Kad planēta nomierināsies

1.08. 2010

    

Krajons caur Sergeju Kanaševski


Esiet sveicināti, Draugi! Es – Krajons no magnētiskā dienesta.


Sarunu sākšu ar tēmu par jaunām enerģijām, kuras nāk uz šo planētu. Tie ir enerģētiskie avoti, kuri savu sākumu smeļas no mūsu galaktikas kopējā Avotā – Lielās Centrālās Saules. Nospiedošais vairākums enerģiju, kuras pašlaik nonāk uz planētas ir SIEVIŠĶĀS enerģijas. Tagad es iepriecināju vai apbēdināju vīriešus? Laikam viss ir atkarīgs no tā, kāda ir jūsu attieksme pret Sievišķo pirmsākumu ... Centieties to pārvaldīt? Atdodiet tam vadības grožus? Mācieties ar to harmoniski sadarboties? Sadarboties ar Sievišķo pirmsākumu ... Tas ir pārāk oficiāli ... Var būt labāk darīt tā: organiski saplūst ar Sievišķo pirmsākumu un iemantot harmoniju? Šie vārdi vislabāk atspoguļo to, par ko vēlos parunāt.


    Gaismas Darbinieki zina, ka uz Zemes nāk dažādu formu jaunavīga sievišķā enerģija, kuras mērķis ir organiski saplūst ar vīrišķo enerģiju, kura dominē uz planētas un ... Radīt Harmoniju. Ne sievišķais un ne vīrišķais pirmsākums nevar būt par vadošo, dominējošo. Katram no tiem ir sava loma, savs mērķis. Tikai tur kur Iņ un Jaņ atrodas saskaņā, valdīs harmonija. Tieši tā bija Lemūrijas laikā, kad mūsu planētu sauca Gaja. Dažkārt sievišķā enerģija bija dominējošā. Un, nu jau trīspadsmit tūkstošus gadu Zemei un uz tās iemītniekiem ir liegta sievišķā un vīrišķā pirmsākuma harmonija. Daudzu citu zvaigžņu civilizāciju astroloģiskajās kartēs mūsu planētu pašlaik apzīmē ar „mīnus” zīmi, tas liecina par vīrišķās enerģijas pārsvaru. Vai jūs ziniet ko enerģētiskā disharmonija nodara Zemei un tās iedzīvotājiem? Kari, vardarbība, spēcīgais pakļauj vājāko, dalījums bagātajos un nabagajos, traucējumi sabiedrības attīstībā, ekoloģiskās katastrofas ... Vai vērts turpināt uzskatījumu? Domāju ar to jau pietiek, lai saprastu, ka uz Zemes ir akūts Sievišķās enerģijas (enerģijas ar „plus” zīmi) trūkums.


Pēc Pirmās Harmoniskās Konverģences 1987. gadā un pēc portāla 11:11 atvēršanas, radās iespēja izlabot planētas enerģētisko disharmoniju. Tāpēc jau 23 gadus intensīvi uz Zemi plūst dažādas sievišķās enerģijas. Vai ir jau rezultāti? Protams! Tūlīt paziņošu sensacionālu ziņu: mainās magnētisko polu polaritāte (kosmiskais humors)!  Ak, mani dārgie, nu, protams, es jau agrāk vairāk kārt jums par to stāstīju. Bet šoreiz vēlos jūsu uzmanību vērst, lūk, uz ko. Pagaidām, Dienvidpolam ir sievišķa enerģija („plus” zīme), Ziemeļpolam ir vīrišķā enerģija („mīnuss” zīme). Pašlaik polos notiek intensīvs sagatavošanas darbs. Tuvojas pārmaiņu laiks. Pēc 2012. gada nākošos 25 gadus pilnībā tiks pabeigta magnētisko polu polaritātes maiņa. Tas ir pakāpenisks process un neizraisīs ne kādas nopietnas dabas kataklizmas. Cilvēkus ļoti ietekmē ģeomagnētiskais stāvoklis, tāpēc dažkārt zemes iedzīvotāji izjutīs fizisku diskomfortu. Polu polaritātes maiņa notiek jau tagad, bet pabeigta tā tiks līdz ar Trešās Harmoniskās Konverģijas iestāšanos, tas būs 2037. gada decembrī.


