeme ir piekalta mūsu Visuma iemītnieku arvien lielāka skaita uzmanība. Diemžēl, ne visi no viņiem ir apzinīgi, ne visi ievēro noteiktās normas un noteikumus. Saistībā ar to notika kārtējais GARĪGAIS FORUMS pārstāvjiem no 16 zvaigžņu civilizācijām - daudzdimensionālā cilvēka Genoma daļas ciltstēviem, tiem, kas deva savus materiāli-garīgos gēnus planētas Zeme mūsdienu cilvēkiem.


Forumā atzīmēts, ka nelikumīgas iejaukšanās mēģinājumi Eksperimenta gaitā ir kļuvuši biežāki. Tā, piemēram, tika paziņots par pēdējo nesankcionētas iejaukšanās gadījumu no vienas no Ponokteona civilizācijas puses, kura mitinās Oriona Jostas zvaigžņu sistēmā, sestajā dimensijā.
Dārgie Gaismas Darbinieki! Jūs zināt: visus spēkus, kuri ir klātesoši Eksperimenta zonā, nosacīti var sadalīt trīs nometnēs.


1. Gaismas Ģimene, kura ir Eksperimenta un tā galveno dalībnieku organizators, iedvesmotājs vienlaicīgi.
2. Tumsas Ģimene – tie ir visi, kuri spēlē Tumšās puses lomu, bremzē Eksperimentu un vēlas to pārtraukt.
3. Trešā puse – neitrālā. Tie ir liels skaits pētnieku, kuri ir ieradušies šeit, lai veiktu nepieciešamos novērojumus un padarītu tos par savu zināšanu arsenāla daļu.


Un tā, Trešā Puse – tie ir “pētnieki”, kuriem ir savi mērķi.
Par Gaismas Ģimeni un Tumsas Ģimeni jūs jau esat informēti, par to ne reizi vien ir ziņots no dažādiem avotiem. Daudz mazāk ir pateikts par Pētniekiem.


Eksistē speciāls process pielaidei jūsu pasaulei, jūsu planētai. Tā ir Eksperimenta īpaši aizsargājama zona. Šurp nav iespējams atnākt bez Gaismas Ģimenes atļaujas, bez Brīvo pasauļu Federācijas un mūsu Visuma sektora Starpplanētu Konfederācijas sankcijas. Un vēl vairāk – bez planētas Zeme Garīgās Valdības atļaujas. Citādi sakot, Eksperimenta uz Zemes pētīšanai nepieciešama speciāla akreditācija. Tikai pēc tās saņemšanas un nepieciešamo formalitāšu ievērošanas Pētnieki iegūst iespēju novērot to, kas notiek jūsu pasaulē.
Bet tagad – uzmanību!


PĒTNIEKIEM IR ATĻAUTS TIKAI NOVĒROT, KONTAKTĒTIES AR JUMS, TAČU NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEIEJAUKTIES EKSPERIMENTA GAITĀ. Šo noteikumu ievērošanu kontrolē Gaismas Ģimene. It īpaši – Kosmiskie Spēki Aštara Šerana vadībā, kura vārds ir labi pazīstams vairumam Gaismas Darbinieku. Gaismas kuģi “sektorā Sčeir” – tā saucas Visuma sektora daļa, kur atrodas planēta Zeme – droši aizsargā no iebrukuma planētas trešo, ceturto un piekto dimensijas. Tas ir, Jūsu pasaule (ceturtajā dimensijā) un blakus dimensiju pasaules atrodas drošā Aštara Kosmiskās Flotes aizsardzībā. Kontroli pār pārējām citu dimensiju “teritorijām” tāpat veic Gaismas Ģimenes speciālas struktūras (Dienesti).


Pēdējā laikā, kad Eksperiments ir iegājis noslēguma fāzē, kad ir iegūti ļoti svarīgi rezultāti, ir aktivizējušies spēki, kuri grib izmantot tos nesankcionētā veidā. Gaismas Ģimene vērš jūsu uzmanību uz to un dod nepieciešamo informāciju.


