Augšāmcelšanās Kaleidoskops: trīs ceļi Eņģeļiem

13.08.2010


Krajons caur Sergeju Kanaševski, Krievija


Informācija par sešpadsmit civilizāciju Galaktisko Garīgo Forumu


Sveiki, mani mīļie! Tas esmu es - Kryons no magnētiskā dienesta. 


       Kā jūs domājiet, vai Garīgajā Pasaulē notiek svarīgie pasākumi, kas ir līdzīgi jūsu zemes pasākumiem - piemēram, kongresi, sanāksmes, forumi? Ceru, ka ne īpaši vilsieties, ja paziņošu, ka Augstākajās Pasaules arī ir daudz oficiālu ceremoniju. Es zinu, ka  daudzi no jums necieš tās. Bet, ticiet man, mūsu „pasākumos” ir daudz mazāk formālisma. Un tie izraisa lielu interesi „kosmiskajā sabiedrībā”. Pavisam nesen, piemēram, notika ļoti svarīgs Galaktiskais Garīgais Forums, kas piesaistīja ne tikai mūsu galaktikas iedzīvotāju uzmanību. Forums pulcēja oficiālos pārstāvjus no SEŠPADSMIT civilizācijām, kas ir tieši iesaistīti Lielajā Eksperimentā uz Zemes tie, kas deva savu fiziskos un garīgos gēnus mūsdienu civilizācijas cilvēka radīšanai. Tika pieņemti vairāki lēmumi, kas attiecas uz laika periodu, kas sāksies pēc 2012.gada. Visi sešpadsmit civilizāciju pārstāvji, kas piedalījās Forumā, novērtēja Eksperimentu uz planētas Zeme kā ļoti veiksmīgu. Atgādināšu, ka Eksperimenta galvenais mērķis ir panākt, lai apgarotais cilvēks, kas ir iegrimis četru dimensiju pasaules blīvajā matērijā, PATSTĀVĪGI  UZSĀKT CEĻU ATPAKAĻ UZ GAISMU, uz savu  Garīgo Dzimteni. Eksperimenta ietvaros ir uzkrāta unikāla Enerģija, kas jau tiek izmantota jaunu pasauļu radīšanai! Ir radītas un tiek turpināts radīt jaunas garīgas, magnētiskas DNS formas kādas līdz šim vēl nav spēts radīt Visumā! Iegūta milzīga  vērtīgā pieredze, kas palīdzēs Galaktikai un visam Visumam ievērojami pavirzīties uz priekšu savā evolūcijas attīstībā ... 


       Otrā Harmoniskā Konverģence 2012.gada decembrī – ir LIELĀ EKSPERIMENTA UZ PLANĒTAS ZEMES PABEIGŠANAS oficiālais datums. LAIKA PERIODS PĒC 2012.gada DECEMBRA VAIRS NAV  EKSPERIMETA  TURPINĀJUMS, jo tas ir veiksmīgi pabeigts. Pietiekams skaits cilvēku ir pagriezušies uz Gaismu un sāka PASTĀVĪGI MEKLĒT CEĻU MĀJUP – ATGRIEZTIES GARĪGAJĀ DZIMTENĒ. Gaismas Enerģija uz Zemes ir sasniegusi līmeni, kas nodrošina lielisku potenciālu realitāti nākotnes cilvēku civilizācijai. Atgriešanās uz vecā, egocentriskā, tehnogenā ceļa vairs nenotiks. Cilvēce ir izvēlējusies Garīgās evolūcijas ceļu. Es jau minēju, absolūtā vairākumā cilvēku Augstākais "Es" ir nobalsojis tieši  par šādu ceļu. Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules mostas  zemes pasaules matērijā un sāk saprast, kas viņi patiesībā ir – varenas Gaismas Būtnes! 


