Kļūstiet par Svētās Kosmiskās Liesmas nesēju

aprīlis 2011


Vēstījums no Sananda caur Rev. Mišeli Kotantu


Mīļie!

Jaunās ēras rītausma ir klāt. Tagad brīdis ir vissvarīgākais dzīves brīdis. Šo brīdi esat gaidījuši eonu ilgumā un es jums saku, mīļie, jūs esat tie, kuri tika gaidīti. Jūs esat tie, kuri atnesīs debesis uz zemes. Jūs atkal radīsiet debesis uz savas skaistās planētas zemes. Šis nav nespēcīgo un vārguļu laiks. Šis ir laiks katram no jums iziet priekšplānā, izslieties spēkā, varenībā un drosmē, zinot, ka esat to darījuši arī jau agrāk. Jūs visi esat meistari; daudzas dzīves esat dzīvojuši lielās varenās civilizācijās. Jums pieder varenas Dieva dāvanas un viedums, jo esat palīdzējuši atnest debesis citām planētām. Ar savu atdevi, nodošanos un apņēmību jūs esat radījuši varenas civilizācijas.


Jūs patlaban esat inkarnējušies, jo jūsu būtības iekšienē mīt atmiņas un atcerēšanās par lielo nodošanos idejai un varenu civilizāciju radīšanu. Jūsu dievišķajos prātos ir viss vajadzīgais, lai radītu debesis uz zemes šajā tagad brīdī. Aizsniedziet šīs zināšanas, mīļie. Sasniedziet tās caur savu stiprību un drosmi, caur savu lielo vēlmi, caur savu nodomu būt spēcīgākiem, gūt panākumus, lai padarītu šo dzīvi par visvarenāko savā eksistencē uz planētas zeme. Tāds bija jūsu nolūks pirms inkarnējāties un mēs tagad lūdzam to atcerēties. Iekuriet sevī degošo vēlmju uguni. Izejiet no miglas un no jauna iededziet savu vēlmi. Migla izšķīst tajā varenajā atdeves spēkā, kas paceļas no pasaules gaismasdarbinieku veiktajām transmutācijām un daudz vieglāk kļūs pieejama skaidrība. Jums jālūdz skaidrība katrā tagad dzīves momentā, jums jāpaceļas virs miglas un jāsaskata lielāka kopaina. Ja ļaujat sev palikt „kas ir” tagad momentā, tad turpināt radīt vēl vairāk to, kas „jau ir”. Pacelieties virs tagad brīža miglas. Pacelieties un kļūstiet tīri, skaidri, vērsieties uz vienu mērķi, jo radāt jūsu un visu augstākajam labumam.


Jūsu iekšienē deg Dieva šūnas Dimanta kodols, tā ir jūsu Trīskrāsu Liesma. Šajā laikā mēs jūs lūdzam ik dienas apzināti piesaukt Augšāmcelšanās Liesmu, lai turpmāk tā jums palīdzētu. Mēs lūdzam jūs kļūt par Augšāmcelšanās Liesmas glabātāju, sargātāju, pat tad, ja esat jau kļuvis par Violetās Liesmas glabātāju. Izsakiet nodomu, piesaucot Augšāmcelšanās Liesmu, lai tā sniedz savu gaismu katrā tagad brīdī jums un visai cilvēcei, visām dzīvības formām un mātei zemei. Katru dienu pastipriniet un atjaunojiet savā laukā Liesmas darbību. Tā spoži deg un jūs varat to izmantot, ja vien lūdzat Augšāmcelšanās Liesmas palīdzību. Liesmā atrodas katras zemes dvēseles, kas jau sasniegusi meistarību un devusies uz smalkākiem plāniem, debesbraukšanas kodējums. Šis kodējums pieejams jums katram, lai palīdzētu debesbraukšanā- jums, zemei un visām tās dzīvības formām. Mēs lūdzam jūs nest sevī šo Liesmu, turpinot iet tālāk pretim meistarībai daudz vieglākā veidā.


Mīļie, tāpat, lūdzu, piesauciet arī Pārpilnības Liesmu. Piesauciet šo dievišķo Liesmu palīdzēt jums radīt to, ko vēlaties savam un visa radītā augstākajam labumam. Piesauciet šo svētīto Liesmu, Avota gaismu- palīdzēt jums. Turiet šo Liesmu sev, visai cilvēcei un zemei. Redziet, kā šī Liesma staro pāri visam radītajam, tā radot pārpilnību sev, tā palīdzot visiem tiem, kuri rada debesis uz zemes. Jums priecīgā noskaņā jādalās savā pārpilnībā ar citiem. Tā kā jūs radāt ne tikai savas lielākās vēlmes visu augstākajam labumam, jūs turat sevī domformu un Liesmu visas cilvēces pārpilnībai, visam radītajam, visu visaugstākajam labumam. Augstākajās realitātēs nepastāv nekādu limitu vai ierobežojumu, nav trūkuma vai deficīta. Pieprasiet savu pārpilnību un spēciniet un vairojiet šo domas formu visai cilvēcei, jo jūs tagad kļūstat par Pārpilnības Liesmas nesēju. Šī Liesma spoži deg, gatava jums palīdzēt, jums tā ik dienas jāpiesauc savā laukā, lai tā turpinātu spoži izgaismot un piepildīt jūsu realitāti.


