Gaismas Skolotāju Viedie vārdi,

5.augusts, 2010


Dialogs ar Akaši hronikām caur Rev. Mišeli Kotantu

  

Kādus vārdus un gudrības varat piedāvāt tiem, kuri atrodas uz sava garīgā ceļa?

  

Mīļie, šis ir lielo mācību un paātrinātās izaugsmes laiks. Jūs izvēlējāties inkarnēties zinot, ka ceļš būs piepildīts ar garīgo mācību stundām un pārbaudījumiem. Nekrītiet izmisumā, jo jums ir pieejamas visas garīgās dāvanas, kas jums palīdzēs tālākajā ceļā. Kad inkarnējāties, tad lūdzāt sev piemērotas garīgās dāvanas un tās jums tika dotas, tās palīdz jūsu pārveidē. Ieejiet meditācijā un palūdziet aktivizēt šīs garīgās dāvanas, lai tās taptu jums zināmas un varētu sākt tās lietot tā, lai paši sev spētu palīdzēt. Garīgās dāvanas pieder pilnīgi katrai dvēselei uz šīs planētas un tās ir pieejamas katrai dvēselei. 

  

Pirmajā vietā un pašā priekšplānā, jums ir jāsaglabā sava tiekšanās. Lietojiet atšķirt spēju un ar pateicību pieņemiet un atzīstiet faktu, ka esat pacelts vai nonācis līdz šādam pārbaudījumam, kas nu ir jūsu priekšā. Atskatoties atpakaļ uz šo dzīvi, redzēsiet to kā vissvētīgāko dāvanu, to dzīvi, ko gaidījāt eonu ilgumā. Tā nu ir klāt, bet dzīves izaicinājumi arī ir vareni. Cilvēku pasaulē jūs mēdzat teikt: „ja tas ir tā vērts, tad ir vērts to darīt” un „kas ir visgrūtākais, tas arī ir visvajadzīgākais”.  

  

Dažkārt garīgais ceļš pieprasa kaut kā atbrīvošanu, atlaišanu un tieši tāpat pieprasa arī smagu darbu. Smagais darbs tiek veikts sevis izglītošanas formā ar vienu pamatdomu- pacelt jūsu apziņu. Lai spētu palikt savā sirds centrā ikkatrā Tagad Momentā, ir jāveic zināms darbs ar sevi un tas prasa ik brīdi cītīgi vērot un sekot līdzi savām domām. Tāds ir tas darbs, kas tiek pieprasīts no jums, lai jūs mācītos iet taisnu, bet šauru ceļu un vienmēr izdarot augstākās Meistara cienīgās izvēles. Ik brīdi jums sev jājautā, vai izdarītā izvēle un domas ko domājat ir Meistara cienīgas domas, rīcība un izvēle. Paplašinoties un paaugstinoties jūsu apziņai, no jums daudz kas tiek gaidīts, un daudz arī dots. No jums sagaida dzīvot dzīvi nevainojami, kā Meistaram. Nesatraucieties, mīļie, jums neuzliek vairāk nekā varat izturēt un panest. 

  

Ceļoties apziņas līmenim, jums ļoti palīdzēs veco, nolietoto, vairs nekalpojošo vibrāciju atbrīvošanas process. Atbrīvojot zemās vibrācijas, vieta atradīsies jaunām un augstākām vibrācijām, kas ļaus jums dzīvot mierā un harmonijā, mīlestībā un priekā, visā tajā, ko tik ļoti meklējat.

