Patiesība, Viengabalainība un Divpadsmit stari

Aprīlis 2010


Vēstījums no erceņģeļa Mihaēla saņemts caur Rev. Mišeli Kotantu


Mīļie!


Esot patiesi un godprātīgi, jūs veicat pamatīgu ieguldījumu sevis spēcināšanā, lai saplūstu ar piektās dimensijas vibrācijām. Jums katram šobrīd ir ļoti svarīgi iemācīties apzināt un uzņemt šo viedumu. Kad cilvēki ap jums uzvedas un reaģē atbilstoši trešās dimensijas vibrācijām, jums jāsaglabā savējās un jāpaliek savā spēkā un drosmē, patiesībā un viengabalainībā. Jūs kalpojat par piemēru citiem. Jūs esat piemērs un ar savu rīcību rādāt citiem uzvedības veidu vai ceļu pa kuru tiem sekot. Jūsu brāļi un māsas meklē sevī, meklē ļoti dziļi, paši savas patiesības un viedumu. Patiesības meklējumi vispirms sākas ar Savas būtības un esences apjēgu, būt saskaņā ar to. Saskaņa ar Sevi sākas ar patiesību, viengabalainību un godprātību, ik dienu dzīvojot kā Dieva Gaismai, kā Dieva Būtībai, kas esat. Jūs, savā būtībā kā- Dievs, zināt tikai patiesību, jūs zināt tikai viengabalainību, un jūs zināt tikai mīlestību. Katrā Tagad momentā, katru jūsu domu, katru jūsu rīcību novēros tie, kas jums apkārt, atstājot iespaidu viņu uzskatos un rīcībā. Jūsu gaisma, jūsu vibrācijas izplatās ap jums un jūs pacelsiet apkārtesošos, jo esat patiess pret Dievu sevī. Tā kā esat saskaņā ar Sevi, jūs izplatiet šo saskaņu uz savu ģimeni, draugiem, kaimiņiem un sabiedrību. No jūsu paplašinātās apziņas, patiesības un godprātīguma labumu gūst visi.


Jums ir Dieva īpašības, tikumi un atribūti, ja vien izvēlaties tos ikdienā pielietot. Koncentrējieties visā pilnībā uz mīlestības vibrācijām. Mīlestības vibrācijas satur pilnīgi visas Dieva īpašības, aspektus un šķautnes, kas esat jūs. Koncentrējoties uz mīlestības vibrāciju, šīs īpašības, aspekti un šķautnes izplatās jūsu apziņā un jūsu ikdienā. Esiet mīlestības vibrācija Tagad momentā. Kad no rīta mostaties, tad tūlīt pat fokusējieties uz savu sirds centru. Kad ieejat savā sirds centrā, iesākas process „būt saskaņā ar Sevi”. Kad esat saskaņā ar Sevi, tad esat savā sirds centrā Tagad momentā, un jums ir pieejamas visas īpašības, tikumi un atribūti. Šīs īpašības, tikumi un atribūti nāk no mīlestības, vieduma, jaunrades, kalpošanas, patiesības, godprātīguma, intuīcijas, pazemības, miera, līdzsvara un harmonijas, prieka, pārpilnības, labas veselības, spēka, drosmes, iedvesmas, ticības un uzticības. Jūs zināt, ka esat šie tikumi un atribūti, kas ir Dieva tikumi un atribūti, un jūs esat Dievs. Koncentrējieties attīstīt sevī ik dienas šo tikumus un atribūtus.


Veltiet laiku, mīļie, darbam ar savu čakru līdzsvarošanu un harmonizēšanu. Jums jāturpina atbrīvot viss nevajadzīgais, viss, kas vairs nekalpo jūsu augstākajam labumam un visa radītā augstākajam labumam. Jūsu čakras satur tikumus, īpašības un Dieva Būtības aspektus visaugstākajā izpausmē. Kad atbrīvojat zemākās vibrācijas un iestrādājat sevī šos tikumus un atribūtus, kad sevi līdzsvarojat un harmonizējat, un nonākat saskaņā ar Sevi, jūsu mugura kļūst par mirdzošu gaismas kolonnu un paši kļūstat par liesmojošu gaismu, jo jūs izstarojat Dieva gaismu cilvēcei.


Sāciet piesaukt, jums kā dāvanu dotos, Dieva divpadsmit Starus, tas palīdzēs jums saplūst un būt par Dieva Avotu. Šie 12 stari ir Dieva augstākais aspekts un pieejami ikvienam un katram. Varat lietot šos 12 starus sava fiziskā, mentālā, emocionālā un garīgā ķermeņa dziedināšanai un attīrīšanai.

