Planētas iemiesošana... Jūsu Šambalas pilsēta

20.oktobris/2010

Vēstījums no Sanat Kumara caur Rev. Mišeli Kotantu


Lūdzu izskaidrot, kā Planetārais Logoss iemieso planētu un visas dzīvības formas.

  

Mīļie un svētītie, tas prasa pamatīgu treniņu augstāko plānu būtnei iemācīties iemiesot planētu un visas tās dzīves formas. Mācības ir brīvprātīgas un katra dvēsele izvēlas savu evolūcijas ceļu, kad tās absolvē trešās dimensijas skolu, iziet cauri ceturtās dimensijas vibrācijām un ieiet piektās dimensijas harmonijā, mīlestībā, priekā un pārpilnībā. Ikvienam ir jāsasniedz līdzsvars savā evolūcijā, ikvienam ir jāsasniedz integrēta meistarība. Tikai tad dvēsele var sākt tuvināties Planetārā Logosa apmācībai. Mācības ir plašas un daudzpusīgas, prasot lielu pacietību, atdevi un gara spēku. Daudzi izvēlas citus ceļus, katram ir jāiemācās noturēt domas formu sevī līdz tās izpildei, nobeigšanai, zināmā mērā dvēselei jāiemācās ietīt savā auras laukā visu planētu ar visām tās dvēselēm. Sākumā šī aptveršana notiek ļoti virspusēji. Dvēselei jāiemācās „uzasināt” un izkopt savas iemaņas un prasmes. Dvēselei jāiemācās precīzi izprast citu dvēseli, dzīvības formu, ūdens pilienu, dīgstošu asnu, dzīvnieku valstības tikko piedzimuši mazuli. Dvēselei, kura iziet apmācību, jāiemācās komunicēt visos sīkumos ar zemes māti un visām tās dzīvības formām. Tā kā zemes cilvēcei ir piešķirta brīvā griba, tad Planetārā Logosa dvēseles mērķis ir uzturēt un saglabāt jebkādu dzīvības un nedzīvības formu ar līdzjūtību un netiesājot.

Dvēsele, kas iziet Planetārā Logosa apmācības, pieredz lielu izaugsmi. Mācību process var aizņemt miljoniem gadu. Kad dvēsele, kas iziet apmācību, ir gatava un spēj noturēt planētas formu un visas tās dzīvības formas, tad tā saņem iniciāciju un pievienojas Planetārā Logosa hierarhijai. Dvēselei, kura kļūst par Planetāro Logosu, jāspēj noturēt varenas un paplašinātas beznosacījumu mīlestības apjomi. Šai mīlestībai ir jāskar un jāietver katra un visas dzīvības formas uz planētas, kā arī pati planēta.Planetārais Logoss sīki un detalizēti zina par katru dzīvības formu, par katras dzīvības formas izaugsmi un attīstību. Kad kāda dzīvības forma sasniedz jaunu attīstības līmeni, tad notiek iniciācija, un šī iniciācija tiem, kuri atrodas uz zemes, notiek Šambalas zālēs. Arī Planēta, izejot savu attīstības ceļu, saņem iniciācijas un ieiet augstākās realitātēs. Jūsu zeme kļūs par spožu un mirdzošu zvaigzni un ieņems savu vietu augstāko realitāšu zvaigžņu vidū. Arī Viņa pieredz varenu izaugsmi un pavisam drīz noslēgsies visgrūtākais tās piedzimšanas process. Tā kā jūsu zeme ieiet piektajā dimensijā, tās iniciācijas vairs nenotiks ar tik lieliem stresiem, uztraukumiem un fiziskiem apvērsumiem. Tās iniciācijas notiks mīlestībā un priekā, kas ir zemes, tieši tāpat kā jūsu dievišķās tiesības, kopš dzimšanas. Visas dzīvības formas visbeidzot atgriezīsies šajā stāvoklī un dzīvos mierpilnā kop eksistencē viena ar otru, sāns pie sāna.

