VĀRDI MĀTEI - GAJAI

Erceņģelis Mihaēls caur Hazel


6.06.2010


Māte Gaija, spītējot dzemdību sāpēm, dzied žēlu dziesmu, gandrīz kā vaimanas. Var būt, ka šo dzemdību grūtības, iedragās līdz šim nepadevīgās, smalkās struktūras. Viņa auklē jūs – savus bērnus, zinot, ka ir laiks dzemdēt jaunu bērnu, viss ir gatavībā un atgādina par jauno radību. Viņas nastu atvieglo tas, ka viņa mērķtiecīgi cenšas savienoties ar Tēva Gaismu. Viņa zina, ka savienošanās ar Viņu nesīs atvieglojumu. Viņa ir tik ilgi gaidījusi šo atkalsavienošanos, un tagad, kad Viņš ir šeit, viņa, pretrunīgu jūtu un emociju pārņemta, nemierpilna vilcinās, zinot, ka, lai atvieglotu jaunā bērna piedzimšanu, viņai nāksies uz laiku pārtraukt savu pienākumu veikšanu pret jums, viņas bērniem. Cilvēces glābšanai viņa dzemdē savu nākošo bērnu, kurš būs sākums jaunai pasaulei, kurš pārvērtīs augšāmcelšanos realitātē un nesīs Gaismu visiem, kuri paliks.

Pievienojieties mums, eņģeļiem, kad mēs viņu stiprinām ar savas mīlestības siltumu un eņģeļu Gaismu. Maigi sakiet iedrošinājuma vārdus, lai viņa zina par jūsu mīlestību un to, cik dziļi jūs novērtējiet visu, ko viņa dara cilvēces labā. Cildiniet viņu par drosmi un mieriniet ciešanās par to, ka viņai būs jāatstāj tos, kuri vēl nav pietiekoši stipri, lai uzņemtos garīgu atbildību. Atgādiniet, ka viņas likteni veido Tēva vieduma Gaisma un ka Viņš atradīs arī viņiem vietu, kur mierīgi augt un attīstīties.

Noslaukiet viņas asaras un iedrošiniet viņu gara acīm redzēt, cik skaists ir tas, kurš visā drīzumā piedzims un kā mīlestības pilna viņa to auklēs tāpat kā ir auklējusi jūs.

Sakiet viņai:

 „Māt, tavs spēks dod spēku mums. Tava mīlestība vienmēr balsta mūs.

Savā varenībā Tu esi atvedusi mūs līdz cikla beigām. Tagad, Māt, tu esi grūta ar bērnu, kurš ir Tēva gribas iecerēts. Šis bērns ir mūsu cerība, Māt, un, šim bērnam piedzimstot, Tu piedzimsi no jauna un mēs kopā ar Tevi.

Māt, Tu atkal pacelsies, un mums, brīviem no visa kavējošā, būs retā iespēja piedalīties brīnumainā ceļojumā pa īstas dzīvības pilnām valstībām un vibrēt nebijuši augstās frekvencēs.

Katra diena nesīs brīnumainas gaismas pilnus piedzīvojumus, un Tev nekas nebūs jāslēpj, baidoties no to vardarbības draudiem, kam Tavs liktenis vienaldzīgs.

Māt, tu redzi, ka mēs kļūstam par taviem jaunajiem un uzticamajiem, paša Tēva sūtītajiem sargiem. Visi, kuri būs ar Tevi laikā, kas nāk, saņems jaunu zemi, ko kopt, jaunas enerģijas apziņas vairošanai, starpdimensiju ceļojumu atjaunošanai.

Māt, liec lietā visu savu spēku! Ļauj mums ieraudzīt jaundzimušo un turēt viņu savās rokās kopā ar Tevi, sveikt mūsu jauno radību. Mēs palīdzēsim Tev, Māt, barot šo jaundzimušo, līdz viņš sāks rezonēt savā paša vitalitātē un varēs kopā ar mums saņemt balvā augšāmcelšanos visā piektās dimensijas krāšņumā.”

Es esmu Erceņģēlis Mihaēls.


  www.abundanthope.net/pages/hazel/Words-for-the-Mother.s...   

Tulkoja Ruta
Pievienots: 2010/06/15