Tagad pastāstīšu jums par neseniem (no jūsu laika atskaitīšanas punkta) notikumiem. Vienas no Ponokteona civilizācijas, sestās dimensijas (Ponokteons – tās ir desmit saules sistēmas Oriona Jostas zvaigžņu sistēmā) pārstāvji ienāca jūsu telpas-laika koridorā pirms pieciem gadiem. Sākumā viņi apzinīgi veica novērojumus, ievērojot visas nepieciešamās normas un noteikumus. Taču pēc kāda laika sāka veikt nesankcionētus darbus. Kā tas izpaudās? Stājoties kontaktā ar lielu daudzumu iemiesotu cilvēcisko būtņu grupām, paziņoja pa sevi kā par Gaismas Ģimenes pārstāvjiem. Caur cilvēkiem, ar kuriem viņi nodibināja ciešus telepātiskus sakarus, jūsu pasaulē tika nodoti tā saucamie “gaismas kodi”.


Tika ieteiktas meditācijas tehnikas, kura it kā veda pie ātras magnētiskās DNS aktivizācijas. Darbs tika veikts pietiekami lielā mērogā, “gaismas kodi” un “meditācijas” tika nodotas desmitiem kontaktētāju kā “magnētiskās DNS aktivizācijas metodikas”. Pēc šīm metodikām strādāja veselas grupas dažādos Zemeslodes stūros. Tādas “sadarbības” rezultātā bez cilvēcisko būtņu ziņas viņu ķermeņos tika iesakņoti citas dimensijas “mikročipi”. Tika gatavota operācija cilvēka Genoma fragmentu izņemšanai...


Taču jūsu realitātes Koridorā jau bija gatavi līdzīga veida notikumu gaitai. Gaismas Ģimene, piedaloties sestās dimensijas Gaismas būtņu grupai “SOLĀRIS”, caur iemiesotiem Gaismas Darbiniekiem veica PA VISU PLANĒTU cilvēku attīrīšanu no svešiem “instrumentiem”. Par iemeslu kalpoja šo cilvēku griešanās pie Gaismas Darbiniekiem, pie Gaismas Ģimenes. Tas ir, PĀRKĀPUMU IEVĒROJA PAŠI IEMIESOTIE CILVĒKI. Un tieši iemiesoti Gaismas Darbinieki, griežoties pie Gaismas Ģimenes, veica attīrīšanas darbu. Tas liecina par mūsdienu cilvēces Garīgās Meistarības pieaugušo līmeni un lielāku to Gaismas Darbinieku, kuriem tika uzdota šī uzdevuma izpilde, atbildības līmeni.


Pašreizējā laikā (ja runā par jūsu Zemes laiku) Ponokteona civilizācijas pārstāvjiem ir uzrādīts oficiāls paziņojums par vienošanos pārkāpumu. VIŅI IR AIZVĀKTI AIZ EKSPERIMENTA ZONAS ROBEŽĀM, UN VIŅIEM IR LIEGTAS ATGRIEŠANĀS TIESĪBAS. Par viņu plānu atklāšanu tika oficiāli paziņots Brīvo Pasauļu Federācijas Padomei (BPF).
Grupa “SOLĀRIS”, izpildījusi savu misiju, atgriezās Mājās, savā dimensijā, savā Realitātes koridorā.


