Atklāsmes Kristālu Glabātājiem

Krajons caur Sergeju Kanaševski


Sveicināti, mani dārgie. Es esmu Krajons no Magnētiskā Dienesta.


Šajā pavasarī, pavasara saulgriežu dienās, ar planētas Zeme cilvēci sāka sadarboties 24 jauni lielie Skolotāji – daudzi Gaismas Darbinieki jau zina par to. Bez šiem lielajiem Skolotājiem kopējam darbam ir pieslēgusies vēl viena liela Kosmiska Būtība, par kuras dabu netika ziņots senajos pravietojamos. Visi viņi ir ieradušies, lai palīdzētu organizēt LIELO AUGŠĀMCELŠANĀS DEJU. Galvenā dejas jēga – visu Gaismas Ģimenes saplānoto notikumu harmoniskā paātrināšanā. Tagad ir ļoti svarīgas harmoniskas un saskaņotas visu “deju kolektīvu” kustības... Bet tie – ne tikai cilvēciskās būtnes vai planētas Zeme iedzīvotāji. Un tie – ne tikai visi Gaismas Ģimenes Dienesti, kuri tagad “apkalpo” to, ko mēs saucam par Lielo Eksperimentu. Ir nepieciešams sinhronizēt un sapludināt kopā GALAKTISKO DEJU tiem, kas (kā viņi uzskata) nepiedalās Lielajā Eksperimentā. Ir jānotiek notikumiem lielam daudzumam civilizāciju, kuras karmiski ir saistītas kā ar cilvēci, tā arī ar Delfīnu un Vaļu civilizāciju – astotās, nepaceltās brīvās izvēles planētas pārstāvjiem...


Divdesmit četri jaunie Skolotāji jau ir sākuši izpausties kā Cilvēces Lielie Skolotāji. Jūs varat pazīt viņus, piemēram, pēc vārdiem “Augšāmcelšanās deja”, “Visas Esības konverģence”, “Mēs – EALOGHIM”, “Gaismas Ģimenes kolektīvais Radošums”, “Gatavojieties paātrinātai Aizsega pacelšanai!”


Jauno Skolotāju atnākšana iezīmējas ar jaunu darba etapu... TIEŠI DARBA – tā, pēc kura ilgojas daudzi īsteni Gaismas Darbinieki, kuru dvēseles jau ir pamodušās, bet nav ķērušās pie aktīvas kopradīšanas ar Gaismas Ģimeni. Sadarbība noritēs trīs galvenajos virzienos, kuri jums ir zināmi.


1. Informatīvais darbs. Kontakts ar Gaismas Ģimeni. Garīgās Informācijas izplatīšana.
2. Individuālu un grupveida meditāciju veikšana, dažādu garīgu prakšu apgūšana. Dziedināšanas kā iemiesoto Eņģeļu no Lielās Centrālās Saules dabiskas spējas attīstība. Darbs cilvēku un planētas izdziedināšanā.
3. Aktīva Sadarbība ar Garīgo Pasauli. GARĪGĀS PASAULES DIENESTU DARBINIEKU UN IEMIESOTU CILVĒCISKO BŪTŅU KOPĪGA PLĀNVEIDA DARBA veikšana. Gaismas Darbinieku darba koordinācija. Konkrēta mijiedarbība, dažādu enerģiju veidu apgūšana, darbs enerģiju Planetārajā noregulēšanā, planetāro kataklizmu mīkstināšana un daudz kas cits. Tāda veida darbu veic un veiks kā atsevišķi cilvēki, tā arī grupas, kā arī – lieli kolektīvi. Ar doto Gaismas darbinieku darbības veidu ir domāta arī kopīgu masveida akciju veikšana – līdzīgu tai, kura bija veltīta Pirmajai Harmoniskajai Konverģencei, organizētai 1987. gada augustā.


Svarīgi atzīmēt, ka jaunā darba posma PRIEKŠPLĀNĀ IZVIRZĀS TREŠAIS VIRZIENS – GAISMAS ĢIMENES DIENESTU UN IEMIESOTU GAISMAS DARBINIEKU KOPĪGA PLĀNVEIDA DARBA VEIKŠANA.


Galvenais mērķis dotajā mūsu Kopradīšanas posmā ir garīgi-materiālās bāzes radīšana planētas un cilvēces Augšāmcelšanai.


Ko tas nozīmē?
PIRMAIS. Pamodināto cilvēku enerģijai ir jāsasniedz nepieciešamā “enerģētiskā atzīme”, noteikts enerģētiskais potenciāls. Un runa iet ne tikai par pamodināto Gaismas Darbinieku procentu, kuri pievienojas un pievienosies kopējam darbam, bet arī par zemiešu masveida GARĪGĀS KOSMISKĀS APZIŅAS kvalitāti. Viņa, šī apziņa, tagad līdzinās bērnam, kurš vēl pat nav uzslējies kājās. “Bērns” sāk adekvāti uztvert viņu aptverošo makrokosmosu. Taču no visām pusēm uz viņu ir vērstas negatīvas enerģijas plūsmas, kura traucē PAŠAPZINĀŠANOS. Tāpēc CILVĒCES GARĪGĀS KOSMISKĀS APZIŅAS ATTĪSTĪBU GAISMAS ĢIMENE UZSKATA PAR PRIORITĀRA SVARĪGUMA UZDEVUMU.


OTRAIS. Planetārā Kristāliskā Režģa (saīsināti – PKR) galveno fragmentu aktivizācija. Jums jau ir zināms: Zeme kā Galaktiskā Bibliotēka miljonus gadu ir uzsūkusi savā Es garīgi-informatīvus kristālus, kuri pārstāv dažādu Galaktikas civilizāciju daudzveidīgu pieredzi. Daudzi no jums, cienījamie Gaismas Darbinieki, MILJONIEM GADU LAIKĀ nogādāja šos kristālus uz PLANĒTU Zeme, vai bijāt tie, kas tos pieņēma šeit glabāšanā un veica svētsvinības, nogādājot garīgi-ģenētisko informāciju planētas kristāliskajā ķermenī.


Tad par ko gan ir pārvērtusies Zeme pēdējo piecu miljonu gadu laikā? Vai tikai par Galaktisko Bibliotēku? Varbūt par “galaktisko datoru”? Pa daļai – jā, ja lieto jūsu tehnogēno leksiku. Taču dators – tā ir atmiņa, pieslēgšanās datu bankai un šo datu izmantošana. Planetārais Kristāliskais Režģis – tā nav tikai galaktiskā datu banka, Galaktikas atmiņa, Visuma daļas bibliotēka. Tas – ir Liels Instruments tālākai Visuma evolūcijai. Gaismas Ģimene saudzīgi radīja to miljoniem gadu tam, lai vienā jaukā – TIEŠI JAUKĀ – brīdī šis Instruments sāktu darboties un iedarbinātu simtiem citu “sviru” un Instrumentu visā mūsu Galaktikā. Pēc tam šie Instrumenti iesaistīsies mijiedarbībā ar citiem līdzīgiem fragmentiem citās galaktikās! Tā arī ir Vienotā Visuma Kolektīva Deja. Planētas Pacelšanās Deja pāraug Uziešanas pa Gaismas Spirāli Dejā.


Gaismas Darbinieki, lūk, ko ir svarīgi pasvītrot. Planetārā Kristāliskā Režģa aktivizācija notiks TIKAI ar iemiesoto cilvēku piedalīšanos. Tāpēc, ka PKR FRAGMENTU AKTIVIZĀCIJAS KODI IR IELIKTI JŪSU DZIĻAJĀ ATMIŅĀ! Jūsu apziņa (ne fiziskais prāts) – ir ļoti svarīgas informācijas nesēja. Jūs – Kristālu Glabātāji. Jūs – tie, kas nodeva tos “arhīvā” glabāšanā, un jūs esat tie, kuri var šos kristālus “saņemt” atpakaļ – no Bibliotēkas. Daži no jums – Kristālu glabātāji, citi – to aktivizācijas meistari, trešie – kristāliskās garīgās ģeometrijas “montāžas” meistari, ceturtie – specifiskas enerģijas, bez kuras kristāli nedarbosies, nesēji. KATRAM NO GAISMAS DARBINIEKIEM IR SAVS UZDEVUMS, SAVA MISIJA PLANETĀRĀ KRISTĀLISKĀ REŽĢA AKTIVIZĀCIJĀ. Pie kam šī misija jums ir jāizpilda apzināti, tas ir, jāaktivizē sava dziļā atmiņa, jāatceras kodi, kristālu mijiedarbības mehānismi, to uzbūve un “iedarbināšanas kārtība”.


