Apskaujiet brāļus un māsas, kas atrodas uz Sīriusa...

Sīriusa Kungs caur Rev. Mišeli Kotantu


12.maijs/2011


„Apskaujiet brāļus un māsas, kas atrodas uz Sīriusa... Esiet nevainojami savā Zemes Sargātāja statusā”Mīļie!

  
Jūs esat sasnieguši pagrieziena punktu, vēl kādas svētītas pārmaiņas savas meistarības pilnveidošanā. Jūs esat sasnieguši gaismas punktu, vietu, kurā gaisma ir patiešām daudz spēcīgāka par to tumsu, kas atrodas uz jūsu planētas. Jums varētu šķist arī savādāk, bet tā ir ilūzija, tāpat kā šī dzīve, ko dzīvojat. Tā ir ļoti spēcīga ilūzija, tāda, ko ikkatrs esat izvēlējušies tāpēc, lai saņemtu tās lielās un varenās dāvanas, kādas paši sev esat sarūpējuši daudzo dzīvju laikā uzkrātajā pieredzē un gūtajās mācību stundās.

  
Tumsa ir tikai gaismas trūkums, bet tumsa nes sevī bailes un paralizē jūsu darbību. Tas ir stāvoklis, kas nebūt neveicina jūsu izaugsmi, tas jums un apkārtējiem, visai dzīvei uz zemes nav labvēlīgs. Bailes barojas no bailēm un turpina pievienot un vairot haosa un destrukcijas ilūziju, to visu, kam paceļaties šobrīd pāri. Un, patiešām, mīļie, jūs paceļaties pāri bailēm. Ziniet, ka tā tas ir ar visu savas būtības kodolu. Jūs visi esat varenas dievišķas gaismas būtnes, kā gan vēl varētu būt savādāk? Jūs esat tīra gaisma, jūs esat Dieva gaisma un šajā gaismā nav tumsas. Šī gaisma ir tīra. Tā sastāv no dimanta daļiņām. Tā ir visa radītā gaisma, un tā tikai gaida, lai jūs ļautu tai ienākt sevī. Ļaujiet plūst Dieva gaismai, mīļie, ļaujiet tai netraucēti ienākt jūsu realitātē. Ļaujiet tai ieplūst caur jūsu vainaga čakru, lai tā plūst jūsos un cauri jums, piepildot jūsu lauku un katru jūsu būtības aspektu un šķautni. Ļaujiet tai ieplūst zemes mātē, ļaujiet tai appludināt planētu un visu radīto. Lai šī gaisma spīd un mirdz kā spoža un svētīta esamība, tāda varena un dievišķa gaismas būtne jūs esat. 

  
Attīstiet un pilnveidojiet savu meistarību, mīļie, Varenība (diženums) atrodas tikai sirds puksta attālumā. Varenība atrodas jūsu apņēmībā, atdevē, nodošanās idejai, jūsu pacietībā, un lielajā un degošajā vēlmē dzīvot Dievā, būt Dievam, zināt un izprast, pieredzēt gaismu katrā Tagad dzīves momentā. Tā ir varenība un lielums, tie esat jūs, katrs un ikviens. Dzīvot Dievā un būt Dievam - nav paredzēts vai domāts tikai dažiem izredzētajiem, tas ir paredzēts katrai šīs planētas dvēselei, katrai reinkarnācijā esošajai dvēselei. Tieši tagad pietuvojusies augšāmcelšanās, un tieši tagad jums visvairāk vajadzīga plūsma, būt un dzīvot, izdzīvot šo Dieva Gaismu, būt un izstarot jūsu brīnumaino gaismu katrā tagad brīdī.

  
Mēs, kuri atrodamies mirdzošajā Sīriusa gaismā, esam kopā ar jums kopš jūsu inkarnācijas sākuma uz šīs svētītās planētas zeme. Mēs esam rūpējušies un gādājuši par tiem, kuri glabāja gaismu arī tad, kad jūsu planēta iekrita tumsā. Mēs esam palīdzējuši un bijuši ceļa rādītāji tiem, kuri turpinājuši sevi veltīt un nodoties planētas pacelšanai no trešās dimensijas. Mēs esam bijuši te kopā ar jums un sargājuši jūsu svētītās dvēseles, palīdzot iekšējos plānos tām iziet mācību procesus, un tās ir paplašinājušas savu apziņu, lai atgrieztos gaismas ģimenes saimē.

  
Sīriuss jūsu visumā vienmēr bijusi starpstacija tiem, kuri no gaismas, lai jūs, tie, kuri gatavi saņemt jaunu viedumu, jaunas mācības, kas attīstīs jaunas tehnoloģijas un veicinās jūsu izaugsmi itin visos veidos, saņemtu, apmeklētu un ieaustu Sīriusa viedumu savas dzīves audumā. Tas ir brīnumaini, tā palīdzība, ko piedāvājuši Sīriusa Kristus gaismas nesēji, kuri ir gatavi un vēlas dalīties un palīdzēt jums un jūsu mīļotajai planētai tad, kad ieejat gaismā.

