13. Saule cilvēka genomā, jeb Par to, kāpēc uz Zemes nekad neradīs ģenētisko ieroci

Krajons caur Sergeju KanaševskiSveicināti, mani dārgie. Es esmu Krajons no Magnētiskā dienesta.

Gaismas Darbinieki! Jums jau ir zināms par magnētiskās, daudzdimensionālās DNS 11 slāņiem. Daudzi no jums ir sākuši strādāt pie jūsu daudzdimensionālo gēnu struktūru aktivizēšanas! Tas ir lieliski! Tas ir vienkārši brīnišķīgi... Ak, ja jūs zinātu, cik ilgi mēs esam gaidījuši šo brīdi, kad cilvēciskās būtnes sāks, beidzot, atgriezt savu Dievišķumu! Un ne vienkārši atgriezt. Bet saņemt to jaunā kvalitātē! Cilvēcisko būtņu gēni, organizēti 12 slāņos (pirmais, ķīmiskais slānis, plus 11 “nemateriālie”, magnētiskie), tie arī ir tie “burvju artefakti”, kurus jūs paceļat kopā ar sevi no materiālās pasaules dibena. Mans pārinieks no Amerikas (Runa ir par Lī Kerolu – S.K. piezīme) ļoti saturīgā darbā, kārtējā grāmatā, dod iespēju iepazīties ar Krajona mācību par cilvēka ģenētiskās struktūras daudzdimensionālajiem slāņiem. Tagad piedāvāju jūsu uzmanībai tikai dažas svarīgas ziņas, kuras daudzi no jums jau ir gatavi pieņemt un saprast...


Sākumam paziņošu par... TRĪSPADSMITĀ DNS slāņa eksistenci! Jūs tas jau ne īpaši pārsteidz? Nu, protams, mani dārgie, daudzi ir sapratuši, ka šajā informācijas ciklā mēs izejam AIZ 2012. GADA ROBEŽAS, traucoties nākošajā periodā. Un vispār – aiz 12 robežas! Atgādināšu, ka skaitlis “13” priekš mums vispirms sastāv tikai no “12” un “1”. Taču tomēr tas ir – trīspadsmitais slānis, vai ne tā? Tas slānis, kurš nepiekļaujas jau zināmajiem 12... Īpašs slānis...


Tagad, kad tiek nodota šī informācija, mans pārinieks no Krievijas sēž savā ārpilsētas mītnē (mājiņā uz vasarnīcas zemes gabala – S.K. smaids un piezīme), aiz muguras krāsns, kurā deg uguns. Es lūdzu viņu apgriezties, pievērst uzmanību šai ugunij. Kāpēc? DNS trīspadsmitais slānis – tā ir Ugunīgā Stihija. Taču, protams, ne tā, kura dzimst malkas vai ogļu dedzināšanas rezultātā... Runāju par Kosmisko Ugunīgo Stihiju, kura ir dzīvības avots mūsu Visumā. Par to Ugunīgo Stihiju, kura atļauj degt zvaigznēm un dot dzīvības enerģiju planētām. Par to Stihiju, pateicoties kurai, dzīvo arī jūsu Saule... Pateicoties kurai, dzīvojat arī jūs, mani dārgie... Bet tomēr izbrīnīsieties, ja teikšu, ka uz jūsu Saules mājo pašas saprātīgākās dzīvības formas – jūsu Saules sistēmā? Jūs tā esat pieraduši uzticēties savai zemes zinātnei, ka pieļaujat  saprātīgas būtnes uz planētām, taču nevarat iedomāties dzīvību uz Saules, uz citām zvaigznēm. Ak, tur ir ļoti augstas temperatūras? Jūs tā uzskatāt? (KRAJONA SMAIDS). Ticiet: tie, kuri dzīvo uz Saules, tā neuzskata. Viņiem tur ir pietiekoši komfortabli. Bet tagad atklāšu dižu noslēpumu (KRAJONA DRAUDZĪGA IRONIJA)... Saules iedzīvotājiem ir daudz komfortablāk, kā tiem, kuri atrodas tagad ceturtajā dimensijā uz planētas Zeme. Tas ir, jums cienījamās cilvēciskās būtnes.


