Par Vienotību

17.05.2010Es esmu Mihaēls, Debesu Armijas Valdošais Princis. Šodien, kopā ar Erceņģeļu Konklāvu uz mūžiem jūsu iekšējā templī, jūsu apziņas šūnās nostiprinu vibrāciju - Gaismas atgriešanos jūsu dimensijā.


Sākot ar šodienu Konklāvs dod pilnīgu brīvību Dievišķajai Marijai, jo Mēs gatavojamies ierasties un atgriezties [pie Vienotības] jūsu dimensijā. Pienācis laiks atvērt sevi iespējai atgriezties pilnīgi un noteikti pie Vienotības, darot to Priekā par atgriešanos Avotā. Pilnīgi visi Gaismas spēki šobrīd ir pievienojušies un sapulcējušies jūsu uzņemšanai.


Nekad agrāk nav bijis tik liels pamats priekam. Tā ir Mūsu atkal apvienošanās, ko gaidījām tik ilgi un Mēs beidzot varam svinēt to jūsos un kopā ar jums. Starpgalaktiku Apvienotā Gaismas Konfederācija tagad ir ienākusi jūsu pasaules dzīves realitātē. Kunga eņģeļi nolikuši kājas uz Zemes un Zemes Uguns modina visu dzīvību gan jūsos, gan uz Zemes. Pienācis laiks dzīvot un piepildīt solījumu, kas ticis izsludināts, paredzēts un pareģots (no pareģiem, eņģeļiem, ercenģeļiem, jūsu vīzijās, kas galu galā ir jūsu pašu uztvere un apķērība), šajā laikā [Lielajā Postā], gan gaidītajā, gan no kā esat tikuši baidīti, nu ir pienācis.


Pilnīgi viss ercenģeļu Starojums tagad atrodas jūsu Radītāja rokās, Tā rokās, kurš sagatavo Viņa atgriešanos. Kā Viņš devās prom, tā tagad Viņš atgriežas, tas Viens, kas saukts par Kristu. Kā zināt un esmu jau iepriekš teicis, tad periodā no marta līdz globālās apziņas Apvienošanas dienai [17.jūlijs], jums atlikuši 2 mēneši, lai pieregulētu savu gatavību, lai sagatavotu, uzturētu savu Iekšējo Templi atvērtības stāvoklī un Priekā. Laiks nomest pēdējos niekus un jūsu pasaules ilūzijas [„sakārtot savu māju” - ir tāds teiciens]. Viena pasaule mirst, otra dzimst. Tās nav beigas, bet sākums.


Jūs esat te brīdī, kad jūsu pasaule nonākusi vismazākā Gaismas daudzuma punktā, kuru tā spēj izturēt. Zemes Uguns, Gaismas Uguns un Debesu Uguns atgriežas visā pilnībā un darbībā. Gaisma tiek atklāta jūsu acīm, apziņai, Sirdij, un ik minūti katrai jūsu šūnai. Tā ir tagad te kopā ar jums un Mēs esam sagatavojuši un nogādājuši līdz jums Mūsu vibrāciju Gaismu, Mūsu patieso īsto Gaismu. Šodien jums ir dota brīvība ieiet mūžības rezidences pirmajā stāvā pārskatāmi un apzināti. Pienācis laiks atvērt jūsu templi, lai Uguns Patiesība varētu iesvētīt jūs Garā.


Pirmā to, ko nosauca par Kristu, atnākšana iesēja un sagatavoja šo planētu brīdim, kad Kristus impulss varēs atsaukties jūsos un pievienoties būtības realitātēm, limitu neesamībai. Nākamo divu mēnešu laikā jums būs iespēja savienoties ar to Gaismas spēku, tie, kas vēl nav apjautuši un izrādījuši absolūtas brīvības vēlmes, varēs pieredzēt jūsu atmodu un uzliesmošanu, sniedzot jums iespējas dzīvot neierobežotā mūžībā. Laika ierobežojumi ir beigušies, ilūziju laiks tūdaļ beidzas, pienācis kolektīvais cilvēces atmodas laiks. Šis brīdis ir ierakstīts, iegravēts jūsu garos, jo tas signalizē atgriešanos uz Vienotības Patiesību un uz sapratni, kas esat, nevis par to kādā ilūzijā dzīvojāt.