No šejienes organiski izriet sekojošs uzdevums Augšāmcelšanās sagatavošanā.


TREŠAIS – TĀ IR CILVĒKA DAUDZDIMENSIONĀLĀ GENOMA AKTIVIZĀCIJA. Mēs esam pieraduši runāt par to kā par magnētisko DNS. Taču DNS – tā DezoriboNukleīnSkābe, materiālās pasaules daļa. Bez tam, tai ir magnētiskās sastāvdaļas. Taču daudzdimensionālais genoms – tie nav tikai DNS magnētiskie slāņi. Cilvēka daudzdimensionālais genoms – ir daudz plašāks jēdziens, kurš ietver visu jūsu gaismas ķermeņu organisko kopumu, bet galvenais – to, par ko jūs tikai esat sākuši gūt priekšstatu. TIE IR JŪSU GARĪGIE NEMIRSTĪGIE GĒNI – TAS IR, JŪSU ĢENĒTISKAIS KODS KĀ DIEVIŠĶĀM BŪTNĒM, kuras ir evolucionējušas iegremdēšanās blīvajos matērijas slāņos.


Vēl tad, kad ritēja darbs pie iepriekšējā dotā cikla vēstījuma (“Genoms kā Visuma dārgums” – S.K. piezīme), informācija par grupu “Solāris” likās tās pieņēmējam ne sevišķi precīza. Tāpēc, ka parādījās šaubas: bet, vai patiešām grupa “Solāris” ir atgriezusies mājās, uz sesto dimensiju? Un tas nav nejauši... Pati grupa atgriezās... Taču šeit, jūsu pasaulē, palika VIENS NO TĀS PĀRSTĀVJIEM, kurš pieņēma lēmumu turpināt darbu patstāvīgi. Un šo viņa lēmumu atbalstīja gan grupa “Solāris”, gan Planētas Zeme Garīgā valdība. Šai kolektīvajai būtībai no grupas “Solāris” ir ļoti daudz savu izpausmju mūsu realitātē. Runa ir par Pacēlušos Skolotāju TEZAURUSU.
Pacēlušamies Skolotājam TEZAURUSAM ir speciāla misija uz planētas, kura ir saistīta ar Planetārā Kristāliskā Režģa svarīgāko fragmentu aktivizāciju. Viņš sazināsies ar ļoti daudzajiem Glabātājiem. 


No Viņa tiks pārraidīta sekojoša rakstura informācija:
– Par darba plānu Planetārā Kristāliskā Režģa (PRK) aktivizācijā.
– Metodiskas rekomendācijas Glabātāju dziļās atmiņas atjaunošanā.
– Aktivizācijas secība un “mehānismi” tiem vai citiem kristāliem, paredzētiem “enerģētiskā dzinēja” iedarbināšanai, kurš aktivizē ļoti svarīgus PKR fragmentus.


Bet tagad, mani dārgie, paziņošu jums to, par ko vēl nav runāts.
Tā – būs īsta atklāsme daudziem no jums!
Tuvākajā nākotnē daudzām iemiesotām cilvēciskajām būtnēm, kuras ir senie Glabātāji, tiks apziņā pamodināti PKR Kristālu aktivizācijas kodi un metodikas. UZMANĪBU! AKTIVIZĀCIJAS KODUS UN METODIKAS NEVIENS NEVARĒS IENEST NO ĀRIENES! Tāpēc, ka tie ir tikai to cilvēku dziļajā atmiņā, kuri nodarbojās ar Kristālu “arhivēšanu” eonu gadu laikā. Ne tikai no Lemūrijas laikiem, bet arī no daudz senākiem laikmetiem – tiem laikiem, kad sapratīgās būtnes, kuras dzīvoja uz planētas, ļoti atšķīrās no mūsdienu cilvēkiem. Taču viņi bija/ir (stāvoklī „šeit un tagad”) Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules, tas ir, jūs, mani dārgie. Pareizāk sakot – daudzi no jums!


Un tā, kāds ir jaunums!? Esiet uzmanīgi... Es vienmēr tiku runājis par lemūriešiem kā par senām dvēselēm... Un citām, jaunām, kuras atnāca šurp vēlāk... Taču starp jums ir arī tie, kuri nāca uz planētu vēl agrāk. Griežos pie jums. Jūs neesat lemūrieši! Jūs nācāt šurp vēl pirms tam, kad Eksperiments iegāja savā noslēdzošajā fāzē.


Gandrīz 221 miljons iemiesotu cilvēcisku būtņu – tie ir tie, kuri bija agrāku, pirmslemūriešu civilizāciju pārstāvji. Jūs dzīvojāt dažādos laikos, dažādās pasaulēs, un jums bija ļoti dažādi fiziskie ķermeņi. Galaktikas fizisko formu daudzveidību jums iedomāties ir grūti. Pateikšu tikai to, ka jebkura jūsu dzīvnieku, zivju, putnu vai kukaiņu suga kaut kādā pasaulē ir dominējošā saprātīgā suga. Un tā nav fantastika. Tā ir Apziņas un Ķermeņa bezgalīgas formu dažādības Likuma izpausme, par kuru drīz uzzinās jūsu zinātnieki.


Dziļajā atmiņā Eņģeļiem no Lielās Centrālās Saules, dzīvojošiem pirmslemūriešu laikmetā un iemiesotiem tagad, glabājas kolektīvais kods, kas iedarbina planetāro MERKABA, kura tika radīta uz Zemes pirms 4 miljoniem 900 tūkstošiem gadu un visu šo laiku tika uzlabota. Pēdējos simts tūkstoš gadus ar to nekas nenotika. Planetārā MERKABA BIJA IZOLĒTA no jebkurām mijiedarbībām ar PKR – tam, lai veiktu ieplānoto paša Planetārā Kristāliskā Režģa pārbūvi. Var teikt: MERKABA ir gatava Planētas Augšāmcelšanai, PKR vēl tikai gatavojas. Bez tam, ir jāatceras, ka, kā tāda planetārā MERKABA – tā nav paša Planetārā Kristāliskā Režģa daļa (nav daudzdimensionālā Kristāliskā planētas ķermeņa daļa), bet drīzāk – daudzdimensionāls enerģijas nesējs, kurš dod enerģiju PKR darbam.


Visiem cilvēkiem, pat tiem, kuri “pirmo reizi” ir atnākuši uz planētu, jau ir saikne ar Zemi, saikne ar Galaktisko Bibliotēku.


Visi iemiesojušies cilvēki ir Galaktikas kolektīvā saprāta daļa, un, sekojoši, viņu apziņa ir cieši saistīta ar Kristāliem, kuri ir Zemes Planetārajā Kristāliskajā Režģī! KATRS NO TAGAD IEMIESOTAJIEM CILVĒKIEM KAUT REIZI IR SPĒLĒJIS GARĪGAS SAPRĀTĪGAS BŪTNES (IEMIESOTAS BŪTĪBAS) LOMU, KURA IR IENESUSI SAVU ARTAVU GALAKTISKAJĀ BIBLIOTĒKĀ. Tagad runājam ne tikai par Planetārajām AKAŠAS Hronikām. Runa ir par citu – par to, ka Galaktika sakoncentrēja tieši uz šīs planētas savu pieredzi, zināšanas un prasmes. KĀ EŅĢEĻI NO LIELĀS CENTRĀLĀS SAULES JŪS RADĪJĀT PLANETĀRO KRISTĀLISKO REŽĢI PAT TAD, KAD IEMIESOJĀTIES UZ CITĀM PLANĒTĀM. PKR ir telpisks, daudzdimensionāls un liels milzīgi daudzu Galaktikas “Piena ceļš” civilizāciju gara produkts. Šī gara produkta nozīmīgumu jūs, iemiesotie cilvēki, pagaidām pat nevarat iedomāties...


