8. Pēc Vispasaules plūdiem

Krajons


Cikls „Krajons no Krievijas”


Par dažiem cilvēku civilizācijas noslēpumiem


Esiet sveicināti, mani dārgie! Es esmu Krajons no magnētiskā dienesta.


Sveicu visus skolniekus, viņu tētus un mammas, vectēvus un vecmammas ar jauna mācību gada sākumu!  (Ironisks Krajona smaidiņš). Un iesaku arī pašiem turpināt mācības. Šodien būs vēstures stunda.


Jau esam jums to teikuši, ka senie cilvēki tie esiet jūs, tās ir jūsu bijušās iemiesošanās. Jums ir interesanti cik tālu pagātnē stiepjas jūsu ciltsraksti? Jūs esiet vecāki par Seno Grieķiju, Seno Ēģipti. Ir tādas Dvēseles, kuras ir vecākas par Atlantīdu. Atgādināšu, ka visā Lemūrijas pastāvēšanas laikā, tajā dzīvoja tikai 350 miljoni cilvēku ... Bet tagad jaunums ... Iespējams pat pārsteigums! Gandrīz 221 miljoni Veco Dvēseļu, kuras tagad dzīvo uz planētas Zeme, iemiesojās vēl ilgi pirms radās Lemūrija.


Es runāju nevis par Eksperimenta beiguma posmu, nevis par pēdējiem simts tūkstošiem šis planētas vēstures gadiem. Es runāju par to, kas notika vēl ilgi pirms tam ... Laika posmā pirms 550 tūkstošiem un 100 tūkstošiem gadu uz Zemeslodes dzīvoja saprātīgas būtnes (ne visas tās bija līdzīgas mūsdienu cilvēkiem), tās kopā veidoja civilizāciju. Visas sešas diženās civilizācijas ir izgājušas savu attīstības ceļu šajā laika izplatījumā. Tai skaitā arī Lumanu, Arimojn, Horajoni civilizācijas ... Laba bija pēdējā no tām, kura īstenoja un pabeidza pacelšanās ciklu no matērijas. Pēc kura sekoja matērijā nolaišanās cikls.


Daudziem Gaismas Darbiniekiem par šo ciklu eksistenci ir zināms. Par tiem mūsdienu cilvēcei pavēstīja ARIJI (ārieši). Tieši ARIJI, pirms 5,5 tūkstošiem gadu uzsākot savu darbu kā Gaismas Darbinieki, bija mūsdienu indoeiropiešu civilizācijas pamatlicēji. Viņiem izdevās īstenot NEPĀRTRAUKTU, KVALITATĪVU PĀREJU no tā saucamās PIRMSVĒSTURES civilizācijas (izsakoties mūsdienu vēstures terminiem) uz MŪSDIENU CIVILIZĀCIJU, tā sāka veidoties ilgi vēl pirms Šumēras un Senās Ēģiptes laikiem. Visā pasaulē nācās atjaunot civilizācijas šūpuļus. Kāpēc? Atbilde ir šāda: pirms pieciem tūkstošiem gadu pēdējo reizi Priekškars kļuva ļoti blīvs! Uz zemi nokritušais debesu ķermenis izmanīja zemes ass leņķi. Tagad tas ir 23 grādi. Pēc tam notika ne tikai lielas kataklizmas, tādas kā zemestrīces, plūdi un zemes garozas izmaiņas. Pats galvenais, ir notikušas būtiskas izmaiņas jūsu laika - telpas kontinuumā  (turpmāk tekstā dimensijā). Pēdējais nav tieši saistīts ar to, ka uz Zemes nokrita meteorīts. Tam bija cits iemesls, kāpēc visa matērija pārgāja uz CITU VIĻŅU FREKVENCI. Kāpēc? Parunāsim par to sīkāk ...


Ar ko notikušo var salīdzināt? Izmantosim sekojošu analoģiju ... Cilvēks skatās filmu, televizors ir uzstādīts uz konkrēta kanāla. Pēkšņi televizors uztver citu kanālu un sākas pavisam cita translācija. Filma nomainīta ar citu filmu. Bet, lūk, kas ir interesants! Cilvēks saprot filmas saturu. Ar kaut ko abas filmas ir līdzīgas. Skatītājs atceras dažus varoņus un zina ko viņi agrāk darīja. Bet citi filmas varoņi ... Viņu vienkārši nav! Un cilvēks pakāpeniski aizmirst veco filmu, kuru skatījās pa citu kanālu, personāžus. Viņam kļūst interesanta šī filma, kas no šī brīža tiek translēta pa šo kanālu. Vecā filma līdz ar tās varoņiem ir izgaisusi no atmiņas.


