Izpletiet savus spārnus un pacelieties

marts/2011


Vēstījums no ercenģeļa Mihaēla caur Rev. Mišeli Kotantu


Mīļie!

Pienācis laiks ikkatram ļoti atbildīgi izvēlēties sava laika pavadīšanas veidu. Laiks trešajā/ceturtajā dimensijā paātrinās tik ātri, ka jums katru brīdi jāizvēlas augstākā tā pielietojuma iespēja. Kā jūs izmantosiet jums piedāvāto iespēju pacelties? Kā izmantosiet savas dotības un talantus, lai izpildītu dievišķo misiju? Jūs varat izvēlēties savu realitāti katrā „šeit un tagad” momentā, jūs varat izvēlēties to kā pielietot savus talantus un jums piešķirtās dāvanas, jūs varat izvēlēties ar kurām savām dāvanām dalīsities ar saviem brāļiem un māsām. Jūs varat izvēlēties arī to, cik lielā mērā ik dienas pildīsiet savu dievišķo misiju, kā arī to, cik daudz vēlaties padarīt šajā iemiesojumā. Jums ir izvēle. Mēs sakām,  izpletiet spārnus un pacelieties, mīļie. Mēs lūdzam jūs iziet no savas „komforta zonas” no visa ierastā un lūdziet mūs palīdzēt jums visos darbos un notikumos. Atcerieties, lai saņemtu mūsu palīdzību, jums jārada visu augstākajam labumam, savas svētās sirds tīrajos nolūkos.


Mēs lūdzam jūs pārvarēt bailes, mīļie. Bailes novājina, paralizē un nebūt nekalpo jūsu augstākajam labumam. Mēs lūdzam jūs ieiet sevī, savā „matricā” (sirdī), tā kā to esam jums mācījuši un īpaši koncentrēties un fokusēties uz baiļu atlaišanu. Izpletiet savu „matricu” un lūdziet saskatīt visus baiļu radītos defektus un tumšos plankumus. Savas dievišķās Es Esmu Klātbūtnes vārdā, pieaiciniet Violeto Liesmu un transmutējiet šīs bailes. Lūdziet Violeto Liesmu sekot bailēm līdz pat tās nonāk līdz Avotam un transmutējiet tās. Palieciet Violetajā Liesmā līdz esat attīrījuši savu „matricu” „šeit un tagad” momentā. Un tad viegli un ātri piepildiet sevi ar Dieva gaismu un jums vajadzīgo septiņu gaismas staru daudzumu, tāpat piesauciet arī starus sākot no 8 līdz 12. Dariet to katru dienu, mīļie, tad redzēsiet, ka transformējaties un ātri un viegli virzāties uz priekšu, lūdziet arī to, ka viegli un ātri vēlaties atbrīvoties no visa vecā ierūsējušā un ierastā, no savas „komforta zonas”.


Vizualizējiet to, ko vēlaties paveikt, redziet to piepildāmies mīlestībā un priekā, ar lielu vēlmi un panākumiem. Bailēm nav vietas to cilvēku sirdīs, kas piepildītas ar beznosacījumu mīlestību un prieku. Ir tāds teiciens „īstas mīlestības klātbūtnē nav baiļu”. Tā tas ir, mīļie. Turiet sevī šo domformu un ļaujiet šai domai palīdzēt jums radīt mīlestībā un jūsu svētās sirds priekā.


Tik daudzi no jums šobrīd ir noguruši, daudzi kļuvuši nepacietīgi, citiem aptrūkusies drosme, bet mēs lūdzam jūs turpināt ceļu. Mēs lūdzam jūs „rakt dziļi” un apzināties to, ka dzīvojat vēl nebijušā Kosmiskā Momentā. Kaut arī pie jums eksistē laika un vietas ilūzija, jums šajos parametros ir jāstrādā. Meklējiet beznosacījumu mīlestību, prieku, mieru, harmoniju, pārpilnību. Vizualizējiet to. Redziet to, ko vēlaties radīt, nekad nešaubieties par savu lielo un vareno vēlmi, to, ko izvēlaties radīt savam un visu augstākajam labumam. Jūsu realitāte tiks transformēta, un jūs redzēsiet, ka dzīvojat debesīs, kas atrodas uz zemes. Tas, mīļie, ir iespējams, un tieši tāpēc jūs esat te. Jūs nācāt radīt debesis uz zemes, vispirms sev un tad palīdzēt jūsu brāļiem un māsām, un visām citām dzīvības formām. Jūs nācāt palīdzēt mātei zemei augšāmcelšanās procesā, jo izvēlējāties kopā ar viņu pacelties.


