Bezgalīgais un mūžīgais loks

maijs/2011Erceņģelis Mihaēls caur Rev. Mišeli Kotantu


Mīļie!


Viss virzās uz priekšu saskaņā ar dievišķo gaismas kopiju, saskaņā ar dievišķo plānu. No jūsu redzes punkta, no zemes plāna, tā tas dažkārt nešķiet. Mēs jums lūdzam, mēs jūs ļoti lūdzam palikt centrētiem savas svētās sirds mīlestībā. Tur, mīļie, notiek brīnumi. Jūsu svētajās sirdīs jūs esat visa radītā miera un rāmuma vietā. Jūs esat galvenais punkts, jūs esat sākums un beigas, Alfa un Omega, mūžīgais un bezgalīgais cikls, aplis, loks. To mēs arī patiesībā domājam, kad lūdzam palikt savas svētās sirds mīlestībā. Brīnumu ir pārpilnam, jūs esat Dzīves upes plūsmā. Jūs novēršaties no trešās dimensijas izkropļojumiem, jūs novēršaties no negatīvā un lēnām ejat cauri trešajai un ceturtajai dimensijai, kas kā lipīgs tīkls, slēpj no jums apjēgu par to, kas esat patiesībā, tas slēpj un neļauj jums priekpilni radīt jūsu lielākās vēlmes savas svētās sirds mīlestībā.


Pietiek, mīļie, jūs esat attīrījuši ceļu, jūs esat attīrījuši negatīvo tīklu, tālākais ceļš ir tīrs un atvērts jaunradei un radīšanai jūsu un visu augstākajam labumam. Tagad, mīļie, jums pienācis laiks iemācīties radīt, iemācīties noturēt domformu līdz tā īstenojas, manifestējas.


Atcerieties, mīļie, visa labuma avots nav nauda, ne arī jūsu darbs, kaut arī šīs lietas šķietami ir jūsu darba un ienākumu avots. Tā ir ilūzija. Viss, ko vēlaties, viss jūsu labums nāk no paša Dieva sirds ritma. Jūs esat Dievs inkarnācijā un tikai jūs un jūs pats kā Dievs Es esat visa sava labā avots. Esiet ar visu sevi Dievā, mīļie. Tas ir jūsu avots un vienīgā rīcība un aktivitāte finansiālajās lietās. Neapšaubiet to, mīļie. Zemes plānos jūsu bagātībai un pārticībai jāatnāk caur zemes plānu un jūs to redzat kā labklājības avotu. Tā ir ilūzija. Dievs strādā daudzos brīnumainos veidos, lai radītu pārpilnību jūsu dzīvē, Dievs strādā caur jums, Dieva inkarnāciju, nesot augļus un manifestāciju jūsu sirds vēlmēm.


Svētiet savu pārpilnības plūsmu, svētiet savu pārpilnību un dalieties tajā ar citiem, kas tiecas radīt debesis uz zemes. Jūsu svētība rada varenas un dievišķas vibrācijas, visaugstākās pakāpes vibrācijas: mīlestības, prieka un pateicības vibrācijas. Tā jūs dabīgā veidā ejat pa dzīves apļa plūsmu, sūtot mīlestību, pārpilnību, prieku, pateicību un visas citas augstākās un cēlākās emocijas. Tās atgriežas pie jums no Visa Kas Ir varenā un daudzkārt spēcinātā plūsmā.


Mīļie, svētiet visas dvēseles. Svētiet visus savā ģimenē, dzīvē, sabiedrībā. Ietveriet savā svētībā visas dvēseles, visas dzīvības formas, Māti Zemi, savu saules sistēmu, galaktiku, visumu, kosmosu, visu Radīto. Svētiet, svētiet katrā brīdī un redziet savās dzīvēs labo katrā Šeit un Tagad momentā. Svētiet Dievu, mīļie; svētiet Dievu dievišķā pateicībā par to, ka esat radīti, par jūsu mūžīgo eksistenci, par visas dzīves mūžīgo eksistenci. Svētiet Dievu, tā jūs svētāt paši sevi un visu Radīto. Un vēlreiz, tas ir dzīves aplis un visbrīnumainākais Šeit un Tagad moments, svētais brīdis, kad apzināt savu dievišķību un to, kas esat. Jūs esat Dievs, svētošs Dievs, kas pauž mīlestību savā bezgalīgajā varenībā, un visa radītā brīnums atrodas jūsu dievišķībā un svētajā sirds centrā.


Mīļie, mēs zinām, esat tik noguruši, bet mēs lūdzam turpināt iet uz priekšu. Atkal, atkal un atkal iecentrējieties savas svētās sirds mīlestībā. Tur atrodas jūsu spēks katram Šeit un Tagad momentam. Spēks neatrodas ārpus jums. Kad skatāties ārpus sevis, tur arī fokusējat savu spēku un dodiet to prom. Kad turat savu spēku svētās sirds mīlestībā, viss ir viegli, mīļie. Tāds ir jūsu dabīgais būtības un esības stāvoklis, stāvoklis, kad plūst pārpilnība, mīlestība, prieks, miers, harmonija, kad Dzīves Upē plūst plūsma. Un tas ir pieejams katram un ikvienam.


Esiet ātri, esiet stipri, esiet drosmīgi un atcerieties, ka esat vairākumā un savā laikā uz kosmosa lielākajām planētām jau esat radījuši lielas un varenas civilizācijas. Citādi jūs te tagad nebūtu, ja reiz jau nebūtu parādījuši savu mīlestību un atdevi, ja nebūtu izteikuši vēlmi pēc priekpilnas un jaunas pieredzes, pēc planetārā līmeņa pārbaudījumiem. Tas viss jums devis tikai un vienīgi ārkārtīgi milzīgu izaugsmi. Mēs jums sakām: tiklīdz dvēsele atstāj zemes plānus, tā tūlīt pat „iestājas rindā”, lai atkal varētu inkarnēties.


Zemes dzīve ir varena un fantastiska dāvana, mīļie. Mēs lūdzam jūs dažus mirkļus par to aizdomāties, par jūsu dzīvju skaistumu, par planētas skaistumu. Meditējiet pateicībā par šo dāvanu, ko sniedz zemes dzīve, meditējiet par to Tagad momentu. Novērtējiet to un viedi izmantojiet, tas ir tikai acumirklis mūžīgajā Tagad, un šis lielais eksperiments ar zemes pacelšanos ir tikai un vienīgi viens mirklis bezgalīgajā dzīvē. Godājiet šo momentu, cieniet šo ceļojumu, esiet laipni pret sevi, mīliet sevi un zemes māti, mīliet visu dzīvi. Palieciet savas svētās sirds mīlestībā un praktizējiet laipnību bez izņēmuma katrā Tagad momentā, jo redzat un saskatāt Dievu visā un visos.
Mīļie, mēs te esam ar mērķi jums palīdzēt, kad jūs kā uzvarētāji atgriežaties augstākajos plānos. Piesauciet mani jums palīdzēt, es apņemu jūs un ietinu Visa Kas Ir bezgalīgā Radītāja mīlestībā.


Es esmu erceņģelis Mihaēls


www.transformingradiance.com


Mana Mīlestība un Svētība,
Mišele


Tulkoja Māra BrantePievienots: 2011/06/05