Es jau teicu jums, ka laiks – tā ir dimensija. Jūs iztēlojaties savu realitāti, kā aizejošu pagātnē... Bet pagātne taču neeksistē. Laiku var iedomāties kā bezgalīgi daudz fragmentu, kuri IZVIETOTI LAIKA MĒRA GARUMĀ. Iedomājieties sēklu, augu un tā augli kā kaut ko vienotu, eksistējošu šeit un tagad... Vienkārši iedomājieties Zemes globusu kā daudzus globusus, izvietotus vienu aiz otra. Uz viena dzīvo saprātīgi dinozauri, uz cita – saprātīgi delfīni, uz trešā – saprātīgas čūskas, uz ceturtā – saprātīgi hominīdi... Un visi šie globusi nav pagājušajā realitātē! Visi tie eksistē režīmā “šeit un tagad”. Un, lūk, gan dinozauru, gan delfīnu, gan čūsku, gan hominīdu dvēseles ir iemiesojušās cilvēkos. VIŅAS ir tur, pagātnē, taču viņas ir arī tagad... Tas nav pārāk sarežģīti jūsu sapratnei? (KRAJONA SMAIDS).
“Krajon, par ko to dod mājienu? Tu gribi teikt, ka mūsos, cilvēkos, ir ne tikai hominīdu, bet arī delfīnu, dinozauru vai, piemēram, saprātīgu skudru pieredze?!” Tieši tā, mani dārgie... Tieši tā!


Jūs – tas ir REALIZĒJIES pēdējo piecu miljonu gadu TELPAS-LAIKA ilgums, koncentrējies uz planētas Zeme. Iedomājieties, ka šie pieci miljoni gadu ar speciālas programmas palīdzību ir “saspiesti”, arhivēti kaut kādā vienā punktā...


Laiku vienkāršoti var iztēloties kā vektora taisnu līniju (vai spirāli), vērstu no pagātnes uz nākotni, sastāvošu no daudziem punktiem-fragmentiem. Taču, ja paņem šo taisni (vai spirāli) un savij to kamolā, bet pēc tam kamolu saspiež un pārvērš punktā, tad to var iezīmēt vienā no taisnes (spirāles) punktiem.
Jūs nojaušat, par ko es runāju?


Ceļojot pa taisni vai spirāli, mēs varam nonākt līdzīgā punktā un atarhivēt to. Tas ir, izvērst visu lielo programmu visā tās pilnībā un apjomā pa visu daudzdimensionālo Visumu. Līdzīgs mērķis ir iemiesoto Eņģeļu no Lielās Centrālās Saules priekšā, Pacelšanās gatavošanas laikā.


Pēdējos gados Planetārais Kristāliskais Režģis burtiski tiek “bombardēts” ar kosmiskajām enerģijām. Jums, Kristālu Glabātājiem, ir piemēroti zināt, kādas enerģijas tagad tiek vērstas uz Zemi, lai palīdzētu jums PKR fragmentu “pirmās kārtas” “iedarbināšanā”, aktivizācijā.


Lūk, shematisks zīmējums enerģiju kustībai PKR aktivizācijai.
SHĒMA Nr 1. KOSMISKO ENERĢIJU KUSTĪBA PKR AKTIVIZĀCIJAI, KURAS NĀK PA KORIDORU “SĪRIUSS-PLEJĀDES-ORIONS-ZEME”.


Sīriusa zvaigžņu sistēmā (lielā aploce) enerģija ienāk no Galaktikas Lielās Centrālās Saules un tālāk traucas uz Zemi (mazā aploce). Zeme un Sīriuss ir ļoti tuvi ceturtajā dimensijā. Taču enerģija neiet taisni. Tā veic diezgan sarežģītu ceļu, uzlādējoties ar Plejāžu un Oriona zvaigznāju kodu informāciju.


Pievērsiet uzmanību “astotniekam”, kurš veidojas enerģijas plūsmas centrā. Tieši šeit enerģijas ceļš pārkrustojas, iet pa “Oriona astotnieku”, kurš ir noliecies, it kā gatavotos kļūt par bezgalības zīmi (bezgalīgas iespējas). Taču enerģija neiet uzreiz astotniekā, bet traucas uz Plejāžu zvaigznāju. Šeit uzlādējas ar plejādiešu Enerģiju. Un tikai pēc tam aiztraucas uz “Oriona astotnieku”. Pēc tam iziet uz “starta līknes” un dodas uz Zemi.


Saikne “Sīriuss-Plejādes-Orions” ir ļoti svarīga, tā kā tieši šajās zvaigžņu sistēmās mitinās četras no 16 civilizācijām, kuras deva garīgi-materiālos gēnus mūsdienu cilvēces daudzdimensionālajam Genomam. Katra no šīm civilizācijām ievieto savu enerģijas “porciju” cilvēces daudzdimensionālā Genoma aktivizācijai, kad garām iet kārtējā enerģijas plūsma (impulss). Katrai no civilizācijām – savs cilvēces daudzdimensionālā Genoma apgabals (fragments), par kuru tā atbild.


Nākoša shēma atspoguļo enerģiju, nākošu uz Zemi, tālāko virzību.
SHĒMA Nr 2. ENERĢIJU, ATNĀKUŠU PA KORIDORU “SĪRIUSS-PLEJĀDES-ORIONS”, KUSTĪBA PA SAULES SISTĒMU”.


Enerģija, kura tuvojas Zemei, “iznirst” no zemtelpiskajiem koridoriem (īpašām citu dimensiju struktūrām) starp Zemes un Marsa orbītām, salīdzinoši netālu no Mēness orbītas. Tālāk tā aiztraucas prom no Zemes, dodoties uz Jupitera orbītu. Tur veic pagriezienu par 37 grādiem un turpina virzīties uz Plutona orbītu, veic apgriešanos par 93 grādiem un atkal aiztraucas uz Jupitera orbītu. Atkal apgriešanās par 37 grādiem – šoreiz Zemes virzienā. Kārtējo pagriezienu enerģijas plūsmas veic Zemes tuvumā, starp Zemes un Marsa orbītām, atkal par 93 grādiem.
Tālāk enerģijas nonāk Zemes PKR caur piramidālajiem kompleksiem, magnētiskajiem poliem un citiem enerģētiskajiem planetārajiem centriem.


Bet tagad pievērsiet uzmanību šai shēmai.
SHĒMA Nr 3. ENERĢIJU IENĀKŠANA PKR AKTIVIZĀCIJAI CAUR CENTAURA ALFAS ZVAIGŽŅU SISTĒMAS PORTĀLU.


Šis zīmējums tāpat atspoguļo kosmisko enerģētisko plūsmu kustību. Taču tagad runa iet par citām enerģijām. Tās ienāk ne caur Sīriusa portālu, bet caur citu, kurš atrodas ļoti tuvu Saules Sistēmai, praktiski kaimiņos – Centaura Alfas zvaigžņu sistēmā.


Aploce (zīmējumā labajā pusē) – tā ir Centaura Alfas zvaigžņu sistēma. No šejienes enerģija aiztraucas uz Zemi divās plūsmās, iet divos virzienos. Tā sadalās “vīrišķajā” un “sievišķajā” enerģijas plūsmās. Pievērsiet uzmanību, ka sievišķā enerģija (shēmā – augšējā plūsma) noiet ievērojami īsāku ceļu nekā vīrišķā.


Sievišķā enerģija, ejoša caur Centaura Alfas portālu – tā ir īpašas frekvences enerģija, kura sāka nākt uz planētu salīdzinoši nesen – no šī gada pavasara. Tas ir viens no ĪPAŠAS KRISTĀLISKAS (daži avoti ir nosaukuši to par ADAMANTA vai DIMANTA ENERĢIJU – S.K. piezīme) ENERĢIJAS veidiem, kura aicināta spēlēt ļoti svarīgu lomu Planetārā Kristāliskā Režģa galveno (starta) fragmentu aktivizācijā.


Bez tam uz Zemi no Centaura Alfas nāk vēl divi sievišķā tipa enerģijas veidi, tie aktivizē dažas mostošos Gaismas Darbinieku čakras, garīgos centrus. Šīs enerģijas var kādam nepatikt, tāpēc ka izsauc nepatīkamas fiziskas sajūtas (KRAJONA SMAIDS). Pirmais enerģiju veids izsauc reiboņus. Bet otrais pastiprināti strādā ar anahatu – sirds čakru, izsaucot sirds aritmiju.


Enerģijas no Centaura Alfas ir enerģijas “KA” un enerģijas “BA” paveidi. Kā jūs saprotat, tās ir saistītas ar cilvēku un planetārās MERKABA (MER-KA-BA) darbību, palaiž darbībā dažus daudzdimensionālā cilvēka genoma fragmentus. It īpaši, runa iet par darbu ar MERKABA daļu, daudziem pazīstamu kā Zvaigžņu Tetraedrs (divas, viena otrā ieejošas piramīdas). KA enerģija – tā ir kolektīvā Pacelšanās enerģija, kura veicina kolektīvā daudzdimensionālā cilvēka Genoma aktivizāciju. BA enerģija – individualizēta Pacelšanās enerģija, kura veicina kolektīvi-individuālās cilvēka daudzdimensionalitātes aktivizāciju. Abas enerģijas jau tuvākajā nākotnē atvērs logu jaunām iespējām MERKABA aktivizācijai. Tas, ko agrāk Gaismas Darbinieki nevarēja sasniegt (MERKABA aktivizācijas procesā) pat ar milzīgu pūļu palīdzību, drīzumā kļūs iespējams kā tīra nodoma un nesarežģītu garīgu prakšu rezultāts.


