Tā ceļš, kurš sasniedz diženumu

septembris/2010


Erceņģeļa Mihaēla vēstījums caur Rev. Mišeli Kotantu


Mīļie!

 

Šobrīd daudzi no jums atrodas krustcelēs. Jums ir iespējas pacelt jūsu apziņu, pacelt jūsu vibrācijas jaunos augstumos vai arī jūs varat palikt pašreizējā sasniegtajā stāvoklī un turpināt tādā veidā. Mīļie, tas nav ne pareizi, ne nepareizi, tā ir personīgā izvēle, kas ir jāizdara katram jums pašam. Tā ir personīga un individuāla izvēle, cik ilgi paši izvēlēsities palikt zemajās vibrācijās. Jūsu garīgajai izaugsmei pietuvojas laiks, kad sasniegsiet plato un ir vieglāk iet ceļu, kurā jūtama mazāka pretestība un šajā gadījumā jums ir iespēja palikt uz plato, kura sasniegšanai esat veltījuši tik daudz laika, kurai tuvojušies ar tik lielu atdevi un neatlaidību, lai sasniegtu un aizsniegtu šo izaugsmes līmeni. Mēs sakām jums, mīļie, ka jums jāturpina augstāka līmeņa sasniegšana. Jums jāpolarizē (jānoliek sev priekšā) augstākais līmenis, jums jāsāk magnetizēt (pievilkt) nākamais augstākais līmenis uz sevi, un tā jādara pat sasniedzot, integrējot, harmonizējot un līdzsvarojot to līmeni, kurā atrodaties pašlaik. Šie līmeņi atbilst arī iniciācijām (iesvētībām), kādas jums jāiziet, lai turpinātu sasniegt jaunus garīgās izaugsmes līmeņus.

Sasniedzot jaunu garīgas izaugsmes līmeni, jums ir vajadzīgs zināms integrācijas, līdzsvarošanas un harmoniskas pieņemšanas laiks. Integrējot jaunus konceptus, jaunu patiesību, jūsu vecā patiesība tiek aizstāta ar jaunu un augstāku patiesību. Tāds ir garīgo sasniegumu ceļš. Vieni to sauc par kāpšanu pa garīgajām kāpnēm; citi sauc par rāpšanos garīgajā kalnā. Nav nekādas nozīmes izvēlētajiem vārdiem. Jums ir jāsaprot, ka jūs ejat pa ceļu uz priekšu, jūs varat ceļā pakrist, jūs celsieties augšā un atkal varat atkrist atpakaļ. Tas līdzinās bēgumam un paisumam, un jums ir jāpaliek fokusētiem izjūtot gan bēgumu, gan paisumu, lai galu galā virzītos ceļā uz priekšu. Jums jāsaglabā jūsu nodošanās, jūsu patiesība un jūsu strādīgums, centība.

Mēs lūdzam jūs tagad, sasniedzot jaunu garīgās izaugsmes līmeni „neatgulties uz lauriem”. Mēs zinām, jūs esat noguruši, mēs zinām, jūs esat piekusuši, bet mēs jums, mīļie, lūdzam būt pēc iespējas augstākajai un lielākajai Sevis versijai. Mēs lūdzam būt neatlaidīgiem, palikt gaismā, celt jūsu gaismas koeficientu uz iespējami augstāko līmeni, kādu viegli un ērti spējat izturēt. Mēs lūdzam jūs turpināt ceļu, līdz integrēsiet (uzņemsiet) sevī pēdējo patiesības segmentu un viedumu un izaugsmi, ko esat sasnieguši.

Un atkal virzieties uz priekšu, mīļie, sasniedziet garīgo kāpņu nākamo pakāpienu. Garīgo kāpņu pakāpieni nav lineāri. Jūs varat būt uz pakāpiena vienlaicīgi sasniedzot augstākus soļus, augstāku pakāpienu lielākas patiesības un viedumu. Mīļie, ļaujiet sev šo vareno kustību. Ļaujiet sev iziet no lineārā laika, no tāda kādu to redzat. Ļaujiet Sev turpināt ceļu, izplešot un palielinot jūsu viedumu un patiesību. Jums ir jāieiet jūsu sirds centrā brīdī, kad jums kļūst ērts sasniegtais līmenis. Jūs zināsiet, kad tas brīdis pienāks. Jūs instinktīvi zināsiet, kad esat sasnieguši jaunu līmeni. Jums jāieiet jūsu sirds centrā un jābūt jūsu Svētās Sirds mīlestībā. Jums jālūdz spēks, drosme, viedums, modrība un nodošanās lai turpinātu.

Katrs sasniegtais līmenis līdzinās sevis nopulēšanai, it kā jūs būtu mirdzošs dimants un tagad spīdat vēl daudz spožāk. Jūs esat dārgakmens, kura gaisma tikusi slāpēta un tagad šī gaisma tiek attīrīta, nopulēta līdz briljanta gaismai, kāda tā bija sākumā.

Mīļie, tāds ir garīgā kareivja ceļš. Tāds ir tā cilvēka ceļš, kurš sasniedz diženumu; tāds ir tā ceļš, kurš sasniedz augšāmcelšanos, atbrīvošanu un integrēto augšāmcelto meistarību. Tas ir pilnības ceļš, pabeigtības ceļš. Tas ir ceļš, kas aizved uz Visu Kas Ir, Dieva Avotu jūsu iekšienē. Ikkatrs sasniegtais līmenis ienes jūs dziļākā saistībā ar jūsu iekšējo viedumu un jūsu iekšējo Dievišķo Es. Ikkatrs sasniegtais jaunais izaugsmes līmenis tuvina jūs spēcīgākai un dziļākai integrācijai ar jūsu Dievu Es. Ikkatrs sasniegtais jaunās izaugsmes līmenis ieliek jūs lielākā līdzsvarā un harmonijā, arī jūsu četrus ķermeņus. Jums ir jāmeklē un jums ir jālūdz integrētā augšāmcelšanās. Tas ir vareno un diženo ceļš, to, kuri ir noturējušies uz ceļa, nekad nepadodoties, un skatoties acīs dzīves nedienām.

Turpinot pacelt sevi uz garīgā ceļa, atalgojumi kļūst aizvien lielāki un lielāki, lielāki nekā pat cerat saņemt. No jums tiek sagaidīta gaismas izstarošana, kas izgaismo ceļu citiem, tāpat kā citi ir rādījuši ceļu jums. Jūs visi esat skolotāji, jums ikvienam ir dotas jūsu unikālās dāvanas, lai ar tām dalītos ar citiem. Mēs lūdzam jūs dalīties dāvanās, izstarot jūsu gaismu visai cilvēcei un planētai, un būt spožiem, skaistiem Dieva Es, jo tieši tāpēc te nācāt būt, visā savā varenībā.

Mēs no augstākajām realitātēm esat te, lai palīdzētu jūsu pilnveidē un atgriešanās ceļā uz augstākajām pasaulēm. Nekad neesat vieni, mēs esam jums blakus mīlestībā un priekā.

Es esmu erceņģelis Mihaēls un sniedzu jums šo patiesību.


www.transformingradiance.com.

Tulkoja Māra BrantePievienots: 2010/09/04