LIELAIS EKSPERIMENTS: atbildes uz galvenajiem jautājumiem

nobeigumsMEDITĀCIJA pie TĒMAS “LIELAIS EKSPERIMENTS: atbildes uz galvenajiem jautājumiem”

CILVĒCES GARĪGĀ ATBRĪVOŠANĀS


Sveicināti, mīļie Eņģeļi! Es esmu Skolotājs Kuthumi. Sākam darbu, kura nozīme ir ļoti liela... Ļoti liela!
Aicinu veikt šo meditāciju tikai tos, kam tā ir atradusi patiesu Garīgu atsaukšanos. Lai to dara tas, kas jūtas pārliecināts par saviem Garīgajiem Spēkiem. Kam mīlestība ir – esības pamats. Cilvēciskās būtnes! Mani mīļotie! Liels prieks pārpilda manu sirdi, tāpēc ka mēs ar jums esam tai telpas un laika punktā, kad jau VAR SĀKT... VEIKT TO, KO TIK ILGI GAIDĪJĀM... AIZSEGS PACEĻAS... UN KOPĒJAIS DARBS AR JUMS IR TIK LIELISKS! KAD MĒS REDZAM ENERĢĒTISKĀS PLŪSMAS, KURAS NĀK NO JŪSU SIRDĪM GARĪGĀ, RADOŠĀ DARBA LAIKĀ, MŪS PĀRPILDA PRIEKS... PLANĒTA MAINĀS... KĻŪST BRĪNIŠĶĪGĀKA... ŽĒL, KA TO PAGAIDĀM NEREDZ DAUDZI NO JUMS... TAČU JŪS IERAUDZĪSIET... NOTEIKTI IERAUDZĪSIET...


Darbs, kuru tagad izdarīsim, nav pats vieglākais un patīkamākais... Un tomēr jūs sajutīsiet prieku un patīkamu atbrīvošanās sajūtu, kad mēs to izpildīsim.


Un pilnībā spēsiet novērtēt sava darba rezultātus, kad mēs satiksimies šeit, Garīgajā Pasaulē. Un jūs vēl izmantosiet šī radošuma augļus. Tā, kā pagaidām jūs negaidāt...


Mūsu uzdevums – atbrīvoties no atmaksas idejas. Un kopā ar to – izšķīdināt, neitralizēt fantomās, enerģētiskās atmaksas pasaules, kuras apgrūtina cilvēces karmu. Bet pēc tam – spersim svarīgu soli... Vienu ļoti svarīgu soli.
Piesauciet Kopradīšanai Gaismas Ģimeni, savus Meistarus-Audzinātājus – Atbalsta Grupu, kura vienmēr ir ar jums... Sajūtiet Mīlestības Enerģiju, nākošu no Lielās Centrālās Saules... Nesteidzieties... Elpojiet lēni... Aizveriet acis... Klusums... Absolūts miers... Nekas jūs netraucē...


Saskarsimies ar fantomiem, zemo enerģiju astrālo pasauli... Tas nav vienkārši, draugi... Ļoti nevienkārši... Tāpēc ka jūsu enerģijas ir grūti savietot ar to, kas tur notiek. Piedāvāju tikai iztēloties vietu, kur ieslodzītas dvēseles... Jā, tā ir IESLODZĪJUMA VIETA... Cilvēku valodā tā saucas cietums. Cietums – noslēgta telpa, kur ierobežota brīvība... ATMAKSAS PASAULES – TĀS IR IESLODZĪJUMA VIETAS FANTOMAJĀM PROJEKCIJĀM NO DVĒSELĒM, KURĀM IR ĻOTI APGRŪTINĀTA KARMA...