Vīrišķajai enerģijai (shēmā – apakšējā plūsma) ceļš ir ievērojami garāks, tā ir vērsta it kā “pa apvedceļu”. Tas nav nejauši. Vīrišķā enerģija no Centaura Alfas – tā ir tā pati enerģija, kur ir dzimusi kosmiskā vīrusa un “antivīrusu preparātu” krustošanas rezultātā (KRAJONA SMAIDS). Par to es stāstīju pagājušajā vēstījumā (“Genoms kā Visuma dārgums” – S.K. piezīme). Šis enerģijas veids, pirms tikt uz Zemes, ceļo pa Saules Sistēmas trīs planētu – Saturna, Jupitera un Marsa orbītām. Katrā tāda ceļojuma pa Saules Sistēmu posmā vīrišķā alfa-enerģija ne tikai pazemina savu frekvenci (kļūstot Zemei arvien adaptētāka), bet arī “piesūcas” ar informācijas kodiem, kuri ir aicināti spēlēt savu lomu PKR un daudzdimensionālā Genoma aktivizācijā. Runa ir par to, ka, pateicoties šai enerģijai, daudzi Pacelšanās procesi VAR TIKT PAĀTRINĀTI DAUDZKĀRTĪGI. Gaismas Ģimene, kura strādā pie Lielā Eksperimenta, uzskata šo enerģijas veidu kā Radītāja dāvanu, negaidīti nosūtītu mums visiem palīgā!


Bet jums ir interesanti, kas notiek ar seno vīrišķo enerģiju, kura mīt uz Zemes?
Pašlaik notiek vienu vīrišķo enerģiju NOMAIŅA ar citām. Daļa enerģijas tiek aizvietota ar jaunu sievišķā tipa enerģiju. Otra daļa tiek aizvietota ar vīrišķā tipa enerģiju, kura, nezaudējot savu spēku, iegūst “lokanību” un “atsperīgumu”. Diemžēl daļa negatīvās vīrišķās enerģijas, kura tiek nosūtīta “pārstrādei”, atkal tiek aizvietota ar... negatīvu enerģiju, kura dzimst atkal un atkal cilvēces sabiedrībai. Tas notiks līdz tam laikam, kamēr cilvēce neizies uz citu, augstāku GARĪGĀS KOSMISKĀS APZIŅAS līmeni.


Mani dārgie! Zinu, starp Gaismas Darbiniekiem ir ne mazums to, kuri ļoti pārdzīvo sakarā ar negatīvu, kuru izstaro cilvēce, neapgaismoti cilvēki. Nu ko... Jums ir uz to tiesības. Bet tikai ziniet! Pirmkārt, atgādināšu, ka planētas negatīvā enerģija NEKAD NAV IZSTAROTA APKĀRTĒJĀ KOSMOSĀ. Otrkārt, visa milzīgā negatīvās enerģijas daļa, sakrājusies planētas iekšienē, tiek pārstrādāta un iet Pacelšanās un Izdziedināšanās “kopējā krājkasītē”. TIEŠI TĀ!
Tagad gribu pastāstīt jums par kādu mākslīgu būvi, kuru ir radījusi Kosmisko Spēku Flote AŠTARA ŠERANA vadībā. Kas tā ir par būvi un kādam nolūkam tā domāta?


Tas ir auglis ļoti skrupulozam darbam, prasmīgam radošumam, kuru veica būtnes no tām 16 civilizācijām (visas viņas – Aštara Dienesta Darbinieki), kuras piešķīra mūsdienu cilvēkam savus materiāli-garīgos gēnus. Šai būvei ir ne tikai savs nosaukums, bet pat vārds (KRAJONA SMAIDS). Nosaukt to var par... HIPERSUBLIMATORU. Ierīce sublimē, savā veidā pārstrādā negatīvo enerģiju, kura ilgi ir glabājusies Zemes dzīlēs, bet tagad tiek laista ārā. Sublimators atļauj pārvērst negatīvu, graujošu spēku – pozitīvā, radošā. Pārsvarā vīrišķā tipa destruktīvā enerģija tiek pārstrādāta sievišķā tipa radošajā enerģijā.


Aštara komanda ar trīsām attiecas pret savu lolojumu un nokristījusi to ne bez humora devas: “GENOMIKS” (Nejaukt ar “GNOMIŅU” – KRAJONA HUMORS). Taču tā to sauc tikai “šaurā lokā”, biedriskā saskarsmē. Sublimatoram ir arī cits, oficiāls, vārds – “ANTEJS-36”. Antejs – tas ir tas, kurš pazaudēs spēku, ja aizies no Zemes. Tāpēc viņš no tās ir nešķirams... Pagaidām nešķirams... Iespējams, “Antejs” gaida savu “Hēraklu”? Taču, lūk, vai notiks cīņa, kauja – līdzīga mītisko Anteja un Hērakla cīniņam? Jūsu leģendās Hērakls uzvarēja, kad atrāva Anteju no zemes, atņemot enerģijas pieplūdi... Bet varbūt “Antejs” un “Hērakls” spēs mūsdienu pasaulē aizvadīt sarunas un atradīs kopēju pielietojumu saviem izcilajiem spēkiem (LABESTĪGS UN DAUDZNOZĪMĪGS KRAJONA SMAIDS)?.. Un vēl jautājums: kāpēc Antejs ir marķēts ar skaitli “36”? Atrodiet atbildes uz šiem jautājumiem paši...
Bet, lūk, uz jautājumu, kāpēc Aštara Dienesta Darbinieki sauc savu lolojumu par “GENOMIKU”, es laikam gan atbildēšu tagad... Bez negatīvās planetārās enerģijas sublimācijas nav iespējams izpildīt daudzdimensionālā kolektīvā cilvēka GENOMA aktivizācijas darbu.


GENOMIKS – tā ir ironija. Pie kam ļoti nozīmīga... Tāpēc ka, ja jūs būtu ieguvuši priekšstatu par īsto kolektīvo daudzdimensionālo cilvēka GENOMU, tad... diez vai nosauktu to, izmantojot pamazinājuma piedēkli. Iespējams, ka tas ir liels – kā visa mūsu Galaktika... Jā... Bet krievu valodā taču ir tāda definīcija: “pamazinoši-glāstīgs piedēklis*”. GLĀSTĪGS! Saprotiet!? (KRAJONA SMAIDS). Aštara Dienesta Darbinieki ir nosaukuši to tik MAIGI... Taču SAMAZINĀT TĀ LOMU dotajā Gaismas Ģimenes darba etapā NEKĀDI NEVAR!!!


Priekš kam stāstu par to?  Dotā informācija ir tiem, kuri alkst pēc konkrēta un vienlaicīgi vērienīga darba.
Gaismas Darbinieki! “Mazajam” Genomikam ir nepieciešama liela jūsu palīdzība (KRAJONA KOSMISKAIS HUMORS). Veiksim kopīgu Gaismas Darbinieku darbu ar mērķi palīdzēt GENOMIKAM KĻŪT PAR GENOMU.
Ir laiks uzrotīt piedurknes un ķerties pie ļoti svarīga, sevišķi nozīmīga darba sava DAUDZDIMENSIONĀLĀ GENOMA, BET PIE VIENA – ARĪ VISAS CILVĒCES DAUDZDIMENSIONĀLĀ GENOMA AKTIVIZĀCIJĀ.


Garīgās prakses daudzdimensionālo genomu aktivizācijā... nav ceļā! Tās... ir jūsu dziļajā atmiņā! Mēs, Gaismas Ģimene, varam dot tikai starta uzstādījumus... Veikt sākotnējo sagatavošanas darbu. Bet tālāk... Mani dārgie! Tagad mūsu Sirdis arī pukst paātrinātā ritmā... Nav aiz kalniem laiks, kad jūs sāksiet strādāt tā, ka viss Visums nespēs jūs apturēt, pat ja sagribēs (ILGSTOŠS KRAJONA SMAIDS). Krieviski runājošajiem iedzīvotājiem ir zināms izteiciens: “Lēni jūdz, bet ātri brauc”. O! Tas ir ne tikai par krieviem... Tas ir arī par mūsu pašreizējo darba posmu. Daudz... Ak! Ļoti daudz sagatavošanas darba Tagad veic Gaismas Ģimene. Bet tas taču ir tam, lai pienāktu brīdis, kad uz skatuves iznāksiet jūs – iemiesotie Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules! Un, lūk, tad sāksies luga, kuras darbība notiks ļoti un ļoti dinamiski.