Jā! Tiem, kas vēl šaubās, paziņošu: uz katras no planētām ir tūkstoši un tūkstoši dzīvības formu, tajā skaitā – desmitiem formu tā saucamās saprātīgās dzīvības, organizētas visdažādākajās civilizācijās. Jūsu Saules Sistēmā nav nevienas planētas, uz kuras nemājo saprātīgas būtnes. Vienkārši ir jāsaprot: eksistē ļoti daudz pasauļu dažādās viļņu frekvencēs, dažādās dimensijās. Tāpat arī uz Saules mājo saprātīgas būtnes, organizētas sava veida civilizācijās. Un tie ir garīgi paši attīstītākie jūsu Saules Sistēmas iemītnieki. Vēl vairāk, jūs jau to zināt: katra planēta – dzīva būtne/būtība. Katra planēta ir apgarota. Tāda pati dzīva būtne/būtība ir arī jūsu Saule... Tagad uztveru šaubu notiņu dažu Gaismas Darbinieku dvēselēs... Kādas būtnes var mājot uz Saules?... Tagad pasmaidīsim kopā. Droši vien mirkli jūs aizmirsāt, kas tie tādi... EŅĢEĻI, ATNĀKUŠI NO LIELĀS CENTRĀLĀS SAULES. Jūs paši – Saules Iemītnieki, atstājuši uz laiku savu Dzimteni tam, lai piedalītos Lielajā Eksperimentā un izdarītu darbu, kuru tā mīlat izpildīt. Es runāju par vibrācijas frekvences paaugstināšanu, par Mīlestības enerģijas izplatīšanu, par lielo prasmi radīt Pacelšanos, par Visuma Daiļradi...


Mūsu Centrālā Saule atrodas ne šajā dimensijā. Tas, kaut arī metaforiski, bet tomēr... Saule, Spīdeklis... Lielais Gaismas Punkts, ap kuru apvienojas mūsu Galaktikas pasaules. Katra zvaigzne, katra saule ir saistītas ar neredzamiem pavedieniem, kosmiskiem kanāliem ar Centrālo Galaktikas Sauli. Un no Iekšējās pasaules (jūs tagad atrodaties Iekšējā pasaulē) organizācijas redzes viedokļa visas zvaigznes ir viens vesels, nedalāma struktūra, NEDALĪTS GALAKTISKS ORGANISMS... Ejam tālāk, paplašinot mūsu apziņu... Visas Galaktikas zvaigznes – tā ir VIENOTA SAPRĀTĪGA KOSMISKA BŪTĪBA... Lūdzu jūs, draugi, nelīdzinieties tagad vienai šūniņai jūsu mazajā pirkstiņā, kurš pēkšņi ir apzinājies, ka viņš ir rokas daļa... Vai! Bet ir taču vēl kājas, rumpis ar galvu! Bet, ja nu... bet, ja nu viss ķermenis – ir tikai citu smalkāku, ēterisku, enerģētisku ķermeņu daļa? “Vai-vai” – tā var iesaukties mazā pirkstiņa šūniņa, bet ne Gaismas Darbinieks, kuram sen zināms, ka viss ir vienots.
Un tā, augsti attīstītas dzīvības formas mājo uz Saules – vienotas kosmiskas būtības daļas. Saule – tā ir kosmiskās Dzīv-radošās Uguns stihija, Uguns, kura dod dzīvību planētām un visiem, kas uz tām dzīvo.. Visu to izstāstīju jums tam, lai paziņotu: DNS 13-ais slānis – tā ir jūsu Iekšējā Saule, kura dod dzīvību visiem pārējiem 12 slāņiem. Un, kā jūs saprotat, tieši daudzdimensionālo ģenētisko struktūru 13-ais slānis – DZĪVĪBAS PROGRAMMAS AVOTS UN VIENLAICĪGI TĀS MŪŽĪGAIS DZINĒJS.


