Zemes un cilvēces evolūcija

6.oktobris/2010


Sanat Kumara caur Rev. Mišeli Kotantu


Lūdzu, izskaidrojiet sava ieņemamā posteņa pienākumus zemes un cilvēces evolūcijas gaitā.

 

Mīļotie un svētītie, jūsu evolūciju cilvēces kritiena laikā blīvumā ievērojami kavēja un traucēja jūsu vēlmju ķermeņa zemās izpausmes. Jūsu evolūcija un eksistence uz zemes caurcaurēm tikusi traucēta, to darījuši tie, kuriem bijušas savas personīgās vēlmes un vēlme valdīt un kontrolēt cilvēci. Šīs būtnes pie jums nākušas aitas maskās, piedāvājot pestīšanu, tomēr patiesībā tā bija kontrole pār jums un zemi, ko tie vēlējās. Mans Planetārā Logosa postenis bija uzturēt nepārtrauktību, saglabāt pakāpeniskumu, virzoties vienlaicīgi uz gaismu, cik vien spēju to paveikt pat tajā laikā, kad pati cilvēce parādīja savas zemākās ārējās personības izpausmes. Mans uzdevums bija atbalstīt zemes evolūciju, iemiesot uz Zemes mana lielā un varenā lauka enerģijas, kas aptvēra un iekļāva zemi un cilvēci miljonu gadu garumā. Esmu ikvienu un katru no jums turējis un auklējis savās rokās, manā ķermenī, manā lielajā un paplašinātajā laukā. Esmu jūs atbalstījis un sargājis jūsu fizisko ķermeni, lai tas neizdegtu savās paša un zemes mātes elektriskajās shēmās. Jūs esat nonākuši pavisam tuvu līdz nepatīkamam notikumam, līdz jūsu planētas un jūs pašu destrukcijas gadījumam un varat zaudēt savu planētu kā skolas vietu, kā vietu, kur evolucionēt. Jūs esat nonākuši pavisam tuvu tam, tomēr, ar visu no augstākajām realitātēm iesaistīto atbalstu, un zemes auriskā lauka stabilitāti, kā arī manu ieguldījumu stabilitātes nodrošināšanā uz zemes, destrukcija tiek novērsta.

 

Iedomājieties savas zemes lielumu un visas dvēseles, kas mājo uz tās. Mana esence, būtība aptvēra tās formu un ietina zemi ar visām tās dvēselēm. Mana mīlestība atrodas jūsu dvēselē, mana mīlestība ir jūsu sirdīs un zemes dvēselē, tieši tāpat kā jūsu sirdīs. Jūs esat lūguši paplašināt savas sirdis, jūs esat lūguši pēc lielākas sapratnes par savu vietu Kosmosā. Jūs esat lūguši atgriezties atpakaļ savā Kosmosa vietā, un tas, mīļie, tagad notiek. Nebūs nekāds Armagedons. Nebūs lielas un varenas jūsu planētas destrukcijas. Mīlestībā un jūtu izplūdumā izteiktais sauciens pēc palīdzības un atbalsta garantē to, ka jūs, kā cilvēce, pāriesit uz augstākām realitātēm maksimāli iespējami ātri un viegli, kā katrs nolemsiet- tāda būs jūsu realitāte. Ja runājam par tik bieži piesaukto Armagedonu, tad tas ir Armagedons starp jūsu cilvēka zemāko vēlmju ķermeni un mīlestību un prieku par savas dvēseles apvienošanos ar jūsu monādisko Klātbūtni. Jūsu katra piedzīvotais Armagedons pazudīs un atkritīs, jo jūs izvēlēsieties neturpināt tāda veida pieredzi.

 

Es neesmu vairs jūsu Planetārais Logoss, taču joprojām ļoti dziļi un pamatīgi esmu saistīts ar jums, esmu daļa no jūsu evolūcijas un palīdzu Budam ieņemt Planetārā Logosa pozīciju. Tieši šī iemesla dēļ, šī vēstītāja tika izraudzīta un vadīta runāt ar mani.