Un tā, iztēlojamies ieslodzījuma vietu... Iespējams, tā ir ļoti ierobežotas platības, drūma istaba, kurā gandrīz neiespiežas Gaisma... Šeit nīkst tie, ko jūs zināt, un nepazīstami... Paraudzīsimies apkārt... Jūs varat ieraudzīt ļoti pazīstamas vēsturiskas personības... Slavenības... Šeit ir cietsirdīgi iekarotāji, diktatori, tirāni. Un pat – Bībeles personāži, reliģisku stāstu varoņi... Šeit ir tie, kas ir izdarījuši daudz ļaunuma... Organizatori kariem, noziegumiem pret cilvēci un atsevišķiem cilvēkiem .. Ieskatieties viņu sejās! Tās ir to sejas, kuri nezina prieku... Tās ir baiļu, ciešanu izķēmotas... Šajā drūmajā istabā, ierobežotā realitātes variantā, jūs varat ieraudzīt arī mazāk pazīstamus – tos, kuri izdarījuši ļaunumu, vērstu pret jums... Tie var būt pat jūsu radinieki vai paziņas... Jā, viņi ir šeit... Tāpēc, ka kāds nav piedevis viņu ļaundarības...


Nīkstošo garīgajā ieslodzījumā ir daudz... ļoti daudz... Istaba ir maza, ierobežotas platības... Taču jūs zināt: aiz sienas ir vēl istabas, šauras kameras, kur nīkst ļaunumu darījušo dvēseles.


Nedaudz pakavējieties šeit, šajā istabā... Ko jūs jūtat? Jūs sajūtat zemu enerģētiku? Jūs sajūtat sāpju un ciešanu enerģiju, kura smacē jūs? Jūs sajūtat savu NESAVIETOJAMĪBU ar visu šo? Turpiniet palikt šeit... Es saku: PALIECIET ŠEIT TIK ILGI, CIK SPĒSIET... Ko? Jūs JAU NEVARAT ŠEIT VAIRS ATRASTIES?... NEVĒLATIES? NEVARAT UN NEGRIBAT?


Jā... Pareizi, mīļotie. Tāda realitāte – nav vieta Eņģeļiem... Jūs jau gribat aizbēgt? Gribat pamest šo pasauli? Bet tagad – sajūtiet tikai uz mirkli... Tikai uz vienu mirkli sajūtiet, KA JUMS NAV TĀDAS IESPĒJAS – PAMEST ŠO PASAULI... Sajutāt?


UN, LŪK, TAGAD SĀKAM... SĀKAM MŪSU DARBU...


IZTĒLOJIETIES GAISMU... ŠĪ GAISMA IR PATI SPOŽĀKĀ UN PATI TĪRĀKĀ, KĀDA TIK EKSISTĒ ŠAJĀ VISUMĀ. APŽILBINOŠI BALTA UN APŽILBINOŠI SPOŽA. KUR TĀ IR? TĀ IR TUR – VIRS JŪSU GALVĀM. JŪS PIESAUCAT ŠO GAISMU. UN – SKATIETIES! – KAS TAS??? JAU NAV JUMTA VIRS GALVAS. PASKATIETIES APKĀRT! NAV SIENU! TĀS – NAV AKMENS, NAV MATERIĀLAS SIENAS! TĀ VIENKĀRŠI IR BLĪVA ENERĢIJA, KURA IZKLĪST, TIKKO TAI PIESKARAS GAISMA.


TAGAD PASKATIETIES AUGŠUP... JŪS IERAUDZĪSIET DAUDZ-DAUDZ LABESTĪGU UN PRIECĪGU SEJU... VARBŪT, TIE – IR JŪSU MĪĻOTIE SVĒTIE... ERCENĢEĻI... PACĒLUŠIES SKOLOTĀJI... JŪSU SARGEŅĢEĻI... TĀ IR – GAISMAS ĢIMENE... BET TAGAD... SĀK NOTIKT KAUT KAS NETICAMS... KAS NOTIEK? ŠĪ GAISMA... ŠĪ APŽILBINOŠĀ SPOŽĀ GAISMA IR IZDARĪJUSI BRĪNUMU... PASKATIETIES UZ TIEM, KAS NĪKA ŠAJĀ ISTABĀ... KAS TAS? KAS IR NOTICIS? VIŅU SEJAS IR KĻUVUŠAS CITĀDAS! NĒ, TĀS NE VIENKĀRŠI IR PĀRMAINĪJUŠĀS... TĀS PATIEŠĀM IR CITAS SEJAS... UN TĀS IR TIK LĪDZĪGAS TO SEJĀM, KAS SKATĀS UZ JUMS NO AUGŠAS, NO DEBESĪM... DRAUGI! LŪDZU JŪS! IESKATIETIES UZMANĪGĀK! VARBŪT STARP TIEM, KAS NĪKA ŠAJĀ IESLODZĪJUMĀ, IR ARĪ RADINIEKI UN ĻOTI CIENĪJAMI CILVĒKI!