      Draugi!  Daudzi no jums zina, sākotnēji netika izslēgta iemiesoto Dvēseļu avārijas atgriešanas (evakuācijas) iespēja Augstākajā Pasaulē. Tā nav nejaušība, ka pagājušā gadsimta vidū uz Zemes bija saņemti daudzi ziņojumi par to, ka Gaismas Kuģu Kosmiskā Flote Komandiera Ashtara (Aštara) vadībā ir gatava izpildīt savu uzdevumu zemes iedzīvotāju garīgajā evakuācijā. Jā, pastāvēja realitāte, kurā varēja notikt PILNĪGI VISU DVĒSEĻU ārkārtējā evakuācija. Tādā gadījumā planētai būtu bijis jāiziet attīrīšanas cikli un sagatavošanās jaunās augsti attīstītās civilizācijas uzņemšanai. Viens no potenciālajiem Zemes galamērķiem - Galaktiskās Bibliotēkas izveidošana ar Gaismas Pilsētu – izglītības/sagatavošanas centriem Galaktikas Gaismas Darbiniekiem. 


       Taču Eksperiments nav beidzies vienkārši labi. Draugi, viņš deva rezultātus, kas ļauj dzīvot un attīstīties tālāk tieši JŪSU CIVILIZĀCIJAI. Mūsdienu cilvēku civilizācijai, kas iet uz kvalitatīvi jaunu attīstības līmeni. Kāds viedais Gaismas Darbinieks pasmaidīs dvēselē un teiks: "Bet tas jau bija paredzēts, Kryon? Atdzīsties!". Atzīstos... Jā, protams... Šis variants tika paredzēts... Tomēr tieši šādas attīstības ceļa iespējamības procents  bija niecīgs. Ja  teikšu, ka iespējamības  bija mazāka par vienu procentu - vai jūs ticiet man?..  Kad nāk skaitliskā informācija, mans jaunais  partneris garīgās sazināšanas laikā  bieži pārprasa, baidoties kļūdīties. Īpaši viņam un  visiem tiem, kas šaubās, atkārtoju: VIENS PROCENTS PRET SIMTS - šāda bija iespējamība tam, kas ir noticis ar cilvēci. Es atmetu vārdu „mazāk”, jo šobrīd matemātiskiem aprēķiniem nav nozīmes. Svarīgi ir tas, ka, neskatoties uz iespējamības niecīgo procentu, mums viss izdevās. Drīzāk - izdevies iegūt lielisku rezultātu. Bet vārds „viss” - tas tīri cilvēcisks jēdziens. Šeit darbojas ierobežojumu implants. „Viss notika” - ir pilnīgs nobeigums. Bet pilnīgs nobeigums vienkārši neeksistē! Paskatīsimies, kas mums īstenībā SANĀK ?  


       Eksperiments tika pabeigts, bet NEKAS NAV BEIDZIES! VISS TIKAI SĀKSIES! Sākas darbs un viss pats interesantākais, ko var gūt no Eksperimenta rezultātiem. Priekšā - īstais, aizraujošais, fascinējošais darbs. Rodas jautājums, kā un ko darīt tālāk? Un šeit, mani mīļie, starp Eksperimenta  Autoriem nav vienprātības. Vai jūs – Gaismas Darbinieki, esat pārsteigti? Jums tā ir apnikušas domstarpības, ka jūs pieņemiet, ka  Garīgajā Pasaulē ir vienīgi harmonija, kas pamatojas  pretrunu trūkumā? Jā ... protams, eksistē pasaules, kur nav pretrunu. Jums, Eņģeļiem no Centrālās Saules,  patīk tās apmeklēt, kad  esat ATPŪTĀ. Protams, draugi, jums ir gari „atvaļinājumi”, kosmiskie cikli, kad jūs viesojaties ļoti  harmoniskās un laimīgās pasaules. Taču  tagad, mēs ar jums esam  darbā! Es saprotu, daudzi no jums ir ļoti noguruši. Pēdējo gadu spriegums ir liels. Bet jāmāk atpūsties gājienā. Mazināt spriedzi, atjaunot un attīstīt savus garīgos un fiziskos ķermeņus. Pat tiem Gaismas Darbiniekiem, kuri uzskata, ka viņu fiziskajiem ķermeņiem ir atlicis maz pastāvēšanas laika – NAV TAISNĪBA! Tā tas nav! Uz šo planētu nāk jaunas enerģijas, kas spēj ne tikai atveseļot, bet arī dziedināt, atjaunot jūsu ķermeņus. Dzeniet prom depresiju, kas dažreiz iezogas jūsu Dvēseles  stūrīšos, noskaņojaties uz jauniem ritmiem, pārejiet citā realitātes paradigmā, kur jūsu ķermenis  ir vesels, bet gars ir modrs, it kā jūs tikko sastapāt savu pirmo mīlestību ... Tā un tikai tā, mani draugi! Tagad nav īstais laiks pamest savu ķermeni. Pavisam nē! 