 

Mīļie, ikviens esat apziņa. Jūs esat individuāli, bet jūs esat arī viena vienota apziņa ar visu Veselo. Jūsu domu spēks, mīlestība un vēlme atgriezties līdzsvarā un harmonijā, kā arī vēlme ar mīlestību un prieku palīdzēt zemei, tas viss ir katalizators, lai ievestu jūs jaunajā laikmetā. Jums jāturpina savs darbs un vēl tas tikai jāintensificē, lai palīdzētu jūsu mīļajai zemei, kad tā atbrīvojas no zemajām vibrācijām, sāpēm un ciešanām, kādas viņa tik varonīgi uzņēmusies un pārņēmusi no cilvēces uz sevi. Jūsu mīļā zemes māte ir uzņēmusies jūsu vietā daudzas ciešanas, un tagad jums tai ir jāpalīdz tās atbrīvot, jums nav jāturpina dzīvot kā masu apziņai, kas piepilda zemes lauku ar destruktīvām trešās dimensijas zemāko līmeņu frekvencēm. Jūsu zeme ir ļoti žēlsirdīga un laipna, tā palīdz visai cilvēcei un radītajam, tiem, kuri patiesi un sirsnīgi vēlas atbrīvoties no vecā un nokalpojušā. Tā mīloši pieņems un uzņems jūsu atbrīvotās zemās enerģijas, ja lūgsiet tai palīdzību. Ar lielu mīlestību tā atbalstīs jūs un transmutēs šīs vibrācijas.


Jūsu zemes māte atrodas ceturtajā blīvumā un vairs nespēj uzsūkt cilvēces masu trešās dimensijas apziņu. Jums viņai ir jāpalīdz, sūtot mīlestības gaismu un Violeto Liesmu, lai transmutētu zemo enerģiju aprobežotību, lai zemei nebūtu jāuzņemas to pārveide. Tā ir vislielākā un labākā palīdzība, ko varat sniegt šajā brīdī zemei. Tā palīdzēsiet tai vieglāk un ātrāk iziet cauri viņas pašas transformācijām un pārmaiņām, kas vajadzīgas un nepieciešams pārejai uz augstākām realitātēm. Zemes pārmaiņas agrāk tika paredzētas kā lieli postījumi, tomēr, pateicoties, jūsu neatlaidīgai vēlmei palīdzēt zemei, jūs esat novērsuši postošo planētas traģēdiju, jūs esat novērsuši lielus nevajadzīgus postījumus.

 

Es esmu iemiesojis jūsu planētu un visus jūs, mīļie, neatkarīgi no jūsu izaugsmes līmeņa. Ikviens esat mīlēti, un atrodaties manā auras laukā, manā ķermenī un manā sirdī visas jūsu eksistences laikā uz zemes. Esmu bijis kopā ar jums laiku laikos, glabājis Kosmosa Sirdspulsu gan zemē, gan ikvienā cilvēkā līdz laikam, kad būsit gatavi apzināt to, ka esat Kosmiskais Sirdspulss. Mīļie, nu ir pienācis laiks, es esmu kopā ar visiem jums šī īpašā laika mīlestībā un priekā.


Lūdzu, paskaidrojiet savu pašreizējo attīstību.


Mīļie, jūsu evolūcija ir visu laiku mainīga un visu laiku atrodas attīstības procesā, to paši pieredzēsiet, kad atgriezīsieties atpakaļ savas Svētās Sirds gaismā un mīlestībā, kad ļausiet Kosmosa Sirdspukstiem ienākt un izplesties jūsu būtībās. Arī es, joprojām vēl paplašinos un attīstos, un iemiesoju kosmisko sirds pulsu, ejot tālāk savā evolūcijā, mācoties kļūt par Saules Logosu. Cik gan varena ir šāda izplešanās! Tas nozīmē iemiesot saules sistēmu, zināt un būt tās pašai būtībai, piedalīties visās sarežģītajās šīs saules sistēmas norisēs. Šobrīd ir daudzas tādas saules sistēmas, kas ir gatavas un nopelnījušas saņemt jaunu Saules Logosu, jo to pieļauj viņu dabīgais apziņas paplašināšanās progress. Visi jūsu mīļie Gaismas Skolotāji, kuri bijuši kopā ar jums un palīdzējuši iziet cauri trešajam blīvumam, turpina savu evolūciju un vienlaicīgi paliek te kopā ar jums, mīļie, lai palīdzētu jums iziet no blīvuma. Tagad, virzoties tālāk uz priekšu un atbrīvojot sevi no šī blīvuma, šīs lielās varenās gaismas Būtnes arī var pacelties, pavirzīties uz priekšu savā evolūcijā, pat, ja tās atrodas te, lai jums palīdzētu.

