Jūsu pagātnes, tagadnes un nākotnes pārrakstīšana: Meditācija cilvēka matricas iekšienē

Sananda, septembris/2010


Mīļie!


Laiks jūsu trešajā dimensijā tiek uzskatīts par lineāru. Laiks ir ilūzija, kas daudziem cilvēkiem liek šķēršļus Dievišķo mērķu sasniegšanā un apgrūtina koncentrēšanos uz Svēto Sirdi. Daudzi pavadāt „laiku” pagātnes un nākotnes notikumos, koncentrējoties uz tiem, jūs pārradāt savu pagātni un ielaižat to Tagad. Daudzi pavada „laiku” koncentrējoties uz nākotni, tādējādi mazinot to radīšanas spēku, ko varat dot Tagad brīdim. Dievišķais spēks jums pieder Tagad brīdī un tajā jums ir arī jākoncentrē visa sava uzmanība. Radiet Tagad. Fokusējieties uz Tagad. Tagad ietver sevī pagātni, tagadni un nākotni. Viss notiek vienā Tagad Momentā. Visas jūsu dzīves notiek un tiek izdzīvotas šajā Tagad Momentā. Dziedinot pagātni, jums ir iespēja pārrakstīt un pārveidot jūsu pagātni. Kad saprotat to, kāpēc te esat, kā arī to, kas jums ir jāiemācās, un iemācaties un pieņemat to garīgo viedumu, mācības un pārbaudījumus, kas jums tiek doti un piedāvāti, jūs maināt un pārrakstāt savu pagātni. Jums piemīt tādas spējas, jo Viss Kas Ir mūžīgi izplešas, tas ir veidojams, tas ir plūstošs un jums, kā kop- radītājiem ar Dieva Avotu, jums piemīt spējas pārradīt pagātni, tagadni un nākotni Tagad brīdī. 


Meditējiet un izjūtiet to spēku, kas esat šajā Dievišķajā Tagad brīdī. Paplašiniet savas sajūtas un apziņu, lai ietvertu pagātni, tagadni un nākotni. Izsakiet nodomu, ka jūs esat tikai vērotājs un visu piedzīvoto un emocijas skatiet kā uz kino ekrāna. Jums tās nav jāizjūt Tagad brīdī. Izpletiet un paplašiniet savu matricu. Matrica ir viens no jūsu aspektiem- režģveida struktūra, jūs apņemošs enerģētiskais ovāls, kad Dievišķā gaisma kā strūklaka ieplūst jūsu vainaga čakrā, ieplūstot arī jūsu matricā. Gaisma no vainaga čakras virzās cauri jums un izplūst no jūsu matricas pamata, tad aizplūst uz sāniem un atgriežas kā strūklaka jūsu matricā, jūsu vainaga čakrā. Sajūtiet šo plūsmu un vizualizējiet savu matricu. Mīļie, dziļi elpojiet un caurpludiniet gaismu, ziniet, ka jūsu matricā ir katrs notikums, katra dzīve, pagātne, tagadne, nākotne, kas esat jūs. Dziļi elpojiet un izprotiet to līdz pamatiem. Klusu sēdiet un sajūtiet to katrā savas būtības aspektā un šķautnē. Elpojiet dziļi un saprotiet, ka varat pārrakstīt visu ko esat izdzīvojuši, visu ko esat pieredzējuši. Tas ir iespējams, mīļie. Šajā Tagad brīdī, ar savu apziņu ieejiet savā matricā, sajūtiet savas matricas klātbūtni un esamību, izpletiet to, lai tā piepilda telpu, kurā atrodaties. Jūsu matrica ir diezgan liela. Dzīvojot fizisko dzīvi, jūs samazināt tās izmēru, lai varētu vieglāk pārvietoties un kustēties. Izpletiet tagad savu matricu un sajūtiet tās skaistumu, sajūtiet savas matricas dievbijību. 


Tagad papētiet savu matricu. Saskatiet, kur tajā ir tumšumi, ēnas un traipi. Tās visas, mīļie, ir pagātnes, tagadnes un nākotnes nepilnības, kuras varat tagad transmutēt. Piesauciet pagātnes, tagadnes un nākotnes dzīvju trūkumus, defektus un nepilnības. Piesauciet visu novecojušo un nederīgo no visām dzīvēm; piesauciet visus zemāko, piesauciet arī septiņu Staru zemākos aspektus un jūsu septiņas čakras, kas atrodas jūsu matricā. Piesauciet visu negatīvo, kas kavē jūs būt un izteikt sevi tādu kādam jums ir jābūt; Dievam fiziskā formā. Jums nav jāierauga viss tas, ko piesaucat. Tagad tikai izsakiet nodomu visām nepilnībām doties atpakaļ uz Avotu, atpakaļ uz jūsu sākuma radīšanu kā Dieva šūnai, atpakaļ turp, ko saucat par separāciju. Patiesībā tādas separācijas nav. Ir tikai tas, ko jūs uztverat kā separācija. Jūs esat Dieva Avots mūžīgajā Tagad, kuru jūs uztverat kā pagātni, tagadni un nākotni. 