Tagad Gaismas Darbinieku DNS – to, kuri izteica nodomu par DNS daudzdimensionālo slāņu aktivizāciju – sāk mainīties. ĢENĒTISKĀS STRUKTŪRAS PĀRRAKSTĀS, tas ir, atjaunojas, kļūst citādas. Mainās ģenētiskais kods. Pagaidām gandrīz visas izmaiņas notiek 11 daudzdimensionālajos, magnētiskajos slāņos. Taču norit arī iekšējs, vēl zinātnieku nepamanīts, sagatavošanās darbs pirmajā, cilvēka genoma ķīmiskajā slānī. Kaut arī šīs DNS pārmaiņas ir un pat tiek NOVĒROTAS DAŽU CILVĒKU GENOMĀ, īpaši pēc 1987. gada dzimušajiem. Bet, ziniet, pārmaiņas genomā drīz kļūs arvien pamanāmākas! Īpaši tiem, kam vēl stāv priekšā iemiesoties šajā pasaulē... Daudziem nākošajiem bērniem notiks virkne nopietnu DNS izmaiņu... Viss tas ir (tai skaitā) sekas Zemes magnētiskā lauka, tās kristāliskā režģa, pārregulēšanas mūsdienu procesiem. Taču tas ir arī JŪSU NODOMA REZULTĀTS, dārgās cilvēciskās būtnes! No tās pašas minūtes, kad jūs dodat atļauju savai Pacelšanai, tam, lai kļūtu “Pacēlušos Skolotāju” daļa, bet plašāk – kļūtu Līdz-Radītājs, ar savu tīro nodomu iededzat zaļo gaismu nākošo bērnu DNS IZDZIEDINĀŠANAI! IZDZIEDINĀŠANA – TĀ IR ATGRIEŠANĀS PIE VESELUMA. NĀKOŠO BĒRNU DNS KĻŪS NESADALĪTĀKAS. Viņu ģenētiskā struktūra būs lielākā mērā UZŅĒMĪGĀKA Pacelšanās procesam... Tas ir sarežģīti un vienlaicīgi vienkārši... Tā kā radinieki Garīgajā pasaulē – jūsu daļa, viņi mainās kopā ar jums, iemiesotajiem cilvēkiem! Jūsu lēmumi ietekmē gan jūs, gan viņus. Tāpēc nākošie bērni atnāks ne vienkārši ar 12 DNS slāņiem, gataviem aktivizācijai un jau daļēji aktivizētiem (un, sekojoši, ar atbilstošām spējām, zināšanām un prasmēm). Brīnišķīgie “Kristāliņi” dzims ar DNS 12 slāņiem, kuri izlaidīs enerģētisku lentu, kurā var atpazīt... mīklaino, noslēpumaino DNS trīspadsmito slāni, par kuru jums pagaidām mazs kas zināms.


Tas – jūsu individuālā Centrālā Saule, tieši atveroša portālu Kolektīvajā Centrālajā Saulē. Bet tā ir... 13-ās dimensijas kvantu “materiālā substance”. Jeb citādi – dod iespēju piedzimt “ķermenim”, kurš atļauj būtībai palikt individualitātei, atrodoties unikālā kolektīvā 13-ās dimensijas “organismā”!


“Stop! Stop, Krajon! Mēs vēl no ceturtās dimensijas matērijas neesam izgājuši, bet tu mums runā par 13-ās dimensijas MATĒRIJU! To ir grūti apzināt!” Dabiski, tā nav tā matērija, ar kuru jūs esat pieraduši sadurties. Pavisam ne tā! Taču tā izpilda būtības individualizācijas un identifikācijas funkciju, būtības, izgājušas caur blīvajiem matērijas slāņiem un atgriezušās Mājās. Vai – vienkāršāk! Jūs – Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules. DNS trīspadsmitais slānis atļaus jums ne tikai atgriezties Mājās – turp, no kurienes jūs esat atnākuši. Bet arī komfortabli tur eksistēt... UF! Lūk! Pagaidām par to viss... Grūti izskaidrot jums to, ko jūs speciāli aizmirsāt (KRAJONA SMAIDS)...


Tagad atgriezīsimies tieši pie tēmas par DNS. Jūsu zemes zinātnieki, jo īpaši krievu zinātnieki, kuri pēta ģenētiku, runā par cilvēka genomu kā par lingvinistiski-matemātisku struktūru, kā par RADĪTĀJA RUNU! (Piemēram, var minēt P.Garjajeva, V.Popoņina, G.Tertišnija uzvārdus – S.K. piezīme) Bravo! Tādiem zinātniekiem ir vērts aplaudēt. CILVĒKA GENOMS – tā ir, tai skaitā, VALODA, STARPTELPISKĀ KONTAKTA LĪDZEKLIS. Tas ir daudzdimensionāls teksts, kuru var lasīt, zinot speciālu alfabētu! Jūsu zinātnieki konstatēja, ka genoma ģenētiskie teksti un citas zīmju struktūras glabājas polarizācijas hologrammu formā hromosomu šķidrajos kristālos. Šī informācijas datu banka ir milzīga un aizņem genoma lielāko daļu – apmēram 97 procentus! Oficiālā zinātne sauc to par “ģenētiskajiem atkritumiem”, atstājot aiz izpētes ietvariem. Nu, protams, tā vienkārši ir sekošana novecojošajai doktrīnai! Tie, kuri sāks atšifrēt tā saucamos “ģenētiskos atkritumus”, iegūs pārsteidzošus, apbrīnojamus rezultātus!


Lūk, ko svarīgi zināt pirmrindas zinātniekiem-ģenētiķiem! Ģenētiskajā “ALFABĒTĀ” ir pazaudēti... daži burti. Tāpēc vienkārši tāpat, bez pazaudēto zīmju, “alfabēta burtu”, zināšanas nav iespējams izlasīt tekstu (atšifrēt datu banku hromosomu šķidrajos kristālos).