  
Tuvojieties mums, jūsu brāļiem un māsām no Sīriusa. Ieejiet meditācijā ar nodomu savienoties ar mani un visām svētītajām Sīriusa Kristus būtnēm. Ar apzinātu nodomu savienojieties ar svētīto viedas meistaru grupu vibrācijām. Sīriuss vienmēr bijusi satikšanās vieta, starpstacija svētītajām būtnēm, kuras vilcinājušas savu progresu un izaugsmi gaismā tāpēc, lai palīdzētu jums jūsu izaugsmē. Turpinot ceļu aizvien tālākā un pilnīgākā gaismā, šīs svētītās dvēseles sāks par savu mezgla punktu padarīt planētu zeme. Un tas jau tagad, mīļie, notiek. Aizvien vairāk viedas meistaru, kā arī Gaismas Padome, sapulcējas uz jūsu planētas, padarot Šasta kalnu, Šambalu un citas svētās vietas par savām mājām. Dimanta gaisma pilnīgo kristāliskās aktivizācijas un Gaismas Padome atkal varēs uzturēties daudzās svētajās vietās, kas jau saņēmušas pilnu kristālisko vibrāciju gaismu.

  
Ieejiet meditācijā, ļaujiet sev atvērties un saņemiet tās svētās, ar jums rezonējošās un tuvās vietas vibrācijas. Šajā rezonansē jūs sajutīsiet arī vibrācijas un atbildes rezonansi no viedas meistariem, kas darbojas šajā svētajā vietā. Pievienojiet savu gaismu visam veselajam, mīļie. Pievienojiet savu gaismu dimanta gaismas pilnības vibrācijām, lai palīdzētu svētajām vietām sasniegt pilnu apziņu. Arī tām ir apziņa, jūs nekļūdāties. Tieši tāpat kā jūsu zemes mātei ir apziņa, tieši tāpat tāda ir arī svētajām vietām un spēka punktiem; un vissvarīgākais katrai svētajai vietai ir saņemt jūsu spēku, tā jūs palīdzat formēt nepārtrauktību jau esošajos režģos un līnijās. Pludiniet savu gaismu tai svētajai vietai, kas rezonē ar jums, mīļie. Ļaujiet uz šo svēto vietu plūst jūsu gaismai un palīdziet tai atgūt pilnu apziņu un dimanta gaismas pilno spēku.


Jūs esat vajadzīgi, ikviens un katrs esat vajadzīgs. Tā kā jūs palīdzat Zemes Mātei, tad apskaujiet to priekā. Jūs visi esat zemes sargātāji, ikviens un ikkatrs, jo piekritāt būt par savas zemes un visas tās dzīvības formu stjuartiem – pavadoņiem un sargātājiem. Ieņemiet šo nevainojamo statusu un pildiet to, ko tik mīloši un priekpilni piekritāt darīt. Esiet ar to un tajā, esiet klusi un lūdziet apstiprinājumu. Lūdziet sajust savas zemes mīlestību, lai spētu palīdzēt šīm svētajām vietām. Lūdziet apstiprinājumu savai svētajai sirdij; lūdziet apstiprinājumu jebkādā iespējamā un jums saprotamā veidā. Un tad ļaujiet tam notikt, mīļie, ieejiet zemes sargātāja statusā un godājiet un lolojiet, mīliet un rūpējieties par savu zemi un tās visām dzīvības formām.

  
Ieejiet šajā nevainojamībā, mīļie, un tad redzēsiet, ka vairs nevēlaties atbalstīt tos, kuri apgāna un zaimo jūsu mīļoto zemes māti, izlaupot tās resursus. Jūsu mīļā planēta tad vēlīgi dalīsies savos resursos ar jums, ja vien jūs atvērsiet savu apziņu tām tehnoloģijām, kas jums tiek piedāvātas. Tās jau atrodas ēteros, jums tās tikai jāpaņem. Dariet to tagad, mīļie, dariet tā un paceliet sevi un savu planētu pārpilnības sinhronitātēs un plūsmā, kas sāks plūst cauri jums, kad sāksiet lietot jaunās jums pieejamās tehnoloģijas. Šīs tehnoloģijas jūs atbrīvos un saudzēs zemi un tās resursus.

 
Mēs, lielā mīlestībā esam kopā ar jums un palīdzam jums, atbalstām jūs. Mēs esam starpstacija, kad ceļojat iekšējos plānos, mēs jums esam ievērojams mācību centrs. Apmeklējiet mūs, apmeklējiet mūsu debesbraukšanas sēdekļus, piesauciet mūs. Mēs esam Kristus būtnes, kuras bijušas un gājušas kopā ar jums cauri mūžībai, mēs priecājamies un svinam kopā ar jums šo svētīto augšāmcelšanās laiku.

  
Es esmu no Sīriusa.

Mana Mīlestība un Svētība,


Mišele
www.transformingradiance.com


Tulkoja Māra BrantePievienots: 2011/05/20