Lielais Eksperiments: Visuma Triumfs

Krajons caur Segeju KanaševskiSveicināti, mani dārgie! Es esmu Krajons no Magnētiskā Dienesta.
Sākšu šo vēstījumu ar gadījumu, kurš notika pirms mazliet mazāk kā diviem tūkstošiem gadu.


Māceklis atnāca pie sava Skolotāja un pavēstīja:
– Rabi! Ar to cilvēku, kurš vajāja mūs, ir notikusi nelaime! Viņu ir atraduši pa ceļam uz Damasku – slimu, bezpalīdzīgu. Viņš ir zaudējis redzi, neko neredz.
Skolotāja sejā dzima smaids. Viņš nevarēja slēpt prieku. Māceklis neticēja savām acīm.


– Kā? Tu priecājies par to, ka šis cilvēks ir cietis? Tu pasmaidīji, kad uzzināji, ka viņš ir zaudējis redzi? Rabi! Es nevaru tam noticēt! Protams, viņš vajāja mūs. Taču, tu mācīji mīlēt gan draugus, gan ienaidniekus!? Tu aicināji mīlēt ienaidniekus stiprāk nekā draugus!? Vai tad var smaidīt, kad cilvēks cieš?


Apbēdinātais Māceklis izskrēja no mītnes, kur tajā laikā viesojās Skolotājs un viņa draugi. Ilgi klīda pa apmetnes apkārtni visu dienu. Dziļa apbēdinājuma sajūta iemājoja viņa sirdī. Pēc tam nonāca nelielas upes krastā, un, zaudējis spēkus, nokrita zemē, atdevies pārņemošajām viņu jūtām...


Atstāsim pagaidām Mācekli apmetnes nomalē, kur viņš guļ, ieracis seju nodzeltējušajā zālē, kura gaida vēla rudens iestāšanos. Šis Māceklis pārdzīvoja patiesu bēdu mirkļus, vīlies savā Skolotājā. Bet paša Skolotāja sejā vēl ilgu laiku varēja manīt prieka pēdas...


Šodien sāksim sarunu ar raksturojumu sajūtām, kuras cilvēki dēvē par “bēdām” un “prieku”. Pirmā no tām – dualitātes radīts auglis. Dzīve dualitātē ir atnesusi cilvēkam daudz bēdu. Tik daudz, ka BĒDU UZ ZEMES IR KĻUVIS DAUDZ VAIRĀK KĀ PRIEKA. Tās, bēdas, tik stipri ir iegājušas jūsu sirdīs, ka daudzi ir pārstājuši būt spējīgi just PATIESU PRIEKU. Bet, starp citu, PRIEKS IR PATIESAIS GARA STĀVOKLIS. Augstākajās pasaulēs PRIEKS IR MĪLESTĪBAS FORMA. Tāpēc, ka Garīga Būtne, protoša Mīlēt, priecājas par visu esošo. 

PROT LĪDZ-PRIECĀTIES VISAM ESOŠAJAM. Prot priecāties KOPĀ AR KATRU BŪTNI, NEDALĀMĪBĀ AR VIŅU. PRIEKS, TĀPAT, KĀ ARĪ BĒDAS, DZĪVO CILVĒKA SIRDĪ. BET SIRDS GARĪGAJĀM BŪTNĒM - VIENA UZ VISĀM. Jā, jā, mani dārgie, jūs zināt, ka viss ir vienots. Tāpēc, vai ir vērts brīnīties, ka IR SAKRĀLĀ SIRDS, KURA JUMS IR VIENA UZ VISIEM. JŪS PRIECĀJATIES – JŪSU SIRDĪ PRIECĀJAS VISS VISUMS. JŪS BĒDĀJATIES – BĒDĀJAS VISS VISUMS.


Patiesībā bēdu mūsu Visumā nav nemaz tik daudz. Tāpēc, ka dualitātē, matērijas blīvajos slāņos dzīvo salīdzinoši neliels daudzums Dvēseļu jeb Mūsu Kopējās Dvēseles Daļu. Taču no tā sāpes, protams, nepārstāj būt sāpes. Tās nav vienkārši sajūta, tās ir negatīvās pieredzes enerģija, kura agri vai vēlu transformējas radošā enerģijā. Tā iekārtots Visums. Jums ir piemēroti zināt, ka, kamēr dzīvojat šajā pasaulē, PRIEKA un BĒDU enerģijām ir ļoti liela nozīme jūsu  Augšāmcelšanās procesā. Tās ir BREMZĒŠANAS (PALĒNINĀŠANAS) un KUSTĪBAS (PAĀTRINĀŠANAS) enerģijas. Ļoti ilgu laiku cilvēce uzsūca savā “Iekšējā Es” bremzēšanas (palēnināšanas) enerģiju. Tā bija nepieciešama, lai vajadzīgajā režīmā un pie noteiktiem apstākļiem izietu cauri radītās dualitātes blīvajai pasaulei. Tagad ir pienācis AKTĪVAS KUSTĪBAS laiks. Bet tas nozīmē, visam, kas traucē kustēties, ir jāpaliek pagātnē. UZ JAUNO ĒRU MĒS ŅEMAM SEV LĪDZI TIKAI PRIEKA ENERĢIJU, KUSTĪBAS UN PAĀTRINĀŠANAS ENERĢIJU.