Mīļie, Svētās Liesmas paliks jūsu laukos katrā tagad momentā, ja vien ik dienas kādu mierīgu brīdi veltīsiet šo Liesmu spēka vairošanai un atjaunošanai, palīgā piesaucot savu dievišķo Es Esmu Klātbūtni. Katrā tagad brīdī jūs varat nest sevī Violetās Liesmas gaismu, kopā ar nodomu transmutēt visu, kas vairs nekalpo jūsu augstākajam labumam, zemes augstākajam labumam, cilvēces, kolektīvās apziņas, astrālo plānu un visa radītā augstākajam labumam; tā jūs paātrināsit zemes un visu dzīvības formu debesbraukšanas procesu. Klusumā pameditējiet uz Violetās Liesmas spēku, kad tā mīloši transmutē katru tagad momentu. Kaut arī šī varenā dāvana visu laiku atrodas kustībā, jums katru dienu tā jāspēcina no jauna, piesaucot to caur savu dievišķo Es Esmu Klātbūtni. Ja vizualizēsiet un atjaunosiet spēkā Violeto Liesmu, lai tā veiktu savu svētīto transmutācijas procesu, pieceļoties katru rītu un atkal to atjauninot vakarā, tad jūs sevī nesīsiet Violeto Liesmu katrā tagad momentā. Mīļie, ar sava nodoma spēku jūs varat uzstādīt arī filtrus katrā tagad brīdī, lai jūs nesastaptos ar to, kas tiek atbrīvots un transmutēts. Tā jūs viegli un ātri tiksiet uz priekšu un nepievilksiet savā laukā to, kas paceļas transmutācijai. Visu ir iespējams paveikt viegli un ātri, viegli un ātri- ir pieejams katrā tagad brīdī. Uzstādiet tādu uzstādījumu, tad to arī pieredzēsiet.


Mīļie, mēs kopā ar jums baudām cilvēces pieredzes priekus, jo esam jums blakus. Jā, tas patiešām ir brīnišķīgi. Tā kā jūs noslēdzat šo vareno un pamatīgo pieredzi un atgriežaties augstākajās realitātēs, tad būsiet pārsteigti un pārpilni prieka, kad tas būs noslēdzies. Ar savu atdevi un nodošanos jūs būsiet radījuši dzīves audumu, jaunu dzīves pieredzes audumu, jaunas domu formas un jūs būsiet radījuši lielisku bibliotēku, kurā gūt prieku, viedumu un veldzi pilnīgi visiem, kuri apmeklēs zemi nākotnē.


Laikā, kas tuvojas, zeme kļūs par mirdzošu zvaigzni pie debesīm; notiekošais ir zemes dabīga evolūcija. Jūs, mīļie, esat palīdzējuši un palīdzat zemei viņas svētajā procesā, pat tad, ja turpināt savu paša ceļu, paceļoties jaunos augstumos, izmantojot savu jauno gaismas apvalku un atgriežoties vieduma lielajās zālēs, varenajās gaismas pilsētās, kurās atkal liesiet savu gaismu, kas virmos un liesmos ne tikai visu 12 staru krāsās, bet vēl daudzās citās krāsās, kuras patlaban nemaz neatceraties.


Ejiet, mīļie, nesiet sevī Radītāja dotās Liesmas, tās palīdzēs jums katrā brīdī. Tās ir tikai dažas no visām radītajām Svētajām Kosmiskajām Liesmām. Mīloši piesauciet Liesmas visa radītā augstākajam labumam un ļaujiet tām palīdzēt jums un visai cilvēcei, zemei un visām dzīvības formām, jo jūs atgriežaties augstākās dimensijās. Piesauciet kādu Liesmu un lūdziet viedas meistariem un eņģeļiem, kuri saistīti ar šo Liesmu, palīdzēt jums, kad nesat šīs Liesmas gaismu. Jūs varat piesaukt Serapis Bei, jo viņš strādā ar Augšāmcelšanās Liesmu. Varat piesaukt Sen Žermēnu palīdzēt jums ar Pārpilnības Liesmas gaismu, tieši tāpat kā lūdzat Violetās Liesmas palīdzību. Pārpilnības Liesma ir brīvība, tāpat arī Violetā Liesma ir brīvība. Ar katru no šīm Liesmām strādā ļoti daudz būtņu un eņģeļu no augstākajām pasaulēm. Piesauciet tos un ļaujiet tiem dot iespēju iepazīties ar jums, palīdzēt jums, kad nesat Liesmas gaismu.


Kļūstiet par Liesmu nesējiem, mīļie. Es esmu ar jums, lai palīdzētu, jūs paliekat savas svētās sirds mīlestībā, Dzīves Upes plūsmā.

Es esmu Sananda


www.transformingradiance.com


Mana Mīlestība un daudz Svētības

Mišele


Tulkoja Māra BrantePievienots: 2011/04/22