Piesauciet sarkano Dievišķās Gribas Pirmo staru, kuru Es un Ticība izstarojam cilvēcei. Jūs spēcināsit savas radīšanas spējas un dosities uz priekšu, Dieva gaismas spēcināti.

Otrais, zilais Stars ir apgaismības un vieduma stars - palīdzēs integrēt piektās dimensijas vibrācijas.

 Piesauciet dzelteno trešo Staru, lai aktivizētu gudrību, iekšējās zinības un viedumu, kas atrodas jūsos.

Ceturtais smaragdzaļais Stars palīdzēs dziedināt un nonākt saskaņā un līdzsvarā ar jūsu emocionālo un mentālo ķermeni, un stimulēs jūsos radošās mākslas un izpausmes.

Piektais oranžais Stars satur konkrēto zinātņu un zināšanu gudrību, un viedumu.

 Sestais indigo Stars ir kalpošanas, piedošanas un dievbijības stars. Piesauciet sesto Staru, veicināt jūsu intuīciju, gaišdzirdību, gaišredzību, visu, kas saistīts ar sesto čakru.

 Piesauciet septīto Staru atvērt jūsu vainaga čakru un ļaujiet Dieva gaismai izgaismot jūs, kad jūs saplūstat ar savu Dieva Būtību. Tas ir violetais transformāciju un transmutāciju Stars.

Astotais, jūras putu zaļais un violetais Stars, palīdzēs attīrīt un dziedināt jūsu četrus ķermeņus, nest skaidrību ikdienā.

Piesauciet devīto tirkīza Staru, lai aktivizētu tīmusu, integrāciju ar savu sirdi, kaklu un Saules Spēka centru, kas ir jūsu centrs un tilts ar zemākajām un augstākajām čakrām.

Pērļu krāsas desmitais Stars palīdz piesaukt un stiprināt jūsu gaismas ķermeni un to varat piesaukt arī mieram, un priekam.

Vienpadsmitais, zaigojošs persiku krāsas Stars, ir jūsu tilts ar augstākajām dimensijām. Tā ir jūsu pieeja varavīksnes tiltam, jūsu Dvēselei un jūsu Dievišķajai Es Esmu Klātbūtnei. Kad jūs integrējaties ar savu Dvēseli un jūsu Dievišķo Es Esmu Klātbūtni, veltiet kādu brīdi strādājot ar šo Staru, aktīvi būvējot jūsu varavīksnes tiltu, piepildot šo tiltu ar gaismu. Jums arī jābūvē jūsu varavīksnes gaismas tilts lejā uz Zemes Māti, tā jūs iezemējat sevi, un tā jūs palīdzat Mātei Zemei veidot savu varavīksnes gaismas tiltu.

Divpadsmitais lāsmojošais zelta stars ir apgaismības Stars, Dieva Avota Stars, satur visus citus Starus, bet ne vienādās daļās. Šis Stars palīdzēs jums būt un eksistēt, uzņemt sevī visas vēlamās īpašības un atribūtus, kļūt par to, kāds vēlaties kļūt, jo, kad sevi paplašiniet un tuvojaties Dievam, tad esat Dievs.


Mīļie, katram jums ir pieejami daudzi un dažādi instrumenti, un ar laiku jūs atzīsiet šos Starus par īpaši vērtīgiem savai izaugsmei un meistarībai, tikai jums jāiepazīstas ar tiem, rūpīgi, centīgi un čakli tie jāpielieto, jāpiesauc un jālieto nepieciešamās situācijās - atgriezt līdzsvaru un harmoniju. Dariet un iestrādājiet sevī to, kas jums tiek piedāvāts. Mēs esam devuši tik daudzus un dažādus instrumentus, lietojiet tos ar kuriem rezonējiet, jo pastāv tik daudzi ceļi atpakaļ uz Vienu. Tomēr, visi ceļi, kas ved atpakaļ uz Vienoto, balstīti uz Radītāja tikumiem, atribūtiem īpašībām. Jūs atradīsiet šos tikumus un atribūtus divpadsmit Staros, un tur jūs atradīsiet arī patiesību un integritāti, stari aizvedīs jūs uz tālākām zināšanām, šo tikumu un atribūtu viedumu.


Es esmu erceņģelis Mihaēls, un es nesu jums šo patiesību.

Mišele Kotanta


www.transformingradiance.com


Tulkoja Māra BrantePievienots: 2010/04/02