Bēdas nesaraujami ir saistītas ar ciešanu. Par sajūtu “ciešana” Gaismas Darbiniekiem pēdējos gados bija pateiks daudz. Gaismas Ģimene lūdza jūs iet prom no ciešanām, pie tam atzīstot LĪDZ-CIEŠANAS tiesības, LĪDZJŪTĪBAS PRET TIEM, KAS CIEŠ. Protams, nepieciešams LĪDZI JUST cilvēkiem, izjūtošiem bēdas, blīvās dimensijas dzīves smagumus. Taču tagad... Tagad ir pienācis īpašs laiks. Jums jau pavēstīja: Lielais Eksperiments ar dualitāti ir pabeigts! Bet tas vispirms nozīmē, ka jums ir laiks PĀRSTĀT BŪT VIENKĀRŠI CILVĒKIEM. Krajons neaicina jūs kļūt kādiem “PĀRCILVĒKIEM”, kuri iet uz savu mērķi, nepievēršot uzmanību cilvēku ciešanām. Nē! Es runāju par to, ka jums ir laiks kļūt par KOSMISKIEM CILVĒKIEM. Bet tas nozīmē, ka, PROTOT LĪDZI CIEST, VAJAG PRAST ARĪ PRIECĀTIES. Atkārtošu: PRIEKS TĀ IR MĪLESTĪBAS FORMA. 

Patiess prieks var būt balstīts tikai uz BEZNOSACĪJUMA MĪLESTĪBAS jūtām. Jo dziļākas, jo patiesākas ir jūsu mīlestības jūtas, jo patiesāka, dziļāka ir prieka sajūta. PATIESS PRIEKS VAR ATNĀKT TIKAI PIE TĀ CILVĒKA, KURŠ APZINĀS: VISS NORIT KĀ NĀKAS! VISS NORIT PĒC PLĀNA! PĒC VISUMA DIŽENĀ RADĪTĀJA, PAR KURA GRIBU VARENĀKA NAV NEKĀ, PLĀNA! UN ŠĪ VARENĪBA ARĪ IR BALSTĪTA UZ MĪLESTĪBU.


Gaismas Ģimene pavēstīja jums, ka jūs esat atnākuši uz šo pasauli, lai piedalītos Lielajā Eksperimentālajā Visuma Darbā. Pateica, ka jūs, Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules, unikālas būtnes, drosmīgi, pēc savas gribas spērušas soli matērijas blīvumā, atnākušas uz ļoti sarežģītu dualitātes pasauli. Atnākušas šurp vispirms, lai pierādītu: PATSTĀVĪGA IZEJA NO BLĪVĀS MATĒRIJAS IR IESPĒJAMA! PLANĒTAS UN CILVĒCES AUGŠĀMCELŠANĀS IR IESPĒJAMA! JAU VAIRĀK KĀ DIVI PROCENTI IEDZĪVOTĀJU IR KĻUVUŠI GAISMAS DARBINIEKI. Vieni ir pavirzījušies evolucionārajā attīstībā vairāk, citi mazāk! 

Taču jau vairāk kā divi procenti Zemes iedzīvotāju nodarbojas ar Gaismas Darbu un sadarbojas ar Gaismas Ģimeni! Ir sācies PLĀNVEIDA KOPĒJS IEMIESOTO UN NEIEMIESOTO GAISMAS DARBINIEKU DARBS! Lielā Eksperimenta ar dualitāti rezultāti ne reizi vien ir tikuši apspriesti dažādos galaktiskos un starpgalaktiskos forumos, ieguvuši Brīvo Pasauļu Federācijas – Visuma Garīgās Vadības akceptēšanu. Eksperimentam pieslejas arvien lielāks un lielāks piekritēju skaits no dažādām pasaulēm un galaktikām. EKSPERIMENTS JAU IR PĀRAUDZIS VIENĀ NO PAMATA VIRZIENIEM, PA KURU IES GAISMAS ĢIMENE, RADOT JAUNO VISUMU. 