Mūsdienu cilvēka gēnu alfabētā – es runāju tagad par pirmo, ķīmisko DNS slāni – tika izņemti daži “burti”. Pateikšu citādāk: DNS komplektā tagad nepietiek gēnu, kuri atbild par svarīgiem darba iecirkņiem. Tajā skaitā – NAV NEMIRSTĪBAS GĒNU vai, piemēram, ATJAUNINĀŠANAS gēnu. Nav ģenētisku struktūru, kuras atbild par ķermeņa orgānu reģenerāciju. Jo, kas tad ir klonēšana – pēc būtības? Tā ir veseluma reģenerācija pēc minimālās sastāvdaļas. Tāpēc reģenerācija un klonēšana – ir savstarpēji ļoti saistītas parādības.


Tā kā runa gāja par atdalīšanos, par iegrimšanu matērijā, nav nekā apbrīnojama, ka dažas ģenētisko struktūru daļas ir izņemtas. Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules! Tagad nedomājiet par citplanētiešu, tumšo vai pelēko spēku viltīgajiem plāniem. Tas bija (un ir) JŪSU LĒMUMS – izvākt svarīgas daļas no cilvēka genoma. Jūs tā dzīvojāt daudzus eonus. Un, lūk, tagad ir pienācis laiks ATGRIEZT visu savā vietā. Tā saucamie “DNS atkritumi”, mūsdienu zinātnieku “nelasāmi” – ir valoda, starptelpiskā kontakta līdzeklis, kurš uzreiz kļūs saprotams, ja tur ieliek izlaistos “burtus”. Pirmrindas zinātnieki tagad aktīvi izstrādā jaunu zinātnes virzienu – viļņu gēnu inženieriju. Un tas nevar mūs neiepriecināt. Jo tādu zinātnieku, viņu domubiedru gan Krievijā, gan citās valstīs, atklājumi ir zinātnisks apstiprinājums tam, ko jau ne reizi vien ir jums ziņojis Krajons. Šie zinātnieki rada tos SAVIJUMA PAVEDIENUS, kuri stipri sasien ezotēriskās, metafiziskās zināšanas ar mūsdienu zinātniskajām zināšanām. Un runa, mani dārgie, jau iet ne par “reliģijas un zinātnes” saskari. Runa iet par Garīgās pasaules un iemiesojušos cilvēku pasaules KOPĒJU RADOŠU DARBU. Runa iet par Aizsega Pacelšanas starp mūsu pasaulēm materiālu izpausmi, zinātnisku pierādījumu. Runa iet par dualitātes atslābināšanu. Un mēs ar jums esam liecinieki tam, kā Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules sāk atgriešanos Mājās... Lūk, kāpēc mēs tā priecājamies, draugi!


Un tā, DNS – tā ir VALODA, STARPTELPISKĀ KONTAKTA LĪDZEKLIS. Ar to, protams, netiek izsmelts cilvēka genoma uzdevums. Taču STARPTELPISKĀ KONTAKTA LĪDZEKLIS ir svarīgākā cilvēka DNS funkcija... Iemiesojušos būtņu kontaktēšanās ar Garīgo pasauli labāk notiek tad, kad DNS pirmā slāņa arējās sieniņas izkārtojas, organizējas tā, ka sāk kontaktēties ar DNS sesto slāni. Tieši caur sesto slāni, par ko es jau teicu, notiek kontaktēšanās ar savu Augstāko Es. Bet, lūk, kas ir interesanti: devītais slānis, izdziedināšanas slānis, cieši savijas ar sesto. Tie ne vienkārši savijas, bet noteiktā “posmā” savstarpēji ietiek viens otrā... Atceraties, pašā mūsu kontakta sākumā (Grāmata “Pēdējie laiki” – Krajons/Lī Kerols – S.K. piezīme) es teicu jums, SEŠINIEKS numeroloģijā vienmēr apvēršas par DEVĪTNIEKU!? Dotajā gadījumā tas nozīmē, ka KONTAKTS, vienība ar GARĪGO PASAULI pārvēršas IZDZIEDINĀŠANĀ. Saprotiet, par ko ir runa?