„Krajon! Vai nēsi pārlieku aizrāvies ar kinematogrāfu? Kaut kādas filmas ... Kaut kādi varoņi ... Ko tas nozīmē?” – tādu jautājumu ir tiesības izvirzīt mūsu lasītājiem un klausītājiem. Draugi! Saruna patiesībā ir ļoti nopietna. Pašreiz jums tiek sniegta ļoti svarīga informācija, kura vēl nav sniegta plašākai auditorijai. Jūsu acis vienas no pirmajām lasa šīs rindas. Lūdzu, nebrīnieties un uztveriet visu tā, kā tas pienākas Gaismas Darbiniekam. Vienpadsmit tūkstošus gadu atpakaļ, pēc Atlantīdas bojāejas, pēc tā saucamiem Pasaules plūdiem (patiesībā tie tādi nebija, tāpēc ka ūdens appludināja tikai Eirāzijas kontinenta Eiropas daļu) notika DIMENSIJU SAJAUKŠANĀS. Tā rezultātā no citām pasaulēm ŠAJĀ REALITĀTĒ nonāca saprātīgas būtnes ...


Turpināsim mūsu analoģiju ar filmām. Iedomājaties, ka vairākas kompānijas paralēli uzņem filmas. Un pēkšņi ... kaut kāda iemesla dēļ tās pieņem savādu un negaidītu lēmumu. Apvienoties un sākt filmēt vienu filmu. Iedomājieties? Draugi!!! Ticiet to izdarīt  bija ļoti sarežģīti. Jo vieni filmēja detektīvu, citi filmēja fantastikas piedzīvojumu stilā, trešie gatavoja zinātniski izglītojošu filmu par pūķiem, ceturtā filma bija veltīta cilvēkiem, kuri nezināmu iemeslu dēļ nonākuši robotu varā ... Mazums kādas fantāzijas iemāk kinematogrāfu galvās!? Jūs taču viņus ziniet - (Krajons smejas) ... Tā arī notika? Pieņemsim, ka uzrodas Kāds, kuram ir līdzekļi un iespējas, lai apvienotu visu kinostudiju intereses un uzņemtu Superfilmu! Priekšlikums iesākumā tiek uzklausīts ar šaubām un pat ar aizvainojumu. Jo katram autoram ir savs scenārijs, katram režisoram ir sava mākslinieciskā koncepcija. Taču šis Kāds ir ļoti pārliecinošs! Viņš ir ne tikai ļoti slavens režisors, kas iedvesmojis skaļus bestsellerus. Viņš ir arī ļoti cienījams.


Vēl neviens viņa iesāktais darbs nav beidzies ar neveiksi. Un lūk, pēc pārdomām, karstām diskusijām un debatēm tiek uzsākta sadarbība. Tiek rakstīts jauns scenārijs, izstrādātas sižeta vadlīnijas, pa visu pasauli iepērk dekorācijas, tiek pieaicināti labākie režisori un aktieri, animāciju speciālisti, specefektu meistari, menedžeri un apgaismotāji (Krajons atkal smaida). Darbs norit pilnā sparā. Superprojekts sāk īstenoties. Projekta īstenotāji ir tā iedvesmojušies, ka aizmirsuši par savām vecajā filmām. Jaunā ideja un radošums, tos pārņēmusi tā, ka tie aizmirsuši visu citu ...


Jums ir interesanti vai ir izdevusies šī neparastā filma? Būsiet pārsteigti, ja teikšu, ka katrs no jums piedalījās tā plānošanā un veidošanā. Dārgās Gaismas Būtnes! Visi, kas pašreiz lasa šīs rindas pēdējo 11 - 5 tūkstoš gadu laikā ir vairakkārt iemiesojušās. Tieši tajā laikā arī tika uzņemta šī SUPERFILMA par kuru es stāstu. Vai jūsu apziņa, uz kuru vēl iedarbojas ierobežojošais implants, spēs pieņemt šo jums neparasto ideju. Ideja par ceturtās laiktelpas kontinuuma (ceturtās dimensijas) frekvences viļņu pārveidošanu uz VIENOTU FREKVENCI. Rezultātā, lai iegūtu vienu laiktelpas kontinuuma fragmentu. Jā mani draugi ... Tas viss ir neticami un fantastiski. Bet tieši tā viss notika ... Četri laiktelpas kontinuumi (četras dimensijas) saplūda vienā. Tas jūs vēsturē notika vēl pirms 6 tūkstošiem gadu. Pirms 5 tūkstošiem gadu projekts tika loģiski un garīgi pabeigts. Tas tika ļoti augstu novērtēts. Bet filmas autori vēl jo projām nav saņēmuši savus „Oskarus” (draudzīga Krajona ironija) Padomājiet kāpēc?