  

Kāda izskatās Šambalas ēteriskā pilsēta.


Jūsu leģendārā Šambalas pilsēta eksistē augstākajās realitātēs. Tā vienmēr eksistējusi jūsu zemes laika līnijā. Pagātnē tā bija saskatāma un pieejama, bet jūsu civilizācijām, iegrimstot trešās dimensijas blīvumā un ievelkot planētu un visas tās dzīvības formas līdz ar sevi blīvumā, jūsu Šambalas pilsēta palika ēteriskā formā augstākajās realitātēs, novērojot, svētījot un glabājot gaismas spēku jūsu ēteriskajā atmosfērā. Šambala ir iezemējusi domas formu par to, kas atkal reiz būs virs zemes. Šī domas forma ir iezemēta jau eonus gadus atpakaļ, lai palīdzētu jums tad, kad sāksit mosties un dzīvības spēka substancē - prānā ienesīs dzīvības elpu.


Šambala ir ļoti skaista. Tā ir tas sapnis, ko nesat savās sirdīs, tie ir pērlēm rotātie debesu vārti, debesīs peldošu mākoņu vārti, skaistuma un harmonijas vārti. Tos jūs, mīļie, atceraties no senseniem laikiem, kad jums bija pieejams Šambalas skaistums un viedums. Tomēr Šambala nav tikai patvēruma vieta vai drošības osta. Protams, jebkurā laikā tur iespējams atpūsties un atgūt spēkus, bet parasti uz Šambalu dodas ar konkrētu mērķi. Šo pilsētu parasti apmeklē Gaismas augstākās Padomes, garīgā hierarhija tad, kad tiek saņemts ielūgums - aicinājums, kad kādam pienākusi iesvētību kārta, kas uzkrāta un apgūta attīstot un pilnveidojot savu apziņu un viedumu. Uz jūsu planētas atrodas tādi, kas Šambalu apmeklē ļoti bieži, pat regulāri, jo tie piedalās augšāmcelšanās mācību ieviešanā un vadīšanā. Šīs būtnes ir ļoti cienījamas un godājamas par to atdevi un sniegumu, ko tās veikušas visu dvēseļu garīgās attīstības ceļā. 


Kad kāda būtne ir pacēlusies uz jaunu garīgās apziņas līmeni un sasniegusi iniciācijas līmeni, tad iesvētības notiek Šambalā, man, kā bijušajam Planetārajam Logosam klātesot, bet tagad iesvētībās piedalās Buda. Tas ir liels gods saņemt ielūgumu apmeklēt Šambalu un saņemt iniciāciju. Lielākoties jūs to nezināt ar savu apzināto prātu, visbiežāk iesvētības notiek miega laikā.

  

Daudzi apmeklē augšāmcelšanās krēslus, kas atrodas virs Šambalas. Tie ir atvērti visām dvēselēm. Izmantojiet šo, jums piešķirto, skaisto dāvanu. Jums tikai jālūdz gidiem un sargeņģeļiem aizvest jūs uz Šambalas ēterisko pilsētu un jūs tiksiet uzņemti un sveikti lielā mīlestībā, kad iesēžaties augšāmcelšanās krēslā, tad izbaudiet un peldieties augstāko dimensiju gaismā. Jums neļaus uzņemt vairāk enerģijas, nekā spējat izturēt. Jūs tiksiet novēroti un pārmērīga uzstrāvošanās netiek pieļauta. Mēs aicinām jūs visus, mīļās dvēseles, doties uz šiem augšāmcelšanās krēsliem. Skaistā Šambala pieder jums. Mums, no augstākajām realitātēm, tika uzticēts rūpēties par šo pilsētu, lai saglabātu tās skaistumu, mums uzticēja glabāt tās viedumu un gudrības, lai jūs reiz atkal varētu paši sargāt savu Šambalu, kad būsiet tam gatavi. Laiks gandrīz jau ir pienācis. Bet līdz tam laikam, nāciet uz mūsu skaistajiem dārziem, staigājiet kopā ar mums, runājiet ar mums, izbaudiet augšāmcelšanās krēslus, ejot tālāk savu garīgo ceļu.


