12. Kad atnāks Augšāmceltie Skolotāji?

Krajons caur Sergeju KanaševskiEsiet sveicināti mani dārgie. Es esmu Krajons no Magnētiskā Dienesta. Tēmu sākšu ar stāstījumu par Lemūrisjas pilsētām, kuras atrodas (pazemē) zem zemes. Trīs no tām atrodas Eirāzijas teritorijā, divas Dienvidamerikā, viena Ziemeļamerikā, viena Āfrikā. Pazemes pilsētas atrodas zem zemes, piektajā, nevis jūsu ceturtajā dimensijā. Par to jau ir sniegtas ziņas citos avotos. 

Gaismas Darbinieki! Jums ir jāzina, ka tad kad Lemūrijas civilizācija šajā pasaulē beidza savu eksistenci, lielākā lemūriešu daļa Augšāmcēlās. Tas notika gan pa posmiem, gan kolektīvi. Tanī laikā Lemūrijā bija izveidojušās un patstāvīgi sākušas attīstīties Atlantīdas un citas rases.  Atlanti no Lemūrijas pilnībā atdalījās 16426. gadu pirms mūsu ēras ( tas ir pirms 18437. gadiem). Drīz pēc tam tie pilnībā zaudēja savus Lēmūriskās izcelsmes pamatus. 

 Masveida lemūriešu Augšāmcelšanās notika trīs posmos. Trīs lielos viļņos ...

Pirmais posms tika pabeigts 16216. gadā pirms mūsu ēras (pirms 18227. gadiem). Masveida kolektīvā Augšāmcelšanās notika no Lemūrijas kontinenta pamatdaļas. 

Otrā Augšāmcelšanās notika 15833. gadā pirms mūsu ēras (pirms 17844. gadiem). Kolektīvā Augšāmcelšanās notika vairākas reizes no mūsdienu Eiropas daļas (austrumu daļas). 

Trešā Augšāmcelšanās tika pabeigta 14311. gadā pirms mūsu ēras (pirms 16322. gadiem). Kolektīvā Augšāmcelšanās tika īstenota no mūsdienu Ķīna un Indijas teritorijas. 


Turpmākais augšāmcelto lemūriešu liktenis bija šāds. Liela daļa devās uz citām planētām, lai turpinātu sagatavošanās nākošajiem iemiesojumiem. Turpmāk viņi vairākas reizes atnāca uz Zemi un atkal atstāja to, un atkal atgriezās ... Taču tas visus neskāra. Daudzi lemūrieši, pārdzīvojuši pēdējā Augšāmcelšanās viļņa transformācijas, nedevās prom no planētas. Tieši viņi arī piektajā dimensijā izveidoja pazemes pilsētas. Runa ir par pieciem miljoniem 325 tūkstošiem cilvēcisko būtņu, kuras deva svinīgu zvērestu, īstenot īpašu misiju ... Viņi arī pašlaik dzīvo piektās dimensijas pazemes pilsētās ... Tās par pilsētām var nosaukt tikai daļēji. Tāpēc, ka dzīve piektajā dimensijā atšķiras no dzīves mūsu pasaulē. Un tā ir citas sarunas tēma ... Varu tikai pateikt, ka cilvēciskām būtnēm pazemes pilsētās ir daudz funkciju un uzdevumu. Viens no tiem ir pārvaldīt enerģijas, kuras pašlaik nonāk uz planētas. Mūsu mīļos „pazemes” lemūriešus var salīdzināt ar  zemes enerģētiķiem, kuri pārvalda jaudīgas elektriskās plūsmas un par elektrostacijas (Krajons ). Bet ne tikai tas ir viņu mērķis ... Ne gluži tas ... 


Draugi! Kad jūsu dvēsele tiecas pretī Garīgai Pasaulei, bieži jūs raugieties naksnīgajās debesīs mirdzošajās zvaigznēs. Tur ir jūsu dzimtās planētas, kur jūs dzīvojāt, mācījāties Kosmiskajās Skolās un strādājāt. Jā, tā tas ir. Taču ... dažās vietās var skatīties arī zem kājām. Īpaši tad, ja esiet uzkāpuši kalnā ... (Krajons ). Tur arī ir jums tuva Garīgā pasaule, tur – cilvēciskās būtnes, kuras sen jau stāv neparastā Gaismas Darbinieku sardzē, gaidot brīdi, kad pienāks diena, un varēs īstenot viņu doto svinīgo solījumu. Tās atstās planētu tikai tad, kad pilnībā izpildīs savu misiju (uzdevumu) ... Kāpēc tieši tagad es pat viņiem runāju? Drīz sapratīsiet ... Saņemsiet atbildi uz jautājumu ...