       Ak, mani Saulainie! Es saku šos vārdus un domāju, ar kādu prieku es būtu sagaidījis jūs šeit un TIEŠI TAGAD... Mēs skumstam... Mēs ļoti skumstam pēc jums... Un tomēr! Paliekat savos ķermeņos! Katrs Gaismas Darbinieks uz planētas tagad ir īpašā vērtē! Jūs esat vajadzīgi vairāk, nekā jebkad! Galu galā, katrs no jums ir ar unikālu magnētiskā DNS komplektu, unikālu gēnu komplektu. Kā tas izpaudīsies  kvantu pārejas laikā? Kāda būs turpmākā attīstība? 


       Katrs no jums ir Visuma unikālais mākslas darbs, kurā sešpadsmit zvaigžņu civilizācija ir ieguldījušas MILZĪGAS PŪLES, ja ļauts izteikties  zemes biznesa cilvēku valodā. Bet ja izteiktos vienkāršā cilvēku valodā, tad jūs – MŪSU BĒRNI, kuriem tika dāvināts tik daudz mīlestības, tik daudz aprūpes!!! Ja jūs  zinātu, cik daudz visa radīja Gaismas Ģimene, lai cilvēce paceltos tajā līmeni, kuru sasniedza!.. Daudzi iztēlojās, ka 2012.gads - finiša līnija ... Bet, draugi, kā jūs skatieties uz šādu ideju?..  Īstenībā tas ir tikai starta laukums! 


      Atgriezīsimies pie dažādiem viedokļiem, ko izteica 16 civilizāciju pārstāvji par turpmāko darbu pie šīs planētas. EKSISTĒ TRĪS PAMATVIRZIENI. 


       Pēc noteiktā sagatavošanās posma Aizkars „paceļas”, sakars ar Garīgo pasauli praktiski ir atjaunots. Matērija kļūst arvien mazāk blīva. Planētas un Cilvēku augšāmcelšanās notiek GARĪGAJĀ LĪMENĪ, fiziskie ķermeņi netiek transformēti (t.i. netiek pakļauti turpmākiem augstās frekvences enerģijas ietekmei). Nosacīti šo procesu var apzīmēt kā GARĪGO AUGŠAMCELŠANOS BEZ FIZISKĀ ĶERMEŅA. Šis ceļš ir visdrošākais un pats ātrākais. Tas, protams, novedīs pie izmaiņām, kuras  sen gaida visa mūsu Galaktika (un ne tikai). 


       Otra tendence ir saistīta ar pakāpenisku Planētas Augšāmcelšanos. Augsti attīstīti Gari iemiesojās uz Zemes, notiek kolektīva apmācība Augšāmcelšanās Procesam. Un cilvēki sāk augšāmcelties atbilstoši gatavībai  AUGŠĀMCELŠNĀS PROCESAM. Vispirms viens Augšāmcelšanās vilnis, tad otrs, tad trešais ... Planēta augšāmcelsies pēc tam, kad augšāmcelsies visi cilvēki. Šīs tendences atbalstītāji izsakās par labu tam, ka FIZISKIE ĶERMEŅI tiktu augstas enerģijas transformēti (pārveidoti) un AGŠĀMCELTOS  KOPĀ AR GARU. Šo virzienu pauda tās civilizācijas, kas ir aktīvi veido jaunas pasaules  Visuma fiziskajās nomalēs (simbolisks apzīmējums, jo Visums nav malu, un līdz ar to arī nomaļu nav). Fiziskais genofonds labi noderēs  jaunu civilizāciju dzimšanai matērijas biezajos slāņos. 