Dārgie Gaismas Darbinieki! Tikai, lūdzu, nekādā gadījumā neizjūtiet bailes. Šim stāstam nav jāatbaida jūs no savu magnētisko DNS slāņu aktivizācijas, no daudzdimensionālā Genoma aktivizācijas procesa. Pašas aktivizācijas metodikas dotajā posmā ir pietiekoši vienkāršas. Tās neprasa kaut kādus sarežģītus kodus vai komplicētus procesus. Jūs izsakāt tīru nodomu magnētiskās DNS, daudzdimensionālā Genoma aktivizācijai – jūsu Garīgie Audzinātāji sāk strādāt ar jums. Ir meditācijas, ir fiziski vingrinājumi. Šiem garīgajiem un fiziskajiem vingrinājumiem ir JĀBŪT JUMS SAPROTAMIEM. Un, bez tam, jums vajag būt GARĪGAI ATSAUKSMEI uz to, ko jums piedāvā darīt.
Ja parādās bailes, nedrošība – tātad, tas nav jūsu vai vienkārši nav laiks ar to nodarboties. NEDARIET NEKO TĀDU, KAS IET PRET JŪSU IEKŠĒJO VĒLĒŠANOS. Darbam magnētiskās DNS, daudzdimensionālā Genoma aktivizācijā ir jārisinās DABISKĀ veidā. Gaismas Ģimene nekādā gadījumā neiesaka pielikt necilvēcīgus pūliņus šī mērķa sasniegšanai. Jūsu garīgā attīstība, jūsu Gaismas Darbinieka darbs gala rezultātā arī aizvedīs pie tām praksēm, kuras jūs sāksiet APZINĀTI veikt – mierīgi, ar pašcieņu, ar Mīlestību...


Vēlēšanās kļūt par “supercilvēku” nekādi nepalīdzēs magnētiskās DNS aktivizācijā. Mīlestība pret cilvēci un visu esošo – lūk, galvenais instruments daudzdimensionālā Genoma aktivizācijā. Tāpēc ka daudzdimensionālais Genoms bez Mīlestības var dzemdināt kosmisku daudzdimensionālu monstru. Daudzdimensionālā Genoma aktivizācija, balstoties uz beznosacījuma Mīlestību, dzemdina jaunus Visumus...


Jūs zināt – tās ir jūsu tiesības veikt tās vai citas meditācijas, iegūt tās vai citas jūsu potenciālo garīgi-ģenētisko spēku aktivizācijas tehnikas. Taču jūsu pieaugošajai garīgajai meistarībai ir jāuzvedina jūs – vai ar tiem spēkiem jums ir darīšana? Vai tie patiešām ir tie, par kādiem iztēlojas?
Ir nesarežģītas pazīmes, pēc kurām jūs varat izdarīt pareizus secinājumus.


Vai jūs bieži sajūtat organisma fiziskā stāvokļa pasliktināšanos pēc kontakta ar viņiem (kaut arī sākotnēji var novērot pašsajūtas uzlabošanos)? Vai jūs jūtat nemieru? Vai ir enerģijas “atsūknēšanas” sajūta? Ja jūs strādājat ar grupu – vai jūsu starpā ir egocentrisma izpausmes, vai pieaug konfliktēšanās līmenis jūsu kolektīvā? Šīs pazīmes var būt sekas jūsu kontaktam un darbam ar NE GAISMAS ĢIMENI, bet ar tā saucamo Trešo Pusi vai pat – Tumsas Ģimeni.


Bez tam, jūsu vidū ir tie, kas spēj redzēt ar garīgo redzi neapzinīgus Pētniekus, kas var novērot viņu nevēlamu iejaukšanos.


“Krajon, bet, ko darīt, ja tāds kontakts jau ir noticis? Un es visu to jūtu...” – dzirdu dažu Gaismas Darbinieku jautājumus.


Atbilde ir tāda: jūs jebkurā brīdī varat griezties pie Gaismas Ģimenes un izteikt tīru nodomu VAIRS NEPIEĻAUT KONTAKTU AR TIEM, AR KO JŪS NEGRIBAT KONTAKTĒTIES. Saprotiet: jūsu vēlēšanās ir absolūta. Izmantojot izvēles brīvību, jūs varat kontaktēties, ar ko vēlēsieties. Taču tāpat jūs varat nekontaktēties ar tiem, ar kuriem negribat vairs kontaktēties. Jūsu nodoms un griešanās pie Garīgajiem Audzinātājiem kalpos par signālu aktīvām darbībām no Gaismas Ģimenes puses. Un tas – ir viens no mūsu Eksperimenta galvenajiem noteikumiem.
Jūs varat izvēlēties dualitāti, varat izvēlēties Tumsu, varat iet egocentrisma un sadarbības ar Trešo Pusi ceļu... 