Savos ziņojumos caur manu pārinieku no Amerikas, kurš jums ir ļoti labi pazīstams (nu, protams, Krajons runā par Lī Kerolu – S.K. piezīme), es jau skāru ne vienkāršo tēmu (skat. Desmitā Grāmata “Jaunā atklāsme”), kura daudzos izsauc neatzīšanu... Saistīta ar atbildi uz ļoti svarīgu jautājumu: “Vai Augšāmceltie Skolotāji atgriezīsies, un vai viņi staigās pa jūsu pilsētu un ciemu ielām?” Visa sarežģītība ir tajā, ka jūs esat ATDALĪJUŠIES NO VIŅIEM. Jums grūti iedomāties, ka AUGŠĀMCELTIE SKOLOTĀJU ATGRIEŠANĀS NOTIKS CAUR JUMS – STARPTELPISKĀ VEIDĀ. Gaismas Darbinieki saprot, ka šeit ir nevietā tāds vārds kā “iebrukums” un tamlīdzīgi... Es jau esmu teicis un atkārtoju: daudzi cilvēki, tai skaitā tie, kuri iet garīgās attīstības ceļu, grasās gaidīt, kamēr Radītājs un brāļi-citplanētieši kaut ko izdarīs priekš viņiem. Viņiem gribētos vienkārši palikt kā novērotājiem, jūtot, ka viņi – ir tikai cilvēki.


Bet, ja nu rīkoties citādi... Pašiem aktīvāk radīt jauno realitāti! Un vēl – uzaicināt Eņģeļus, kuri gaida kļūt par “daļu no jums”! Augšāmceltie Skolotāji kļūst par jums, bet jūs – par viņiem! Kā jums tāda ideja, dārgās cilvēciskās būtnes?
Taču, ko es dzirdu, draugi!? Ko dzirdu!!? Pat augstu attīstīti, ļoti garīgi cilvēki pēkšņi saka man: “Paklausies, Krajon... Es tam neesmu gatavs(a)! Mana unikalitāte... mans “Es” pretojas tam! Esmu gatavs(a) pacelties un būt ar Gaismas Ģimeni... Bet saplūst ar kādu un pazaudēt savu unikalitāti?! Nē... Tas nav priekš manis!”


Bet kurš jums ir teicis, dārgās cilvēciskās būtnes, ka jūs pazaudēsiet savu unikalitāti? Bet, ja nu otrādi – jūs iegūsiet UNIKALITĀTI pēc tam, kad AUGŠĀMCELTIE SKOLOTĀJI KĻŪS “DAĻA NO JUMS”?!


Tiksim sākumā skaidrībā – bet, ko tas vispār nozīmē “KĻŪT PAR DAĻU NO JUMS”? Par ko vispār runājam? Nu, protams taču: runājam pirmām kārtām par magnētisko, daudzdimensiālo DNS, par tiem 11 slāņiem, kurus visiem Gaismas Darbiniekiem vēl stāv priekšā obligāti aktivizēt – agrāk vai vēlāk! Vai jūs zināt, ka jūsu DNS slāņi jau ir savīti ar citu būtņu DNS? Atcerieties, es jums ziņoju, ka jūsu radinieki, aizgājuši no šīs pasaules, vienmēr ir ar jums? Kāpēc? Kā tas notiek? Jūs vēl neesat sapratuši? Viņu DNS IR IEPĪTAS IEKŠ JŪSU DNS! Ar lielu Mīlestību radinieki un tuvinieki pauž tīru nodomu palikt ar jums. Un paliek, radot Dievišķo Ģenētisko Savīšanu (Atkalapvienošanos)... Bet, lūk, tagad dzirdu no daudziem Gaismas Darbiniekiem piekrišanas vārdus. “Jā, Krajon! Jā! Es vienmēr esmu jutis(jutusi), ka mana mirusī māmiņa ir ar mani. Es līdz pat šim brīdim sarunājos ar viņu un prasu padomus”; “Krajon, mans mirušais vīrs vienmēr ir blakus man. Es to īpaši jūtu, kad paņemu rokās viņa fotogrāfiju...”; “Mans mīļotais Krajon – (Ak, paldies jums par “mīļotais” – man tas ir ļoti patīkami!) – es zinu, ka varu sarunāties ar uz citu pasauli aizgājušo dēlu, kad to prasa mana Dvēsele. Tiesa, daru to ne bieži...” Ja sākšu pievest visu cilvēcisko būtņu ziņojumus par doto tēmu – nepietiks dotā teksta rindu. Ticiet man, tas patiešām ir tā... Jūsu mīļotie aizgājušie radinieki un tuvie cilvēki – ir ar jums! Jūsu magnētiskās DNS ir savītas ar viņu magnētiskajām, nemirstīgajām DNS!