Divu nākamo mēnešu laikā jūsu siržu un čakras gaismu savienošanās ļaus jūsu apziņai ieiet jaunos Gaismas laukos, lai intensīvi jūs sagatavotu darbībai, kas nosaukta par postu. Šis katastrofiskais periods nav domāts jums, tas ir tiem, kas joprojām silti guļ, kas joprojām turpina Gaismai, Patiesībai un Siržu Vienotībai griezt muguru. Sākot no šodienas četri elementi: Uguns, Ūdens, Zeme un Gaiss apvienos savu darbību jūsu dzīvēs, lai paātrinātu Konklāva un manis uzsākto.


Mīļie Gaismas bērni, ir nepieciešams šo darbu sakārtot arī jūsu būtībās. Atbrīvojiet sevi no bezjēdzīgām, nelietderīgām aktivitātēm un rīkojieties būtiski saskaņā ar jūsu būtību, saskaņā ar galvu un sirdi, un muguru [čakras piestiprinātas mugurkaulam]. Šajās vibrācijas atradīsiet svētības Avotu un risinājumus savām problēmām. Jums nebūs laika pieķerties tam, kas bijāt; tas, kas patiesībā esat, tas eksistē jūsu iekšienē, tas, kas esat nav ārēji redzams, tas nav jūsu stāvoklis, tās nav jūsu važas; jums nepieciešams dzīvot brīvībā, jo nu esat atbrīvoti. Brīvību zaudējāt savas pieredzes gūšanas laikā, izdarot savas izvēles, un tas tika nosaukts par kritienu. Šis kritiens nebija jūsu vaina. Tā būtībā ir vēsture, ko saprotat un nu ir beigusies.


Ar katru dienu gaismas vibrācijas jums atklās jaunas un jaunas lietas. Daudzi jūsu brāļi un māsas, kas atrodas tāpat kā jūs šajā blīvumā atklās savas būtības dabu un Mūžības esamību. Jūs neesat vieni, jūs esat pievienojušies Mums, jo Mēs esam jūsu pusē. Jūsu acis Mūs neredz, izņemot dažus, bet viss, ko varētu nosaukt par Gaismas kuģiem un Marijas floti, tagad ierodas šajās realitātēs, kas ir vistuvākās jūsu dimensijai. Tātad notiks visa, kas neatbilst Gaismai, izzušana, ekonomikas, dalīšanās, separācijas, visa, kas attīstījis viltu, sagrozījumus un krāpj jūs.


Jūsu acis pakāpeniski atvērsies, sirds atvērsies plašāk un plašāk, lai pieredzētu Sirds Uguns, Patiesības intensitāti un Vienotību ar jums. Tie, kas pretojas neizturēs šajā ilūzijā. Mēs sveicam jūs priekā, jaunatrastajā Vienotībā, jūs būsiet vairāk nekā dzīvinošs balzāms saviem brāļiem un māsām, kas šajā brīdī vēl neaptver to, ko jūs līdz brīdim, kad ilūzija izzudīs visā pilnībā. Šī patiesība ir visskaistākā. Patiesība ir jūsu brīvība, tā jūs atbrīvos no tumsas, radītās dualitātes šajā dimensijā, kas likusi ciest.


Mēs atnāksim pie jums tad, kad sauksiet. Mēs tagad atrodamies te uz Zemes. Zemes Uguns ir modusies, Debesu Uguns ir sākusi sevi parādīt jūsu dimensijā un aizstās visas jūsu pasaules atomiskās struktūras.


Zeme pati iziet vēl nebijušas transformācijas. Varat novērot fiziskas dabas izpausmes, citi neko neredz un nejūt līdz pat brīdim, kad tumsai pienāks gals. Mēs nodrošināsim visu cilvēku būtņu brīvību. Tie, kas no tās atteiksies un vēlēsies palikt pie varas un pakļaut citus ar ekonomikas, emociju, ciešanu, slimību vai vēl kādā veidā, tiks izslēgti [noņemti] no šīs pasaules pirmām kārtām.


Daudzi jūsu brāļi un māsas līdz Vienotības dienai, kas realizēs sevi pilnībā šā gada 17.jūlijā, saņems pieeju arī mūžības dimensijai. Daudziem nepieciešamas pārmaiņas, daudziem vēl jātuvinās īstenībai un Patiesībai. Tuvinieties patiesībai, īstajam, šajā patiesībā viss izrādīsies ļoti vienkārši, lai kādas komplikācijas un problēmas izpaustos tagadējā pasaulē, tās atrodas sairšanas fāzē.