  

Kad esat izmisumā, kad jūsu gaitas un cīņa šķiet tik liela un neizprotama, tad meditējiet. Meditējiet un lūdziet savienošanos ar Gaismas Skolotājiem, Augšāmceltajiem Meistariem un sev tuvajiem eņģeļiem. Mēs esam te, lai palīdzētu un vienā mirklī atgriezīsim jūs Svētās Sirds mīlestībā, ja vien savienosities ar mums. Lūdziet pārliet pār jums gaismas un mīlestības strūklu. Tā spēsiet atgriezties jūsu Svētās Sirds mīlestībā. Sajūtiet mūsu mīlestību un jūs atgriezīsieties savā sirdī līdzsvarā un harmonijā. Ļaujiet mums palīdzēt. Ļaujiet debesu Spēkiem jums palīdzēt. Jūs nekad neesat vieni un mēs jums palīdzēsim, cik vien atļaus Kosmiskais Likums. Baudiet Gaismas Skolotāju vibrācijas un sajūtiet to mīlestību un atbalstu, kas jums tiek piedāvāta. Tā jūs padarīsiet interesantāku savu ceļojumu un ātrāk un vieglāk tiksiet uz priekšu pa pašu izvēlēto garīgo ceļu. 


Kā nonākt absolūtā paļāvībā uz Dievu? 


Mīļie, jums ir pilnīgi skaidri jāzina, ko vēlaties, un jūsu vēlmei ir jābūt tādai, kas atbilst jūsu augstākajam labumam un visu augstākajam labumam. Jums ir jābūt skaidrībā par to ko vēlaties. Daudzi šaubās un svārstās, bieži jums nav īstas skaidrības par to, ko tad vēlaties radīt un iegūt. Visvairāk Dievs vēlas piepildīt jūsu sapņus un vēlmes, jo Dievs nepazīst trūkumu vai ierobežojumu. Tādas lietas piemīt tikai cilvēkiem trešās dimensijas realitātē. Jūs esat Dieva Avots, tāpēc arī jums nav ierobežojumu un limitu, jums pieejams jebkas, ko vien vēlaties pieredzēt vai iegūt jūsu augstākajam labumam un visu augstākajam labumam.


Meditācijā dziļi elpojiet un iedziļinieties Dieva, jūsu un visa Radītā izpausmē, plašumā un neierobežotībā. Iejauciet savu apziņu, jūsu fizisko, absolūto un pilnīgo apziņu šajās dziļajās, dziļajās zināšanās par visu Radīto. Tie esat jūs, mīļie. Sajūtiet to. Iestrādājiet, iedzīviniet to savā paša Būtībā. Jo visi esat tas Radītais. Pietuviniet šo visa Radītā substanci savam fiziskajam, mentālajam un emocionālajam ķermenim un piepildiet jūsu sirdi ar Radītāja mīlestību, Avota beznosacījuma mīlestību. Meditējiet šādi cik bieži vien vēlaties un ik reizi sajutīsiet kā jūs apņem visa Radītā beznosacījuma mīlestība, atdodoties Dieva Avotam. Tas esat jūs, kas ļāvies šai zināšanai. Ļaujieties un atdodieties šim dzīvības spēkam, lai tas brīvi plūst caur jums. Tāda, mani mīļie, ir ļaušanās un absolūtā paļāvība uz Dievu, pēc kuras tikko taujājāt un šajā momentā jūs varat ļauties jūsu vēlmei un sapņiem par Dieva Avotu un visu Radīto. Zināt, ka esat savienoti ar visu Radīto, jo savos sapņos un vēlmēs lūdzāt visam notikt jūsu un visa radītā augstākajam labumam. Tā kā jūs atrodaties visuma dzīves spēka plūsmā, tad atrodaties pārpilnības, mīlestības, prieka, miera un harmonijas plūsmā, jūsu vēlmju piepildījuma plūsmā. 


Kā atrast uzticību un ticību?