DNS pirmais slānis – tas ir “ALFABĒTS” ar nepilnu burtu komplektu. Bet, ja vārdos ir izlaisti burti, tos ir ļoti grūti izlasīt! Dažreiz – vienkārši neiespējami... Atcerieties tā sauktās vecslāvu un senkrievu valodas. Rakstības pamatu veidoja līdzskaņu burti, uz kuriem krīt būtības slodze. Patskaņu burti bieži tika izlaisti. Taču tie “burti”, kuri ir izlaisti tagad jūsu DNS pirmajā slānī – tie nav “patskaņi”, bet drīzāk – “svarīgi līdzskaņi”, kuri nes milzīgu būtības slodzi. Lūk, kāpēc bez šīm sastāvdaļām DNS pirmā slāņa RUNA mūsdienu zinātniekiem pārvērtās “atkritumos”. Lūk, vēl viens uzvedinājums... Izlaisti ir ne vienkārši līdzskaņi, bet tie LĪDZSKAŅI, KURIEM IR PĀRIS. Jūsu krievu valodā tādi ir, piemēram: S-Z, D-T... Vēršos pie zinātniekiem, kuru acis, zinu, tagad lasa šīs rindas. Lūdzu, padomājiet, par kādiem pāriem genomā es tagad runāju? Un, ja skaņu “D”, “balsīgu”, jūs vēl kaut kā varat atrast pētāmajā genomā, tad nebalsīgais “T”, šķiet, vispār ir pazudis? Bet, vai tas patiešām ir pazudis? Vai tās nav sekas tai pašai parādībai, kad daļiņa pārvēršas vilnī? Viss uzdevums ir tikai tajā, lai parādītu šos “burtus-viļņus”, padarītu tos kaut vai uz mirkli redzamus jūsu ķīmiskajā slānī! Kas tad notiks? Bet, lūk, kas! PARĀDĪŠANĀS brīdi vajag attēlot, nofotografēt, un ŠĪ FOTOGRĀFIJA palīdzēs izlasīt kodu DNS daļai, kura skaitās “ATKRITUMI”. Par ko gan tad, interesanti, pārvērtīsies šie “atkritumi”? Radiet, mani dārgie! Radiet! Jūs ejat ne vienkārši pa pareizu ceļu! Jūs ejat pa nākotnes ceļu! Jūs, zinātnieki, kuri paceļ Aizsegu un atslābina dualitāti. Jūs – tie, kas atgriež Eņģeļus mājās. Ak, brīnišķa tā diena, kad zinātne atklās Eņģeļus Cilvēkos! Tā diena patiesi ir svēta...


Un tā, zinātniekiem stāv priekšā atrast izlaistos, pazudušos “ĢENĒTISKĀ ALFABĒTA BURTUS”, spēt PARĀDĪT tos. Pēc tam vajag  atšifrēt, ņemot vērā visus jūsu četrdimensiju telpas virzienus un dimensijas. Tagad lūdzu būt uzmanīgiem! Saku: VISUS VIRZIENUS UN DIMENSIJAS. Jau ir skaidrs, ka “ĢENĒTISKO TEKSTU” var lasīt no labās puses uz kreiso, no apakšas uz augšu, vertikāli un tā tālāk. Bet, draugi, saprotiet! Laiks – tā arī ir dimensija. Un tāpēc ģenētiķiem vajag strādāt ne tikai ar lāzera biodatoriem (ko dara mūsdienu zinātnieki), bet pie tam eksperimentēt arī ar gravitāciju un elektromagnētiskajiem laukiem, kuri, protams taču, arī var izpausties dažādās plaknēs un virzienos.


Un tikai pēc tam, kad būs atšifrēts “ĢENĒTISKAIS ALFABĒTS”, var jau daudz efektīvāk pielietot “LINGVINISTISKI-MATEMĀTISKO” pētniecības metodi. Tā kā patiešām cipari reizē ar burtiem ir neatņemama ģenētiskā (olbaltumvielu) koda daļa. Un vēl... Citi zinātnieki, kuri izmanto citas pieejas genoma izpētē, ir konstatējuši ģenētiskās skaitļošanas sistēmā nulles funkciju izmantošanu (runa ir par V.I. Ščerbaka pētījumiem – S.K. piezīme). Bet nulle, kā apgalvo jūsu zinātne, ir tīrs prāta auglis. Tas ir, zinātnieki runā par to, ka genomam ir sava apziņa (KVAZIdomāšana). Ak! Bet, vai tad mēs neteicām jums, ka katrai jūsu organisma šūniņai ir apziņa un pat... viņa dzird jūs? Teicām! Un ne reizi vien! Tagad par to jums saka jūsu zinātnieki!


Mani dārgie! Lūdzu piedošanu par zināmu “iedziļināšanos” specifiskā tēmā vairumam lasītāju-klausītāju, kuri ir tāli no zinātnes! Taču saprotiet visu šodienas tēmas svarīgumu. Tās pārliecīgo aktualitāti...


