Ieklausieties savā iekšējā viedumā

jūnijs/2011


Ercenģelis Mihaēls caur Rev. Mišeli Kotantu


Mīļie!


Ieklausieties savā iekšējā viedumā. Klausieties. Sēdiet klusi un klausieties. Turpiniet klausīties katru dienu un ik dienu, katru šeit untagad brīdi. Klausieties un integrējiet, un saprotiet varenās zināšanas par to, ka ikvienam ir pieejams savs iekšējais viedums. Tas ir Kosmosa viedums, tas ir Dieva viedums, tas ir dievišķā prāta viedums, tas ir jūsu Dievišķā Es viedums. Un tas esat jūs. 


Mīļie, sēdiet klusi savas svētās sirds mīlestībā un integrējiet šo sapratni. Sēdiet klusi, iegrimsiet šajā varenajā Dieva mīlestībā, tajā Dieva mīlestībā, kas esat jūs. Ļaujiet šai mīlestībai piepildīt jūsu būtību, piepildīt katru jūsu aspektu un šķautni. Ļaujiet šai mīlestībai iesūkties jūsu būtībā, jūsu fiziskajā ķermenī, jūsu emocionālajā ķermenī, jūsu mentālajā ķermenī. Šī lielā mīlestība ir jūsu garīgais ķermenis. Ļaujiet tam iznākt priekšplānā un piepildīt jūs visu, piepildīt jūsu garīgo ķermeni ar šīs varenās mīlestības apjēgu un apjausmu. Šī mīlestība ir bez nosacījumiem. Tas ir Viss, tā ir Dievišķā Klātbūtne. Tā atrodas jūsos un ārpus jums, tā ir pagātne, tagadne un nākotne. Nekā cita nav. Viss pārējais ir ilūzija.


Sajūtiet savas dievišķās būtības plūsmu. Sajūtiet šo plūsmu un izpletiet to, izpletiet to līdz esat piepildīts ar visu Radīto. Visa izplestā Radītā iekšienē atrodas visi jautājumi, visas atbildes, ko jebkad esat uzdevuši un saņēmuši, katrs vēl neuzdotais jautājums un vēl nesaņemtā atbilde. Meklējamais viedums un vēlme ir jums pieejama pa sava iekšējā Es durvīm. Sasniedziet to mīļie. Meditējiet, meditējiet un turpiniet meditēt. Uzdodiet jautājumus, runājiet ar savu zemapziņas prātu, runājiet ar savu Dievišķo ES. Gaidiet atbildi, mīļie. Gaidiet atbildes un esiet gaidu priekpilni. Ziniet, ja esat uzdevuši jautājumu, tad arī saņemsiet atbildi. Ikvienam un katram iekšienē pieejams un tur atrodas Kosmosa viedums un jūs esat nonākuši tādā laikā, kad jums liek ieklausīties savā iekšējā viedumā. Tas ir jūsu labākais vadītājs. Jūsu Dievišķais ES patiesi zina to, kas atbilst jūsu Augstākajam labumam. Kā gan kāds cits varētu zināt to, kas jums ir visaugstākais labums? Citi var palīdzēt paplašināt jums apziņu, lai jūs spētu saskatīt to, kas kalpo jūsu augstākajam labumam, bet ne jau citi var pateikt vai iestāstīt to, kas ir jūsu augstākais labums. Saprotiet šo atšķirību un integrējiet šo Sevis aspektu. Jūs nekad nevarat kļūdīties, ja ieklausieties savā iekšējā viedumā.


Pieprasiet savu personīgo spēku, mīļie; pieprasiet to tagad brīdī. Ja nepieprasīsiet savu spēku, tad turpināsiet radīt visu to pašu veco, to, ko jau esat papilnam saradījuši. Un, pavisam negribot, saņemsiet to, ko jau esat radījuši un izdzīvojuši. Izvēlieties radīt varenu un spožu nākotni. Radiet pārpilnību, neatkarību, meistarību, pašrealizāciju. Izvēlieties radīt savā realitātē beznosacījumu mīlestību, prieku, mieru, skaistumu, devību, harmoniju. Radīšana ir pieejama katram un ikvienam.