“AK DIEVS! – IESAUCAS KĀDS, – TAS NEVAR BŪT! ŠEIT NEVAR ATRASTIES SVĒTIE...”
UN PĒKŠŅI JŪS REDZAT, KA NAV NEKĀDU SIENU UN IESLODZĪJUMA VIETU...GAISMA IR IEDEVUSI JUMS JAUNU REDZI... JŪS SKATĀTIES UN REDZAT, KA EKSISTĒ SVĒTIE... VIENI VIENĪGI SVĒTIE... EŅĢEĻI NO LIELĀS CENTRĀLĀS SAULES, KURIEM IR ĻOTI LABESTĪGAS, VIEDAS ACIS... VIŅU SMAIDI APMIRDZ SEJAS... JŪSU SIRDIS PIEPILDĀS AR MĪLESTĪBU... JŪS SAPROTAT, KA VISI JŪS – VIENOTS VESELS... KA ŠĪ LUGA AR NOSAUKUMU “BLĪVĀ PASAULE” BEIDZAS... JŪS SARUNĀJATIES CITS AR CITU... KĀDAM BIEDRISKI UZSITAT PA PLECU... AR KĀDU APKAMPJATIES... PĒC TAM PAEJAT MALĀ. SKATĀTIES UZ VISU NO MALAS... TAS, KAS DZIMST TAGAD JŪSU SIRDĪ, IR ĻOTI SVARĪGI NE TIKAI PLANĒTAI... LŪDZU, PAJAUTĀJIET SIRDIJ, KAS JUMS TAGAD IR JĀSAKA...


ES PAČUKSTĒŠU PRIEKŠĀ... TIKAI PAČUKSTĒŠU... JEBKURĀ FORMĀ... JEBKURIEM VĀRDIEM, DOMĀM VAI DVĒSELES KUSTĪBU... JŪS IZSAKĀT TĪRU NODOMU... GRIEŽATIES PIE RADĪTĀJA... GRIEŽATIES PIE GAISMAS ĢIMENES... GRIEŽATIES PIE EŅĢEĻU NO LIELĀS CENTRĀLĀS SAULES AUGSTĀKAJIEM ES:
“PLANĒTAS ZEME CILVĒKIEM VAIRS NEVAJAG KARMU! CILVĒCEI TAGAD NEVAJAG KARMU! MĒS IZGĀJĀM ŠĪS MĀCĪBAS. NO ŠĪ BRĪŽA MĒS ESAM GARĪGI BRĪVI!”


Pateicieties Gaismas Ģimenei, Meistariem-Audzinātājiem, savai Atbalsta Grupai par sadarbību... Pateicieties visu Eņģeļu no Lielās Centrālās Saules AUGSTĀKAJIEM ES... Bet nesteidzieties atvērt acis... Pagaidiet mazliet... Paklausieties mūsu atbildi... JŪS NOTEIKTI TO IZDZIRDĒSIET...


Jūs sapratīsiet, kas tagad ir piepildījies... Uzzināsiet... Sajutīsiet...


Piekrītiet... Patīkami ir būt labajam Burvim... Un ļoti svarīgai būtnei Visumā... Tas ir tā... Tas patiesi ir tā...
Pacēlies Skolotājs Kuthumi


7.02.11 g.


Vēstījumu un meditāciju pieņēma Sergejs Kanaševskis, Krievija, Sibīrijas Federālais apgabals, Novokuzņecka.
*Autortiesības aizsargātas. Cikla “KRAJONS NO KRIEVIJAS” vēstījumi var tikt brīvi izplatīti un publicēti bez saīsinājumiem un izmaiņām.


http://waytosoul.ru/


Tulkoja Jānis OppePievienots: 2011/08/26