Jūs esat atnākuši šai laiktelpas punktā, kad ir pieņemts svarīgs lēmums. Zeme kļūs par CENTRU, kur attālā nākotnē izvērsīsies ļoti svarīgi notikumi VISUMA TRANSFORMĀCIJĀ PAR JAUNU VISUMU. Šī pieredze tiks ne vienkārši “arhivēta”, bet pavairota, teorētiski un praktiski papildināta, pārstrādāta. To sāks praktizēt kā mācību līdzekli blīvo pasauļu iziešanai. Un viss tāpēc, ka JŪS, CILVĒKI, KĻUVĀT PAR GAISMAS DARBINIEKIEM UN APZINĀJĀTIES SAVU “ES” KĀ VISUMA, KOSMISKĀM BŪTNĒM.


Pamodināto cilvēku skaits it tāds, ka viņu enerģijas jau ir PIETIEKOŠI VISU SAPLĀNOTO ŠAJĀ POSMĀ DARBU VEIKŠANAI. Vēl vairāk, tas ir ļoti, ļoti svarīgi! IR NOTIKUŠAS KVALITATĪVAS PĀRMAIŅAS DAUDZDIMENSIONĀLAJĀ CILVĒKA GENOMĀ! Zemes magnētiskā lauka transformācija, jaunas cilvēku masu apziņas radīšana, Planetārā Kristāliskā Režģa aktivizācija jau ir noteikušas jauna DAUDZDIMENSIONĀLĀ CILVĒKA GENOMA DZIMŠANU, KURŠ ĻAUJ NĀKOTNES CILVĒCEI RADĪT JAUNAS DIMENSIJAS UN PAT JAUNU VISUMU. 

EKSPERIMENTS IR DEVIS REZULTĀTUS, KURI IR PIESAISTĪJUŠI VISA VISUMA UZMANĪBU. UN TIE IR LIKTI PAR TĀLĀKA DIMENSIJU RADĪŠANAS UN JAUNA VISUMA RADĪŠANAS, MILJONU DZĪVĪBAS FORMU DZIMŠANAS DARBA PAMATU.


Un tas patiesībā ir DIŽENĀKAIS SASNIEGUMS GAISMAS ĢIMENEI. Tāpēc mēs, no šejienes, no „priekškara” otras puses sūtām jums Mīlestības Enerģiju, ietērpjot to prieka formā. TAS IR NE BEZPRĀTĪGS, FANĀTISKS PRIEKS. TAS IR PRIEKS, BALSTĪTS UZ BEZNOSACĪJUMA MĪLESTĪBU UN MŪSU ZINĀŠANU, KA JŪSU DIŽENIE DARBI PATIEŠĀM IR VAINAGOJUŠIES AR DIŽENU UZVARU. UN TAS IR VISUMA TRIUMFS, KURU JŪS SPĒSIET APZINĀTIES PILNĪBĀ TIKAI TAD, KAD ATNĀKSIET „PRIEKŠKARA” OTRĀS PUSĒS.


Tas nenozīmē, mani dārgie, ka nevajag būt līdzcietīgiem pret tiem, kas, paliekot dualitātē, nes dualitātes smaguma nastu. Taču jebkura līdzcietība Gaismas Darbiniekam agri vai vēlu pārvēršas MĪLESTĪBĀ, bet ar laiku ietērpjas vienā no mīlestības formām – PATIESĀ PRIEKĀ. Tāpēc, ka patiess PRIEKS ir saistīts ar sakrālo, IEKŠĒJO ZINĀŠANU: VISUMA RADĪTĀJA PLĀNU MĒS IZPILDĪSIM. BET ŠĪ PLĀNA DAĻA IR VISU BŪTŅU ATBRĪVOŠANA NO CIEŠANĀM UN BĒDĀM. UN ŠĪ PĀRLIECĪBA IR PATIESA GAISMAS DARBINIEKA PĀRLIECĪBA, ZINOŠA, KA JAUNĀ BRĪNIŠĶĪGĀ PASAULE TĀ IR CILVĒCES NETĀLAS NĀKOTNES PATI REĀLĀKĀ REALITĀTE.


PRIEKS, BALSTĪTS UZ MĪLESTĪBU, DAUDZKĀRTĪGI PASTIPRINA JŪSU KUSTĪBU UZ AUGŠUPCELŠANOS, UZ DIŽENO PLANĒTAS UN CILVĒCES PĀREJU.


MĒS VĒLREIZ VĒSTĀM JUMS: LIELAIS EKSPERIMENTS IR PABEIGTS. TĀ REZULTĀTI IR ATZĪTI PAR SEKMĪGIEM UN ŅEMTI PAR PAMATU TĀLĀKAM DARBAM JAUNU DIMENSIJU, JAUNA VISUMA UN JAUNU DZĪVĪBAS FORMU RADĪŠANĀ.