Krajons jau ziņoja, ka visi DNS slāņi ir organizēti... kuba formā. Lūk, kāpēc tiem pētniekiem, kuri strādā ar DNS, bieži rādās istaba... Istaba – tas ir kubs. Un vēl – jūsu “dzīvokļa” daļa (KRAJONA SMAIDS). Un, lūk, iedomājieties, ka pēkšņi vienu no jūsu istabas sieniņām sāk... rekonstruēt. Nē-nē! To nenovāc pavisam! Jo jūs uzreiz nosalsiet vai cietīsiet no sniega vai lietus, no ārējās pasaules ietekmēm. Siena saglabājas! Taču neredzamie celtnieki veic ar to burvīgu rekonstrukciju. Iekšā tiek ievītas sarežģītas kristāliskas struktūras, kuras atļaus pierīkot jūsu istabai...papildus ierīces. Pierīkot tik organiski, ka nekādus zaudējumus nejutīsiet! Gluži otrādi! Jūsu “istaba”, jūsu “dzīvoklis” kļūs organisks turpinājums CITAI “MĀJAI”. Un jūs iegūsiet burvīgu iespēju... iet cauri “sienai”! Pie tam, nejūtot nekādu diskomfortu...


Protams, jūs sapratāt, ka tā ir metafora. Par ko runājam patiesībā? Kas notiek? DNS  pirmā, ķīmiskā slāņa “sieniņas” mainās! Tajā tiek iebūvēta informācijas-kristāliskā struktūra, kura atļaus komfortabli un efektīvi uzcelt... “piebūves mājai”, kad “siena” tiks aizvākta. “Krajon! Vai tiešām tiek pievienotas “detaļas”, kurām ir materiāls, ķīmisks raksturs?” – es dzirdu jautājumu. Atbildu: tieši tā! Jūs izsakāt tīru nodomu aktivizēt savus magnētiskās DNS slāņus... Un tad, daudzdimensionālās DNS 11 slāņu darba rezultātā izveidosies jauni DNS MATERIĀLI FRAGMENTI. Pienāks laiks, kad tos spēs konstatēt, ieraudzīt daudzi jūsu zemes zinātnieki un pat pakļaut izpētei. Tas ir tas, ko var nosaukt par jauniem KODONIEM, ģenētiskām vienībām, kuras jaunā veidā sāks kodēt aminoskābes. Vai tas nozīmē, ka parādās jauns DNS nukleotīda tips (tieši DNS, bet ne RNS) – piektais, vēl nezināms zinātnei? Nu, un kā jūs domājat? Mani dārgie! Mēs dzīvojam četru dimensiju (GARUMS, PLATUMS, AUGSTUMS UN LAIKS) pasaulē. Pieņemsim, šīm mūsu četrām dimensijām atbilst četri DNS nukleotīdi (adenīns – A, guanīns – G, citozīns – C, timīns – T). To tripleta (sastāvoša no trīs nukleotīdiem) kombinācijas, kā zināms, veido 64 kodonus, kuri nodrošina jūsu dzīvi četrās dimensijās. Taču, tā kā – un tas vairs nav noslēpums – mēs klauvējam pie piektās dimensijas durvīm, bet tā traucas pretī mums (KRAJONA SMAIDS), tad jaunais pirmā slāņa kods balstīsies... uz kombinācijām no DNS piecu tipu nukleotīdiem!!! Attiecīgi, palielināsies arī kodonu skaits. Nē, to pagaidām nekļūs pārāk daudz! Sākumā parādīsies četri jauni kodoni, kuru sastāvā ieies arī jauns DNS nukleotīda tips, kuru nosacīti apzīmēsim POLITIMĪNS – PT.


Draugi! Daži zinātnieki režīmā “šeit un tagad” jau adresē man ne pašu glaimojošāko emocionāli-ekspresīvu leksiku (KRAJONA IRONIJA)... Jauns nukleotīds?!! Jauni kodoni?!! Viss, ko tagad runāju, absolūtam vairākumam mūsdienu zinātnieku liekas ne vienkārši fantastika, bet murgaina ideja! Tāpēc ka jaunu kodonu parādīšanās novedīs ne vienkārši pie revolucionārām pārmaiņām iekš cilvēka DNS. Ir jautājums pat par to, vai spēs cilvēks līdzīgu ģenētisku pārmaiņu rezultātā palikt... Cilvēks! Taču tad arī man ir pretjautājums: BET, VAI JŪS ZINĀT, KAS TAS PATIESĪBĀ IR, CILVĒKS? UN VISPĀR, VAI EKSISTĒ PAREIZA ZINĀTNISKA ATBILDE UZ ŠO JAUTĀJUMU MŪSDIENU ZINĀTNIEKIEM? No mūsu redzes viedokļa, pareizu atbildi uz šo jautājumu mūsdienu zinātne dot nevar. Jau, kaut vai tāpēc, ka tā pagaidām pēta tikai vienu no cilvēka genoma 13 slāņiem. Un, attiecīgi, atbilde var būt pareiza – labākajā gadījumā – proporcionālā attiecībā 1/13 (KRAJONA SMAIDS).


