Pieprasiet savu personīgo spēku un esiet jūsu Svētās Sirds Mīlestība

Jūlijs, 2010


Vēstījums no erceņģeļa Mihaēla, saņemts caur Rev. Mišeli Kotantu


Mīļie!


Reiz senos laikos uz jūsu planētas virsmas norisinājās lielas un intensīvas pārstrukturēšanās. Daudzi par to domā kā par teiku, par iespējamību, bet mēs sakām, ka tā ir patiesība. Runa ir par Atlantīdas pacelšanos un grimšanu, par pacelšanos varenībā un zemākā es, ego apziņas kritienu, kuru jūs, mani mīļie, tagad pieredzat noslēdzamies. Daudzi no jums bija inkarnējušies tajā laikā, arī mēs bijām inkarnējušies Atlantīdas laikos, un no tiem laikiem savās Svētajās Sirdīs jūs esat saglabājuši vilšanos, zaudējumu un neveiksmi jūsu paša ticībai un spēkiem. Atlantīdas krišana bija visiem liela mācību stunda. Tā bija mācība par to kādiem ne „Būt”. Jūs pielūdzāt tumsu un jūsu civilizācija tika pakļauta tiem, kas savās dvēselēs nesa tumsu. Pienācis laiks ikvienam atbrīvot šo tumsu no sevis, to vainas sajūtu ko ikkatrs esat uzņēmušies uz Sevi. Pienācis laiks atbrīvoties no Atlantīdas laika tumsas, ziniet, ka esat varenas, nekad agrāk nebijušas un nepieredzētas civilizācijas daļa.


Ikviens, kurš atradās Atlantīdā, palīdzēja vairot tās varenību, jūs apguvāt daudzas mācības. Viena no gūtās mācības atziņām, kas varētu jums palīdzēt šajā dzīvē, ir jūsu personīgā spēka varenība. Mēs lūdzam jūs pieprasīt atpakaļ savu personīgo spēku šajos pārbaužu un testu laikos, jums ir dota tāda iespēja- pieprasīt atpakaļ savu personīgo spēku. Mīļie, gaisma vienmēr pārspēs tumsu, tikai jums jābūt stipriem un neatlaidīgiem, pieprasot atpakaļ savu zaudēto varenību. Atlantīdas laika mācība bija varena, tā tagad atkal katram no jums tiek piedāvāta. Jūsu panākumi ir nodrošināti, bet ceļš uz tiem ir jūsu ziņā. Vai viegli un ātri gūsiet panākumus vai arī izcīnīsiet kauju līdz galam, ļaujot jūsu ego turēt jūs zemākā es vibrācijās? Vai ļausiet tumšajiem pārņemt jūs ar jums pašiem atņemto jūsu spēku? Atcerieties, esam teikuši, jūs esat varenāki nekā domājat. Jums ir spējas jūsu Svētajā Sirdī un Svētajā Prātā pārvarēt pilnīgi visus šķēršļus. Jums ir jārada domu formas, kas sniedz risinājumus, jums ir jāapņemas jūsu prātos, emocijās un katrā jūsu aspektā un šķautnē darīt labu visas cilvēces augstākajam labumam, mātei zemei un visam radītajam. Doma plus emocija ir radīšana.


Piepildiet sevi ar mīlestību, ar prieku. Ieelpojiet prānu. Elpojiet dziļi. Jums atkal ir pieejama prāna, tādā daudzumā kādā tā nav plūdusi kopš Atlantīdas laikiem. Tā ir Gaismas Eliksīrs, tā ir visa radītā Mīlestība, tās ir Dimanta Daļiņas, visas dzīvības, visa Radītā pamats. Jums ir pieejams Viss, vienkārši dziļi elpojot visu cauru dienu. Tā ir Radītāja dāvana. Pieņemiet šo svētīto dāvanu un dziļi elpojiet, mani mīļie. Jūs atkal sevi pacelsit tajos augstumos, kurus pavisam drīz atkal sastapsit, civilizāciju, kas tālu pārsniedz Atlantīdiešus, šajā reizē nebūs tumsas. Nebūs spēka un varas nepareizs un kļūdains pielietojums. Jūs esat izgājuši cauri tumsai, tagad ieejat gaismā un gaisma nepieļaus nekādu tumsu. Tas, mīļie, arī ir Tagadējā Momenta, kurā ieejat, skaistums. Jūs esat guvuši panākumus un jūs dzīvosit un elposit Mīlestību un gaismu, prieku un mieru, harmoniju un vienotību, jūs pieredzēsit pārpilnību, kas ir jūsu Dievišķās pirmtiesības.


Zinām, esat paguruši, esat piekusuši, bet tagad ir īstais laiks. Zemei noslēdzot savu dzimšanas procesu, jūs varat tai palīdzēt, lai piedzimšana notiktu viegli un ātri. Izstarojiet Mātei Zemei mīlestības gaismu un Violeto Liesmu. Ieelpojiet caur vainaga čakru; aizturiet elpu, kamēr vadiet gaismu cauri savām zemākajām čakrām uz zemi un piepildiet to ar gaismu. Izelpojiet, kamēr nesat gaismu augšup uz trīs jūsu zemākajām čakrām, un tad caur sirds centru iaelpojiet, kur tā sajaucas ar jūsu Sirds Svēto Mīlestību. Izelpojiet caur sava sirds centra priekšpusi un mugurpusi. Tā jūs sūtiet mīlestības gaismu visai pasaulei, cilvēcei, visām dzīvības formām, ar sava nodoma spēku, ar šo elpu. Tāpat varat darīt ar Violeto Liesmu, un varat mīlestības gaismu un Violeto Liesmu nosūtīt uz īpašām vietām uz Zemes.


Esiet čakli, mani mīļie, jūs ikviens šobrīd esat ļoooti vajadzīgs. Katrs esat izšķirošais. Jums pilnīgi katram ir spējas ietīt planētu jūsu gaismā. Jums ir spējas transformēt zemi, cilvēci, visas dzīvības formas vienā acu mirklī, ja vien sevī turat Mīlestības domformu. Nesot nepārtraukti visu laiku sevī šo domu formu, jūs kļūstat par mīlestību, jo nekas cits nav iespējams. Mīlestība ir viss, kas atrodas jūsu vibrācijās, tur citā nekā nevar būt, un jūs atgriežaties uz savas būtības stāvokli, kas ir mīlestība, prieks, miers, harmonija un Dieva Avota devība. Jūs esat Dieva Avots. Tā ir Mīlestība, un jūs esat Mīlestība. Šī Mīlestība atrodas jūsu Svētajā Sirdī. Dziļi elpojiet un esiet šī Mīlestība.


Jūs jau esat uzvarējuši kauju, mīļie, garīgie kareivji. Cīņa ir uzvarēta, jūs vēl tikai gaidāt tās izpausmi fiziskajā plānā, lai zinātu, ka tā tas ir. Šis laiks ir jūsu priekšā, mēs esam te lai palīdzētu, lai pabikstītu, lai atgādinātu jums būt par jūsu Svētās Sirds Mīlestību. Tas ir Viss Kas Ir.


Es esmu erceņģelis Mihaēls un nesu jums šo patiesību.

www.transformingradiance.com


Tulkoja Māra Brante
Pievienots: 2010/07/02