Jaunās Zemes Enerģijas

Erceņģelis Mihaēls caur Celia Fenn


 jūlijs/2011


GALS UN SĀKUMS ... DIEVIŠĶĀS GAISMAS SVĒTĀ SAVIENĪBA


Mīļotā Gaismas Ģimene, pēc lielās pārbīdes, kas notika jūnijā, jūs atrodaties tagad integrācijas un sagatavošanās procesā. Jūs esat integrējuši pirmo pusi Jaunās Realitātes ciklam, un gatavojaties ieiet pirmajā pilnajā Piecdimensionālās Realitātes ciklā, par cik jūs virzāties uz 11/11/11.


Jaunā Realitātes Laika Līnijā jūs piedzīvosiet „dienu ārpus laika” 25. Jūlijā, un pēc tam planetāro „Jauno Gadu” 26. Jūlijā, tādejādi – tas patiešām būs GALA UN SĀKUMA laiks.


Mīļotie, „diena ārpus laika” 25. Jūlijā – tā ir diena, lai atlaistu pagājušo, un ļautu aiziet visam tam, kas jums vairs nav vajadzīgs Jaunajā Ciklā. Jums vajag spēt slidināties ar graciozitāti Jaunajā, un izlietot savu laiku – vienkārši atlaižot visas dusmas, rētas un aizvainojumus, kas attiecināmi uz pagātni. Sastādiet piedošanas sarakstu, PIEDODIET, un ATLAIDIET. Bet tāpat arī sastādiet Pateicības Rakstu, un PATEICATIES PAR VISU TO SVĒTĪBU, ko jūs esat saņēmuši šinī pēdējā gada laikā.


26. jūlijā Jaunais Planetārais gads sākas ar Lauvas Vārtu Portāla atvēršanu. Šis notikums, kurš senajā Ēģiptē tika atzīmēts līdz ar zvaigznes Sīriusa (otrās Saules) pacelšanos virs horizonta – tas ir laiks, kad Dieva un Dievietes sākotnējās enerģijas – Dievišķais Sievišķais un Dievišķais Vīrišķais savienojas Debesīs – Svētajā Savienībā – Izidas (Sīriusa) un RA (Saules) formā. Šī Svētā Savienība rada Dievišķu Balansu, un producē Jaunus Evolūcijas Kodus nākamajam Ciklam. Šis ir Kosmiskās Grācijas brīnišķīgs simbols, kad Zeme saņem savus jaunos Gaismas Kodus jeb „instrukcijas” no Kosmiskās Sirds nākamajam Laika Ciklam. Šinī gadījumā „instrukcijas” arī satur „Debesu Ko-ordinātes”, lai izlīdzinātos ar Galaktisko Centru jeb Lielo Centrālo Sauli tā – lai Zeme varētu sākt saņemt Vārtu 2012 Galaktiskās Pamošanās Kodus.


Mīļotā Gaismas Ģimene, šis ir Svēts Brīdis Laikā, kad Dievišķā Gaisma appludina Zemi, un no JAUNA tiek aktivēta jūsu Sirdīs un jūsu Dvēselēs.


Gals un Sākums: Haoss

Mīļotā gaismas Ģimene, šinī laikā daudzi no jums piedzīvo lielu spriegumu savās dzīvēs. Redzams, ka viss ir mainījies, un nekas vairs nepaliek kā agrāk. Pat šķietami nozīmīgas struktūras un attiecības – sadalās un sabrūk.
Patiesi, Mīļotie, tā ir daļa no Lielās Pārbīdes. Tas, kas kādreiz bija, un tik labi strādāja Vecajā realitātē – vairs nevar ilgāk darboties Jaunajā. Tas ir tā, it kā visas lietas būtu apvērstas „ar kājām gaisā” ... un ir gandrīz pretstats tam, kādas tās bija. Viss tiek pakļauts spiedienam – transformēties, lai atdzimtu Jaunā Formā, kas saskaņota ar Jauno Enerģiju un Jaunajiem Gaismas Kodiem.


Šis Gala un Sākuma Process producē lielu turbulenci jūsu iekšienē un jūsu sabiedrībā. Iedomājaties – kā Vecais atmirst un sāk sadalīties. Lietas sabrūk, cilvēki zaudē interesi, šeit vairs nav enerģijas, kas varētu uzturēt vecās struktūras. Tanī pat laikā – Pieaugošās JAUNĀ Enerģijas ir ārkārtīgi spēcīgas, un tiek saņemtas uz Planētas – kā Kosmiski Gaismas Viļņi. Šie Viļņi rada viesuli, par cik viņi satiekas ar sairstošajām Vecajām Struktūrām, līdzīgi kā Gaismas Cunami – aizskalojot prom šīs VECĀ Struktūras. Tieši tāds ir šis „redzējums”, ko saskata daudzi šinī laikā – nevis „reāli” postījumi uz Zemes, vai „reāla” polu nobīde, bet gan veco enerģiju un struktūru liela caurskalošana, un vērtību un ideju nomaiņa – par cik šis Gaismas Cunami rada Jaunu Realitāti.