  

Uzticība un ticība nāk kopā ar paaugstinātu apziņu. Sākot no sevis atbrīvot veco un nederīgo, jūs nonākat apjausmā, ka nav atdalītības, separācijas, ir tikai Viens Prāts, Viena Sirds, un tas ir Dieva Prāts un Dieva Sirds, un tas ir arī jūsu prāts un jūsu sirds. Sākot to saprast, izzināt šo patiesību, jūs attīstat zināšanu viedumu un kopā ar šo viedumu nāk uzticēšanās un ticība, ka esat Viens Vesels ar Dieva Prātu un Viens Vesels ar Dieva Sirdi. Visu, ko zina Dievs un pieredz Dievs, jūs varat lūgt sev. Dievs zina tikai gaismu, viņam nav vajadzības zināt tumsu. Tās ir uzticība, zināšanas un ticība, ka šāda pieredze iespējama arī jums, jo jūs esat Dievs.


Kā mēs varam „ļaut aiziet un ļauties Dievam”?

  

Ieelpojiet, mīļie, ar apzinātu nodomu: ļaut aiziet visam vecajam, kas nekalpo jūsu augstākajam labumam. Elpojiet ar domu piepildīt sevi ar Visa Kas Ir vibrācijām. Nav nekādas vajadzības stingri turēties pie cilvēku pasaules vēlmēm. Viss Kas Ir zina visas jūsu vēlmes un sapņus, tur nav vietas trūkumam un limitiem, kad atrodaties Visā Kas Ir. Piepildiet sevi ar Visu Kas Ir, ieelpojiet to, turpiniet elpot un elpot. Ieelpojiet prānu, dzīves eliksīru un tad neatliks vietas vairs zemākām, jūs ierobežojošām vibrācijām, kas bloķē jūsu sapņu un vēlmju īstenošanos. Piepildiet sevi ar Visu Kas Ir. Tas ir tik vienkārši, tikai lielākais vairums nesaprot, cik vitāli svarīgs ir šis dziļās elpošanas process, un kā tas piepilda visu jūsu Būtību ar Dieva Avotu. Jūs esat „ļāvuši notikt un ļāvušies Dievam”, ka ik brīdi šeit un tagad Momentu piepildāt šādā veidā.


Kas vēl mums būtu jāzina šajā reizē?

  

Mīļie, atlaidiet visu veco no sevis. Jūs esat Dieva Avots un Dievišķais Prāts. Dievišķais Prāts pazīst tikai beznosacījuma mīlestību, jo tas ir Beznosacījuma Mīlestība. Jūs esat Dievišķais Prāts. Sajūtiet to, ieelpojiet to, Esiet tas. Un piepildiet visu un katru brīdi ar beznosacījuma mīlestību. Sajūtiet šo mīlestību meditējot un katrā elpas vilcienā. Šī mīlestība esat jūs, un piepildiet sevi ar to, piepildiet savu lauku ar to. Ik dienas spogulī saskatiet to skaisto Būtni, kas jūs esat patiesībā, iemīliet sevi lūkojoties savā atspulgā. Mīliet savu skaisto fizisko ķermeni, kurā kā traukā esat izvēlējušies atrasties šajā dzīves laikā. Tas ir labi kalpojis un turpinās kalpot, ja veldzēsiet to mīlestības strūklās un rūpēsieties par to kā par Dievišķu Dieva trauku.  

  

Mīliet sevi, mīļie, tad izstarosiet mīlestību arī uz ārpusi, visai Zemei, cilvēcei un dzīvības formām. Jūs būsiet pārpildīti ar pāri plūstošu mīlestību, jūsu dzīve piepildīsies ar pārpilnību un brīnumiem, jums būs gana daudz mīlestības ar ko dalīties. Tā ne tikai palīdzēsiet sev savās pārmaiņās, bet ļoti palīdzēsiet arī zemei un visām citām dzīvības formām šajās laikmetu maiņās. 


Mēs esam Gaismas Skolotāji. Piesauciet mūs, mīļie. Mēs te esam tāpēc, lai palīdzētu jums šajā pacelšanās laikā.

  

Mana Mīlestība un daudz svētības,

Mišele

www.transformingradiance.com


Tulkoja Māra BrantePievienots: 2010/08/28