Un tā, JŪS NEESAT VIENI. Jūs NEPAVISAM neesat vieni. Un jūs – NEKAD neesat vieni. Tas, kurš ir uzmanīgi sekojis maniem ziņojumiem visus šos gadus, par to nebrīnīsies. Bet tas, kurš pirmoreiz lasa informācijas rindas no Krajona, droši vien ir pazīstams ar ezotērikas pamatiem. Un, protams, zina, ka mēs visi – VIENS VESELS. Visi mēs esam savstarpēji saistīti. Bet dotajā gadījumā savstarpēji savīti ar magnētiskās DNS pavedieniem. Vārds “Savijums” tālu ne pilnā mērā izsaka tās parādības jēgu, par kuru es runāju. Taču atspoguļo būtību. Un ar to ir pietiekami, lai saprastu, par ko ir runa... Ejam tālāk...


Kopā ar Pacelšanās tēmu ir laiks izvirzīt tēmu... AUGŠĀMCELŠANA. Kad jūsu senajos tekstos pravieši pareģo, ka augšāmcelsies mirušie – par ko ir šī informācija? Nu, protams – ne par to, ka skeleti celsies no kapiem un apaugs ar jaunu miesu. Nē! Nodotās informācijas būtība ir tāda: ceturtās dimensijas pasaulē atgriezīsies tie, kuri aizgāja uz piektās dimensijas pasauli! Taču, kā notiks šī augšāmcelšana!?


Daudziem jau ir zināms: uz Zemes, pazemes alās, ir cilvēku ķermeņi, kuros var atgriezties gari un iznākt planētas virspusē, kā tas notika tālā pagātnē... Varbūt, ka tā ir augšāmcelšana? Nē... Runa tagad pavisam nav par to. KĀ AUGŠĀMCELSIES JŪSU RADINIEKI UN TUVINIEKI? Iespējams, pareģojumos iet runa vienkārši par reinkarnāciju, par jaunu piedzimšanu ķermenī? Taču dzimšana – tā ir dzimšana. Bet pareģojumos taču tika runāts par augšāmcelšanu no mirušajiem. Cienījamie Gaismas Darbinieki! Sākumā vārdu “nāve” aizvāksim no mūsu leksikona. Bet vārdkopu “augšāmcelšanās no mirušajiem” aizvietosim ar vārdkopu “pāreja ceturtajā dimensijā no piektās”. Ak, slava Dievam, draugi! Mums tagad nav nekāda darīšana ar miroņiem (Krajona Smaids). Un tas ir vienkārši lieliski! Tāpēc, ka miera kā tāda nav... Pareizāk, tam ir visai relatīvs raksturs. Un jūs to lieliski zināt! Runāsim par būtnēm, kuras ir ceturtajā dimensijā, un par būtnēm, kuras ir piektajā dimensijā. Tas, ja godīgi, arī ir nosacīts jēdziens (tāpēc, ka notiek ŠEIT UN TAGAD, tas ir, īstie “JŪS” ATRODATIES UZREIZ VISĀS DIMENSIJĀS). Taču mēs, kā vienmēr, vienkāršojam – lai mūsu informācija būtu saprotama visiem, kas lasa šīs rindas.
Un tā, augšāmcelšana – tā ir piektās dimensijas būtņu atgriešanās ceturtajā... Tā?! Bet, lūk, nē, mani draugi! Ne gluži tā! Augšāmcelšana patiesībā – tas ir, kad cilvēciskās būtnes no ceturtās dimensijas pēc pašu vēlēšanās, ar tīru nodomu un Lielu mīlestību savij savas daudzdimensionālās DNS ar piektās dimensijas būtņu daudzdimensionālajām DNS. Tās savijas un pievelkas viena otrai, veidojot KAUT KO JAUNU UN KAUT KĀDU JAUNU (Krajona Smaids).