        Trešais virziens radās, kā potenciālā realitāte pēc tam, kad notika Lāpas Nodošana  (portāla „12:12” atvēršana). Kļuva skaidrs, ka cilvēki ir gatavi uzņemties vairāk atbildības. Informācija, kuru tagad ir ziņošu, var kļūt par pārsteigumu tiem, kas dziļi dvēselē jau ir izvēlējusies pirmo vai otro ceļu. Tātad, par ko iet runa? Jauns garīgums un paplašināta cilvēka apziņa, kas evolucionēja no matērijas blīvajiem slāņiem, spēj radīt JAUNU, UNIKĀLU REALITĀTI, kuras nav POTENCIĀLAJĀ VARIANTU IZVĒLĒ. Katrā gadījumā, Eksperimenta Autori Visuma augstu attīstītie Gari, Gaismas Ģimenes Vecajie, paplašinot savu apziņu, neatrod tādu variantu Akaši Hronikās. Jūs domājiet, ka tā ir pārprastā informācija vai joks? Nē! Tieši tā, Jūs veidojiet APSOLŪTI  JAUNU AUGŠĀMCELŠANĀS CEĻU.  Kāda ir tā īpatnība? DAUDZVARIANTĪBA, KVANTĪBA un NEPROGNOZĒJĪBA!


        Manam partnerim pagaidām nav vārdu, lai precīzi  pasniegtu visu jēgu  procesam, kas var notikt. Viņš man prasa iedot iespējamos zinātniskos terminus. Zinātniekiem ir atbilstošie, šai tēmai  tuvi termini. Bet tie ir maz pazīstami. Tātad, ja es sāktu lietot tos, paskaidrot tēmu kļūs vēl sarežģītāk. Pagaidām vienkārši pāriesim pie lietas būtības. 


        Visumā pastāv  Augšāmcelšanās Likumi un Noteikumi. Sasniedzot noteiktu garīgās attīstības līmeni,  kad tiek palielinātas vibrāciju frekvences,  apgūta spēja pārvaldīt prātu un savus garīgos ķermeņus, Gars,  iemiesots blīvajā matērijā, var veikt PĀREJU no vienas pasaules uz daudz augstāko. Piemēram, no ceturtās dimensijas (tās, kur jūs dzīvojat tagad), piektajā dimensijā. Augstāk attīstītie Gari var tūlīt veikt pāreju no ceturtās uz piekto vai pat  12. (!) dimensijā! Bet - nekad uzreiz 13.! Pat  no11. dimensijas nevar doties tieši uz 13. Tikai no 12. un tikai ar obligāto „ pieturu”. Tas ir Augšāmcelšanās Likums šajā Visumā. Pāreja no 12.dimensijas uz 13. paredz obligāto „pieturu” un sagatavošanos. Un tas ir noteikums, kuru NEVIENS - NEVIENS mūsu Visumā nevarēja atsaukt. Tagad Gaismas Ģimenes Vecajie apgalvo, uz planētas Zeme ir radušies tādi apstākļi, kas pie turpmāk labvēlīgās attīstības, palīdzēs radīt pārejas variantu no ceturtās (un augstākām dimensijām) TIEŠI  uz 13.!  Bet TAS - PAVISAM ATŠĶIRĪGS  AUGSTĀS FREKVENCES ENERĢIJAS MIJAPMAIŅAS LĪMENIS STARP PASAULĒM. Tas var novest pie milzīga lēciena visa Visuma evolūcijā. 


