Līdzsvarojiet jūsu zemapziņas, apziņas un virsapziņas prātus

Jūnijs, 2010


Vēstījums no erceņģeļa Mihaēla, saņemts caur Rev. Mišeli Kotantu


Mīļie!


Saņemot informāciju no augstākiem plāniem, jums jāpielieto izšķiršanas spējas un iekšējais viedums, jums jāieiet savā Sirds Centrā, lai izvērtētu šīs informācijas patiesumu un pareizību. Daudzos vēstījumos ne visa informācija vienmēr ir pareiza un korekta. Jebkurš kanāls saņem informāciju izlaižot to cauri savas zemapziņas prāta filtriem, cauri paša uzkrātajam garīgās izaugsmes viedumam šajā un pagājušajās dzīvēs. Daudzi cilvēki domā, ka tiem, kas saņem vēstījumus ir liela vara, pilnvaras un zināšanas, un tiem akli jāklausa. Visiem piemīt garīgās dāvanas, un tiem, kuri saņem vēstījumus, ir dotas garīgās dāvanas, tie ir piekrituši pirms inkarnēšanās šajā dzīvē vēstīt šos ziņojumus. Tas nenozīmē, ka šie ļaudis ir sasnieguši garīgās attīstības kalngalus un atrodas pāri visiem. Tā nenotiek, jo garīgā izaugsme ir visu laiku notiekošs process, nepārtraukts un svēts ceļojums un ceļš, visi to noslēgs, ātrāk vai vēlāk pēc tam, kad tiks īstenota planetārā līmeņa pacelšanās.


Mēs lūdzam saglabāt jūsu personīgo spēku un paņemt tās vieduma un gudrības pērles, kas atrodamas vēstījumos rezonējošos ar jums. Lietojiet izšķirtspējas, viedumu, lai noteiktu, vai vēstījums ir patiess vai nē. Apstiprināšanu varat lūgt trīs reizes savā Sirds Centrā. Apstiprinājums var nākt no iekšienes, caur citiem, dažkārt kā pateikts vārds, tas var atnākt ar lasīto. Mēs lūdzam jūs saprast un zināt, ka iekšējais viedums, jūsu Dievs Es, jums ir vislabākais un precīzākais gudrais. Tikai jūs zināt sev pašam to labāko un nepieciešamāko, kā arī ejamo ceļu. Tie, kas saņem vēstījumus var dot informāciju un viedumu no augstākajām realitātēm, bet te var būt arī neprecizitātes katrā vēstījumā, atkarībā no kanāla tīrības un tā plāna, kuru kanāls var sasniegt vēstījuma laikā. Mīļie, pieņemiet daudzas šīs svētās mācības ar izšķiršanu, mīlestību, viedumu un savu iekšējo vadību. 


Mēs lūdzam pievērst vairāk uzmanības jūsu trīs prātiem un integrēt šos prātus darbam savstarpējā līdzsvarā un harmonijā. Jūsu zemapziņas prāts neatšķiras no iekšējās un ārējās realitātes un ražo to, ar ko jūs to barojat, un jūs to barojat ar domām. Pavērojiet savas domas, un jūs paplašināsiet savu apziņu, jo sāksiet barot zemapziņas prātu ar spēcinošām domām. Kad barojat savu zemapziņas prātu ar spēku mazinošām domām tādām kā „es esmu noguris, es padodos”, tad zemapziņas prāts māk to ieviest dzīvē. Veltiet laiku jūsu zemapziņas prāta pārprogrammēšanai ar pozitīvām afirmācijām, jo jūsu zemapziņas prāts jau lielā mērā ir šādas programmēšanas rezultāts, ko esat saņēmis šajā un pagājušajās dzīvēs, tas ir produkts, ko esat paņēmuši šajā dzīvē lai izdziedinātu.


Jūsu apziņas prāts ir jūsu personības, Dieva personības izpausme, kas ir ceļā un paceļas uz Dieva Es izpausmi. Līdzsvarojot jūsu septiņas čakras un septiņus starus harmonijā ar jūsu četriem ķermeņiem, jūs izpaudīsit apziņas prātu, Dieva personību, jo septiņi stari un pieci augstākie stari nes Dieva aspektus un atribūtus. Tos var nosaukt par Dieva personību.


Ne visiem lemts būt par augstāko plānu vēstītājiem, bet visiem ir jābūt saiknei ar savu augstāko Es un saviem virsapziņas prātiem. Jūsu virsapziņas prāts ir ar jums ikvienā Tagad momentā, gatavs vadīt un virzīt jūs pretim augstākam Dieva Es viedumam. Tas jūs vada un virza visas dzīves laikā, lai gan lielākais vairums nav ieklausījies un savienojies ar tā gudrību. Veltiet laiku meditējot, runājiet ar savu augstāko Es, jūsu virsapziņas prātu. Uzdodiet jautājumus, tad gaidiet un sagaidiet atbildes. Tās var neatnākt dialogā, bet jums jābūt atvērtiem saņemt atbildi ziņas veidā caur citiem, lasot, ar sinhronitāšu sakritībām. Klausieties, pievērsiet uzmanību un kontakts veidosies.


Ticiet un ziniet, mīļie, ka tiekat Dievišķi vadīti, jo esat Dievs. Ļaujot Dievam Es panākties uz priekšu, caur jūsu dažādajām izpausmēm, ikdienas darbībām, jūs kļūsiet stiprāki un attīstīsiet spēku un drosmi palikt sevī un paļauties uz savu iekšējo viedumu. Jūs sapratīsit, ka arī jūs vēstāt šo iekšējo viedumu no sava virsapziņas prāta, un ja izvēlaties vēstīt jūsu virsapziņas prātu, tad šāda prakse pieejama ikvienam. Sāciet pamazām ar jautājumu uzdošanu un ļaujiet atbildēm dabīgi pie jums atnākt. Tā uzkrāsiet sapratni un spējas, un būsit gatavs doties tālāk uz nākamo integrācijas pakāpi ar savu virsapziņas prātu.


Visbeidzot, mīļie, jūsu zemapziņas, apziņas un virsapziņas prāti saplūdīs, sajauksies un kļūs par vienu skaistu Dieva prātu, kas ir līdzsvarā un harmonijā ar jūsu Dievu Es. Jūs kļūsiet par Dieva personību, jo esat Dievs. Jums tikai jāapjauš šī sapratne un jāizpauž šī zināšana. Dzīvojiet tajā Tagad, jo radāt Debesis uz Zemes un atgriežaties pie skaistuma, līdzsvara un harmonijas, izsakāt Dieva Es mīlestību un prieku, mieru un viedumu.


Es esmu erceņģelis Mihaēls un sniedzu jums šo patiesību.

www.transformingradiance.com


Tulkoja Māra BrantePievienots: 2010/06/04