Tā ir jūsu izvēles brīvības realizācija... Un mums, Gaismas Ģimenei, nav tiesību iejaukties. Taču, kad jūs izsakāt nodomu par kontakta pārtraukšanu ar Tumšo vai Trešo Pusi, darbībā iesaistās speciāli spēki, tai skaitā – Kosmiskā Flote, kuru vada Komandieris Aštars, kurš ir zināms ļoti daudziem cilvēkiem kā nesavtīgs kalpotājs Gaismas lietai un cilvēces interešu aizstāvis.


“Krajon! Tu minēji par sestās dimensijas būtņu grupu “Solāris”. Ka tā par grupu?! Mēs neesam dzirdējuši par to agrāk!”


O, mani dārgie! Ar šo grupu ir saistīts ļoti interesants stāsts. Tajā realitātes Koridorā, no kurienes ieradās šie iemīļotie Eņģeļi, notikumi norisinājās pēc ne visai vēlama scenārija daudziem tā dalībniekiem. Tajā notikumu attīstības variantā Ponokteona pārstāvji tomēr spēja izņemt cilvēka Genomu fragmentus (dažiem simtiem cilvēku) un pat... izmantot tos! Viņi veica eksperimentu šo daļu mākslīgā “iedzīvināšanā” savos daudzdimensionālajos ķermeņos. Rezultāts izrādījās... bēdīgs. Varenības iegūšanas vietā nolaupītāji sadūrās ar baismīgu situāciju. Viņi bija radījuši daudzdimensionālus monstrus, kuri vērsa negatīvu enerģiju, neticamu graujošu spēku pret saviem radītājiem.


Gaismas Ģimene sniedza nepieciešamo palīdzību – pēc tam, kad Ponokteona vadītāji griezās pie mums. “Monstri” tika deaktivizēti. Situācija laimīgi noslēdzās...


Noslēdzās, taču... ne gluži!
Daudzdimensionālā Genoma fragmentu neesamība dažiem cilvēkiem negatīvi izpaudās tālā nākotnē, formējot citas, cilvēkiem kopīgas, daudzdimensionālas struktūras. Iedomājieties, ka sestās dimensijas cilvēku civilizācija veic sagatavošanās darbu pārejai uz septīto dimensiju. Tiek celts gigantisks “mehānisms”, kura nobeigšanai nekādi nepietiek “dažu detaļu”. Jā, draugi, mēs visi esam tik ļoti savstarpēji saistīti, ka neko nevar pazaudēt mūsu Lielajā Kosmiskajā Ceļojumā. (KRAJONA SMAIDS). Citādi pēc tam nāksies atgriezties tajā vietā, kur jūs pazaudējāt “skrūvītes”, un meklēt tās, veicot rūpīgus meklēšanas darbus...


Tieši tamlīdzīgu darbu nācās izpildīt no sestās dimensijas atnākušajai grupai “SOLĀRIS”. Var teikt, ka šīs grupas būtnes – TIE ESAT JŪS NĀKOTNĒ! Viņi/jūs atnāca uz šejieni, lai labotu dažas nopietnas kļūdas, un arī – nepieļaut daudzdimensionālā cilvēka Genoma fragmentu izņemšanu.


Mani dārgie! Jūs pievērsāt uzmanību vārdiem “dažas nopietnas kļūdas”? Tātad, ir/bija tie negatīvie momenti, kuri var izpausties cilvēces nākotnē?
Krajona atbilde: JĀ!