Neklausieties tajos, kuri runā par nelaimēm un postiem, par pastarajām tiesām. Ja klausīsieties un izvēlēsieties vairot tādas runas, tad tāda arī būs jūsu realitāte. Labāk vēlieties, lai viss notiek viegli, ātri un skaisti. Izvēlieties Violetās Liesmas spēku, svētīto, jums doto, Sen Žermēna dāvanu. Piesauciet Violeto Liesmu un transmutējiet visas cilvēces kolektīvās nelaimju un neveiksmju domas, tās vēl joprojām riņķo ap jums. Daudzi ik dienas attīrāt cilvēces kļūdaini radītās domu formas, bet tās joprojām turpina klaiņot apkārt, jo citi tām aizvien no jauna piešķir spēku un enerģiju. Transmutējiet tās vienreiz un uz visiem laikiem. Sanāciet kopā, mīļie gaismas darbinieki, un attīriet savu atmosfēru. Attīriet visu negatīvo, negativitāti un blīvumu, kas apņēmusi jūsu planētu, dvēseles, zemi un visas dzīvības formas. Tas ir iespējams, jo katru dienu aizvien vairāk cilvēku iepazīst un sāk lietot Violeto Liesmu, aizvien vairāk cilvēku sāk lietot un vairo spēkā un stiprumā Violetās Liesmas visaptverošo darbību. Neatkāpieties, neatkāpieties un neatkāpieties. Tad pamanīsiet, ka esat attīrījuši komunikāciju kanālus ar augstāku realitāšu būtnēm. Pamanīsiet, ka jums visapkārt samazinās blīvums, ap jums riņķo aizvien mazāks negatīvo domu mākonis. Jūs pamanīsiet, ka viss noskaidrojas, pat cilvēku kolektīvās apziņas domas tiek kliedētas un transformētas.
Sēdiet klusi un meditējiet. Jautājiet un ļaujiet sev saņemt viedas meistaru svētīto un aizsargājošo enerģiju. Lūdziet, lai šis lauks aizsargā cilvēci no kļūdainas cilvēces kolektīvās apziņas radīšanas, no nabadzības un trūkuma apziņas, kas joprojām vēl valda uz planētas. Lūdziet, lai šis lauks jums palīdz tad, kad notiek manifestēšanās zemes plānā, kad radāt savam un visu augstākajam labumam. Tas jāatkārto un jāpiešķir tam aizvien papildus spēks katru rītu no jauna, un jāizteic pateicība, mīļie. Pateicieties par mīlestības pilno viedas meistaru palīdzību, par jūsu pavadoņu, eņģeļu, ercenģeļu un visu vareno gaismas būtņu palīdzību, par Viena Vienotā Likuma palīdzību. Ar jums kopā ir tik daudzi, tie visi palīdz jums, daudz vairāk nekā spējat iedomāties. Šīs varenās būtnes gaida jūsu lūgumus un priekpilni vēlas jums palīdzēt, ja vien jūsu vēlmes ir radīt visu un visa augstākajam labumam.


Attīriet kanālus, mīļie. Ieklausieties savā iekšējā viedumā, komunicējiet ar savu Dievišķo ES. Komunicējiet ar visām svētītajām augstāko realitāšu būtnēm, kas jums palīdz. Piesauciet mani, mīļie. Es esmu ar jums katrā tagad momentā, apņemot jūs priekā un beznosacījumu mīlestībā.


Es esmu erceņģelis Mihaēls un es nesu jums šo patiesību.


www.transformingradiance.com


Mana Mīlestība un Svētība,
Mišele


Tulkoja Māra Brante
Pievienots: 2011/06/10