Kāds tas ir – šis SAVIJUMS, par kuru runājam?.. Tas nav vienkārši savijums, bet apvienošanās ar starptelpiskā spraiguma palīdzību, kurā piedalās:
- LAIKS;
- GRAVITĀCIJA;
- MAGNĒTISMS;
- KOSMISKAIS TĪKLS.
Tas ir sarežģīti jūsu uztverei? Varbūt, varbūt... Bet atceraties, mēs jau stāstījām jums par to, ka eksistē laika PAVEDIENI/SLĀŅI? Ka tagad laika slāņos ievijas jauni pavedieni, pareizāk – atgriežas savās vietās? Ja nē – vienkārši ziniet par to... Un, ja laikam ir pavedieni/slāņi, tātad, tos var savīt ar DNS pavedieniem/slāņiem? Un pievilkt to ar magnētisko lauku, izmantojot Zemes magnētiskā lauka jaunās iespējas? Bet pēc tam – visu to akurāti un harmoniski iebūvēt mikro- un makro līmenī Kosmiskajā Tīklā? Saprotiet tagad, kā uzreiz, vienā mirklī, VISS VISUMS var atsaukties uz pārmaiņām, kuras notiek uz šīs planētas! Tikko kā jūs sāksiet radīt šeit jaunus brīnišķīgus savijumus, kā uzreiz notiks pārmaiņas VISĀ KOSMISKAJĀ TĪKLĀ! JO INFORMĀCIJA PA KOSMISKO TĪKLU IZPLATĀS UZREIZ – PA VISU VISUMU. Un zemo gaismas ātrumu pat salīdzināt nevar ar šo ātrumu (KRAJONA SMAIDS). Varbūt to gaida tie, kas iecerēja un izdara Lielo Eksperimentu? Varbūt, tā ir jūsu ideja, dārgie Eņģeļi, atnākušie no Lielās Centrālās Saules?!


Un tā, Gaismas Darbinieku DNS MAGNĒTISKI SLĀŅI VAR BŪT (es pagaidām saku tikai “var”) starptelpiskā veidā APVIENOTI ar daudzdimensionālajiem slāņiem no Augšāmcelto Skolotāju DNS, kuri... patiesībā ir jūsu radinieki... Ja es tagad paziņošu, ka jūsu uz citu pasauli aizgājušie tētis vai māmiņa, vectētiņš vai vecmāmiņa, dēls vai meita – arī ir daļa no Augšāmceltajiem Skolotājiem, jūs ļoti izbrīnīsieties? “Apstājies, Krajon! Tas jau nu ir par traku!” – es dzirdu... “Mana vecmāmiņa nekam neticēja! Un lādēja Dievu par savu likteni!”; “Mans vīrs bija alkoholiķis!”; “Mans dēls beidza savu ceļu cietumā – viņš ir Augšāmceltie Skolotājs?!”
Un tagad klausieties KRAJONA atbildi: “JĀ! JĀ! JĀ!!!”