Tagad pastāstīšu jums vēl vienu stāstu...
Zināt, kas notika citā Realitātes Koridorā? Vai, ja izsakās “lineārā valodā” – kas notika “pagājušajā reizē”? Vai, vēl citādi: kas NOTIKA NOTIKUMU ATTĪSTĪBAS POTENCIĀLĀ VARIANTĀ?


...Fotonu starojumu plūsma izgāja caur Sīriusa portālu un devās uz Zemes pusi. Tā bija enerģijas “kārtējā porcija”, paredzēta cilvēku magnētiskās DNS aktivizācijai, daudzdimensionālā cilvēka Genoma strukturēšanai. Un lūk šeit... tika pieļauta Spēlētāju no Tumšās Puses ietekme... Tumšā Brālība spēja realizēt plānu, kuru cilvēki var nosaukt par viltīgu... Centaura Alfas zvaigznāja telpā, jau pieejā Zemei, fotonu enerģijas plūsmā tika prasmīgi iepīti kosmiski vīrusi... Nosauksim tos nosacīti par “alfa-vīrusiem”.


Gaismas Ģimene vairs nevarēja pagriezt enerģijas plūsmu uz to vai citu pusi. Tā  nenovēršami nonāca uz Zemes. Daudzi cilvēki pieņēma šo informatīvo enerģijas plūsmu, pat ignorējot pēkšņi “nenokurienes uzradušās” domas par tās kaitīgumu. Negatīvs pievilkās negatīvam? Jā, tā var teikt... Iemiesotās cilvēciskās būtnes tika noinformētas par vīrusu, taču tomēr daudzi noignorēja doto Gaismas Ģimenes brīdinājumu.


Enerģijas plūsma ar ienestajiem “labojumiem” no Centaura Alfas deva MAGNĒTISKĀS DNS ATSEVIŠĶU FRAGMENTU DAĻAS MĀKSLĪGAS AKTIVIZĀCIJAS ĀTRU REZULTĀTU.


Rezultātā simtiem cilvēku pietiekoši īsā laikā aktivizēja dažas savas spējas. Pirmām kārtām – telepātiju un gaišredzību. Tika izplatītas tā saucamo “alfa-kodu” prakses (ar astotās čakras aktivizāciju), kuras pietiekami ātri ne tikai aktivizēja daļu no Genoma, bet arī kvalitatīvi modificēja to darbu. Patiesībā rezultāti tika sasniegti, ne dabiski attīstot garīgos centrus (aktivizējot magnētisko DNS), bet iesakņojot cilvēku smalkajos ķermeņos citu dimensiju fragmentus, kurus var salīdzināt ar zemes mikročipiem. Rezultātā daudziem cilvēkiem parādījās ne garīgās spējas, bet mākslīgi radītas. Piemēram, nodibinājās telepātiski sakari tikai ar noteiktu civilizāciju būtnēm. Pie kam šīs civilizācijas nebija Gaismas Ģimenes pārstāves. Daudzu cilvēku saikne ar Gaismas Ģimeni tika vājināta...
Šeit mēs ar pārinieku, kurš pieņem doto informāciju, lietojam darbības vārdu “bija”, taču jums jāsaprot, ka runa iet par potenciāli iespējamu scenāriju, kuram bija izredzes realizēties arī jūsu Realitātes variantā. Tagad, kad Eksperimenta rezultāti tiek novesti līdz pilnībai, uz jūsu telpas-laika punktu nāk tās būtnes (tai skaitā arī nākotnes cilvēki), kuri realizējās kā tā vai cita realitātes Koridora notikumu aktīvi dalībnieki.


Jūsu KRAJONS

11.06.2011

Vēstījumu saņēma Sergejs Kanaševskis


(nobeigums sekos)


http://waytosoul.ru/


Tulkoja Jānis Oppe 


Pievienots: 2011/08/28