Atcerieties, jūs esat visvarenākās gaismas būtnes. Jums ir tādas dotības un īpašības, par kurām vēl neko neatceraties, šajā brīdī tās vēl jums ir nezināmas.


Mierīgi apsēdieties un elpojiet dziļi, paplašiniet apziņu par savu gaismas ķermeni, kas esat. Piesaistiet gaismu un sajūtiet, kā tā jūs piepilda, kā tā piepilda jūsu tiešo lauku. Redziet kā jūs izplešaties un augat, līdz kļūstat tik liels un varens kā māja. Saskatiet savu brīnumaino mirdzumu, piepildiet ar to arī savu apkārtni. Padariet vēl spožāku savu mirdzumu, mīļie, un tagad piepildiet sevi ar Dieva gaismu un 12 stariem. Piesauciet kosmiskos starus, saules līmeņa starus, galaktiskos starus, visuma starus, multivisuma starus un kosmiskos starus. Jūs varat tos saukt pa vienam. Jūs varat tos piesaukt visus kopā, lūdziet, lai tie ienāk jūsu būtībā ātri un viegli. Sajūtiet savu spēku. Sajūtiet savu klātbūtni un esamību, šis varenais dievišķais Dievs es, kuram nav robežu, kurš izplešas un mirdz kā spoža gaismas bāka, kura domas ir tik spēcīgas, ka ietekmē ikvienu dzīvības formu un māti zemi. Domājiet šīs domas, mīļie, savam un visu augstākajam labumam. Izmantojiet savu gaismu. Pieņemiet pārpilnību un Dieva vēlību. Līksmojiet tajā skaistajā Dieva Es gaismā, kas jūs esat. Un ziniet, mīļie, izpletiet savu būtību, šo skaisto vareno gaismas būtni, lai aptvertu zemes māti, piepildiet sevi ar Dieva gaismas beznosacījuma mīlestību, izpletiet, izpletiet, izpletiet šo mīlestību, lai pārklātu visu planētu un piepildītu zemes māti. Tie esat jūs, mani mīļie. Elpojiet dziļi un esiet šajā sapratnē. Tas ir tik viegli, izplest plašumā savu gaismu, lai piepildītu saules, galaktisko, visuma, multivisuma līmeņus un Kosmosu. Dariet tā, mīļie, un ziniet, ka tie esat jūs. Jūs esat viss radītais un jūs varat izplest savu apziņu un būtību, lai piepildītu visu radīto.


Lielo un vareno dievišķo būtņu realitātē bailēm nav vietas. Tā ir tikai ilūzija, tā ir jāpārvar. Tā ir realitātes ilūzija, jūs varat atstāt šo realitāti sev aiz muguras šajā pat brīdī. „Šeit un tagad” momentā jums ir izvēle vadīt savas domas pretim savam un visu augstākajam labumam. Esiet tas, kurš paliek tagad brīdī, pārvarot visu veco, to, kas sevi nokalpojis. Jūs esat daudz varenāki nekā domājat.


Mīļie, piesauciet mūs. Esam teikuši, ka jums jāsper pirmais solis un mēs jūs pacelsim, un kopā mēs pacelsimies. Tā tas ir mīļotie. Ieplūstiet, ieejiet tajā varenībā, kas jūs esat, ieplūstiet beznosacījumu mīlestībā, dimanta daļiņās, priekā, mierā, harmonijā un izpildiet savu dievišķo misiju. Esiet dievišķa gaismas būtne, Kosmosa gaismas bāka. Mēs esam te, kopā ar jums, lai palīdzētu šajā svarīgajā lietā.

Es esmu erceņģelis Mihaēls un dodu jums šo patiesību.


www.transformingradiance.com

Mana mīlestība un Svētība,

Mišele


Tulkoja Māra BrantePievienots: 2011/03/04