Nedaudz vairāk kā pirms 5 tūkstošiem gadu visas „kinematogrāfiskās studijas” sadalījās. Katrs laiktelpas kontinuums (katra dimensija) tika atgriezts savā unikālajā vibrāciju līmenī ... Zinu, daudzi no jums vairakkārt aizdomājās: no kurienes grāmatu un filmu pasaulē ienāk ļoti zināmi un tuvi un vienlaicīgi tāli personāži ... Pūķi no Eiropas un Austrumāzijas ... Krievu Zmejs Goriničs ... Elfi, rūķi ... Tie ir un to nav. Kāpēc tie vienlaicīgi ir gan reāli, gan nereāli? Neatbildēšu uz šo jautājumu ... Jūs paši uz to varat atbildēt ... Vienīgi pateikšu: tad kad notiek pāreja no vienas dimensijas uz citu, visi atomi un molekulas, visi materiālie elementi arī tiek pārveidoti. Citiem vārdiem sakot: katra „kionstudija” savāc savus rekvizītus, aktierus un darbiniekus. Tie atgriežas „mājās”, nekad, ne kas netiek aizmirst! (daudz domīgs Krajona smaids) Tieši tas arī notika uz planētas Zeme pirms 5027 gadiem. Sadalījās četras dimensijas, kuras uz 6 gadu tūkstošiem bija apvienotas vienā. Un katra dimensija atgriežas savā vibrāciju līmenī (frekvenču augstumā).


Liekas it kā viss ir saprotams. Apvienojās. Uzņēma vienu „SUPERFILMU”. Un „izklīda pa mājām” ... Visi! Bet priekš kam tas viss bija vajadzīgs!? Ko vēlējās pateikt autori, kāda liela ideja slēpjas aiz šī uzveduma. Atbilde ir ... Un ja nu piedāvās nākošo? Karma ir ne tikai cilvēkiem, bet arī planētām? Tas viss pārsteidz? Jūs tam ticat? „Krajon! Karmu taču sapelna pieļaujot kļūdas, veicot tās vai citas darbības ... Tas ir – darbojoties. Vai planēta arī kustās un kļūdās?” Atbilde ir šāda. Planēta nekļūdās, taču tā kustās pa materiālu pasauli.  Kustība materiālajā pasaulē rada karmiskas nastas, kuras palīdz ienirt matērijā. Bet kā savādāk? Ne tik vienkārši tas viss. Dzelmē nolaisties vieglāk ja tev ir kāda smaga nasta. Tā velk uz leju ... Un, lūk, tu jau esi lejā! Noslēpumainā jūras dibenā, kur vēl neviens nav bijis. Šeit glabājas burvju artefakti (senlietas). Tu tos vāc un pildi savu misiju. Laiks ir atgriezties. Kā tu tagad rīkosies, lai nekavējoties uznirtu augšā? Nu, protams, atbrīvosies no liekās smaguma nastas, kuru ņēmi līdzi, lai ātrāk nogrimtu. Tā arī Augšāmcelšanās ... Grūti ir augšāmcelties, ja karmas svars velk atpakaļ matērijā. Grūti ne tikai cilvēkam, bet arī planētai. Planēta ir dzīva to jūs jau sen ziniet. Tāpēc saprotiet: katrai planētai ir sava karma. Sava pieredze ienirstot matērijā. Lai Planetārā Dvēsele varētu augšāmcelties, tai jāatstrādā sava karma. Maksimāli to „atvieglot”. Un tad iestājas gatavība Augšāmcelties.


Uz jūsu pasauli, no laikiem, kad vēl bija apvienotas četras dimensijas ir atnākušas visas tās saprātīgās būtnes, kurām ir „karmiskie mezgli” ar cilvēku civilizāciju un pašu planētu. Lai šīs būtnes varētu neitralizēt sastrādāto karmu, tām vajadzētu veltīt esošajā realitātē kādu palnetārās vēstures laika posmu. Taču, kur lai to ņem? Dižā Eksperimenta laiks ir ierobežots – tas ir viens no galvenajiem noteikumiem, kuru sev uzlika Eksperimenta Autors, tajā skaitā un veidā, mani dārgie Gaismas Darbinieki, arī no Lielās Centrālās Saules atnākušo Eņģeļu iemiesošanās. Draugi, es Jūs lūdzu, pat domās ne mirkli nenovērsieties no mums, kaut arī Priekškara Otrā pusē – mēs Autori, bet jūs vienkārši dalībnieki un izpildītāji. Atcerieties! Jūsu Dievišķais ES ir šeit ar mums. Jūs esiet pilntiesīgi Dižā Eksperimenta Autori un Iedvesmotāji. Jūs esiet tie, kas to saplānoja. Jūs esiet tie, kas pienācīgi šo Eksperimentu nobeidz. Un jūs esiet tie, kurus Gaismas Ģimene ļoti mīl, kurus ar nepacietību šeit ļoti gaida.