Visi cilvēki, jebkad iemiesojošies uz šīs planētas, ir Augšāmcelto Skolotāju daļa. Augšāmceltie Skolotāji ir JŪSU AUGSTĀKIE ASPEKTI!!! Ar ko, jūs domājat, jūs sarunājaties, kad griežaties pie Audzinātājiem? Daudzi jūsu radinieki – tie ir tā sauktie Eņģeļi, kuri kontaktējas ar jums un KALPO JUMS, bet pareizāk – nodrošina jūsu eksistenci zemes pasaulē, dabiski, netraucējot jūsu gribas brīvību. Jūs, jūsu radinieki – ir Augšāmcelto Skolotāju “daļas”. Un tas patiesi ir tā, pat, ja tas pagaidām nepatīk miljoniem cilvēcisko būtņu! (KRAJONA SMAIDS).
Nu, lūk, Krajon, tu jau pavisam esi sajaucis... Ir taču Augšāmceltais Skolotājs El Morija, Skolotājs Kuthumi, Skolotājs Serapi Bejs... Daudz citu! Mēs viņus mīlam, godājam un precīzi zinām, ka mēs – tie neesam viņi! Un neviens mūs tajā nepārliecinās!” Bet es negrasos pārliecināt jūs, man dārgie! Kā vienmēr, mēs tikai dodam informāciju. Es vienkārši saku: “VISAS CILVĒCISKĀS BŪTNES – AUGŠĀMCELTIE SKOLOTĀJI STĀVOKLĪ “ŠEIT UN TAGAD”... Bet tagad ejam tālāk...


Kas gan notiek ar mīļotajiem lemūriešiem pazemes pilsētās? Jūs maināties... Bet vai mainās viņi? Jā, mainās, arī gatavojas augšāmcelšanai. Visu laiku šīs piektās dimensijas cilvēciskās būtnes nevis vienkārši gaidīja, bet strādāja... Ar sevi un ar planētu... Notiek gatavošanās svētkiem. Taču tas nenozīmē, ka Augšāmcelties lemūrieši gatavojas dzīrēm vai paceļ karogus svinīgai parādei. Pazemes pilsētu iemītnieki intensīvi strādā, arī aktivizē savas DNS... Gatavojas SAVĪŠANAI starptelpiskā veidā. Pievilkšanās process notiek no abām pusēm. Un viņi gaida... Viņi gaida, kad mūsdienu civilizācijas pirmie cilvēki KOLEKTĪVI būs gatavi, lai kļūtu par Augšāmceltie Skolotāji.
Bet vai jūs esat aizdomājušies par to, kāpēc vārds “Augšāmcelties” tiek lietots kopā ar vārdu “Skolotājs”? Tas, protams, nav nejauši. Jo, ja cilvēks paceļas, viņš iziet zināmu procesu, izpilda virkni nepieciešamu pienākumu. Tai skaitā – obligāti apmāca tos, kuri seko... Saprotiet... Tāds ir Likums... Visi mēs no Gaismas Punkta sākuma ejam uz āru, izzinot Visumu, attālinoties no Gaismas Avota. Taču pēc tam atgriežamies atpakaļ, ceļojot pa Gaismas Spirāli. Un tas, kurš iet pa priekšu, obligāti palīdz nopakaļ ejošajiem. Tāds ir likums. Un tas ir Mīlestības Likums. Bez dotā likuma izpildes neviens nevar virzīties augšup pa Gaismas Spirāli.


Lūk, kāpēc – Augšāmceltie Skolotāji... Un, lūk, kāpēc tie, kuri iet pa priekšu, pasniedz “palīdzības rokas” nopakaļ ejošajiem. “Pasniegta roka” – tā ir metafora. Var teikt, ka Augšāmceltie Skolotāji dod savas zināšanas, savu pieredzi, ietvertu DNS daudzdimensionālajos slāņos, tiem, kas tikai gatavojas pacelties. Taču “pasniegto roku” vēl vajag spēt paņemt... Tas ir – pieņemt palīdzību. Savādāk – ar mīlestību izteikt tīru nodomu savīt savas DNS ar Augšāmcelto Skolotāju magnētisko DNS. Bez jūsu vēlēšanās, bez tīra nodoma, cienījamie Gaismas Darbinieki, šī “Savīšana” nenotiks. Tikai jūs pieņemat lēmumu un esat atbildīgi par to. Un, ticiet, neviens aizsega tajā pusē nenosodīs jūs, ja jūs izlemsiet ieturēt pauzi. Ar Augšāmcelšanos nevar steigties, ir jābūt tai gatavam. Taču, mani draugi, nevajag arī pazemināt savas iespējas. Lūdzu, paceliet pašnovērtējumu! Es jau teicu par cilvēcisko būtņu pazemināto pašnovērtējumu. “Mēs esam grēcīgi”, “Mēs esam nepilnīgi” – tā bieži atkārto jūsu EGO, un jūs klausāties viņā, tāpēc, ka esat pieraduši vadīties pēc  “dzelžainas loģikas”, kura vada jūsu uzvedību materiālajā pasaulē. Bet ir laiks sākt rīkoties, domāt un just savādāk. Nedomā kā cilvēks! Nejūti kā cilvēks! Sper soli pa solim, izpaužot savu Eņģelisko  izcelsmi...