Magnētisko polu polaritātes maiņa ir cieši saistīta ar planetārā Laika Spirāles pārveidošanu. Laika Spirālei arī ir polāra struktūra. Laika enerģija uz planētu plūst no divām pusēm. Nevis no zemes poliem, bet 90 grādu leņķī, no ekvatora rajona. Pašā planētas centrā laika enerģija savijas vienā „laika punktā”, bet pēc tam izplūst pa Zemes enerģētisko lauku. Laika Spirāles vītnes, attālinoties no planētas izplešas, bet pēc tam sasniedzot noteiktu vietu izplatījuma laiktelpā, atkal savijas. Galaktikas Laika Spirāles struktūra sastāv no vairākām atsevišķām vienībām un tā arī ir polarizēta. Tas ir ieskats vienkāršotā modelī. Katrā laiktelpas kontiniumā (dimensijā) laiks ir organizēts atšķirīgi. Tāpēc tagad runājot par Galaktiku, mēs saprotam Laika Spirāli, kas ir dimensijā, kurā mēs pašlaik dzīvojam. Protams, pats laiks ir ļoti sarežģīta parādība, kurai ir gan objektīvs, gan subjektīvs raksturs. Runājot par Laika Spirāli, mēs saprotam tās virszemes ārējās formas. Iekšpusē šī spirāle ir šūnu lauks, kas sastāv no daudziem sarežģītiem fragmentiem, kas savstarpēji mijiedarbojas. 


Pagaidām svarīgi zināt, ka patiesi eksistē Laika Spirāle un tā ir laika enerģijas vadītāja. Kāpēc laika enerģija, tāpat kā magnētiskā enerģija nāk uz planētu no divām pusēm? Atbilde ir vienkārša: laiks arī ir polarizēts. Tam ir sava uzlāde. Taču šajā gadījumā nav runa par sievišķo vai vīrišķo enerģiju. Uz šīs planētas laiks veidojas kā vidējais lielums, kas rodas savstarpēji iedarbojoties Paātrinājuma un Palēninājuma Enerģijām. No vienas puses pienāk intensīva, laiku paātrinoša enerģija, no otras puses palēninoša enerģija. Rezultātā veidojas laika temps vai ātrums. Laika enerģija, līdzīgi kā visas citas enerģijas nāk no Lielās Centrālās Saules. Šī Saule nav redzama no jūsu laiktelpas kontiniuma (dimensijas). Tā atrodas citā augstākā dimensijā. Galaktikas sakrālajā centrā viss savijas (saplūst) vienā punktā, iekšējā pasaulē. Lai pēc transformēšanas atgrieztos ārējā pasaulē (šajā gadījumā pasaulē, kurā pašreiz esiet iemiesojušies).


Un tā var uzzīmēt planetārā Laika Spirāles modeli. No planētas centra šī spirāle vijas vaļā. Tās vītnes paplašinās uz abām pusēm. Laika Spirāle atrodas 90 grādu leņķī attiecībā pret ienākošo magnētisko enerģiju - asīm, kas savieno magnētiskos polus. Ja ņem zemes asi, tad magnētiskās ass leņķis nedaudz atšķirsies un būs novirzīts uz sānu veidojot šauru leņķi, jo patlaban ģeogrāfiskie un magnētiskie poli nesakrīt. Visu to stāstu, lai jūs zinātu par procesiem, kas notiek ar Laika Spirāli. Galaktikas Laika dienests „Zeme. Atons-1” ir sācis ar palnetāro Laika Spirāli intensīvu darbu. No vienas puses, Spirālei, no kuras plūst paātrinājuma enerģija, vītnes kļūs mazākas, kā līdz šim. Tādā veidā paātrinājuma enerģija samazināsies. Un pretēji no tās puses, kur ieplūst palēninājuma enerģija spirāles apļi kļūs lielāki, kā līdz šim. Rezultātā „vidējais ātrums”, tas ir laika temps palēnināsies. Mainoties magnētisko polu polaritātei tiks īstenotas vairākas planētai, cilvēcei un visai dzīvai radībai  svarīgas funkcijas. Viena no funkcijām - palīdzība palēnināt laika tempu. Sievišķā enerģija, magnētiskais pols ar „plus” zīmi (pēc 2037. gada, tas būs Ziemeļpols) sāks aktīvi sadarboties ar to spirāles pusi, kura atbildēja par laika tempa palēninājumu. Vīrišķā enerģija, pols ar „mīnus” zīmi (pēc 2037. gada, tas būs Dienvidpols) sāks sadarboties ar paātrinājuma enerģijām, padarot to mazāk intensīvu.