Tagad, mīļie, piesauciet Dievišķo Es Esmu Klātbūtni un aktivizējiet Violeto Liesmu. Lūdziet Violeto Liesmu līt no augšas pāri jums, starot no jūsu Svētās Sirds un celties augšup no Zemes Mātes, piepildot un apņemot jūs un jūsu matricu kā virpuļvējš. Nosūtiet Violetās Liesmas straumi uz zemi kā dāvanu. Elpojiet un ielaidiet Violeto Liesmu sevī caur vainaga čakru, piepildiet sevi, jūsu lauku, jūsu matricu un Violetā Liesma izplūst cauri jums līdz pamatnei, tad jūsu matricas sānos paceļas augšup un atkal atgriežas virs jūsu galvas kā strūklaka. Sajūtot plūsmu, mīloši lūdziet Violeto Liesmu transmutēt visu to, kas atrodas jūsu matricā, pagātnē, tagadnē, nākotnē, visā, kas vairs nekalpo jūsu un citu augstākajam labumam. Redziet kā Violetā Liesma, plūstot cauri jūsu matricai, transmutē visas tumšās vietas, attīra un iztīra to. Sūtiet Violeto Liesmu atpakaļ uz Dieva Avotu. Transmutējiet separācijas ilūziju, mīļie. Elpojiet dziļi un ļaujiet Violetajai Liesmai tīrīt un attīrīt jūsu matricu un katru jūsu aspektu un šķautni, atpakaļ līdz pat Dieva Avotam.


Un tagad, kad jūtat, ka esat gatavi, piepildiet savu matricu ar Dievišķo Dieva gaismu. Ieelpojiet un sajūtiet gaismas straumi ienākam pa jūsu vainaga čakru cauri jūsu matricas virspusei kā strūklakai; sajūtiet un redziet, jūs piepildošu rozā mīlestības gaismu, sūtiet to lejup uz zemi kā dāvanu. Piepildiet sevi un savu matricu ar svētīto Dieva gaismu. Izpletiet šo gaismu pāri visam Radītajam, jo jūs palīdzat visam Radītajam paplašināt Dieva apziņu. Tagad, mīļie, izsakiet nodomu transformēt visu pagātni, tagadni un nākotni par Dieva personību. Transformējiet pagātni, tagadni un nākotni par šķīstību, par Dieva īpašībām un aspektiem. Piesauciet 12 Dieva Starus, Dieva personību, ienesot dzīvē visu to, kas jums vajadzīgs jūsu meistarības pilnveidošanā. Ielaidiet sevī tieši tās īpašības, kas nesīs jums mieru, vieglumu un labsajūtu, mīlestību un prieku pagātnē, tagadnē un nākotnē. Ienesiet tieši vajadzīgo daudzumu, lai līdzsvarotu jūsu četrus ķermeņus un esiet Dieva personība. Jūs esat Dievs. Jūs esat beznosacījumu mīlestība, jūs esat viedums, miers, prieks un harmonija. Jūs esat ikviena unikālā 12 Staru īpašība. Redziet kā 12 Stari piepilda jūsu un jūsu matricu, tieši jums vajadzīgajā daudzumā- viegli un ātri. 


Elpojiet un ļaujiet šai brīnumainajai attīrīšanai un tīrīšanai iedarboties un izplesties, izkust Dieva Avotā, pagātnē, tagadnē un nākotnē, lai tiktu uzsūkta ar katru jūsu aspektu un šķautni. Elpojiet un ļaujiet tam notikt. Elpojiet un vienkārši ziniet, ka tā tas ir.


Mīļie, kāpjot pa garīgās attīstības kāpnēm, jums katram jāiziet cauri daudzām attīrīšanās/tīrīšanās kārtām. Viss atkarīgs no jūsu pieņemšanas spējām, vēlmēm, gribēšanas, jūs varat saņemt dziļu un ievērojamu transformāciju ar šīs meditācijas palīdzību. Jūsu vēlmes nosaka atdevi šai lietai, jūs varat veikt lielu lēcienu uz priekšu lai apjaustu savu Dievu Es. Jūs varat šo attīrīšanos veikt regulāri. Ar katru reizi jūs integrēsiet, attīrīsiet, līdzsvarosiet jūsu pagātni, tagadni un nākotni, tādējādi bagātinot savu dimantu un pulēsiet to līdz tālākam briljanta mirdzumam. Ik reizi, veicot šo meditāciju, jūs pietuvojaties par soli tuvāk un augstāk savā meistarībā, jūs pietuvināt savu atgriešanos augstākajās pasaulēs.

Piesauciet mani, kad veiciet šo meditāciju. Es palīdzēšu, ja lūgsiet, un atbalstīšu ar savu mīlestību, spēku un drosmi jūsu svēto ceļojumu mājup. Es esmu te ar jums, jūsu Svētās Sirds Mīlestībā.


Es esmu Sananda.


www.transformingradiance.com


Mana Mīlestība un Svētība,

Mišele


Tulkoja Māra BrantePievienots: 2010/10/06