Ik brīdis ir Dieva Brīdis

Vēstījums no erceņģeļa Mihaēla. Augusts, 2010


Mīļie!


Kad nevarat pieņemt lēmumus un izlemt, tad ziniet, ka atrodaties visīstākajā Tagad Momentā, kurā jums tiek dots garīgs pārbaudījums un mācību stunda. Katrā Tagad Brīdī jums ir izvēle izmantot šo Tagad Momentu vislabākajā iespējamā veidā un izvēlēties visaugstākās gaismas ceļu, kā arī izdarīt tādu izvēli, kas dotu iespēju apgūt kādu mācību un nokārtot pārbaudījumu. Mācību stundas un pārbaudījumi notiek ik dienas, lieli un mazi, un tieši šo uzdevumu nokārtošana un stundu apguve ļauj jums garīgi progresēt. Progress ir lēns un noteikts. To varētu salīdzināt ar bruņurupuča gaitu, tai laikā, kad zaķis cilpo šurpu turpu bez koncentrēšanās un mērķa. Bet tas ir bruņurupucis, kas uzvar sacensībās, jo bruņurupucim bija nepieciešamā atdeve, uzticība darāmajam un neatlaidība. Te, mīļie, arī beidzas analoģija, jo jūs jau neatrodaties trasē lai uzvarētu, jūs esat svētajā ceļojumā. Jūsu garīgais ceļš aizvedīs uz Dieva Avotu, tad sāksies jauns un uzvaras pilns gājiens. Mēģināsim koncentrēties uz Šeit un Tagad tā, lai saskatītu garīgo izaugsmi katrā Tagad Momenta brīdī. Jums jābūt modriem un jāseko līdzi savām domām un darbībām, izturoties pret visiem apkārtējiem (bez izņēmuma) ar laipnību. Jums jāpaliek savā vislabākajā būtībā jūsu Svētās Sirds Centrā.


Jūs atrodaties te, lai radītu Debesis uz Zemes. Debesu radīšana uz Zemes sākas ar debesu radīšanu sevī, savā Būtībā. Jums jābūt patiesam pret Sevi. Jums jābūt patiesam jūsu attiecībās ar Dievu Es, jums jālīdzsvaro jūsu ķermeņi, lai sasniegtu harmoniju un saskaņu, lai justos brīvi un viegli katru mīļu brīdi . Kad esat to paveikuši, jūsu pasaule ievērojami iespaidīgi mainās, jo ikviens tad izstarojat Svētās Sirds Mīlestību, prieku, mieru un harmoniju. Uz Zemes nevar būt miers līdz visi jūs neatradīsities miera vibrācijās ar Sevi. Jūs nevarat izbaudīt prieku un harmoniju uz Mātes Zemes, kamēr visi sevī tās nebūsiet iestrādājuši un sajutuši, kamēr tajās neatradīsities un neizstarosit tās Mātei Zemei un visām dzīvības formām. Jo vairāk cilvēku sevī noturēs miera un saskaņas domu formas un izstaros beznosacījumu mīlestību Zemei un visām dzīvības formām, jo ātrāk jūsu pasaule pārveidosies, tā pārveidosies „vienā acu mirklī”. Tas, mīļie, sākas Tagad Momentā, ar katru domu sevī un to ko „izsūtat” ārā no sevis. Katra domu forma ietekmē visu dzīvību un Māti Zemi. Katrā Tagad Momentā jūs varat izstarot domu formas, kas paceļ visu dzīvo un tieši tāpat jums ir spējas radīt tādas domu formas, kas pazemina kolektīvās apziņas vibrācijas. Jūs esat varenāki nekā domājat. Tādēļ jums jābūt piesardzīgiem, jāvairo nodošanās labajam, čaklums un modrība.


Ik brīdis ir Dieva Moments, un tie, kas to saprot un ievieš dzīvē šo sapratni spēj daudz skaidrāk redzēt kopējo apziņas paplašināšanos, jo ik brīdis ir brīdis mūžībā. Katrs moments ir Viss, tas ir mūžīgā pagātne, tagadne un nākotne, tas ir Viss Kas Ir, tas ir Dievs. Ik solis, ko sperat fiziski, katra doma, ko domājat, katra darbība, ko veicat, tās visas ir Dievišķās kalpošanas aktivitātes. Darbā, gatavojot maltīti, palīdzot bērnam skolas uzdevumos, ik brīdis ir Dievišķs Moments un paredzēts kalpošanai Dievam. Kad sākat uz dzīvi skatīties šādā veidā, tad jūs ik brīdi dzīvojat Svētās Sirds Centrā un katrs šis brīdis ir Svēts Brīdis. Tas ir Dieva brīdis. Tad jūs nevarat nomaldīties vai pazaudēt Dieva apziņu, lai vai kas notiktu.


Daži domā, ka kontaktā ar Dievu atrodaties tikai meditācijas laikā. Jūs esat saistīti ar Dieva Avotu, jūsu iekšējo Dievišķo Es, katrā Tagad Brīdī. Spēciniet šo savienošanos, Mīļie. Nav svarīgi, ko darāt, redziet to kā Dieva Momentu. Redziet katrā saskarsmē ar citu būtni saskarsmi ar Dieva Avotu. Jums jāsaprot tas, ka katra šīs planētas dvēsele ir Dieva inkarnācija, pat ja lielākais vairums to paši nezina. Katra dvēsele atrodas savā ceļā un pacelsies. Jūs nevarat zināt, kādu ceļu ir izvēlējusies konkrētā dvēsele, bet sastopoties varat izturēties viens pret otru ar Mīlestību un līdzjūtību, tāpat jums vajadzīgs jūsu personīgais spēks, kā arī jāprot saglabāt savas ietekmes lauks- neizplešot to pāri citiem. Viss vienmēr garīgi jāizvērtē. Saskatiet katrā dzīvības formā Dieva inkarnāciju un godājiet to. Tā nespēsit nodarīt pāri un ievērojami paaugstināsit vibrācijas visam visapkārt, sabiedrībai un Zemei. 


Jūs atrodaties varenā kosmisko iespēju brīdī. Šobrīd esat izvēlējušies atrasties inkarnācijā, lai palīdzētu augšāmcelšanās procesā un ieliktu kopējā attēlā savu unikālo puzles gabaliņu. Aizvien turpinot attīrīt un harmonizēt jūsu četrus ķermeņus, kļūs aizvien vairāk pieejams jūsu iekšējais viedums un zināšanas. Jūs redzēsit kā jūsu puzles gabaliņš staro pretim planētai, jo kļūstat stipri un droši, zinot, ka kalpojat Dievišķajam. Jūsu Dievišķā kalpošana liks sirdij dziedāt. Tas ir unikāli.


Mēs, no augstākajām realitātēm, esam te, lai vadītu un palīdzētu, jo ikviens veicat savu Dievišķo misiju, radāt debesis uz zemes, darāt to, ko tik ilgi gaidījāt, lai varētu darīt. Jums jālūdz mūsu palīdzība, jo bez lūguma mēs nevaram palīdzēt.


Es esmu erceņģelis Mihaēls un nesu jums šo patiesību.

www.transformingradiance.com

Mana Mīlestība un Svētība,

Mišele


Tulkoja Māra BrantePievienots: 2010/08/06