Saglabājiet drosmi un stiprību

maijs 2010


Vēstījums no ercenģeļa Mihaēla caur Rev. Mišeli Kotantu


Mīļie!

Esam jums devuši daudzus darba rīkus, kas palīdz augšāmcelšanās procesa laikā. Katram vingrinājumam, katram darba rīkam ir īpašs mērķis un tas sakārto, līdzsvaro un harmonizē kādu jūsu būtības daļu. Ja šos vingrinājumus un instrumentus lietojat apvienotās kombinācijās, tad ātri vien apjautīsiet, ka kļūstat līdzsvaroti un harmoniski. Tas ir process, mīļie, kas nenotiek vienas nakts laikā. Tas jau prasījis daudz vairāk laika nekā spējat iedomāties, jo jūs iegājāt trešajā dimensijā un nevarat vēlēties vienas dienas laikā atgriezties jūsu Dievišķā Es augstākajos aspektos. Šis ir tas laika moments, bet kosmisks moments un no augstāko dimensiju koncepcijas raugoties, jūs atgriežaties līdzsvarā un harmonijā patiešām „vienā acu mirklī”. Trešās un ceturtās dimensiju frekvencēs tas šķiet lēns un daudziem sāpīgs process.


Mēs lūdzam jūs saglabāt savu drosmi un spēku. Jūsu „Augstāko Es” aspekti palīdzēs iziet visam cauri, šīs stingrās rakstura iezīmes palīdzēs „padarīt darbu”. Laiks ir īstais. Nav laika tagad sirds vājumiem, pienācis laiks katram atrast savu personīgo spēku, lai sasniegtu savienošanos ar Dievišķo Es, pēc kā jūs tiecaties kopš pašas ieiešanas trešajā dimensijā. Tā ir tikai ilūzija, mīļie. Tas ir aizmirstības plīvurs un tā spēle, ko spēlējāt šajā lielajā un varenajā eksperimentā, kas ļāva jums noticēt, ka esat kas cits nevis Dievišķais Es. Ir tikai Viens un tas ir Dievs. Jūs esat Dievs. Visi ir Dievs. Viss Radītais ir Dievs. Tas ir Viss Kas Ir, un Tas ir Dievs.


Ejiet atlikušo ceļu patiesībā un integritātē. Kad pacelsit sevi, jums palīdzēs kā nekad agrāk. Dievišķās dispensācijas ar lielu mīlestību tiek piešķirtas pa brīvu tiem, kuri vēlas darīt vajadzīgu darbu, lai atbrīvotu un tiktu galā ar trešās un ceturtās dimensijas izkropļojumiem. Šīs dāvanas ir tik varenas un pilnas Dievišķās Mīlestības, tās tiek pasniegtas lielā līdzjūtībā un svētībā, lai palīdzētu jums atgriezties līdzsvarā un harmonijā. Tikai jūs un ikviens no jums, varat saņemt šīs svētītās dāvanas un pārvērst tās mīlestībā, priekā, mierā un harmonijā, skaistumā un pārpilnībā, ko tik ļoti vēlaties atgriezt savās dzīvēs. Mēs to nevaram izdarīt jūsu vietā. Mēs varam ieskaut jūs mīlestībā un priekā, mēs varam pasniegt jums rokas, mēs varam jūs pacelt kad uzsākat lidojumu, bet pirmais solis ir jāsper jums. Jums ir jāsāk, pēc jūsu uzsākuma, jums jāturpina pilniem spēka un drosmes. Jūs saņemsiet mūsu palīdzību un debesu spēku palīdzību tajā brīdī, kad spersiet pirmo soli. Mēs būsim jums blakus, lai paceltu jūs ar saviem spārniem, kad uzsāksiet ceļojumu uz mājām.


Daudzi tagad uzsāk savu ceļojumu mājup, un mēs esam te, lai vadītu un palīdzētu, lai jūs varētu sekot tiem, kas rāda ceļu, ceļa rādītājiem, viegli un ātri. Šie drosmīgie ir pacēluši mirdzošās gaismas aizkaru izejot cauri blīvumam, sāpēm un ciešanām. Šie drosmīgie ir izgaismojuši ceļu tiem, kas tagad nostājas uz ceļa, kā jūs drosmīgie, kas tagad uzsākat savu ceļojumu, jūsu iedegsiet gaismu tiem, kas nāk aiz jums.


Tas ir grandiozs un priekpilns process, mīļie, un mēs jūs atkal lūdzam, dzīvojiet Momentā Šeit un Tagad. Šis Moments ir vienīgais Moments, kurā jums ir spēks radīt. Tas ir jūsu ego, kas ievelk jūs trešās dimensijas sāpēs un ciešanās un tas ir Dievs jūsos, kas atgriež jūs atpakaļ Šeit un Tagad Momentā, Radītā Miera Punktā. Jūsu Dievišķā Es vislielākās vēlmes var tikt manifestētas tīrā formā un visa Radītā augstākajam labumam tad, kad radāt Šeit un Tagad Momentā, savas Svētās Sirds Mīlestībā. Tas ko būsiet radījis ar sava ego palīdzību nesīs jaunas sāpes un ciešanas, jo viss tādā veidā radītais ir nepilnīgs, un kopā ar sevi nes mācību stundas un arī viedumu, ko iegūstiet pēc mācību stundu iziešanas. Viegli un ātri nolieciet sāņus šo procesu, mīļie. Jums vairs nav jāpieredz sāpes un ciešanas. Atbrīvojiet tās, paceliet gaismā un transformējiet tās, pārveidojiet ar violeto liesmu. Palieciet Šeit un Tagad Momentā, Mīlestībā un vērojiet notiekošos brīnumus plūstot pa Dzīves Upi, jo plūstat visa Radītā Mīlestībā. Dimanta Daļiņas brīvi plūdīs tad, kad radīsiet to, kas kalpo jūsu augstākajam labumam un visa Radītā augstākajam labumam. Tāds ir likums, mīļie. Mēs jums varam dot daudzas Dievišķās Dispensācijas, bet jums vienalga jāklausa Kosmiskajam Likumam tad, kad sevi atgriežat atpakaļ līdzsvarā un harmonijā.


Tiem, kas vēlas pieņemt piedāvātās gaismas mantijas, pie tiem brīnumi plūst brīvā plūsmā. Mēs lūdzam katram jums būt par tādu drosmīgo. Drosme un stiprība jums palīdzēs virzīties uz priekšu viegli un ātri. Atdeve, nodošanās, modrība un jūsu vēlme atgriezties savā Svētās Sirds svētumā, pacels jūs ceļa augstumos atpakaļ pie Viena. Mēs būsim ar jums katrā solī, ceļot jūs augšup ar saviem spārniem, kad ielidosiet Jaunajā Laikmetā, šajā mūžības zeltītajā kosmiskajā momentā.


Es esmu erceņģelis Mihaēls un dodu jums šo patiesību.

www.transformingradiance.com


Tulkoja Māra BrantePievienots: 2010/04/30