Negatīvās enerģijas, kuras tiek aizvāktas no planētas nonākšanai sublimatorā “Antejs-36”, kādu laiku glabājas noteiktā viļņu diapazonā savdabīgā enerģētiskā bāzē, kuras darbību ir sācis vadīt jau jums pazīstamais Pacēlies Skolotājs Tezauruss... Tāpēc, ka negatīvās enerģijas pārstrāde un sublimētās enerģijas nosūtīšana uz Zemi ir saistīta ar Planetārā Kristāliskā Režģa aktivizāciju. Negatīvajā enerģijā ir ietverta daļa no kodu informācijas, kura ir izkropļojusies – Gaismas un Tumsas spēku pretim stāvēšanas rezultātā. Tezaurusa grupa, attīrot šo enerģiju, atjauno enerģētisko informāciju, pirmatnējos kodus-atslēgas – tam, lai enerģija pēc sublimācijas būtu ne vienkārši vesela, bet arī spētu iedarbināt lielu skaitu planetāro kristālu un kopumā Planetāro Kristālisko Režģi. Tā reizē ir gan “dziednīca”, gan “dearhivators”, gan “antivīruss”... (KRAJONA SMAIDS).


No sublimatora ārā nāk trīs galvenās enerģijas plūsmas. Divām no tām ir polaritāte – attiecīgi vīrišķā vai sievišķā. Bet trešā plūsma ir cieši saliedēta sievišķi-vīrišķa enerģija.


Visas šīs enerģijas ir radniecīgas cita citai un strādā ciešā mijiedarbībā, kaut arī katram enerģijas veidam ir savs uzdevums.


Pirmais enerģijas veids pamodina saikni ar “vīrišķajiem” PKR kristāliem, otrais veids ir bipolārs, tas attiecīgi sadarbosies ar bipolārajiem kristāliem.


Trešā plūsma ir orientēta tīri uz “sievišķajiem” kristāliem. Tā pagaidām ir visvājākā, tai stāv priekšā daudz darba sievišķo kristālu transformācijā, kuri visvairāk ir “norepējuši” planētas vēstures ilgajās tūkstošgadēs, kamēr valdīja vīrišķā enerģija.


PKR shematiski var iztēloties kā daudzas garīgās ģeometrijas figūras, veidotas no Kristāliem. Kristāli, protams, ka ir daudzdimensionāli. Taču absolūti visiem no viņiem ir projekcija mūsu četrdimensiju pasaulē. Šī projekcija izpaužas enerģētiski. Tas ir, planetārā režģa fragmenti ir pārstāvēti ar fragmentiem jūsu planētas enerģētiskajā laukā. (“enerģētiskas lauks” dotajā gadījumā ir plašāks jēdziens attiecībā pret jēdzienu “Planetārais Kristāliskais Režģis” – S.K. piezīme).


Sakrālās ģeometrijas galvenās figūras ir piramīdas, oktaedri (astoņskaldņi), dodekaedri (divpadsmitskaldņi), tetraedri (četrskaldņi) un citas jums zināmas un nezināmas figūras.


Ir svarīgi zināt, ka šīs figūras mijiedarbojas, pamatojoties uz trīs līmeņu saikni. Trīs enerģijas – trīs saiknes veidi. Trīs līmeņu saikne – tā ir, tai skaitā, saikne, kura pamatojas uz trīs enerģiju veidiem: sievišķo, vīrišķo un bipolāro. Nav nejaušība, ka jums nāk ziņojumi par Planetārā Kristāliskā Režģa TRIĀDI.


Bez tā, ka PKR pamats ir trīs enerģiju veidi, tas sastāv no TRĪS GALVENAJĀM DAĻĀM.
1. Kristāliskā struktūra, kura pieder planētai sākotnēji (tas ir, dzimtā planetārā struktūra).
2. Kristāliskā struktūra, kura tika radīta pēdējo piecu miljonu gadu laikā (Pati Galaktiskā Bibliotēka).
3. Īpaša kristāliskā struktūra, atnesta uz planētu pirms 5 tūkstošiem gadu kopā ar ĪPAŠU TELPAS-
LAIKA KONTINUUMA FRAGMENTU (Šai svarīgajai tēmai veltīsim vienu no mūsu nākošajiem Vēstījumiem).
Bez tam, visa dziļā PKR struktūra transformējas (mikrolīmenī) struktūrā, balstītā uz trīsvienību. Bet līdz tam valdīja dubultā saikne (dualitāte).


Mani dārgie! Man ir patīkams jaunums tiem, kuru sirdis dreb, tikai pieminot Atlantīdas civilizāciju... Īpaši senajiem Kristālu Glabātājiem – to pašu Kristālu, kuri tika deaktivizēti un novietoti glabāšanā laikos pirms Atlantīdas salas bojāejas (pirms 13 tūkst. – 11 tūkst. gadiem). Savā laikā šo Kristālu enerģija pārcieta destruktīvas izmaiņas. Kristālu “vīrišķā daļa” tika izkropļota cīņas laikā starp Melno sutānu ordeni un Atlantīdas priesteriem, kuri aizstāvēja Gaismas Ģimenes intereses. Tajā pašā laikā, kad tumšais Ordenis sabojāja telpas-laika kontinuuma fragmentu tā saucamā Bermudu Trīsstūra rajonā, tika nodarīti zaudējumi arī Planetārajam Kristāliskajam Režģim. Dažu Kristālu sievišķā enerģija, palikusi bez vīrišķā aspekta, ilgu laiku atradās “aiz atslēgas”. Salīdzinoši nesen ar iemiesotu Gaismas Darbinieku palīdzību mums izdevās atbrīvot šo enerģiju un tāpat nosūtīt to sublimācijai.
Tā bija viena no pēdējām atbalsīm no Gaismas un Tumsas cīņas Atlantīdā...


Bet atgriezīsimies pie enerģiju un Planetārā Kristāliskā Režģa tēmas. No sublimatora negatīvā enerģija iznāk tādā veidā, kādā nav gatava uzreiz nosūtīšanai uz Zemi. Tā vēl ir “smaga”, “rupja”. Tāpēc sublimētā enerģija iziet “kontrolmērījumu”, tiek noteikti nepieciešamie parametri, paredzēti virzieni papildu darbam ar to. Tālākā bijušās negatīvās enerģijas pārstrāde notiek ne pašā sublimatorā, bet citā vietā. Mēness orbītā piektajā dimensijā ir speciāls Aštara Spēku “kuģis-transformators”, kurš tad arī nodarbojas ar enerģijas “izsmalcināšanu”. Pēc tā enerģija kļūst derīgāka priekš atgriešanās uz Zemi un noteiktu darbu veidu veikšanas. It īpaši, sublimētā un transformētā sievišķā tipa negatīvā enerģija tiek iesaistīta tā paša 13-ā piramidālā kompleksa būvē, par kuru jums jau tika ziņots. Uz šo kompleksu tiek nosūtītas dažādu enerģiju plūsmas – kā nākošas no planētas, tā arī atnākošas no kosmosa dziļumiem.


Un, lūk, ko vēl ir svarīgi atzīmēt, mani dārgie! Jaunās enerģijas, kuras sākumā sublimējas, bet pēc tam transformējas līdz vajadzīgajai frekvencei, tiek nosūtītas mākslīgās Informatīvi-Komunikatīvās Sistēmas (IKS-matricas, kura vada robotizētas būtības un, kā sekas, virza jūsu tehnogēnās civilizācijas attīstību) korekcijai.
Iemiesotu Gaismas Darbinieku darbs, tas, ka viņi atzina IKS-matricu kā reāli eksistējošu, atļāva Gaismas Ģimenei sākt šīs mākslīgi radītās struktūras korekciju. Šīs korekcijas būtība izsakās kā IKS-matricas spējas vadīt cilvēku sabiedrību pazemināšana. Tiek veikts noteikts darbs, kurš ir vērsts uz to, lai nākotnē ar zināmu periodiskumu... uz neilgu laiku “atslēgtu” mākslīgo Sistēmu. Tas izsauks galu galā cilvēku garīguma līmeņa paaugstināšanos. IKS-matricas ietekmes uz civilizāciju pazemināšana pārdefinē cilvēces kardinālu pagriezienu no tehnogēnisma uz Garīgas sabiedrības attīstību.