Vai jūs vibrējat un pārvēršat Gaismas svētību vai šīs pasaules haosu? Nebūs alternatīvas, vai nu viens vai otrs, vai nu ciešanas vai prieks, svētība vai vilšanās, jums ir brīva izvēle. Katru dienu pēc plkst.7.00 vakarā [Francijas laiks] (Latvijā plkst. 20.00 vakarā) pirmo 10 minūšu laikā redzēsiet ercenģeļu starojumu, ercenģeļu Konklāvu un 24 Vecajos.


13 sieviešu kārtas Būtnes atbilst Marijai un 12 Būtības, kas ir sievietes strādā kopā ar To, kas arī strādās ar jums pirmo 10 minūšu laikā katras stundas sākumā dienu un nakti. Tas dos jums iespēju tuvināties Dievišķajai Marijai, Gaismas Tiltam, kas savieno jūsu būtību un apvienotās dimensijas.


Jūsos tiks aktivizēti elementi, kas ļaus sasniegt apvienoto apziņu. Tuvinieties vienkāršībai, skaistumam. Jo vairāk būsiet kopā ar savu būtību, jo labāk norisināsies viss process un labāk varēsiet palīdzēt saviem brāļiem un māsām.


Katru dienu katras stundas pirmo 10 minūšu laikā līdz 17.jūlijam, jūs sevī un savā dzīvē sajutīsiet Marijas klātbūtni. Saprotami izsakoties, jūs tā atradīsities viņas ietekmēm pievienosities tai. Jūs vienkāršosiet savu dzīvi, paveiksiet to, kas jāpadara.


Mēs lūdzam jūs, tā ir jūsu izvēle būt kopā katras stundas pirmās 10 minūtes, būt savā apziņā par notiekošo. Jūsos ienāks jaunas vibrācijas, notiks pārmaiņas.


Tas ir izveidots, lai jūs dinamiski sagatavotu reālā un intensīvā veidā. Pirmās 10 minūtes esam kopā, kopā tās izdzīvojam, es, Zeme, erceņģeļi.


Saņemiet šo nākošo pār jums enerģiju...[pauze]


Katru dienu, katru stundu gaisma klauvē pie jūsu durvīm. Tāpēc ik mirkli varat izbaudīt gaismas iedarbību. Lai kāda ir jūsu šīs pasaules nodarbošanās, darbs un statuss, jums ir iespēja dzīvot, saprast un integrēties ar Vienotību, pacelt ilūzijas plīvuru savā apziņā.


Nekas vairs nav atliekams uz citu gadu, uz vēlāku laiku, viss sākas un notiek tagad, ne rīt. Ilūzijai ir jāpazūd visā pilnībā. Jūsu dimensijas valstībā ir nodibināta un nostiprināta Gaisma. Jūsu acis sāks redzēt savādāk, sirdis sāks dzīvot savādāk - no jauna.


Nākamie 2 mēneši ir intensīvs sagatavošanās darbs. Pieredzēsiet atklāsmes, uzplaiksnījumus, kas liks mainīt to vai citu. Ja ejat Gaismas virzienā, tad viss noritēs viegli un sinhroni. Ja pagriezīsiet Gaismai muguru, tad kļūs aizvien pieaugoši grūtāk un sarežģītāk. Tuvošanās Gaismai piepildīs jūsu apziņu ar vēl neiepazītu prieku.


17.jūlijā, dienā kad visa jūsu saules sistēma sāks uzņemt centrālas saules starojumu [Alcyone], un no tās dienas bez izņēmuma - vai nu sirds ir atvērta, vai nē visi dzirdēs Dievišķās Marijas vārdus.


Vai mums jāmaina mūsu ēšanas paradumi?

To jutīsit paši, nevis domās nolemjot. Ķermenis par to ziņos, pavisam skaidri jutīsiet, kas jāēd, kas nē, kas labs, kas nē. Citiem varbūt gribēsiet ēst vairāk, bet lielākajai daļai gluži pretēji. Jūsu vajadzības samazināsies, jo samazināsies jūsu iekšējās vajadzības. Pavisam maz būs tādu, kurus neskars katras stundas pirmās 10 minūtes.


Kas ir tās sievietes, kas pavada Mariju?