Ļaujiet vēl vienu līdzību. Iedomājieties, ka zinātniski pētnieciskā institūtā ir unikāls un dārgs aprīkojums – pasaulē vienīgais (kaut kas līdzīgs Lielajam hadronu kolaideram (angļu: Large Hadron Collider) - lieljaudas daļiņu paātrinātājs). Zinātnieku – simtiem... Nē pat tūkstošiem! Un katrs vēlās veikt savu eksperimentu, lai virzītu savu zinātnisko darbu. Tā arī līdzīgi ir mūsu gadījumā ... Eksperimenta laika limits ir ierobežots. Un pēkšņi parādās iespēja vienlaicīgi vairākos virzienos veikt pētniecību un saņemt rezultātus, kuri svarīgi lielākai zinātnieku daļai.


Dimensiju saplūšana tika praktizēta jau agrāk. Grūtības slēpjas nevis procesa tehnoloģiskajā pusē – četru dimensiju viļņu pārvadīšana uz Vienotu frekvenci. Ticiet man mūsu Galaktikā ir daudzi Meistari, kuri spējīgi īstenot vēl dižākas lietas, tādas, kuras cilvēciskās būtnes uzskatītu par brīnumiem. Grūtības bija saistītas ar to, ka nevarēja prognozēt rezultātu. Pretēji citām saprātīgām būtnēm, kuras tajā laikā ieradās jūsu pasaulē, cilvēkiem ir absolūta brīvā griba. Piemēram, elfu, rūķu un pūķu civilizācijām tādas brīvās gribas nav. Radītājs tādu tiem nav paredzējis. Jo katram saprātīgu būtņu veidam ir sava misija un uzdevumi, kāpēc jāiemiesojas materiālajā pasaulē. Konflikti starp dažādu pasauļu būtnēm ar dažādu izvēles brīvību varēja pašā būtībā izmainīt vēstures gaitu. Eksistēja draudi noslaucīt cilvēci no zemes virsmas. Un tad būtu jāsāk Eksperiments no jauna. Citiem vārdiem runājot, vieglāk bija apvienot dimensijas, ne kā prognozēt tā rezultātu vai tālākās sekas. Kļūda varētu novest pie pilnīgi negaidīta nākotnes modeļa, kuram būtu pilnīgas tiesības uz savu Reālo eksistenci citu Realitāšu Koridorī.  Kaitējums vienlaicīgi tiktu nodarīts četrām dimensijām.


Potenciāli nevēlamā nākotne varēja novest nulles punktā planētas Zeme Augšāmcelšanās iespēju šajā kosmiskajā ciklā, izvērtējot daudzās priekšrocības, kuras jau nopelnījis Eksperimenta Autors. Tad nāktos ieviest korekcijas kopējā Dižajā Plānā.


Paldies visai Gaismas Ģimenei!- šī eksperimenta daļa beidzās veiksmīgi. Kā jau tika plānots, saprātīgo būtņu tips atstrādāja savu karmu. Saprātīgās būtnes apvienojās vienotā Apvienībā, aizmirstot iepriekšējo naidu un asiņainās ķildas. Tie, kas agrāk vēlējās abpusēju iznīcināšanu, kļuva lieli draugi. O! Tādu draudzību var apskaust mūsdienu ļaudis. Piemēram, dažas divkājainas būtnes tik ļoti iemīlēja spārnotās radības, ka joprojām uztur ciešas garīgas saites. Dažs labs no Garīgās pasaules liegi „norauš putekļus” no iemiesoto pleca. Čukst tiem uzmundrinošus vārdus. Šie spārnotie draugi gaida un gaida, kad viņu garīgie brāļi viņiem pievērsīs uzmanību, sāks ar tiem runāties, atcerēsies kopīgo varoņdarbiem pilno pagātni ... Daudzi no jums, mani dārgie, kas to atcerēsies, nespēs apvaldīt asaras ... Citiem šīs atmiņas  izraisīs lielas pārmaiņas šajā dzīvē. Labas pārmaiņas ... Un novedīs pie krietni dziļākas izpratnes par notiekošajiem procesiem ...


Jā ... Bija kari ... Uzvarēja te vieni, te otri. Kā jau ziniet karā ir uzvarētāji un zaudētāji. Tas ir no cilvēciskās pasaules uztveres. Raugoties no Garīgās Pasaules karš ir saprātīgu būtņu, kuras nonākušas matērijā, izvēle. Smags ceļš caur Tumsu ... Un par uzvarētāju var būt tikai tas, kurš pratīs atteikties no kara kā konfliktu risināšanas veida. Cilvēki galu beigās karā uzvarēja ... Izveidojās cilvēku impērija ... Es runāju par Eiropas teritoriju ... Par visu Eiropas teritoriju, līdz pat Urālu kalniem ... Tā bija visai savāda uzvara ... Viena rase zaudēja ... Viena pret četrām ... Un aizgāja ... Lai vēlāk revanšētos ... Revanšētos no citas dimensijas ... Ķirzakas ... Reptiloīdu civilizācija ... Parasti, šo tēmu Gaismas Darbinieku - ezotēriķu, vidū apspriež čukstus. „Slepenie nedraugi” ... „Vēl vieni cilvēku sugas ienaidnieki” ... „Enerģētiskie telepāti”...