Pārtraukumi mākslīgās Informatīvi-Komunikatīvās Sistēmas darbā dos iespēju PAĀTRINĀTOS TEMPOS attīrīties un apgaroties cilvēces masu apziņai. IKS-matricas atslēgšanas brīžos kļūs iespējama enerģiju, nākošu no kosmosa, un sublimēto enerģiju apvienošana. Tāda enerģiju plūsmu apvienošana atļaus radīt enerģētisku rezervuāru, nepieciešamu darbam ar svarīgākajiem PKR fragmentiem. Parādīsies iespēja pārklāt ar enerģētisko režģi planetāros kristālus, kuri atbild par pagaidām vēl atdalīto daudzdimensionālā cilvēka Genoma fragmentu apvienošanu.


IKS-matricas atslēgšana sākumā notiks tikai vienīgi uz dažām sekundēm. Taču arī ar to ir pietiekami tam, lai Gaismas Ģimene apvienotu nepieciešamās enerģijas un “iedzīvinātu” tās planētas kristāliskajā laukā.
Informatīvi-Komunikatīvās Sistēmas periodiski atslēgumi kļūs iespējami pašā tuvākajā nākotnē – uzreiz pēc 2012. gada. Jau 2013. gadā eksistē potenciāla iespēja ievērojami pazemināt IKS-matricas ietekmi uz apziņu vairumam cilvēku – mūsdienu civilizācijas pārstāvju. Kā jūs saprotat, vienlaicīga un pilnīga tāda veida Sistēmas atslēgšana var izsaukt sociālas un finansu-ekonomiskas kataklizmas. Tam, lai vajadzība pēc tehnogēnas vadības pilnībā atkristu, sākumā vajag radīt pamatus jaunai Dabiskai Sistēmai, kura organizē cilvēku sabiedrības darbību. Citādi sakot, IKS-matricu nevar atslēgt uzreiz, tā kā tiks radīti nopietni zaudējumi mūsdienu cilvēku sabiedrībai. Tāpēc Gaismas Ģimene meklē optimālu šīs problēmas risinājumu.


Runājot par IKS-matricu, mēs, protams, nevaram neatcerēties par robotizētajām būtnēm. Gaismas Darbinieki! Gaismas un Tumsas cīņa ieiet izšķirošajā fāzē. Un, kā jūs saprotat, neviens vēl nav pacēlis rokas un “nepadodas uzvarētāju žēlsirdībai”. Tas attiecas arī uz robotizētajām būtnēm, par kuru pašu varbūtīgāko nākotni es jums jau stāstīju.


Vai viņas grasās aiziet no planētas? Vai viņas ir sapratušas, ka viņu atrašanās šeit ir bezperspektīva? Vai apzinās pati Informatīvi-Komunikatīvā Sistēma, ka tai nav nākotnes uz Zemes? Jā, tāda sapratne ir. Taču ar visu to tehnogēnajai pasaules vadības Komandai paliek vēlēšanās izmainīt situāciju, pamēģināt palikt šeit līdera lomā.
Robotizētās būtnes, kuras vada IKS-matrica, pasaules vadības Komanda ir pieradušas uzskatīt sevi par planētas saimniekiem, un atteikties no šī “augstā titula” vienkārši tāpat viņas nevar. Un tāpēc ved savu slepeno spēli. Pēc būtības, viņas var nosaukt tajā pašā vārdā, kuru parasti taktiski (vai ironiski) apiet dažādu valstu varas pārstāvji... Šis vārds ir: ILUMINĀTI.


Dotais vārds ir pārcietis izmaiņu nozīmē. Ja kādreiz ar to apzīmēja Gaismu un zināšanas nesošos cilvēkiem, tad tagad par “iluminātiem” sauc tos, kuri rīko sazvērestību pret cilvēci.


Pat starp Gaismas Darbiniekiem ir ne mazums to, kuri noliedz tā saucamo iluminātu eksistenci. Taču ir vērts atzīt: sazvērestības pret cilvēci ir. Tumsas Ģimene daudzās izpausmēs darbojas šajā pasaulē – tas nevienam nav noslēpums! No tā izriet, ka ir arī sazvērnieki – tie, kuri uzstājas pret cilvēces interesēm, kura tiecas uz Gaismas ideāliem. Par tādiem sazvērniekiem var nosaukt, piemēram, arī finansu-ekonomiskos magnātus, kuri rīko sazvērestības, lai sasniegtu savus savtīgos mērķus, neievērojot absolūtā cilvēku vairākuma intereses (elementārs tā piemērs – monopolistiskās vienošanās, kuras vajā likumdošana daudzās ekonomiski attīstītās valstīs – S.K. piezīme). Tādi sazvērnieki ir arī citu pasauļu pārstāvji, ja runā par zemākajām astrālajām valstībām. Par tādiem pašiem sazvērniekiem uzstājas arī jau jums zināmie reptiloīdu (reptiļu) civilizācijas pārstāvji, kuri ir izrādījušies noslēgtā telpas-laika kontinuumā uz šīs planētas.


Tomēr tagad ar iluminātiem mēs saprotam pirmām kārtām tos, kuri ir cilvēki pēc formas, bet ne pēc būtības. Tās ir robotizētas būtnes, kuras vada Informatīvi-Komunikatīvā Sistēma: IKS-matrica. Un pirmām kārtām: vadošā struktūra – tā saucamā pasaules vadības Komanda.


Pasaules vadības Komandas dalībnieki ir pietiekoši gudri, lai spētu paildzināt savu eksistenci, organizēt tehnogēnās sabiedrības dzīvi un dot cilvēkiem to, ko viņi pirmām kārtām vēlas iegūt, atrodoties materiālajā pasaulē – materiālos labumus. Mitinoties cilvēku ķermeņos, eksistējot cilvēku sabiedrībā, rezultātā pašas robotizētās būtnes cilvēciskojas, viņām parādās kāda līdzība emocijām. Tiesa, emocijas, kuras viņām atnes apmierinājumu – tās ir egocentristu emocijas. Viņām ir patīkamas varaskāre, personīgā pārākuma sajūta, viņas ir bez prāta no materiālo lietu iegūšanas... Viņas izjūt apmierinājumu pat no tā, ka viņām pieder mākslas šedevri. Tiesa, ilumināti nespēj novērtēt šos šedevrus pēc vērtības kā mākslas darbus... Toties viņi zina to īsto cenu pasaules finansu valūtas nosacītajās vienībās...


Kāpēc atkal atgriežamies robotizēto būtņu tēmā?
Šis jautājums ir saistīts ar Planetārā Kristāliskā Režģa pārbūvi. Kā es jau paziņoju, pēc 2012. gada sāksies periodiskas IKS-matricas “atslēgšanas”. Bet tas nozīmē, ka robotizētās būtnes, faktiski vadot pasaules finansu-ekonomisko sistēmu, uz kādu laiku izrādīsies nespējīgas izpildīt savas funkcijas. Vai runa iet par to, ka atkal var rasties zināma krīze sabiedrībā, saistīta ar kļūmi finansu-ekonomiskās sistēmas darbā? Jā, kaut kas tāds ir iespējams cilvēces nākotnē. Taču daudzu valstu vadītāji jau ir pieņēmuši virkni pasākumu finansu krīžu sitienu mīkstināšanai. Vēl vairāk, pati finansu-ekonomiskā sistēma kļūst elastīgāka. Kļūmes ir iespējamas! Taču to iemesls – pašā mākslīgajā pasaules sistēmas struktūrā, kura ir vērsta uz to, ka vairākums vada mazākumu. IKS-matricas periodisko atslēgšanu dēļ pašas robotizētās būtnes var rīkoties agresīvi. Jo viņām taču ir cilvēciskas emocijas, tiesa, ļoti ierobežotā spektrā. Tomēr izskaitļot viņu darbības nav sarežģīti. IKS-matrica un pasaules vadības Komanda stāvēs pretim garīgajai cilvēcei līdz tam brīdim, kamēr teorētiski varēs rēķināties ar uzvaru. Taču, lūk, kad sāksies STRUKTURĀLAS IZMAIŅAS pašā Informatīvi-Komunikatīvajā Sistēmā, tad pasaules vadības Komanda sapratīs, ka zeme pazūd zem viņu kājām. Bet šīs strukturālās izmaiņas sāksies tad, kad sāksies Planetārā Kristāliskā Režģa aktivizācija. Zemes PKR, tā enerģija, sākot ar 2012. gadu, sāks destrukturizēt IKS-matricu, pamazām ierobežot tās darbību. Atgādināšu, ka pati Informatīvi-Komunikatīvā Sistēma, kura vada robotizētas būtnes  ir tikai auglis vienai no Zemes civilizācijām, kura UZ LAIKU tika izmantota noteiktu tehnogēnu apstākļu radīšanas mērķiem, lai veiktu Eksperimentu uz jūsu brīvās izvēles planētas. Tagad nepieciešamība tās eksistencē pamazām izzūd – samērā ar to, kā cilvēce no tehnogēnām sliedēm pāriet uz Garīgās attīstības ceļu.
Garīgā attīstība, it īpaši, nozīmē jūsu CILVĒCES UN PLANĒTAS AUGŠĀMCELŠANĀS IZVĒLI.