Tāpat kā eksistē 24 Vecajo Padome, tāpat arī ap Mariju apkārt ir 12 Būtnes, kas ir iemiesojušās uz Zemes, kas nesušas Marijas augstākās vibrācijas. Man nav ļauts izpaust to vārdus. Tos Marija paziņos pati.


Kā iesākt tās katras stundas pirmās 10 minūtes un vakara laika periodu no 7.00-7.30?

Jūs ātri vien jutīsiet efektu jau pēc dienas vai pirmās nedēļas visā tajā ko saucat par Gaismām vai čakrām. Nav vajadzīgi īpaši apstākļi vai nosacījumi, uzstādījumi, lai saņemtu šo apziņu. Gaisma atkal parādīsies jūsu dzīvēs, tā kļūs sataustāma, redzama un uztverama. Par laika periodu, kas saistīts ar vakara pusstundu - varat arī turpināt savus iesāktos darbus, ja vēlaties.


Bet atcerieties, ka saņemot kaut ko no Gara katras stundas pirmajās 10 minūtēs, tas kļūs iespējami, vienkārši paaugstinot savu apziņu, lai saņemtu prieku, Samadhi [augstāko svētlaimi] un spēsiet vairāk koncentrēties uz garīgo pasauli nekā haosu visapkārt. Ja jūtiet nepieciešamību, tad lietojiet vēl kādus papildus līdzekļus vai individuālās tehnikas. Kad pāris dienas vai nedēļas būsiet izjutuši sevī Gaismas vibrācijas, nekas vairs nebūs tā kā agrāk, tas mainīs jūsu ikdienu un ienesīs šajās enerģijās aizvien vairāk cilvēku.


Kā rīkoties ar 10 minūtēm nakts laikā?

Ikviens dzīvojat savu dzīvi. Citi pamodīsies, citi gulēs apgaismotā miegā. Nav atšķirības. Ja esat uzsākuši saņemt Gaismas vibrācijas savās čakru lampās, vienalga rītā, vai vakarā, vai naktī, fakts, ka mainās jūsu apziņa no ierastās un paplašinātu apjausmu kļūs acīmredzams.


Jums nenāksies uzdot jautājumus- ko darīt tādos brīžos, jo jūs ceļojat tādās realitātēs. Jūsu apziņa būs pieaugoši aktīva, lai varētu dzīvot šajā Vienotībā un priekā. Daži sākot no šī brīža saņems tādus apziņas stāvokļus, kas tikuši aprakstīti sensenos laikos, kas tajos laikos tika uzskatīts par fenomenu. Bet jums nebūs šaubu attiecībā par šīs realitātes īstenību.


Kas notiek ar jauniešiem?

Jums nav jāraizējas ne par vienu citu, kā tikai savas Gaismas atjaunošanu. Jaunie cilvēki, bērni ir gatavi. Ne par vienu nav jāuztraucas, tikai par sevi. Ļaujiet Gaismai ienākt jūsu būtībās un izstarojiet to no sevis- tas ir labākais kalpojums.


Kāda ir minerālu, augu, dzīvnieku pasaules evolūcija?

Jautājums ir nedaudz par plašu šai reizei, kad runājam par čakru gaismu un apziņas vienotību un tās paplašināšanu, par augstāko prieku. Bet šādi jautājumi vairs neeksistēs. Katrai valstībai ir savas vibrācijas.

Katra valstība atgriezīsies atbilstoši sev Avotā.


Vai savienošanās ar Avotu atļauj fizisko problēmu dziedināšanu?

Ik gadījums ir atšķirīgs, bet beigās paturiet prātā, ka šis ķermenis, kurā dzīvojat vienkārši izzudīs, tikai apziņa nepazudīs. Šim ķermenim jāizšķīst visā pilnībā. [mums būs jauni ķermeņi.]


Paldies. Mīļie, atcerieties, ka manas klusēšanas laikā vēstījuma lasīšanas brīdī, jums ir iespēja mani piesaukt. Tieši tāpat eksistē arī Kristus. Jūsos eksistē arī erceņģelis Mihaēls. Atcerieties: jūs varat mani piesaukt, katrs lūgums, kas nāks no sirds- tiek sadzirdēts. Es lūdzu sveikt uz brīdi visu ercenģeļu Konklāvu.


Saņemiet pāri jums nākošās enerģijas...


http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=608


Tulkoja Māra BrantePievienots: 2010/05/26