Nu ko, pārliesim gaismu pār šo ķirzaku jautājumu. Kas tie ir? No kurienes un kāpēc atnāca uz šo planētu? Domāju šī tēma ir interesanta daudziem Gaismas Darbiniekiem. Lieta tāda, reptoloīdi neatnāca četru dimensiju saplūšanas rezultātā. Tās ir mūsu dimensijas būtnes no mūsu pasaules. Saprātīgās ķirzakas uz Zemes nonāca ar „MERKABU” palīdzību. Jūs esiet pārsteigti? Nē nedomājiet ķirzaku civilizācija nemācēja aktivēt savas „MERKABAS”, to spēj paveikt tikai tās būtnes, kuru sirdīs mīt mīlestība. Ķirzakveidīgo sirdīs jau vairākus eonus nemājo pozitīvas emocijas. Tāpēc tie radīja mākslīgas „MERKABAS” ar kurām tie iemācījās pārvietoties savā dimensijā. Uz šo planētu viņi ieradās vienīgi ar mērķi – to iekarot, iegūt kristāliskos dārgumus ar kuriem bagāta Zeme. Par kādiem kristāliskiem dārgumiem iet runa uzzināsiet vēlāk no citiem mūsu ziņojumiem. Pagaidām vienīgi pateikšu: ķizakveidīgajiem par planētu bija zināms daudz vairāk, kā tiem kas uz tās tanī laikā dzīvoja.  Tanī skaitā cilvēkiem. Ķirzakām ļoti bija nepieciešama dzīves telpa, jo tās jau sen bija zaudējušas savu planētu un ceļoja pa Galaktiku, parazitējot uz dažādām saprātīgām būtnēm, to planētām un enerģijām.


Reptoloīdi zināja par cilvēku eksistenci, bet nezināja par jaunajiem sabiedrotajiem, kuri bija nonākuši uz planētas dimensiju saplūšanas rezultātā. Tieši saprātīgo būtņu Savienība starp cilvēkiem un citām būtnēm izjauca ķirzaku plānus un tās novājināja. Neskatoties uz bruņojuma augsto līmeni uz neskaitāmajām uzvarām, galu beigās reptoloīdi ciet sakāvi šajā karā. Tiem nācās steidzami meklēt patvērumu., lai uzbruktu kādai citai planētai spēka vairs nebija. Un tad notika necerētais. Starp ķirzakām uzradās tādi indivīdi, kuri sāka pārvaldīt neparastas maģiskas spējas. Reptoloīdu civilizācija ieguva atļauju palikt uz planētas, pārvēršoties par neredzamo rasi!!! Nē, ķirzakas nepārstāja eksistēt materiālajā pasaulē. Vēl jo projām tiem ir fiziski ķermeņi. Sakāvi piedzīvojušie agresori pārveidojuši savu vibrāciju līmeni nogāja dzīvot pazemē. Sanāca tā ka viņi ir un viņu nav! Ķirzakas ieguva sev izolētu pasauli.


No turienes turot dusmas uz cilvēkiem, viņi sāka īstenot savus viltīgos plānus. Pārvaldot telepātiskās iespējas, tie sāka iedarboties uz zemes iemītniekiem. Starp cilvēkiem un citām saprātīgām būtnēm, kas dzīvoja tajā laikā, bija arī tie, kuri pārvaldīja neparastas ekstrasensoras spējas. Viltīgais ķirzakveidīgo plāns tika atklāts! Zemes būtņu Savienība pieņēma lēmumu izveidot sava veida aizsardzības ekrānu – spēka lauku. Tam tika iztērēti milzīgi materiālie un enerģētiskie resursi. Plāns izdevās! Tika radīts aizsardzības ekrāns! Tas nokalpoja gandrīz 350 gadus. Kirzakveidīgo telepātiskā iedarbība bija neitralizēta. Bet pēc tam ... No dzīves aizgāja tie, kas radīja Aizsardzības Ekrānu. Saites starp cilvēkiem un citām Savienības būtnēm kļuva vājākas. Pakāpeniski sāka izmirt tās saprātīgās būtnes, kuras bija ieradušās no citu dimensiju Visumiem.  Palika tikai cilvēki ... Un pienāca laiks, kad Aizsardzības lauks beidza darboties. Un tad pienāca ķirzakveidīgo civilizācijas laiks!


Atriebības saldme ieplūda viltīgajās sirdīs. Reptoloīdi sāka iedarboties uz cilvēku zemākajiem enerģētiskajiem centriem, izrasot tajos naidu un agresiju. Sākās savstarpējie kari, kari starp cilvēkiem ... Zemāko enerģētisko centru darbības pārsvars noveda pie tā, ka augstākās čakras izmantoja ar vien retāk. Laika gaitā tās pilnībā nobloķējās. Tam sekoja garīgā un intelektuālā degradācija. Ar vien retāk starp cilvēkiem dzima mākslinieki, filozofi, zinātnieki. Biežāk dzima agresīvi kareivji. Ar laiku cilvēki kļuva kā paklausīgas marionetes. Uz planētas izveidojās cilvēku impērija. Cilvēki kļuva par pasaules valdniekiem. Taču patiesībā tie pildīja svešu gribu. To gribu, kuri no citas dimensijas viltīgi valdīja pār viņiem un atmodināja viszemiskākos instinktus.