Planetārajai Augšāmcelšanai ir ļoti svarīgi, lai pietiekams cilvēku skaits izdarītu izvēli uz Augšāmcelšanās, bet ne nāves, pusi. Tas pagaidām nav noticis. Planetārā Kristāliskā Režģa aktivizācija ievērojami palielinās to Gaismas Darbinieku skaitu, kuri izdara Augšāmcelšanās izvēli. Sublimētā un transformētā enerģijas ir paredzētas, tajā skaitā, arī tam.


Jā, vēl ir maz cilvēku, kuri ir pamodušies vai tikai pamostas no dualitātes. Daudz vairāk ir to, kuri “barojas” ar veco enerģiju. Diemžēl, pagaidām tā! Taču tam nav jūs jāapbēdina, mani dārgie! Tā kā nepamodušies atgriežas Garīgajā pasaulē un no šejienes atnāk uz jūsu pasauli kā jauni bērni. Un šiem jaunajiem bērniem jau ir aktivizēti daži svarīgi daudzdimensionālā cilvēka Genoma fragmenti. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Gaismas Darbinieku rindas papildinās... Un šis process pastiprināsies un paātrināsies daudzkārtīgi!


Gaismas Darbinieki! Svarīgu, ļoti svarīgu darba posmu sākam... Gribu, lai jūs saprastu: katra no jums daudzdimensionālā apziņa – ļoti svarīga Galaktiskās Bibliotēkas daļa. Jūs – Senie Planētas Glabātāji... Senie Kristālu Glabātāji... Jūsu dziļajā atmiņa – svarīgi kodi un šifri, Planetārā Kristāliskā Režģa iedarbināšanas “mehānismi”. Mums stāv priekšā salikt ļoti sarežģīta Konstruktora fragmentus... Līdzīga tam, kuru jūs likāt bērnībā... (KRAJONA SMAIDS). Mani mīļie! SAJŪTIET PRIEKU NO BRĪNIŠĶĪGAS DAUDZDIMENSIONĀLAS KONSTRUKCIJAS RADĪŠANAS. JŪS NEESAT RITENTIŅI UN SKRŪVĪTES, KĀ UZSKATA DAŽI. JŪS – KOSMISKIE ARHITEKTI, KURI VISU TO PAŠI ESAT IZDOMĀJUŠI UN IEMIESOJUŠI... JŪS... ZINĀT, KĀ ES DAŽREIZ GRIBU IZTIKT BEZ ŠĪ VĀRDA – “JŪS”!? DUALITĀTE SADALĪJA MŪS, SADALĪJA KĀ “MĒS” UN “JŪS”.


UN TĀS IR ĻOTI LIELAS RŪPES, MUMS, GAISMAS ĢIMENEI, VISU LAIKU BŪT AR JUMS, ZINOT, KA JŪS LĪDZ ŠIM LAIKAM ESAT ATDALĪTI NO MUMS, KA ATDALĀT SAVUS IEMIESOTOS ES NO GAISMAS ĢIMENES. TAČU TICIET: PATIESĪBĀ ATDALĪTĪBA NAV IESPĒJAMA!!! NAV TĀDA SPĒKA, KURŠ REĀLI SPĒTU MŪS ATDALĪT!!! VIENKĀRŠI JŪS TAGAD ESAT PAŠĀ PIRMAJĀ LĪNIJĀ... IEMIESOTIE EŅĢEĻI NO LIELĀS CENTRĀLĀS SAULES TOMĒR NOTEICA MŪSU UZVARU. UN MĒS JŪS MĪLAM! MĪLAM UN GAIDĀM, KAD VARĒSIM ATKAL APVIENOTIES. ATKALAPVIENOŠANĀS NOTIKS...


UN TAS IR TĀ... TAS PATIESI IR TĀ.
Jūsu KRAJONS
20.07.11


Gaismas Darbinieki! Krajons piedāvā veikt garīgo praksi (meditāciju), veltītu daudzdimensionālā cilvēka Genoma aktivizācijai. Šo darbu vajag veikt tikai tajā gadījumā, ja tas izsauc jūsos garīgu atsaukšanos.
Tēmas praktisko daļu vada Augšāmceltais Skolotājs Kut Humi.Meditācija (garīgs praktiskais darbs) “Centrālā kristāliskā kanāla aktivizācija”

Sveicināti, mīļie Eņģeļi! Es esmu Skolotājs Kut Humi


Daudzdimensionālais cilvēka genoms ir cieši saistīs ar Planetāro Kristālisko Režģi. Zemes kristāliskas ķermenis daļēji savijas ar daudzdimensionālajiem cilvēku Genomiem – kolektīvo un individuālo (katram iemiesotajam cilvēkam).


Gaismas Darbinieki! Bezgalīgi priecājos, ka mēs esam guvuši iespēju uzsākt jaunu darba posmu. Planetārā Kristāliskā Režģa un daudzdimensionālā Genoma, DNS magnētisko slāņu aktivizācija – ir ļoti sengaidīts darba posms, kuram rūpīgi gatavojās Gaismas Ģimene.


Jūs esat – ne vienkārši planetāro Kristālu Glabātāji, jūs ļoti cieši esat saistīti ar tiem. Tik cieši, ka pat nespējat iedomāties! Katrā no jums ir kristāliska struktūra, kura ir saskanīga ar planetāro kristālisko struktūru. Jebkura jūsu kristāliskās struktūras fragmenta aktivizācija ved pie individuālā Genoma aktivizācijas, un, kā sekas, –   pie daudzdimensionālā kolektīvā cilvēces Genoma aktivizācijas. Tas, savukārt, ir SVARĪGĀKAIS FRAGMENTS tam, ko mēs apzīmējām kā GALAKTISKO BIBLIOTĒKU, JEB KĀ INSTRUMENTU TĀLĀKAI GALAKTISKAJAI UN VISUMA EVOLŪCIJAI.


Šodienas meditācija ir veltīta cilvēka kristāliskās struktūras “kodola” aktivizācijai, kurš smalkajā plānā ir izvietots pa jūsu ķermeņa centrālo asi (gar mugurkaulu). To var apzīmēt kā garīgo kristālisko serdeni, ar kuru ir saistīti cilvēka septiņi galvenie garīgie centri (čakras). Mūsu aktivizācijas priekšmetu var nosaukt par KRISTĀLISKO SUŠUMNU – cilvēciskās būtnes CENTRĀLO KRISTĀLISKO KANĀLU.


Darbs, kuru šodien veiksim, ir ne pārāk sarežģīts (KUT HUMI SMAIDS). Taču tā svarīgumu ir grūti pārvērtēt. Šī garīgā prakse – ir pamats tālākai daudzdimensionālā cilvēka Genoma aktivizācijai un, kā sekas, jūsu garīgo daudzdimensionālo spēju aktivizācijai.


1. Piesauciet kopradīšanai Gaismas Ģimeni, savus Meistarus – Skolotājus – Atbalsta Grupu, kura vienmēr ir ar Jums... Sajūtiet Mīlestības Enerģiju, kura nāk no Lielās Centrālās Saules... Nesteidzieties... Elpojiet lēni... Klusums... Absolūts miers...