Lūk, kāpēc es jau teicu un atkārtoju. EKSPERIMENTS IR PABEIGTS, TAČU VISS DARBS TIKAI SĀKAS! Zinu, ka daudzi no Gaismas Darbiniekiem ir noguruši, daudzi grib atgriezties Mājās! Visa lieta ir tajā, ka... MŪSU FINIŠS JAU IR PĀRVĒRIES JAUNĀ STARTĀ. Un jūs zinājāt par to, kad gatavojāties uz šo, daudziem pašu nevienkāršāko, iemiesojumu. Kāpēc nevienkāršāko? Tajā skaitā arī tāpēc, ka jums ir liela pieredze, kuru mēs saucam “CIEŠANAS, BĒDAS”. Jūs esat pieraduši pārvarēt grūtības, pārvarēt bēdas. Jūs no iemiesojuma uz iemiesojumu mācījāties dzīvot, neskatoties uz visām blīvās pasaules grūtībām. 

BET JAU ŠAJĀ IEMIESOJUMĀ VAJAG MĀCĪTIES DZĪVOT PRIEKĀ, SKAIDRI ZINOT, KA JŪS ESAT NOPELNĪJUŠI TIESĪBAS UZ ŠO PRIEKU. BET DZĪVOT PRIEKĀ, kad pasaule vēl tikai ir sākusi iziet no dualitātes, ak, cik nav vienkārši! Daudzi no jums jau ir iemācījušies mīlēt! Gaismas Darba laikā no Gaismas Darbiniekiem reizēm nāk tāda Mīlestība, ar kuru jau pietiek Jaunā Visuma radīšanai (KRAJONS SMAIDA)! Es to saku ar visu atbildību. 

Tad mācieties PRIECĀTIES! IZMANTOJIET SAVAS TIESĪBAS UZ PRIEKU. Tā formas var būt dažādas. Tajā skaitā jūs varat iegūt prieku no tā, ja apsveiksiet cits citu ar SEKMĪGU EKSPERIMENTA AR DUALITĀTI BEIGĀM. ATCERIETIES: PRIEKA ENERĢIJA TĀ IR TIEKŠANĀS UZ PLANĒTAS UN CILVĒCES AUGŠĀMCELŠANOS ENERĢIJA!


GAISMAS ĢIMENE VĒL UN VĒLREIZ APSVEIC JŪS AR ŠO NOTIKUMU EKSPERIMENTA AR DUALITĀTI PABEIGŠANU! PA ĪSTAM MĒS NOSVINĒSIM TO TIKAI ŠEIT, AIZ „PRIEKŠKARA”, KAD GALAKTISKAIS KRISTUS PERSONĪGI EMANĒS SIRDĪ KATRAM NO JUMS MĪLESTĪBAS ENERĢIJU PRIEKA FORMĀ, KAD KOPĀ AR JUMS PIEDALĪSIMIES VISUMA SVĒTKOS – KALPOŠANĀ, KURAS NOSAUKUMS IR “VIENOTĪBA MĪLESTĪBĀ UN PRIEKĀ”.
Bet tagad ir pienācis laiks atgriezties pie stāsta, ar kuru sāku šo vēstījumu.


Vakarā Māceklis atnāca pie Skolotāja. Un saruna tika turpināta. Skolotājs apsveica savu Mācekli ar to, ka tas ir iepazinis LĪDZCIETĪBAS SAJŪTU, iemīļojis savu ienaidnieku, kurš vajāja viņus. Taču Skolotājs arī paskaidroja sava prieka iemeslu. Viņš uzzināja: tas, kurš zaudēja ārējo redzi, ieguva iekšējo redzējumu. Jo domās Skolotājs runāja ar cilvēku, guļošu uz ceļa, kurš ved uz Damasku. Un tagad stingri ir noticējis: tas, kas ir ieguvis iekšējo redzējumu, ne tikai atjaunos ārējo redzi. Skolotājs uzzināja par Apustuļa garīgo dzimšanu, kurš sāks Gaismas Darbu, svarīgu planētas nākotnei, brīnišķīgas pasaules radīšanai. Tieši par to priecājās Skolotājs, kurš redzēja nākotni cauri tūkstošgadēm...


Svētīti ir tie, kas ejot caur zemes pārbaudījumiem, ir iemācījušies līdzcietību.
Taču svētīti ir arī tie, kas, iegūstot iekšējo redzējumu, zina par Diženo Prieku.
Gan vieni, gan otri – tie esat jūs, mani Saulainie. Lūk, kāpēc mēs jūs tā mīlam. Caur līdzcietību jūs noteikti nonāksiet pie Radošā Prieka. Un tas ir tā. Tas patiesi ir tā.


Autortiesības pieder Žurnālam “PASAULES ČENELINGS: garīgie vēstījumi ”. Vēstījums var tikt brīvi izplatīties bez izmaiņām un saīsinājumiem – ar atsauci un Gaismas Ģimenes izdevumu.


Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

http://www.magnitiduha.info/archives/2135

Pievienots: 25.02.2012


Tulkoja Jānis OppePievienots: 2012/02/28