Jūs esat Dieva Kosmiskie sirdspuksti

oktobris, 2010


Mīļie!


Sāciet tagad, šajā Tagad Momentā paplašināt un paaugstināt savu apziņu. Jaunās ēras rīts ir klāt, tas te bijis jau kādu laiku, jo gaisma strādājusi un veidojusies ap jūsu planētu jau no 1800-tajiem gadiem. Pienācis laiks, kad jūs tiekat lūgti intensificēt savus centienus un pūles, lai paceltu sevi, paceltu cilvēci un visu dzīvi kopā ar jums. Pienācis laiks jūsu fināla rīcībai un beigu grūdienam, lai ienestu jūsu mīļo zemi līdzsvarā un harmonijā, lai sasniegtu savu balansu un harmoniju un palīdzētu brāļiem un māsām atgriezties līdzsvarā un harmonijā. Ieejot 2011. gadā un turpinot virzību uz priekšu, izstarotās gaismas daudzums uz zemi vēl tiks intensificēts. Šo procesu atbalsta arī astroloģiskie notikumi un mēs lūdzam ikvienu un katru palielināt savu darba daļu, pūles un centienus. 


Šis brīdis nav piemērots sirds vājumiem un nespēkam. Mēs atkārtoti jūs lūdzam atcerēties to, ka tikai Tagad Momentā jums ir spējas radīt visu ko vēlaties. Tikai Tagad Brīdī piepildās visas jūsu vēlmes un sapņi, tāpēc jums jābūt koncentrētiem uz Tagad Momentu. Tagad Brīdis ir Visa Kas Ir spēks, visa Radītā spēks un vara.


Jūs, mīļie, sevī glabājat visa Radītā spēku. Jūs neesat ierobežoti savos fiziskajos traukos. Jūs neesat ierobežoti ar savu „jūs”, kā paši to uztverat. Tā ir ilūzija, mīļie, kas jūs maldina.


Mēs lūdzam jūs paplašināt apziņu, redzēt sevi tādus kādus mēs redzam jūs. Jūsu lauks, patiesībā, plešas daudz tālāk par jūsu fizisko ķermeni, tālāk par jūsu māju vai pilsētu, zemi vai planētu. Jūsu lauks stiepjas līdz saules sistēmai, galaktikai, jūsu visumam un cauri visiem visumiem. Jūsu lauks aizsniedz visu Radīto. Jūs esat Dieva gaisma. Jūs esat Dievs un Dievs iet ver sevī visu Radīto. Kad paplašināt savu apziņas lauku, sajūtiet plūstam uz jums un cauri jums Dieva gaismas plūsmu. Paplašiniet savu apziņu un aptveriet zināšanas par to, ka neesat ierobežoti vai limitēti. Jums nav ierobežojumu. Jūs esat visa Radība. Sajūtiet visa Radītā, visas Radības plūsmu caur sevi. Sajūtiet sevī Kosmiskos sirdspukstus.


Jūsu sirdspuksti ir Dieva sirdspuksti. Dieva sirdspuksti pulsē cauri jums. Jūs neatrastos cilvēka formā, ja jūsos nepukstētu Dieva sirdspuksti, kas atjauno un atdzīvina jūs katrā Tagad Momentā. Dieva sirdspuksti pulsē cauri visam Radītajam un cauri katrai un ikvienai dvēselei uz jūsu planētas. Ieejiet šajā apziņā, mīļie.


Paplašiniet savu apziņu un ziniet, ka radīšanai jums ir pieejama Kosmiskā virtuve. Varat izvēlēties visu ko vēlaties. Tas ir baudījums, neierobežots un pieejams, ja vien lūdzat, bet jums jārada visu augstākajam labumam un visa Radītā augstākajam labumam. Jums jāsaka: „notiks tavs prāts” un tā jūs aktivizējat visa Radītā spēku sevī. Jums jāaktivizē Dimanta Daļiņas ar savu mīlestību un jūsu spēcīgo vēlmi radīt tikai to, kas ir harmonijā ar jūsu Dievu Es un visu Radīto.


Paplašiniet savu apziņu līdz sapratnei, ka esat viss Radītais. Kā gan jūs varētu būt ierobežoti, limitēti, ja esat Dieva gaisma? Dievam nav limitu, tas mūžam izplešas, ietverot pilnīgi visu, un jūs esat Dieva gaisma. Ziniet, ka tā tas ir. Attīstiet un esiet šī sapratne, mīļie, jo nākamais gads ir lielas izaugsmes un paplašināšanās gads. Ļaujiet sev peldēt pa Dzīves Upi savas Svētās Sirds mīlestībā. Ļaujiet sev izplesties un atbrīvoties katrā un ikvienā Tagad Momentā un ziniet, ka kosmiskie sirdspuksti un visa Radītā gaisma plūst cauri jums pilnīgā labsajūtā. Citādi nemaz nevar būt, mīļie. Tie esat jūs, kuri pieļauj ierobežojumus un limitus. Tie esat jūs paši, kuri izvēlaties Tagad Brīdī palikt kopā ar savām sāpēm un ciešanām. Mīļie, izlemiet tagad,- jums pietiek! Izlemiet, tagad, mīļie, pieprasīt savas Dievišķās Pirmdzimtības tiesības. Jūsu Dievišķās Pirmdzimtības tiesības ir Dieva pilnība. Tā ir visa Radītā pilnība.


Jūsu rīcībā bijis varens un milzīgs laiks, kad eksperimentējāt ar trešās dimensijas dualitāti, kad eksperimentējāt ar radīšanu blīvumā. Mēs jums sakām, laiks ir iztecējis, beidzies. Mēs jums sakām- laiks atgriezties savās vietās augstākajās realitātēs. Tur ir tikai mīlestība, prieks, līdzsvars, harmonija, miers, laba griba un tā pārpilnība, ko tik ļoti vēlaties. Viss Kas Ir pazīst tikai pārpilnību. Mēs lūdzam jūs atcerēties to, ka pārpilnība ir laba veselība, saskanīgas attiecības un viss tas, kas sniedz jums priekpilnus brīžus. Meklējiet un esiet mīlestība un prieks, mīļie. Palieciet centrēti savas Svētās Sirds mīlestībā.


Tik daudzi esat kāpuši garīgajā kalnā un Tagad Moments ir īstais laiks, kad jūsu smagais darbs un atdeve nes augļus. Jūs esat Dieva sirdspuksti, Kosmosa Sirdspuksti. Ļaujiet sev tiem būt, mīļie. Ļaujiet sev izstarot Gaismu, būt par uzvarošajiem augstāko pasauļu Dievs Es.


Mēs esam te, lai palīdzētu jūsu Dievišķajā eksperimentā, kad palieciet koncentrējušies Tagad Momentā un ļaujiet Kosmiskajiem sirdspukstiem pukstēt jūsu iekšienē.


Es esmu erceņģelis Mihaēls un sniedzu jums šo patiesību.

http://www.transformingradiance.com/messages.html


Tulkoja Māra BrantePievienots: 2010/10/03