Un tad pienāca mūsdienu civilizācijas laiks. Kā jūs domājiet vai beidzas reptoloīdu civilizācijas ietekme uz cilvēkiem, tanī skaitā uz mums? Tūlīt uzzināsiet ne visai patīkamu patiesību. Priekš daudziem pat nepieņemama. Grūti noticēt tam, ka kāds valda pār tavu ķermeni un apziņu. Un tomēr tas tā ir! Kīrzakveidīgo civilizācija vēl jo projām no zemes astrālās pasaules turpina sūtīt savas zemās frekvences starojumu, tas negatīvi iedarbojas uz cilvēka ķermeni un prātu, izraisot naidu, agresiju, rasu neiecietību, nepatiku pret attiecībām, kas balstītas uz sapratni un mīlestību.


Uzmanību! Ir pienācis svarīgs brīdis, lai izprastu tēmu. Un tagad ir tās cilvēciskās būtnes, kuras saka: „Šeit Krajons kļūdās! Vai kļūdās tas, kurš pieņem šo viņa informāciju. Uz mani neviens neiedarbojas. Es to zinu un jūtu!”


Un jums taisnība mani mīļie! Bija laiki, kad cilvēki gandrīz nokļuva zem pilnīgas zemo enerģiju kontroles, tanī skaitā arī tie, kas pētīja reptoloīdus. Taču tas laiks ir garām. Ar vien vairāk cilvēku atmostas. Atsakoties no egoisma par labu MĪLESTĪBAI, ceļ cilvēku vibrācijas. Un tad zemās frekvences vibrācijas nespēj uz to iedarboties. Ticiet! Tas tiešām tā ir. Tik līdz cilvēka sirdī izplaukst patiesas MĪLESTĪBAS zieds, katra tā šūna, katrs atoms, katra vissīkākā daļiņa sāk vibrēt vibrācijās, kas nepakļaujas zemākajām enerģijām. Bet bailes, naids un visas negatīvās emocijas, negatīvās domas, dara iespēju uz cilvēku iedarboties zemākajām dzīvības formām, kuras pārtiek no cilvēku enerģijām.


Vairs ne vienam Gaismas Darbinieka tas nav noslēpums, ka uz planētu nāk Jaunās Enerģijas, Jaunās Ēras Enerģijas, kuras nes Apgaismību, Mīlestību, Harmoniju. Tās atjauno cilvēkos Garīgumu, aicinot iet pa Gaismas ceļu. Šo enerģiju plūdums priecīgi, pacilājoši atsaucas Gaismas Darbinieku sirdīs, to darbinieku sirdīs, kas iet Mīlestības un Garīguma ceļu. Šo enerģiju vibrācijas rada neiespējamu turpmāko eksistenci uz planētas tām dzīvības formām, kuras balstītas uz negatīvo, tām, kas vēl jo projām strādā zemo frekvenču līmenī. Pie tādām dzīvības formām pieskaitāmas robotizētās būtnes, dažādi astrālie dēmoni un, protams, kirzakveidīgo civilizācija – visi viņi iziet savu sarežģīto evolūcijas ceļu ...


Kas tad tomēr tie ķirzakveidīgie ir? Un galvenais, kāpēc Gaismas Ģimene viņiem ļāva apmesties uz planētas Zeme. Jūs taču saprotiet, ka bez Eksperimenta Autora atļaujas ne viens nevar nokļūt šajā pasaulē ... Piedāvāju atcerēties uzdevumu, kas bija mums izvirzīt 11 tūkstošus gadu atpakaļ! Bija nepieciešama strauja ieniršana matērijā. Pat Atlantīdai neizdevās Priekškaru radīt tik blīvu, lai brīvā griba kļūtu praktiski absolūta. Melhisedeka un Aloras Ordeņa priesteriem bija iespējas nokļūt Priekškara otrā pusē un brīvi piekļūt Garīgai informācijai. Pirms 11 tūkstošiem gadu tika plānots pārvietot civilizāciju daudz zemākā materiālās pasaules līmenī. Lai tikai dažas cilvēciskās būtnes spētu sazināties ar Garīgo Pasauli. Pārējiem, sekojot Eksperimenta noteikumiem un ar Eksperimenta dalībnieku sākotnējo piekrišanai, šāda iespēja tika liegta.