Kas tur uzturas, un kāds ir tur mītošo dievišķais kalpošanas darbs?


Šambalā uzturas daudzas būtnes. Vispirms jau, Planetārais Logoss, tagad Buda un arī visi viņa palīgi. Šambalā atrodas iekšējo plānu ašrams. Tie, kuri sasnieguši zināmu iniciāciju līmeni bieži ierodas te nakts miega laikā, lai piedalītos nodarbībās un celtu savu garīgas apziņas līmeni. Iekšējā plāna ašramā darbojas un strādā daudzi Gaismas Skolotāji un Viena Dievišķā Likuma eņģeļi un vēl daudzi citi, kuri jums palīdz tad, kad apmeklējat augšāmcelšanās krēslus. Šī vispirmām kārtām jau ir jūsu skaistā pilsēta, mīļie. Mūsu dievišķās kalpošanas darbs ir palīdzēt jums atprasīt un atgūt jūsu dievišķās tiesības, un Šambala ir daļa no tām.

  

Šambala ir ļoti, ļoti skaista, tajā atrodas mācību zāles, gudrības zāles, radošo spēju izpausmju zāles un tie, kas dzīvo Šambalā ar prieku izpauž savus talantus, radot skaistumu un harmoniju. Šambalas pilsēta ir piepildīta ar skaistumu, kas izpausts formā, jūsu Šambala ir piepildīta ar skaistiem, perfektiem un sulīgi lekniem augiem. Miers, mīlestība, prieks, pārpilnība un harmonija valda Šambalā kā nekur citur. Tā ir jūsu fināla forma jūsu debesīm uz zemes, gatava jums, tā gaida jūs, un mēs to jums glabājam.


Gudrības zālēs bieži tiekas garīgās hierarhijas pārstāvji, lai pārrunātu un pārspriestu notiekošo, lai sniegtu jums un jūsu planētai iespējamo palīdzību. Viss ir plūsmā, vienmēr mainīgs, konstanti tiek sekots līdzi visām pārmaiņām un jaunumiem, apspriežot iespējamās pārmaiņas, kas īstenojamas Kosmiskā likuma ietvaros. Jūs, mīļie, ar savu brīvo gribu, ieprieciniet un sagādājat mums baudu, kad mēs vērojam jūsu izaugsmi un attīstību, mēs redzam, kā izplešas jūsu eņģeļu spārni un jūs kļūstat par brīnumainām būtnēm, kādas vienmēr esat bijušas. Tik līksmi ir vērot un piedalīties šajā masveida zemes un tās dvēseļu atmodā, kas pieņēmušas cilvēka izskatu. Mēs esam ar jums, svētītās dvēseles, līdz pēdējais no jums atgriezīsies mājās, pat ja mēs paralēli ejam paši savu evolūciju. Katras dvēseles evolūcijas daļa ir spēja fragmentēt apziņu un būt klāt daudzās vietās. Tā mēs varam attīstīties, paliekot te un palīdzot jums atgriezties augstākajās realitātes, un mēs paliekam kopā ar jums Kosmiskā Sirdspulsa priekā. 

  

Piesauciet mani, es neesmu jūs atstājis. Sajūtiet manu mīlestību, manu klātbūtni, es esmu jūsos un esmu ārpus jums, jo mēs esam viena apziņa, un šī apziņa ir- Dieva Avots. Es ietinu jūs Kosmiskās Sirds mīlestībā.

  

Es esmu Sanat Kumara.

www.transformingradiance.com 

Mīlestība un Daudz Svētības,

Mišele


Tulkoja Māra BrantePievienots: 2010/11/06