Domājat, nav zinātnieku, kuri aizdomājas par jauna DNS nukleotīda tipa un jauna kodona radīšanu? Šī ideja ne reizi vien ir ienākusi ģenētiķu galvās. Taču jaunu kodonu nevar radīt mākslīgi – tikai ar zinātnisku ierīču palīdzību, pat, ja visi pasaules pētnieki apvienos savus pūliņus. Tāpēc ka DNS nukleotīda piektajam tipam ir kvantu raksturs, un tas nepieder četru dimensiju pasaulei. To nevajag “izgudrot”, tas eksistē! Un var izpausties jūsu pasaulē (jūsu DNS pirmajā, ķīmiskajā slānī) tikai tad, kad cilvēce būs tam gatava. To var salīdzināt ar maģisku saules gaismu, kura “pēkšņi” iedegsies cilvēka genomā. Runa ir par cilvēku garīgā līmeņa sasniegšanu, kurš padara REĀLU kolektīvās Pacelšanās iespēju. Vilnis kļūs par daļiņu, lai tepat atkal pārvērstos par vilni... Par veselu Pacelšanās Vilni (KRAJONA SMAIDS). Ak, burvīgā daļiņas pārveidošanās vilnī jau ir tik pazīstama mūsdienu zinātniekiem, kuri virza viļņu ģenētiku uz priekšu, pārvar šķēršļus, kurus tiem ceļ “fundamentālā ģenētika”. Nu ko, šķēršļi arī tiek radīti tam, lai tos pārvarētu!


Draugi! Tagad izstāstīšu vienu stāstu! Izlasot to, sapratīsiet, kāpēc es pārtraucu sava vēstījuma gaitu.
Sākumā – neliels priekšvārds... Diemžēl, Krievija pagaidām pieder virknei valstu, kur vairums zinātnieku nevar palielīties ar labu finansējumu un apstākļu radīšanu normālam darbam. Nevar viņi pagaidām palielīties arī ar to, ka pirmrindas idejas viegli izlaužas uz augšu... Kā sekas, daudzi talantīgi pētnieki ir spiesti stādāt ārzemēs. Un, lūk, iedomājieties: grupa apdāvinātu krievu zinātnieku aizbrauc uz vienu no rietumu valstīm. Viņi strādā solīda uzņēmuma sienās, kurā ir teicams finansējums, radīti visi apstākļi izmēģinājumiem, efektīviem pētījumiem... Desmitiem mēnešu zinātnieki strādā, aizmirstot par visu sev apkārt... Iedvesmots, rūpīgs darbs... Un, beidzot, pētnieku grupa iegūst graujošu rezultātu... Nu, pieņemsim, burvīgā veidā sekmīgi transportējas solīdā attālumā viļņu ģenētiskā informācija! Paveras jauni apvāršņi! Teorētiķi un eksperimentētāji berzē rokas priekā par tālāko darbu. Kad pēkšņi... Pētījumi tiek pārtraukti! Krievu zinātniekiem tiek paziņots, ka sadarbība ir beigusies, viņiem piedāvā atgriezties mājās. Ko viņi arī dara.


Līdzīgi gadījumi ir notikuši ne tikai ar zinātniekiem-ģenētiķiem... Tikko kā zinātnē parādās neparasts rezultāts, tā to uzreiz izskata kādas “visuresošas” struktūras caur... jauna veida ieroča radīšanas iespējas prizmu... Jā, mani draugi, tas patiešām ir tā... Lūk, arī tagad... Mūsdienu ģenētiskie pētījumi ir sasnieguši tādu līmeni, kad uz tiem ir vērsts to skats, kas uzskata par “savu pienākumu un augstāko labumu” jauna masu iznīcināšanas ieroča veida radīšanu. Iztēlojaties? Neredzami ģenētiski viļņi tiek nosūtīti no vienas valsts robežām uz pretinieka valsts robežām.... Un pēkšņi, nesaprotama iemesla dēļ, vienā mirklī vesela nācija izmirst! Tas, redzams, ir pat briesmīgāk par raķeti ar atombumbu, kurai ir vajadzīgs laiks, lai pārvarētu šīs robežas... Tāpēc, vai tad ir jābrīnās, ka citas valsts zinātniekus steidzīgi attālina no pētījumiem, kuru rezultātā var PAMĒĢINĀT radīt neredzētu MII (masu iznīcināšanas ieroci)??? Projekts ir nonācis citās rokās! Un jau kuro reizi tiek lolots sapnis radīt ieroci, ar kuru var iekarot pasauli!


Bet, lūk, tagad gribu izdarīt OFICIĀLU PAZIŅOJUMU!
ĢENĒTISKO VIĻŅU IEROCI UZ PLANĒTAS ZEME NEKAD NEVIENS NERADĪS!!!
To izdarīt nav iespējams!