Un Mīļotie, jūs tiekat VISI IELŪGTI būt klāt Jaunās Zemes Realitātes Lielajā Inaugurācijas Ceremonijā 11.11.11, 12.12.12, un 21.12.12


Un tā, šobrīd jūs mācaties „vizināšanos” pa Kosmiskās Gaismas Viļņiem, par cik tie ieraksta/ielādē Jaunu Zemes Hologrammu. Tas ir līdzīgi sērfošanai okeānā – daži no jums jau ir meistarīgi un prasmīgi – un arī tad jūs varat pakrist laiku pa laikam, daži no jums vēl ir iesācēji – un jūs svārstāties un krītat ļoti bieži, bet citi vēl joprojām visiem spēkiem cenšas palikt uz dēļa – un tiek apgāzti ik reizi, kad nāk jauns Vilnis. Bet ziniet, ka JŪS VISI esat šinī mācību fāzē, un drīz jūs APGŪSIET sērfošanas prasmes uz Kosmiskā Viļņa, un virzīšanos kopā ar Dievišķā Radošā Prāta Plūsmu, kā Jauno Gaismas Kodu nesēju.


Vieduma Glabātāji un Garīgie Gaismas Kareivji

Mīļotā Gaismas Ģimene, šobrīd šinī Izmaiņu Plūsmā Dvēseles Ģimene kļūst svarīga – it īpaši tiem no jums, kuri pieder Vieduma Glabātāju, un Gaismas Kareivju Dvēseļu grupām. Protams, ka daudzi no Vieduma Glabātājiem ir arī Gaismas Kareivji, bet Indigo Dvēseļu grupas pārstāvji tagad ir tie, kas ir īpaši Gaismas Kareivji.


Vieduma Glabātāji – tie ir Gaismas Darbinieki, kuri ir Aicināti būt par Skolotājiem un Līderiem, un nest Vieduma Kodus Cilvēcei šinī pārmaiņu laikā, tāpat kā vietējo Zemes tautu Vieduma Glabātāji. Kopīgi viņi uztur Sakrālo Telpu un Gaismas Kodus – lai radītu Sakrālo Telpu jauno Gaisma Kodu un jaunas Informācijas saņemšanai no Dievišķā Avota. Viņi ir pelnījuši cieņu, jo daudzi no viņiem ir saturējuši Gaismu un Viedumu daudzus gadus, un viņi arī tagad cītīgi strādā, lai nestu Gaismu tiem – kuri pamostas, un veic savas transformācijas – uz Piektās Dimensijas Augstāku Apziņu un Vienotības Apziņu.


Gaismas Kareivji – tie ir tie, kuri ir pamodušies, un patiešām saprot, ka būt pamodušamies – nozīmē – sazemēties un savienoties ar Zemi, un ir gatavi sarunāties tanī veidā, kādā viņi dzīvo un sadarbojas ar citiem. Viņi godā Zemi, kā savu Māti, un viņi apveltī sevi ar Spēku tā – lai varētu vislabāk kalpot savas Dvēseles Nolūkam šeit uz Zemes šinī laikā. Kā Pamodušās Būtnes – viņi aizrautīgi nododas savas Dvēseles vēlmei, un tam – kā viņi dzīvo savu dzīvi – lai kalpotu Gaismai uz Zemes.


Katra no šīm grupām nes Gaismu tagad Cilvēcei, par cik jūs esat iekustinājuši Vārtus uz Augstāko Apziņu. Tie, kuri izstaro šo enerģiju, ir arī pazīstami kā Zemes Cilts Varavīkšņainās Gaismas Kareivji, kuri apvienojas tagad – lai svinētu Viedumu, Mīlestību, Skaistumu – Gaismas rituālos un Ceremonijās.


Mīļotie, tagad ir pienācis laiks APVIENOTIES ar savas Dvēseles Ģimeni, un apzināt savas Dvēseles Dziesmu un sava Gara Lidojumu, par cik jūs Kalpojat, lai veicinātu Zemes Lielo Pārbīdi un Pacelšanos uz Augstāku Apziņu.


Šis patiesi ir GALS UN SĀKUMS 


http://starchildglobal.com


No angļu/krievu valodas tulkoja Maija Čepule


Pievienots: 2011/07/25