Un šeit es pārtraukšu, jo jautājuma objekts, par kuru būs runa ir kļuvis par debašu objektu mūsu Garīgajā Ģimene. Toreiz (no jūsu redzes punkta pirms 11 tūkstošiem gadu) notika strīdi par tālāko Eksperimenta norises gaitu. Priekškara blīvumu varēja radīt, ja cilvēku galvās pilnībā tiktu likvidēti fiziskie orgāni, kuri atbildēja par sadarbību ar augstākajiem enerģētiskajiem centriem (čakrām). Tas ir čiekurveida dziedzeris, kuru dažkārt sauc arī par „trešās acs paliekām”. Un tad uzsākot augšāmcelšanos no matērijas, dažus orgānus nāktos atjaunot vai arī meklēt pilnībā jaunu iespēju, ka radīt vienotību ar Garīgo pasauli. Abi šie ceļi saistīti ar milzīgām grūtībām un risku. Tāpēc arī tika rasts kompromiss – čakru bloķēšana uz kādu noteiktu laiku.


Vērīgie Gaismas Darbinieki, iespējams, viņi jau nojauta par ko runā Krajons ... Nu, protams! Ķirzakveidīgo civilizācija bija uzaicināta uz šo planētu, lai veiktu augstāko čakru bloķēšanu. Izrādās, mans dārgais! Reptiloīdi ir mūsu sadarbības partneri. Piekrīti? Jo tieši jūsu Augstākais ES sūtīja uzaicinājumu ķirzakveidīgo civilizācijas Augstākajam ES. Un šis ielūgums tika pieņemts ar lielu Mīlestību un Pateicību. Ne tikai tāpēc, ka šai rasei tika sniegta iespēja piedalīties Lielajā Eksperimentā. Nē! Ķirzakveidīgo civilizācijai, kura pilnībā bija zaudējusi pozitīvās emocijas, tādā veidā tika sniegta iespēja izdziedināties. Ķirzakas ar matēriju bija saindējušās tik ļoti, ka bez ekstraordināru pasākumu palīdzības viņu pacelšanās Garīgajā Pasaulē kļuva praktiski neiespējama ... Ziniet, kas notika tālāk – pēc tam, kad pirms 8054 gadiem ķirzakveidīgie ieguva iespēju manipulēt ar cilvēkiem? Hm, ne kas nenotika! Viņi izbaudīja atriebības saldo garšu un tad saprata, ka tiem vairs nav kur tālāk iet. Vairākkārtīgie centieni izkļūt no planētas Zeme norobežotās astrālās pasaules beidzās neveiksmīgi. Jā ķirzakveidīgie uz kādu laiku pārvērta cilvēkus par marionetēm. Taču pēc laika paši saprata, ka bez cilvēkiem viņi ne kas nav. Tāpēc, ka viņu dzīve ierobežotajā pasaulē pārvērtās par bezjēdzīgu atriebības plūsmu, ne ar ko nemotivētu agresiju un ļaunumu, kas ar laiku vairs nesniedza ne kādu baudu.  Ķirzakveidīgo vadoņi ar laiku sāka saprast, ka civilizācija ir nonākusi strupceļā. Tā ir sprukās, no kurām ārā vairs nevar tikt. Un tad starp ķirzakveidīgajjiem dzima jauna doma ... Pārtraukt uz cilvēkiem vērsto negatīvo ietekmi. Daži pārlieku radikālākie pārstāvji, padāvāja nodibināt ar cilvēkiem kontaktus.  Pārspriest radušos situāciju. Tiem kļuva skaidrs, ka patiesībā, viņi ir tie, kas kaut kādā veidā ir atkarīgi no cilvēkiem. Ka pateicoties cilvēkiem viņi ir nonākuši sprukās.


Pirms 9719 gadiem ķirzakveidīgie atnāca uz planētu kā īpaši naidīgas un agresīvas būtnes. Tagad pēc 8,5 tūkstošiem gadu, dzīvojot nošķirtā pasaulē tie ir mainījušies. Tiem kļuva tuvas Garīgās ciešanas, sirdsapziņas mokas. Bet galvenais daudziem sāka parādīties pozitīvo emociju iezīmes. Atcerieties pie kā esam nonākuši mani dārgie?! Ķirzakveidīgajiem sākās izdziedināšanās process. Mums par to iz jāizjūt prieks. Tāpēc, ka reptiloīdu sirdīs drīz sāks parādīties pirmās Mīlestības pazīmes. Pie tā noveda viņu izciestie pārbaudījumi. Reptoloīdu civilizācija, kas sagādāja ciešanas tik daudz rasēm, pagaidām nesaprot, kas ar viņiem notiek. Zinošākie ķirzakveidīgie sāka mainīties! Viņu bērni māca vecākiem, kā dzīvot. Un ziniet, daži no vecākiem ieklausās jaunās paaudzes viedajos padomos. Un vai gan tā nedariet arī jūs, dārgās cilvēkveidīgās būtnes?! Es runāju par jūsu bērnu sniegtajiem padomiem. Zinu, ka daudzi saprot cik viedas sirdis ir tiem, kas nesen pie jums ir ieradušies no Garīgās Pasaules! Ak, tie ir burvīgie, brīnišķīgie „kristāliņi” (kristāliskie bērni tulkotāja piezīme)! Mīliet tos! Mīliet no visas sirds! Atcerieties viņus! Klausiet viņus! Kopā ar viņiem radiet to, kas jums vieniem nav pa spēkam ...