Gaismas Darbinieki! Bet tagad laiks jums uzklausīt ne mazāk svarīgu informāciju. Mainoties magnētiskajiem poliem un notiekot izmaiņām palnetārā Laika Spirāles darbībā, sekos ... Zemes ass nobīde. Patlaban ass leņķis ir 23.5 grādi. Gribiet zināt kāds zemes ass leņķis bija pirms pieciem tūkstošiem gadu?  26 grādi. Uz zemes bija jānokrīt lielam debesu ķermenim, lai izmainītos zemes ass leņķis. Jūsu zinātnieki par to zina. Tādas ass leņķa izmaiņas daļēji bija nepieciešamas, tāpēc, lai laiks uz Zemes sāka „ritēt straujāk” un Priekškars kļūst maksimāli blīvs. Jā, tieši tā mani dārgie. Bet liela debesu ķermeņa krišana saistīta ar nopietnām kataklizmām un pārrāvumiem civilizācijas attīstībā (vai pat ar civilizācijas maiņu). Vēlreiz paziņoju patīkamu jaunumu (par to jau bija runa agrāk) priekš tiem, kuri iemiesojušies uz planētas un turpmāko gadu laikā nedomā doties prom: uz planētas virsmas nekritīs debesu ķermeņi ar mērķi nobīdīt Zemes asi, kā tas jau trīs reizes notika pēdējo simts tūkstošu gadu laikā! Visas nopietnās kataklizmas šajā posmā jau gandrīz ir notikušas. Un drīz tās mazināsies. Planēta pakāpeniski sāks nomierināties. Kaut gan, laiku no 2012. gada līdz 2037.gadam nevar nosaukt par mierīgu. Dažviet vēl notiks zemestrīces, plūdi un citas dabas stihijas. Taču, to skaits samazināsies un postījumu apjomi būs daudz mazāki. Bet pietuvojoties 2037.gadam planēta nomierināsies. Un sāksies tās jaunā dzīve.


Vai jūs draugi esiet sapratuši? Gaismas Darbinieki! Mūsu priekšā stāv svarīgs darbs: palielināt zemes ass leņķi. Un tas ir jādara pakāpeniski, palēnām, novedot kataklizmas līdz minimumam. Tā lai planētas iedzīvotāji to praktiski neizjūt. Jūs jautājiet: „Krajon! Vai tas ir iespējams?! Kā mēs varēsim panāk tādus rezultātus?” Atbildu: „Jā, ir iespējams”. Vai Radītājam ir kas neiespējams?! Īpaši, ja viņam palīdz atmodušies Dievi – tie esiet jūs, Gaismas darbinieki?! Mums priekšā stāv liela un nozīmīga sadarbība. Magnētisko polu polaritātes nomaiņa, Laika Spirāles darba izmaiņas, zemes ass leņķa palielināšana, laika tempa pamazināšana ... Kam tas viss? Draugi, tā tiek pacelts Priekškars. Tā planētai atgriežas Garīgums. Tā Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules sāk savu Mājupceļu. Un tas patiesi tā ir.


Ar Mīlestību un Gaismu, jūsu KrajonsPievienots: 2010/10/15