Kāpēc? Atbildu!
MŪSDIENU ZINĀTNIEKI IR NONĀKUŠI PIE PĒTĪJUMU LĪMEŅA, KAD IEMIESOTĀ CILVĒCISKĀ BŪTNE ATVER DURVIS UZ DIŽENO CILVĒKA GENOMA PASAULI. ŠĪ PASAULE – GARĪGĀ PASAULE. TUR IR PAVISAM CITI LIKUMI. RUNA IR NE VIENKĀRŠI PAR ŠĪS MIKROPASAULES, IEKŠĒJĀS PASAULES KVANTU RAKSTURU. ŠEIT VISPĀR DARBOJAS PRINCIPIĀLI CITI LIKUMI, KURUS VADA MĪLESTĪBA!


Iegremdējoties ĢENĒTIKAS NANOPASAULĒ, pētniekam vienkārši ir nepieciešams vadīties pēc labiem mērķiem. Tā kā DNS – tas nav vienkārši TEKSTS, tā ir iekšējās PASAULES CITAS DIMENSIJAS APZIŅA, kuras avots un dzinējs ir MĪLESTĪBA. APZIŅA, balstīta uz Mīlestību, neielaidīsies nekādās pārrunās ar tiem, kuri vadās pēc zemiem mērķiem. Zinātnieki jau ir sākuši arvien vairāk pievērst uzmanību tam, ka pētnieka apziņa ietekmē pētāmo objektu – īpaši, kad runa ir par mikropasaules izpēti. Tā nav vienkārši ietekme, tā ir SAVSTARPĒJA ietekme. CILVĒKA GENOMS IR NE VIENKĀRŠI SAPRĀTĪGS. VIŅŠ IR APGAROTS. BET TUR, KUR SĀKAS ĪSTS GARĪGUMS, tur beidzas egocentrisms un viss, kas ar to saistīts. Tai skaitā – agresija.


Caur paša GENOMA izzināšanu cilvēks sāk atgriešanos GARĪGAJĀ PASAULĒ. UZ SAVU ĪSTENO DZIMTENI. SAVĀS DZIMTAJĀS MĀJĀS. JŪS NE VIENKĀRŠI ATGRIEZĪSIETIES UZ LIELO CENTRĀLO SAULI. Jūs atgriezīsieties uz šo sauli CAUR IEKŠĒJO SAVAS PATIESI BURVĪGĀS DAUDZDIMENSIONĀLĀS ĢENĒTIKAS SAULI. UZ PASAULI, PILNU AR MĪLESTĪBU, HARMONIJU UN RADOŠUMU.


Draugi! Absolūtais vairākums Gaismas Darbinieku – tēti un māmiņas, vecmāmiņas un vectētiņi. Atcerieties, kādas sajūtas jums bija, kad jūsu mazuļi piecēlās uz kājām un sāka iet... Kad jūsu bērni sāka runāt ar jums... Atcerieties, cik tajā visā ir mīlestības, maiguma, pašu aizkustinošāko jūtu... Pēc tam viņi pieauga, kļuva jūsu palīgi, pat draugi... Žēl tikai, ka jūsu pasaulē pieaugot bērni bieži atdalās no vecākiem un veido jaunas ģimenes... Žēl jūsu dēļ... Tāpēc ka mēs – šeit, aiz Aizsega – esam ļoti laimīgi... Jūs, iemiesotās būtnes, mums esat kā bērni... Kuri jau ir izauguši un sākuši palīdzēt mums... Taču, kāpēc mēs esam ĪPAŠI laimīgi? Tāpēc ka, kad jūs kļūsiet pavisam pieauguši un izpildīsiet savu misiju, tad... neradīsiet jaunu ģimeni (ILGSTOŠS KRAJONA SMAIDS)... Jūs atgriezīsieties MŪSU KOPĒJĀ ĢIMENĒ – GAISMAS ĢIMENĒ! Kā jums tāda lieliska iespēja? Bērni, kuri pieaug, neaiziet, bet atgriežas?

 Un kļūst pa vienu Ģimeni... Vai tad tas nav prieks? Vai tad tas nav iemesls Lieliem Svētkiem, kuri noteikti notiks?! Un jūs vēl jautājat, kāpēc mēs jūs tā mīlam? Mēs jūs ļoti mīlam, gaidām... Un tas patiesi ir tā...


Jūsu KRAJONS


Vēstījumu saņēma Sergejs Kanaševskis, Krievija, Sibīrijas Federālais apgabals, Novokuzņecka
17.11.2010


*Autortiesības aizsargātas. Cikla “KRAJONS NO KRIEVIJAS” vēstījumi var tikt brīvi izplatīti un publicēti bez saīsinājumiem un izmaiņām.


Tulkoja Jānis OppePievienots: 2011/08/06