“ES ESMU DIŽENS GARS!
ES VADU MANU APZIŅU UN ĶERMENI,
BET NE ĶERMENIS UN APZIŅA VADA MANI!”
Tā ir vienkārša, taču diža maģiska afirmācija, kuru varat domās izsacīt, strādājot pie savas garīgās attīstības.
Gaismas Darbinieki! Daudzi no jums zina par Garīgās dzimtas eksistenci!... Jā... Jūsu fiziskajos ķermeņos – jūsu fizisko senču gēni. Tie – ir DNS pirmajā slānī. Pārējie DNS slāņi – tā ir jūsu tā saucamo iepriekšējo dzīvju pieredze, iepriekšējo iemiesošanos zināšanas un prasmes. Taču ne tikai tas! Tā ir JŪSU GARĪGĀS DZIMTAS iemiesošanos pieredze, zināšanas un prasmes. Unikāla kosmiska programma...


Nu... to var apzīmēt tā... Jūs atnākat uz planētu, tieši uz šo kosmisko skolu NE ATSEVIŠĶI, BET GRUPĀ. Par jūsu garīgo dzimtu var nosaukt būtņu grupu, kuras ir atnākušas uz planētu, iepriekš vienojušās, ka spēlēs viena teātra vienā trupā. Tādas “trupas” locekļu skaits, kā likums, nepārsniedz tūkstoš cilvēku. Pieredzējušiem ezotēriķiem šī informācija nav jauna, tā kā ir jau klāstīta dažādās mācībās. Taču, tā kā Gaismas Darbinieku rindās ieplūst arvien jaunas cilvēciskas būtnes, tēma par garīgo dzimtu paliek aktuāla.


Un tā, jūsu Garīgā dzimta – tās ir tās būtnes, ar kurām jūs izejat uz planētas galvenās mācības. Dažreiz viņas uzstājas iemiesošanās kā jūsu tuvinieki, radinieki. Dažreiz jūs neiemiesojaties kopā ar viņām. Dažreiz viņas vienkārši dzīvo planētas otrā galā, un jūs par viņām neko nezināt. Bet dažreiz... viņas pat kļūst jūsu ienaidnieki – zem tās pašas dualitātes pārsega... Taču, neskatoties uz to, tā ir jūsu Garīgā dzimta. KOLEKTĪVO LĪDZ-ZINĀŠANU UN GRUPAS LĪDZ-GARĪGUMU var nosacīti apzīmēt kā Augšāmceltos Skolotājus, kuri jūs visi, pēc būtības, arī esat. Jūsu “trupa” spēlē dažādas Izrādes, iestudē dažādas lugas, taču jūs – esat viens radošais kolektīvs, viens ļoti saskaņoti strādājošs dzīvs organisms... Viens vesels...


Dārgie draugi! Dualitāte vēl ļoti stipri ietekmē jūs. Un jums ir grūti uztvert dažus jēdzienus starptelpiski. Jūs esat pieraduši asociēt Augšāmceltos Skolotājus ar viņu atsevišķām iemiesošanām, bet ne ar viņu Augstākā Es aspektiem. Atdalītība, atdalīšanās – viena no galvenajām jūsu Planetārās skolas mācībām. Taču tiem, kuri tiecas saņemt “izlaiduma statusu” uz dotās planētas, ir jānoliek arī vēl viens eksāmens – uz APVIENOŠANOS, jeb saplūšanu ar savu augstāko “Es”.


Un tā, gatavība pieņemt “palīdzības roku” no tiem, kuri to jums sniedz, gatavība ielaist savā “Es” daļu no jūsu garīgo radinieku “Es” – tas ir jūsu nopietns pārbaudījums. Tas ir līdzīgs “valsts eksāmenam”, kurus liek abiturienti, beidzot augstskolas.