       Kādēļ to visu ziņoju?  Pirmkārt, griežos pie tiem, kas nosprauda sev mērķi - augšāmcelties jau šajā dzīvē. Ņemiet vērā, jūsu personīgā Augšāmcelšanās, ļoti iespējama potenciāla realitāte. Lūdzu, turpiniet gatavošanos tai, neapstājaties, virzieties uz priekšu. Jūs esat uz pareizā ceļa! Bet, lūdzu, saprotiet, planētas Augšāmcelšanās kopā ar jums, tas nav obligāts priekšnoteikums.  Mani Saulainie! Varbūt ar planētas augšāmcelšanos nav vērts pārāk steigties.  (Kryons smaida). Lūdzu  esiet pacietīgi, lai saprastu, kas notiek ... un vienkārši baudiet brīnišķīgu iespēju. Pārējiem ir jāzina, VISIEM CILVĒKIEM, KAS ATTĪSTAS GARĪGI un TIECĀS UZ GAISMU, IR  IESPĒJA SAGATAVOTIES PERSONĪGI UN VEIKT AUGŠĀMCELŠNOS! AUGŠĀMCENŠANOS,  TAS NAV ELITĀRAIS KLUBS IZREDZĒTAJIEM. TAS  IR CEĻŠ,  KURU IET VISI CELVĒKI,  LIELĀS CENTRĀLĀS SAULES EŅĢELI. 


        Tātad, Garīgā Foruma dalībnieki iezīmēja trīs iespējamos Planētas Augšāmcelšanas virzienus. Taču ... Viņi nevar pieņemt lēmumus  jūsu vietā. Pat pēc tam, kad Lielais Eksperiments beigsies,  ZEME ARVIEN PALIKS BRĀVĀS IZVĒLES PLANĒTA. Šo izvēli veic  Lielās Centrālās Saules Eņģeļi. Jūs, cilvēki ... Un jebkura jūsu izvēle ir svēta ... 


        Ziniet ... Es vēlos, lai mēs ar jums uz brīdi atgrieztos bērnībā. Paņemsim rokās ... bērnu rotaļlietu - kaleidoskopu. Atcerieties, kādu prieku tas sagādāja, kad vecāki uzdāvināja  jums to ... Nedaudz pagriez un zīmējums mainās. Ak, Dievs! Cik skaisti raksti! Viens košāks par otru! Dažreiz  izveidojās tik skaista bilde, ka jūs pārņēma sajūsmas vieglas trīsas. Jums bija bail pakustināt roku, lai nenobaidītu šo burvīgo mirkli, lai šis mazais brīnums nepazustu, pārvērties jau citā...  Šobrīd vēršas plašumā tieši šāds brīnišķīgo iespēju kaleidoskops... Potenciālo realitāšu kaleidoskops ... Bet vai zināt, kas ir tā šarms? Visas BILDĪTES - MŪSU! Visas brīnišķīgās realitātes - MŪSU! Vienkārši ir viens zīmējums ... Viņš vēl nav parādījies mūsu Realitātes Kaleidoskopā...  Vēl nav parādījies...  Bet  noteikti parādīsies..

Drīz ... Pavisam drīz tas notiks ... Un tad ... Tad mēs rūpīgi, ar lielu mīlestību paņemsim Lēdiju Gaiju savās Rokās un ...veiksim Brīnišķīgu Augšāmcelšanos...Bet pagaidām... Neaizmirstiet sūtīt Mīlestību  Sirdī tiem, kas tik rūpīgi  audzināja jūs visu šo laiku. Jo Viņu Sirdīs Mīlestības Plūsma  nekad nebeigsies ... 


Un tas ir patiesi tā. 

Ar Mīlestību un Gaismu, jūsu Kryons


http://2012god.taba.ru/

http://earth.taba.ru/


Tulkoja Natālija,  Siguldā


Pievienots: 2010/11/01