 

Avota apziņas Plūsma vienmēr ir mainīga, tā atrodas kustībā, un kustība uz gaismu ir ļoti būtiska, jo apziņa visu laiku pieaug un izplešas. Nav iespējama statiska pozīcija, pienācis laiks iet tālāk gaismā. Vēl tālāks vibrāciju kritums būtu radījis beigas, kādas pieredzēja jūsu iepriekšējās civilizācijas. Šajā reizē ciklam jānoslēdzas un jūsu tālākā virzība pretim Kosmiskajiem Sirdspukstiem tagad ir nodrošināta. Kosmiskajai Dienai ir jābūt piepildītai, un jums, mīļie, jāatgriežas savā Avotā un jāpiepilda Kosmiskā Diena, kā to paredzējis Plāns. Plāna nolūks vienmēr ir bijis- jums atgriezties Avotā. Nekad Plāns neparedzēja jūsu aiziešanu no Gaismas uz pilnīgu tumsu. Kritiens ir apstādināts un pagriezts pretējā virzienā un tagad, svētītie, jūs atgriežaties savās vietās gaismā- savā Mūžīgajā Dievs Es. Ejot tālāk savā ceļā, es iemiesoju lielāku paplašinātu apziņu un esmu te arī kopā ar jums, lai palīdzētu, kad lūgsiet. Nekad neesmu jūs atstājis vai pametis, jo mana un jūsu evolūcija iet roku rokās.


Vai vēl ko vēlaties piebilst?

 

Mīļie, mēs esam viena apziņa. Mēs esam šīs vienas apziņas individualizētas izpausmes un jums, svētītās dvēseles, jums ir brīvā griba radīt to ko vēlaties. Izvēlieties radīt savu atgriešanos gaismā. Izvēlieties radīt mīlestību, prieku, pārpilnību, mieru un harmoniju, ko jūs visi tā vēlaties. Izvēlieties palīdzēt jūsu zemei atgriezties tās būtības stāvoklī- par Ēdenes Dārzu, kas tā reiz bija. Izvēlieties dzīvot mierpilnā kop eksistencē ar dzīvniekiem, augiem, minerālu valstībām. Neatņemiet dzīvības; neņemiet zemes mātes minerālus, lietojot tos alkatīgos un postošos nolūkos. Tā vietā ņemiet kosmisko viedumu, kas jums tiek piedāvāts, un radiet jaunu realitāti, jaunu zelta laikmetu, kurā jau tagad ieejat. Esiet lieli un vareni, tuviniet jaunas enerģiju izpausmes, kas jums tiek piedāvātas ar Kosmiskā Vieduma palīdzību. Šis viedums atrodas zemi ietverošajos ēteros un jūs, drošsirdīgās dvēseles, varat tam piekļūt. Visa vajadzīgā informācija, palīdzība un atbalsts, viss, kas vajadzīgs radīšanai mīlošā harmonijā, bez zemes resursu noplicināšanas, ir jums pieejams, tikai lūdziet. Nav nekādas vajadzības turpināt zemes resursu iznīcināšanu. Visiem gana pietiks ar to, kas tiem vajadzīgs, lai dzīvotu pārpilnībā un priekpilnā eksistencē. Jums nebija paredzēts dzīvot, lai sakasītu līdzekļus savai iztikai. Jūsu pamatvajadzība pēc ēdiena, pajumtes un apģērba vienmēr ir bijusi apmierināma ar pieejamajām tehnoloģijām. Tuvinieties tām, lietojiet tās, un jūsu pasaule ievērojami mainīsies uz labo.


Tā kā jūsu realitātes Gaismas Skolotāji ir ar jums, tāpat arī es esmu te, lai ar jums runātu, lai komunicētu un palīdzētu ceļojumā pretim paplašinātajai apziņai un Kosmiskā Sirdspuksta integrācijai. Piesauciet mani. Piesauciet mani jūs apņemt Kosmosa mīlestībā, Dieva Avota mīlestībā.


Es esmu Sanat Kumara.


www.transformingradiance.com


Mīlestība un Daudz Svētības,

Mišele


Tulkoja Māra BrantePievienots: 2010/10/29