“Krajon! Saki! Bet pēc tam, kad mēs pievienosim Pacelto Skolotāju “sastāvdaļu”, mēs kļūsim par Viņiem vai paliksim paši???”


Lūk! Ar šo jautājumu arī vajag sākt! (KRAJONA SMAIDS)... JŪS PALIKSIET PAŠI, bet ar JAUNĀM ZINĀŠANĀM UN PRASMĒM! AR JAUNU VARENĪBU! Pie kam, šīs zināšanas un prasmes jums nepienesīs kā karoti pie mutes ar gatavu barību. Jums vajag iziet noteiktu ceļu un izpildīt noteiktu darbu, lai SPĒTU PIEŅEMT šo VELTI.


Kā jums pietrūkst tagad, draugi? Es vēršos pie jums, Gaismas Darbinieki! Ko jūs gribētu iegūt tieši tagad? To, kā jums nav? Jūs gribat pārticību? Tā jums ir! Patiesu laimi? Tas... nav iespējams bez VARENĪBAS. JAUNA VARENĪBA – lūk, ko tagad jūs tā gaidāt... Jūs gribat varēt un prast... Vēlaties atgriezt to spēku, kurš patiesībā jums ir... Dieva spējas... Patiesu spēku un patiesu nemirstību...


Tagad atgriežamies pie tām pašām piektās dimensijas lemūriešu pilsētām. Jūs jau esat sapratuši, kāpēc es sāku tēmu tieši ar informāciju par cilvēciskajām būtnēm, tajās dzīvojošām? Viņi ir pirmie, kas ir GATAVS pasniegt palīdzības roku  Augšāmcelšanās procesam. Vairāk kā pieciem tūkstošiem cilvēcisko būtņu jau ir atvērts ceļš pie Augšāmceltos. Bet Augšāmcelšanās pirmie viļņi tūlīt pat atver jaunus portālus un jaunas iespējas tiem, kuri seko... NE TIKAI GARA, BET ARĪ ĶERMEŅA Pacelšanās! VISA GENOFONDA pārnešana augstākajās dimensijās – lūk, kas ir svarīgi! Ļoti svarīgi, mani draugi! Visiem cilvēkiem... Un ne tikai cilvēkiem... Visam Visumam...


Iedomājieties, lūdzu, jūs... Iedomājieties planētu, uz kuras nav cilvēku kapu! Ziniet, ka katrs cilvēka ķermeņa kaps – tā ir brūce uz Zemes ķermeņa, ļoti jūsu visu mīlētas dzīvas būtnes... Un tā vairs nav metafora. Iedomājieties, ka jūsu ādā katru reizi “iespiež” mirušas šūnas... Jums tas sagādās labpatiku?


Un tā, IEDOMĀJIETIES PLANĒTU ZEME BEZ KAPIEM. Un bez krematorijām. Un bez visa tā, kas saistīts ar nāvi, ar radinieku un tuvinieku zaudējuma bēdām. Iedomājieties LIELO PLANĒTU, uz kuras vairs neizlīs neviena asariņa cilvēka nāves sakarā... Iedomājieties jau tagad... It kā jau tas būtu noticis... Un izlemiet – vai jūs gaidīsiet, kad atnāks Augšāmceltie Skolotāji, vai sāksiet radīt Augšāmcelšanos paši, atgriežot savā “Es” Dievu spējas, kuri aizmirsuši par to, ka viņi ir Dievi?


Tā ir fantastika? Tā ir pasaka no Krajona? Nē, mani dārgie, tā ir jūsu nākotne... Tā ir jūsu patiesā realitāte... Tas, kā dēļ jūs atnācāt uz šo planētu. Tas, pie kā jūs tiecāties  iemiesošanos pēc iemiesošanās, apgūstot mācības, kuras pa spēkam tikai Eņģeļiem, atnākušiem no Lielās Centrālās Saules. Un jūs vēl jautājat, kāpēc mēs jūs tā mīlam!? Mēs jūs ļoti mīlam... Un tas patiesi ir tā!


Jūsu Krajons

Vēstījumu saņēma Sergejs Kanaševskis, Krievija, Sibīrijas Federālais apgabals, Novokuzņecka

31.10.10


Tulkoja Jānis OppePievienots: 2011/08/02