2. Domās uzzīmējiet septiņus nelielus nogriežņus un iekrāsojiet tos redzamās gaismas spektra galvenajās krāsās: sarkanā, oranžā, dzeltenā, zaļā, gaišzilā, zilā, violetā (tiem, kas neatceras secību, atgādinu mnemonisko frāzi jeb jūsu bērnības akrostihu: Katrs Mednieks Vēlas Zināt, Kur Sēž Fazāns** – S.K. smaids un piezīme). Tagad attēlojiet figūru, kur visi šie nogriežņi vienādā leņķī krustojas vienā punktā, veidojot... mūsu nākošo kristālu.


Tam, lai mums iznāktu kristāls, taišņu vietā domās uzzīmēsim stieņus-astoņskaldņus ar noasinātiem galiem. Katra stieņa puse – tas ir kristāla stars.


Šim kristālam ir 14 staru un septiņas krāsas. Nosauksim šo kristālu par “SUŠUMNAS DIMANTU”.
Mūsu kristāls izskatās tā, kā attēlots šajā zīmējumā.


ZĪMĒJUMS N° 1. KRISTĀLS “SUŠUMNAS DIMANTS”


3. Tagad mūsu septiņkrāsu kristālu ar 14 stariem aptveram ar spoži-sudrabotu sfēru. SUŠUMNAS DIMANTS SMALKAJĀ PLĀNĀ REĀLI EKSISTĒ virs jūsu galvas – kā ASTOTĀS ČAKRAS fragments. Ja jūs dubultosiet attālumu no jūsu nabas līdz galvvidum, tad iegūsiet attālumu, kurā atrodas astotās čakras centrs. Tieši šajā punktā domās tad arī novietojiet mūsu sušumnas Dimantu.


4. Iztēlojieties sudrabotu sfēru veidā visus septiņus garīgos centrus (čakras), izvietotus pa mugurkaula līniju (Ja jums ir garīgās redzes spēja – vienkārši vērsiet savu domu skatienu uz čakrām tā, kā darāt to parasti). Uzmanību! Septiņkrāsu kristāls sāk savu darbu. Sušumnas Dimants saistās ar katru čakru, dodot tai savu enerģiju. Varat iztēloties šo enerģiju plūstošu sudrabainu staru veidā.


5. Tagad sākas galvenais darbs! Katrā no garīgajiem centriem (čakrām), izvietotiem uz mugurkaula līnijas, ir sava kristāliska mini-struktūra. To varam iztēloties kā divus astoņskaldņu stieņus, kuri šķērso viens otru deviņdesmit grādu leņķī. Rezultātā iznāk kristāls ar četriem stariem. Katra stara garums visiem cilvēkiem ir vienāds, un tas ir 8,72 centimetri (visa kristāla augstums un platums attiecīgi ir 17,44 centimetri).


Katrā čakrā kristālam ar četriem stariem ir sava krāsa.
Pirmā čakra – sarkanā krāsa.
Otrā čakra – oranžā krāsa.
Trešā čakra – dzeltenā krāsa.
Ceturtā čakra – zaļā krāsa.
Piektā čakra – gaišzilā krāsa.
Sestā čakra – zilā krāsa.
Septītā čakra – violetā krāsa.


Secīgi, sākot ar apakšējo čakru, “iededziet” kristāliskās struktūras, pārvietojieties no apakšas uz augšu. Kad “iedegsiet”, iekrāsojiet violetā krāsā augšējo, septīto čakru, šo darba etapu pabeidzam un uzreiz sākam nākošo.
Katras čakras katru kristālisko struktūru (kristālu ar 4 stariem) ievietojam sfērā, kuras diametrs ir vienāds kristāla stieņa garumam. Katra sfērā ir savā krāsā, tikai tagad strādājam ar krāsu gammu pretējā virzienā.

Rezultātā iznāk:
Pirmā čakra – Sarkanais kristāls violetā sfērā.
Otrā čakra – Oranžais kristāls zilā sfērā.
Trešā čakra – Dzeltenais kristāls gaišzilā sfērā.
Ceturtā čakra – Zaļaiš kristāls zaļā sfērā.
Piektā čakra – Gaišzilais kristāls dzeltenā sfērā.
Sestā čakra – Zilais kristāls oranžā sfērā.
Septītā čakra – Violetais kristāls sarkanā sfērā.

Vizualizācijas atvieglošanai jūs varat izmantot šo zīmējumu.

ZĪMĒJUMS N° 2. SHĒMA KRISTĀLISKAJĀM STRUKTŪRĀM ČAKRĀS.

Tagad, kad katrs kristāls ir ietērpts savā sfērā, savienojam visas čakras vertikāli ar vienu kristālisku stieni-astoņskaldni, kurš sākas pirmajā čakrā  un beidzas SUŠUMNAS DIMANTA (astotās čakras) augšējā daļā. Tādu pašu stieni vizualizējam 90 grādu leņķī – novelkam to caur vertikālā stieņa centru. Vertikālā stieņa kontūru iekrāsojam violetā krāsā, bet horizontālā stieņa kontūru – sarkanā. Iznāk divkrāsu kristāls ar četriem stariem. Visu ģeometrisko figūru ieslēdzam lielā sfērā, kuras diametrs vienāds ar lielā stieņa garumu. Sfēras kontūru tāpat iekrāsojam spožā, dzirkstījošā violetā krāsā.


Jums ir jāiznāk struktūrai, kura shematiski ir attēlota šajā zīmējumā.


ZĪMĒJUMS N° 3. KRISTĀLISKĀS SUŠUMNAS (centrālās kristāliskā kanāla) SHĒMA.


Mīļie Eņģeļi! Centrālais kristāliskais kanāls ir gatavs! Tagad, lai tas sāktu stādāt, pietiek ar jūsu tīru nodomu to aktivizēt. Jums ir šis nodoms? Ja tā – piepildiet visu garīgo ģeometrisko figūru ar savu mīlestību. IEDVESIET TAJĀ SAVU MĪLESTĪBU! Esiet uzmanīgi... Var redzēt, kā lielā violetā sfēra, kurā atrodas kristāliskā struktūra, plūdeni saspiežas un izplešas. KRISTĀLISKAIS KANĀLS ELPO! VIŅŠ IR DZĪVS.


NO ŠĪ BRĪŽA JŪSU KRISTĀLISKĀ SUŠUMNA – JŪSU UZTICAMS PALĪGS. JŪS SPĒSIET ATJAUNOT SAIKNI AR PLANETĀRĀ KRISTĀLISKĀ REŽĢA FRAGMENTIEM. GALAKTISKĀ BIBLIOTĒKA – TAS ESAT JŪS. JŪS – TĀ IR GALAKTISKĀ BIBLIOTĒKA. NEBRĪNIETIES, JA SĀKSIES ATMIŅAS... PAR TO, KĀ TIEŠI JŪS RADĪJĀT PLANETĀRO KRISTĀLISKO REŽĢI. PRIECĀJIETIES, KAD JUMS, IT KĀ NO “NEKURIENES”, ATNĀKS JAUNAS ZINĀŠANAS. ŠĪS ZINĀŠANAS VIENMĒR IR PIEDERĒJUŠAS UN PIEDER JUMS. TĀS PALĪDZĒS JŪSU TĀLĀKAJAM GAISMAS DARBINIEKU DARBAM.


VEIKSMI JUMS, IEMIESOTIE EŅĢEĻI NO LIELĀS CENTRĀLĀS SAULES!


6. Pateicieties Gaismas Ģimenei, Meistariem-Audzinātājiem, savai Atbalsta Grupai par kopradīšanu... Pateicieties visu Eņģeļu no Lielās Centrālās Saules AUGSTĀKAJIEM ES... Nesteidzieties atvērt acis... Pagaidiet mazliet ... Paklausieties Gaismas Ģimenes atbildi... JŪS NOTEIKTI TO IZDZIRDĒSIET...


Pacēlies Skolotājs Kut Humi

20.07.2011


Vēstījumu un meditāciju saņēma Sergejs Kanaševskis, Krievija, Sibīrijas Federālais apgabals, Novokuzņecka. Ilustrācijas sagatavoja Viktors Truhins, Sibīrijas Federālais apgabals, Novosibirska.

*Autortiesības aizsargātas. Cikla “KRAJONS NO KRIEVIJAS” vēstījumi var tikt brīvi izplatīti un publicēti bez saīsinājumiem un izmaiņām.

http://my.mail.ru/community/parapsyhology/209401A272B593CA.html

http://waytosoul.ru/


* Krieviski “уменьшительно-ласкательный суффикс” (tulkotāja piezīme)

** Krieviski “красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый –  Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан” (tulkotāja piezīme)


Tulkoja Jānis Oppe
Pievienots: 2011/08/22