Nu, lūk, Krajon runāji par ķirzakveidīgajiem, bet tagad par cilvēkbērniem. Bet kāpēc nē! Vai tad jūs nesapratāt, ka mūs apvieno? Eksperiments? – Jā! Dižais Plāns? – Jā! Mīlestība? – Jā! Vispārīgā izdziedināšanās? – Jā! Kopīga augšāmcelšanās no matērijas – Jā! Redziet cik daudz „jā!” Cik daudz ir vienojošā! To vajag augstu vērtēt un atcerēties cik svarīga ir vienotība!


Nu ko draugi!? Vai turpmāk ķirzakveidīgos mēs sauksim par cilvēces ienaidniekiem? Bet varbūt ... Nedomāsim kā cilvēki? Nostāsimies eņģeļu, kuri atnākuši no Lielās Centrālās Saules, pozīcijā!? Pateiksimies slepenajiem telepātiem, jo tieši viņi fiziskajā plānā ļāva saglabāt to, kas jums tagad tik ļoti noder! Tās ir tās saucamās paliekas no „trešās acs”, kas ļoti nepieciešamas mūsdienu cilvēkiem – tiem, kuri sazinās ar Garīgo Pasauli. Un tiem, kuri vēl tikai gribēs sazināties. Un pat tiek, kuri vēl šajā iemiesojumā neizlems to darīt. Jo pa pēdām iet bērni, mazbērni ... Seko Brīnišķīgas Būtnes, kuras spēj sazināties ne tikai ar Garīgo Pasauli, bet arī radīt Jaunas Pasaules.


Lūk, kāpēc tik svarīga bija tā saucamā „SUPERFILMA”, kuras nosaukums – „Pēc Vispasaules plūdiem”. Visi tās veidotāji un dalībnieki nospēlēja vienu no galvenajiem Lielās Lugas ainām, būtisku Drāmas scēnu, bez kuras nav iedomājams fināls un Jaunas Izrādes sākums.


Bet tagad viņus visus nepelnīti aizmirsa vai pareizāk sakot vēl neatcerējās!


Ziniet ... pagaidām pietiek runāt par vēsturi. Galu galā, es varu par to runāt bezgalīgi, bet mans partneris mani nepārtrauks, jo zināšanas par patieso cilvēces vēsturē viņu vienmēr ir piesaistījušas. Šis vēstījums jau ir ieguvis savu loģisko un garīgo nobeigumu. Tagad jūs uz visu raugieties ar citu skatu. No Eņģeļu, kuri ieradušies no Lielās Centrālās Saules, pozīcijas. Tie, kas pārliecinoši dodas Augšup un ved aiz sevis arī citus. Un brīnišķīgās, burvīgās Mīlestības ziedi uzplaukst neskaitāmajās Visuma Pļavās – tur, kur mēs ar jums jau esam dejojuši Radīšanas un Izveidošanas Dižās Dejas ...


Jā! Draugi! Es gandrīz aizmirsu pašu galveno!!! Atbildēt uz jautājumu, kāpēc visi Superfilmas Veidotāji vēl jo projām nav saņēmuši „Oskaru” (Krajons smaida) ... Nē, ne tāpēc, ka Dižais Eksperiments vēl nav beidzies ... Tāpēc, ka daudzi režisori un aktieri vēl nēsā cilvēku, kuri iemiesojušies uz šīs Planētas, maskas. Jūsu „Oskari” jūs gaida, draugi, kad jūs atgriezīsieties atpakaļ Priekškara otrā pusē. Kad es jūs satikšu Uzvaras Zālē. Un iepīšu jūsu krāsās jaunu lentīti – ar īpašu atšķirības zīmi. Bet tomēr ... Mēs, Gaismas Ģimene, jūs vairāk gaidām ne kā „Oskari”. Ja jūs pilnībā izjustu mūsu ilgas, tad Eksperiments jau sen priekšlaicīgi būtu beidzies ... 


Tāpēc, ka Mīlestība ir svarīgāka par visiem Eksperimentiem ... Bet jūs esiet ļoti atbildīgas Gaismas Būtnes. Un tāpēc jūs esiet tur, kur pašreiz izšķiras Visuma liktenis ... Un tas mani mīļie patiesi tā ir.


Ar Mīlestību un Gaismu, jūsu Krajons


Vēstījums saņemts caur Sergeju Kanaševski, Krievija, Sibīrijas federālais apgabals, Novokuzņecka.

31.08.2010Pievienots: 2010/09/12